ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ป.ป.ช. จัดงานส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 หวังเป็นเวทีสร้างองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ พร้อมขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง กำหนดจัดงานส่งเสริมท้องถิ่น ปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการจัดทำแผนฯ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องได้รับการพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ได้มาตรฐาน และแนวทางการติดตามประเมินผลแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานไปสู่ การรับรู้ของสาธารณชนด้วย

โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป โดยในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จำนวน 6,282 แห่ง จากทั้งหมด 7,853 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560)

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ได้ประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2558 ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 84 แห่ง โดยทำหน้าที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต เผยแพร่แนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานและการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางงานวิจัยและพัฒนาเรื่องคนพิการและผู้สูงอายุในทศวรรษใหม่"

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--เนคเทค กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง "ทิศทางงานวิจัยและพัฒนาเรื่องคนพิการและผู้สูงอายุในทศวรรษใหม่"วันที่ 16 มีนาคม 2548 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ณ. ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่กรุงเทพ ๐๘.๓๐ - ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง