ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บอร์ดส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยฯ ไฟเขียวแนวทางหนุนวิจัย-ส่งเสริมงานศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมสมัย-กระตุ้นใช้ศิลปะสร้างรายได้สู่ชุมชน-ประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2560 ที่กระทรวงวัฒนธรรมเมื่อเร็วๆนี้ โดยที่ประชุมได้รับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย 8 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 4 คน รวม 12 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ที่ประชุมกำชับให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งมอบหมายให้ สศร.หารือหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดทำแนวทางการประเมินผลสำเร็จของการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมแต่ละสาขา อาทิ ภาพยนตร์ แฟชั่น เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการให้การสนับสนุนแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ.2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้านงานสร้างสรรค์วิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเห็นชอบกรอบระยะเวลาในการยื่นคำขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ประจำปี 2560 และ ประจำปี 2561ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ให้ สศร.ไปจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์แนวทางการให้การสนับสนุนรวมถึงจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆและบุคคลที่ยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระยะ 5 ปี ใน 9 สาขา เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้งให้คนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับให้ประเทศไทยสามารถเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปทั่วโลกและใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ หรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและผลักดันเมืองที่มีศักยภาพด้านศิลปะอย่างเช่น เมืองโคราช กระบี่และเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ ในการนำศิลปะมากระตุ้นการสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่จังหวัดและประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสร้างพื้นที่ศิลปะ เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน และยังปลูกจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอย่างเต็มรูปแบบ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการกทม. ระดับ 10

นางจงกลนี วีระณรงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 5 ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ดังนี้ นางเพียงใจ...

ททท.จัดพิธีเปิดงาน " สีสันสงกรานต์สยาม "

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกัน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน "สีสันสงกรานต์สยาม" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการร่วมกันแต่งผ้าไทยและแต่งหน้า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง