ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เชิญปราชญ์เกษตร และเกษตรกรต้นแบบร่วมให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จแก่ผู้เข้าชมงาน พร้อมชม ชิม ผลผลิตจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ 5 ประสาน ซึ่งเป็นนโยบายการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 70,000 ราย กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิชาการของกรมวิชาการเกษตร ผ่านโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ"ทฤษฎีใหม่" ในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร โดยให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาและนำเอาแนวทางไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง

?           ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทั้งประเทศตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ 5 ประสานฯ และโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ทั้ง 17 ศูนย์ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา เกษตรกลาง บางเขน เพื่อเผยแพร่และประกาศพระเกียรติคุณผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานไว้ในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยี่ยมชมงาน ในการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระองค์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนสืบไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยปราชญ์เกษตรและเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นิทรรศการตัวอย่างผลสำเร็จของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จากโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" กรมวิชาการเกษตร การนำเอาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทั้งด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืช เครื่องจักรกลการเกษตร มาดำเนินการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำผลผลิตจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และผลิตผลที่ได้จากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ชิม และการแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ต้นดาวเรือง และกล้าพันธุ์ผักสวนครัวที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานจำนวนกว่า 3,000 ต้น

"สำหรับปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรฯ ยังคงให้ความสำคัญในนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจะทำการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" เพิ่มอีกจำนวน 70,000 ราย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1. เตรียมการก่อให้เกิด 2. สร้างให้คงอยู่ และ 3. พัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งจะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ต่อไป " พลเอก ประสาท กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

กทม.เปิด 1 ใน 10 สวนสวยแห่งใหม่ของกทม.วันเสาร์ 15 ม.ค.นี้

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--กทม. วันเสาร์ที่ 15 ม.ค.นี้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีกำหนดเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย เขตดุสิต บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ เพื่อให้เป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพมหานครตามโครงการ "10 สวนสวย 10 คลองใส 10 ถนนสะอาด"...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง