ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทขององค์กรการเงินระดับชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับตัวแทนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ร่วมกันหารือและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.) เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทขององค์กรการเงินระดับชุมชนมากขึ้น โดยตัวแทนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินชุมชนตามร่าง พ.ร.บ. และการใช้คำว่า "สถาบันการเงินชุมชน" ซึ่งอาจมีความซ้ำซ้อนกับการใช้ชื่อสถาบันการเงินชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีอยู่เดิม ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ โดยไม่ใช้คำว่า "สถาบันการเงินชุมชน" ในร่าง พ.ร.บ.

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. มีหลักการ ดังนี้

1. ร่าง พ.ร.บ. มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรององค์กรการเงินชุมชนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและสามารถใช้สถานะการเป็นนิติบุคคลในการทำนิติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยการขอจดทะเบียนเป็นองค์กรการเงินชุมชนภายใต้ร่าง พ.ร.บ. นี้ได้โดยสมัครใจ และหากองค์กรการเงินชุมชนใดต้องการดำเนินการแบบเดิมตามที่ได้ปฏิบัติภายใต้กฎหมายเดิมของตนเองก็สามารถกระทำได้ ในการนี้ องค์กรการเงินระดับชุมชนใดที่มีความพร้อมและต้องการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ได้

2. ร่าง พ.ร.บ. กำหนดให้องค์กรการเงินชุมชนมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและรับผิดชอบเงินของสมาชิกเอง โดยมีธนาคารผู้ประสานงานสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่มีบทบัญญัติให้หน่วยงานรัฐหรือธนาคารผู้ประสานงานมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินของประชาชน หรือกำหนดให้องค์กรการเงินชุมชนต้องแบ่งปันกำไรหรือนำส่งเงินให้กับหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด

3. ร่าง พ.ร.บ. กำหนดให้องค์กรการเงินชุมชนจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากธนาคาร

ผู้ประสานงานไม่ว่าจะเป็นในด้านของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการให้บริการทางการเงินขององค์กรการเงินชุมชน การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการและการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก และการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบองค์กรการเงินชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานให้แก่องค์กรการเงินชุมชนอย่างมีเสถียรภาพต่อไป

ในการนี้ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ตามความเห็นของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรการเงินระดับชุมชน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อสถาบันการเงินชุมชนที่ปรากฏในร่าง พ.ร.บ. เป็นชื่ออื่นตามข้อเสนอแนะของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับสถาบันการเงินชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รมว.คลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันท...

CEO พันธุ์ mai เสนอ 4 โครงการลงสมุดปกขาวเสนอรองนายกฯ

กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานเปิดตัว FANZI Club เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนใน mai และบริษัทที่จะเข้า จดทะเบียน ใ...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง