ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ป.ป.ช. จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--สำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ พร้อมมอบเกียรติบัตร เชิดชู "บุคคลต้นแบบ" ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 และมอบโล่รางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน"

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน จัดกิจกรรม การดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมในการดำเนินงาน ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์สไตล์ลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (Regulator) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสื่อมวลชน

โดยภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลในภาครัฐ และผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจ ต่อด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ธรรมาภิบาล กับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ" โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชู "บุคคลต้นแบบ" ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการจัดพิธีมอบโล่แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน" โดยพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความพยายามในการสร้างนวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาและยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงาน ตลอดจนการยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะว่าด้วยการดำเนินคดีทุจริตและฟอกเงินตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะว่าด้วยการดำเนินคดีทุจริตและฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคด้านข่าวกรองทางการเงินเพื่อความสำเร็จในการติดตามทรัพย์สินคืน ณ โรงแรมดุสิตพัทยา เมืองพัทยา...

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัด สัมมนา ... เรื่องป้องกันปราบปรามทุจริต

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง “การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการ ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

กบข. ผลักดันหลักการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

กบข. เร่งผลักดันหลักการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการเป็นองค์กรธุรกิจที่ดีของส่วนรวม ต่อต้านการทุจริตติดสินบน นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เปิดเผยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น กบข. ในฐานะองค์กรแห่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง