ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และร่วมเข้างานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญผู้ประกอบการณ์ซอฟต์แวร์สมัครเข้าร่วมงานกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และร่วมเข้างานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมขนส่ง, อุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่ง)

กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และร่วมเข้างานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง

อุตสาหกรรมการผลิต
งาน "Manufacturing Solutions Expo 2017" ในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560 ที่ Singapore Expo ประเทศสิงคโปร์

งาน Manufacturing Solutions Expo 2017 เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตระดับอาเซียนที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจใน 5 ด้าน ได้แก่

1) Logistics Solutions
2) Environment Technologies
3) Surface Technology Coatings
4) Automation Solutions
5) Integrated Framework

เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการผลิตในอนาคต ในงานจะมีการพบปะและทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีทำให้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น

อุตสาหกรรมเกษตร และค้าปลีก - ค้าส่ง
งาน "Food, Hotel and Tourism BALI 2018" ในวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561 ที่ BALI Nusa Due convention Centre บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

งาน "Food, Hotel and Tourism BALI 2018" จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ได้รับการยอมรับว่าเป็นเวทีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเที่ยวและมีโอกาสที่ดีในการพบปะลูกค้าที่มีศักยภาพของอินโดนีเซียและเป็นโอกาสที่ดีในการเผชิญหน้ากับลูกค้าที่มีศักยภาพและเชื่อมต่อกับลูกค้าเดิม งานนี้สามารถดึงดูดลูกค้ารายสำคัญจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทชื่อดัง หรือกลุ่มทุนโรงแรมและเครือรีสอร์ทระดับโลก ร้านอาหาร ผู้นำเข้าและส่งออก และเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการของอินโดนีเซีย ทำให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสที่ดีสุดในการพบปะและสร้างเครือข่ายขยายธุรกิจ

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหลัก (อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมขนส่ง, อุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่ง)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร วันที่ 4 กันยายน 2560 บน www.depa.or.th

3. ประกาศผล วันที่ 15 กันยายน 2560
**หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามความเหมาะสม
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการไทย

1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี สินค้าผลิตขึ้นในประเทศไทย และผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

2. เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือผลงานเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สำนักงานฯ กำหนด

3. เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสำหรับการค้าขายและมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทประจำพื้นที่อย่างน้อย 1 ท่าน ตลอดช่วงงานกิจกรรม

4. มีหน่วยงานนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานจริง โดยมีเอกสารยืนยันการใช้งานและแนบรายชื่อลูกค้าที่มีการใช้งานจริง(ถ้ามี)

5. มีรายชื่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. หากเป็นผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือระดับสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ในการกรอกข้อมูลการประเมินผลการนำ ซอฟต์แวร์ไปใช้งานจริงและมูลค่าการซื้อขายระหว่างการเข้าร่วมงานฯ และภายหลังการเข้าร่วมงานฯ

8. มีเอกสารการแจ้งลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโครงการ โดยหากบริษัทที่สนใจเข้า ร่วมโครงการยังไม่มีการแจ้งลิขสิทธิ์สามารถแจ้งผ่านศูนย์บริการ One Stop service ที่สำนักงานฯ ได้ (ถ้ามี)

9. พิจารณาคัดเลือกข้อมูลผู้ประกอบการจากการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานฯ เท่านั้น

10. ผู้ประกอบการจะต้องเป็นสมาชิก DEPA Member
(กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ที่ http://member.depa.or.th)

11. กรณีเป็นการจัดงานต่างประเทศต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศ

และพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือผลงานเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สำนักงานฯ กำหนด หากมีรายชื่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12. ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ และผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการของสำนักงานถือเป็นที่สิ้นสุด

สมัครออนไลน์ : https://goo.gl/forms/mYRlYF35qCugonJD2
ติดต่อสอบถาม : คุณโศรตรีย์
โทร. 02 652 0886, 090 530 0338 Email : depa.smartkey4.0@gmail.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.ไอซีที เร่งตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เตรียมความพร้อมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง