ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ ผนึก 5 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขหนุนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้รับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ ผนึก 5 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขหนุนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้รับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมส่งเสริมมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงพยาบาลทุกกระบวนการอย่างปลอดภัย

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข" ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ให้สถานบริการสาธารณสุขมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยงานจะต้องร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน

?ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ การประชาสัมพันธ์และประสานเชื่อมโยงกับเกษตรกร/ กลุ่มผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP และเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลพื้นที่ปลูกผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และการให้การรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จะประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย ประสานแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ รวบรวมวัตถุดิบ และสนับสนุนการขนส่ง

?สำหรับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กรชุมชน กระทรวงพาณิชย์ จะประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สนับสนุนการดำเนินงานและข้อมูล แหล่งผู้จำหน่าย สืบราคาสินค้าที่ปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ กระทรวงมหาดไทย ประสานการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการแบบบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และ กระทรวงสาธารณสุข จะประสานและขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดนโยบาย แนวทางและมาตรฐานในการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยลงไปยังโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อมโยง/หรือบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

"การลงนามในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติของรัฐบาล โดยทั้ง 6 หน่วยงาน จะบูรณาการทำงานเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน ตลอดทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วย"นายเลิศวิโรจน์ กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มหกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจัดไฮไลต์ ประกวดกระเช้าผัก/ผลไม้ ปลอดสารพิษแข่งขันปอกมะพร้าวน้ำหอม พร้อมประลองแข่งขันกินกล้วยน้ำว้า

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับสำนักงานเขตจังหวัดนนทบุรี จัดงาน มหกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2549 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการสร้างมูลค่าและโอกาสในการผลิ...

รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ

จาการ์ต้า,1 ม.ค.—แอนทาร่า/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทีมแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 10 ตัน ไปยังจังหวัดนังโกร อาเซห์ ดารัสซาลัม บนพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง