ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ป.ป.ช. จับมือหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หวังสร้างเครือข่ายและการเสริมความแข็งแกร่งในการต่อต้านการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน กำหนดจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 ณ ห้องฟอร์จูนแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สำหรับการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยในครั้งนี้ จะกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เพื่ออนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 โดยมีประเด็นที่สำคัญ เช่น การกำหนดฐานความผิดสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ บทกำหนดโทษสำหรับความผิดกรณีเรียกรับสินบน ฐานความผิดเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศเรียกรับสินบน และหลักการริบทรัพย์ตามมูลค่า (Value-Based Confiscation) โดยหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต อันจะส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมสื่อมวลชน และภาคการเมือง ซึ่งภาคธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่สำคัญ ในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยที่ผ่านมาในภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย ทั้งในส่วนที่เป็นธุรกิจ ของคนไทยและธุรกิจของต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยได้มีการดำเนินงานและให้ความสำคัญ ในการสร้างกลไกสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารธุรกิจ เช่น การบริหารงานให้เกิด บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ที่ดีในองค์กร การเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการกำกับที่ดี ควบคู่ไปกับการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บีโอไอจับมือหอการค้า 30 ประเทศ สร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นบรรยากาศลงทุนในไทย

บีโอไอ เตรียมหารือกับหอการค้าร่วมต่างประเทศ หวังรับฟังข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินธุรกิจในไทย ตอกย้ำศักยภาพการเป็นแหล่งรองรับการลงทุน บีโอไอ ชูภาพความจริงใจเร่งเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก...

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการคัดค้นข้อมูลภาษีทางอินทราเน็ต ระหว่างกรมสรรพากรและ ป.ป.ช.

นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร และ นายศราวุธ เมนะเศวต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการคัดค้นข้อมูลภาษีทางอินทราเน็ต ซึ่งจะช่วยทำให้การคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี...

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมศุลกากร

การประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมศุลกากร พลตำรวจตรีสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบป้องกันปราบปรามการทุจริตของกรมศุลการกรโดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรองประธานฯตามนโยบายของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง