ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมโรงงานฯ ดันโรงงานกว่า 9 ร้อยโรงฯ เข้าโครงการ CSR-DIW พร้อมเผยโรงงานเข้าร่วมลดปัญหาชุมชนได้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน หรือ CSR-DIW ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรฐาน 7 อาทิ มีหลักสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม มีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้และมาตรฐาน CSR-DIW และให้คำปรึกษา พร้อมทั้งดำเนินตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ เพื่อให้โรงงานมีความรู้ ความเข้าใจไปพัฒนา และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงงานและชุมชนโดยรอบให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน จำนวนกว่า 900 โรงงาน อย่างไรก็ตามหนึ่งในผลสัมฤทธ์หนึ่งในการดำเนินโครงการ พบว่าปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก ลดน้อยลงและชุมชนให้การยอมรับมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง และยั่งยืนได้ และคาดว่าในอนาคตภาคอุตสาหกรรมไทยจะสามารถพัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการใน "โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม CSR-DIW" แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัล CSR-DIW รางวัล CSR-DIW Beginner และ รางวัล CSR-DIW Continuous เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4025 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หลายปีที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ในขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีแนวทางการสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยผลักดันโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน หรือ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ จากชุมชนในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง

นายมงคล กล่าวต่อว่า โครงการ CSR-DIW ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรฐาน 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1.การกำกับดูแลองค์กร 2.สิทธิมนุษยชน 3.การปฏิบัติด้านแรงงาน 4.สิ่งแวดล้อม 5.การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม 6.ประเด็นด้านผู้บริโภค และ 7.การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้และมาตรฐาน CSR-DIW และให้คำปรึกษา พร้อมทั้งดำเนินตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ เพื่อให้โรงงานมีความรู้ ความเข้าใจไปพัฒนา และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงงานและชุมชนโดยรอบให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

โดยในปี 2560 กรมโรงงานฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ เน้นการพัฒนาสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชน พึ่งพาอาศัย เกื้อกูลกัน โดยในปีนี้มีโรงงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 915 โรงงาน โดยในจำนวนดังกล่าวมีโรงงานที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างโดดเด่นจนได้รับรางวัล CSR-DIW จำนวน 62 โรงงาน รางวัล CSR-DIW Beginnerจำนวน 65 โรงงาน และรางวัล CSR-DIW Continuous จำนวน 310 โรงงาน อย่างไรก็ตามหนึ่งในผลสัมฤทธ์ที่เป็นรุปธรรม พบว่า โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW พบปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก ลดน้อยลงและชุมชนให้การยอมรับมากขึ้น นับว่าเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จหนึ่งในการดำเนินโครงการตลอด 10 ปี ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง และยั่งยืนได้ และคาดว่าในอนาคตภาคอุตสาหกรรมไทยจะสามารถพัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับการลดผลกระทบอย่างยั่งยืน นายมงคล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4025 หรือเข้าไปที่www.diw.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไฮเดลเบิร์กเผยแพร่รายงาน Sustainability Report 2005

ไฮเดลเบิร์ก, เยอรมนี--(บิสิเนส ไวร์)--9 ส.ค. 2548 กราฟแสดงผลการดำเนินงานตลอด 10 ปีของบริษัท ในด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีให้ดูทางอินเทอร์เน็ตแล้ว Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) (FWB:HDD) เผยแพร่รายงานการพัฒนาเพื่อความ...

ภาพข่าว: คาโอฯ เปิดโรงงานใหม่หนุนการส่งออก

กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) มร. ทาคูยา โกโต้ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายภาพร่วมกับนายวีระชาติ บุนนาค (ที่ 4 จากขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีเปิดโรงงานใหม่ของบริษัท คาโอฯ ณ นิคมอุ...

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบไมโครเวฟทรูพอยท์รุ่นใหม่ของแฮร์ริส ได้รับไฟเขียวให้ใช้ในจีนได้แล้ว

รีเสิร์ช ไทรแองเกิล พาร์ค, 6 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ แฮร์ริส คอร์ปอเรชั่น (NYSE:HRS) ผู้ให้บริการบริการและอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า เทคโนโลยีคลื่นวิทยุไมโครเวฟรุ่นใหม่ของแฮร์ริสได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลข่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง