ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ กับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้ายุคไทยแลนด์4.0 ด้วยโครงการ NEClearning.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--พริสไพออริตี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดงานแถลงข่าวเพื่อรายงานผลความสำเร็จของโครงการ www.NEClearning.com แพลตฟอร์มการเรียนรู้เริ่มต้นธุรกิจด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด "เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา พัฒนาผู้ประกอบการไทย" เพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) สำหรับผู้ประกอบการที่อยากศึกษาและพัฒนาธุรกิจสู่โลกออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงถึงสำเร็จของโครงการ www.NEClearning.com ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพิธีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาเป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดทำระบบ E –Learning ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครั้งนี้ว่า "การที่นำระบบอีเลิร์นนิ่งเข้ามาใช้เราก็คาดหวังว่าในปีหนึ่งๆจะสามารถขยายการให้บริการของเราให้ได้ถึงหมื่นรายต่อปี และสามารถให้ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัดให้เข้าถึงบริการนี้ได้อย่างเต็มที่ด้วย และคาดหวังให้ผู้ประกอบการใหม่มีการรู้คิดอย่างครบถ้วน ต้องมีครีเอทีฟที่จะต้องสร้างสรรค์ธุรกิจนั้นให้มีความแตกต่างจากธุรกิจอื่น และอีกอย่างที่สำคัญคือไอที เพราะธุรกิจสมัยใหม่ ถ้าไม่มีความรู้ ไอที ดิจิทัล ท่านก็คงจะเคลื่อนไหวในการทำธุรกิจของท่านค่อนข้างจะยากทีเดียว"

"ผลจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมานับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่ 90 วัน ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้ลงทะเบียนและเข้ามารับการเรียนรู้ผ่านโครงการมากถึง 11,024 คน นับว่าเป็นไปเกินกว่าความคาดหมายที่ทางโครงการตั้งเอาไว้อย่างมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน สังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวแล้วทั้งภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งปริมาณข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิด และทัศนคติของผู้คนเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นโครงการ www.NEClearning.com ในปีนี้ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญระดับต้นๆ ที่ช่วยปฏิรูปการเรียนรู้ ของ SME และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วๆ ไปของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีในเพื่อเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป นับว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียว ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา ขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ"

ด้าน รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ E-learning เพื่อนำพาประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ในโครงการ www.NEClearning.com " ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการศึกษามีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง อีเลิร์นนิ่ง คือคำตอบหนึ่งที่ผู้เรียนนั้นไม่จำเป็นต้องมาเรียนอยู่ในห้องเรียนตามปกติไม่จำต้องเรียนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน แต่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีความสะดวก ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนหรือการศึกษาปกติ อีเลิร์นนิ่งที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนามานี่จะช่วยผู้ประกอบการใหม่ให้กับประเทศไทย พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการณ์ที่มีอยู่แล้วเป็นอย่างดี ระบบนี้นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการณ์แล้วยังเป็นระบบที่ช่วยสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีครับ"

"ดิฉันเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ผ่านอีเลิร์นนิ่ง นั้นจะทำให้ผู้ประกอบการเกิดแรงบันดาลใจเกิดองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้จนกลายเป็นผู้ผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าต่างๆตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้เป็นอย่างดีค่ะ ทางคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศของเรา"

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีการเชื่อมโยงและผสมผสานกันในหลายมิติ ทั้งด้านนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านความร่วมมือและสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ผลิตบุคลากรได้อย่างมีคุณภาพ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รุ่นต่อไป ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปได้ที่ www.NEClearning.com หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ NEClearn


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ "พัฒนาผู้ประกอบการใหม่กิจการเพื่อสังคม"

สถาบันพัฒนา SMEs ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอเชิญบุคคลทั่วไป เจ้าของธุรกิจ SMEs หรือ ผู้ปฏิบัติงานหรือองค์กรพัฒนาภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ในกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)เข้าร่วมโครงการ...

คุณพระช่วย 50 ปี ครุศาสตร์ จุฬาฯ ชมชุดนศ. สมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมฟัง อ.แม่ ย้ำระเบียบการแต่งกาย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางรายการ “คุณพระช่วย” ขอระลึกพระคุณครู โดยเชิญ อ.แม่ สุนีย์ สินธุเดชะ,อ.กรรณณิการ์ สัจกุล และ แต๋ง ภูษิต ไล้ทอง หนึ่งในสมาชิกวงเฉลียง มาร่วมพร้อมใจกันมาเล่าถึง...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา เรื่อง "ชีวจริยธรรมกับสังคม"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง"ชีวจริยธรรมกับสังคม" วันพุธที่ 19 มกราคม 2548 ณ ห้อง 302 ชั้น3 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโดย โครงการชีวจริยธรรมกับสังคม และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการ 13.00 น. ล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง