ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกรกฎาคม 2560) ว่ารัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,904,053 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,514,229 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลไดกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 451,681 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 258,419 ลานบาท

นายกฤษฎาฯ สรุปว่า "การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ที่ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่เหลือ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้"

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
หน่วย: ล้านบาท
10 เดือน                                   เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2560   ปีงบประมาณ 2559   จำนวน       ร้อยละ
1. รายได้                 1,904,053       1,964,267       (60,214)   (3.1)
2. รายจ่าย                 2,514,229       2,432,848       81,381     3.3
3. ดุลเงินงบประมาณ         (610,176)       (468,581)       (141,595)   (30.2)
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ       (24,386)         (96,192)         71,806     74.6
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)     (634,562)       (564,773)       (69,789)   (12.4)
6. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล   451,681         386,207         65,474     17.0
7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)     (182,881)       (178,566)       (4,315)     (2.4)
8. เงินคงคลังปลายงวด       258,419         247,616         10,803     4.4
ที่มา: กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก www.fpo.go.th สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร 0 2273 9020 ต่อ 3538

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC...

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้สื่อข่าว

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบายดุลการคลังสาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บรรยายพิเศษแก่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจในหัวข้อ “ฐานะการคลังของรัฐบาลและดุลเงินงบประมาณ” ตามโครงการเติมมูลค่าเพิ่มทางสมองพี่น้องสื่อมวลชน ณ ห้องแถลงข่าว...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง