ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมว.เกษตรฯ ถกสมาคมประมงฯ เร่งหาทางออก 4 ข้อเสนอร่วมกัน เพื่อผลกระทบภาคประมง หลังบังคับใช้ พ.ร.ก.ประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๕๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสมาคมประมงแห่งประเทศ นำโดยนายมงคล สุขเจริญคนา ประธานสมาคมประมงแห่งประเทศ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากพระราชกำหนดการประมง ว่า การหารือครั้งนี้นอกจากกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงแล้ว ยังได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมเจ้าท่า กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหาทางออกร่วมกันตามที่สมาคมฯ ยื่นข้อเสนอความเดือดร้อนมา 4 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงแรงงานจะเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างเร่งหาวิธีการแก้ปัญหาและวางหลักเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น การนำเข้าแรงงานโดยใช้ MOU หรือความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ ( G to G ) ที่กระทรวงแรงงานต้องหาข้อยุติในเรื่องวิธีการและรายละเอียด ซึ่งแนวทางนี้ก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน ดังนั้น ในที่ประชุมจึงได้มีมติร่วมกันในการแก้ไขปัญหาแรงงานที่น่าจะเป็นทางออกที่จะช่วยให้สามารถทำประมงได้ในระยะสั้น ๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับมูลค่าสินค้าประมง โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เป็นการชั่วคราว แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานจะต้องไปพิจารณาอีกทีว่าหากมีการใช้มาตรา 83 ที่ให้อธิบดีกรมประมงใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือคนประจำเรือ(Seabook) แบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้ได้ใช้แรงงานประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะไม่กระทบแนวทางที่กระแรงงานกำลังวางแผนอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานในระยะยาว ถ้าไม่กระทบก็จะเป็นทางออกเป็นทางออกแรงงานประมงได้ในระยะเฉพาะหน้านี้

ประเด็นที่สอง เรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือ ผู้ใช้เครื่องจักรกลในเรือ ที่กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศ กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเรือประมง พ.ศ. 2559 ข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือประมง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 55/2560 เรื่อง การฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกหนังสือรับรองสำหรับผู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับเรือประมง ที่ปัจจุบันประกาศต่าง ๆ เหล่านี้ยังมิได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง ทำให้เรือประมงที่ขาดแคลนคนไทยและต้องใช้แรงงานต่างด้าวทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรสำหรับเรือประมง ไม่สามารถออกทำการประมงได้ เพราะแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า จึงได้สั่งการให้อธิบดีกรมเจ้าท่าออกหนังสือไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาครับทราบในการเร่งรัดจัดการอบรม การทดสอบความรู้ให้แรงงานต่างด้าวที่ทำหน้าที่ในเรือประมงให้เป็นไปตามประกาศที่กรมเจ้าท่าออกมาแล้ว เพื่อเรือประมงจะสามารถออกทำการประมงได้

ประเด็นที่สาม แนวทางการซื้อเรือคืน ซึ่งปัจจุบันมีเรือประมงถูกล๊อกจำนวน 1034 ลำ โดยเรือจำนวนดังกล่าวมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าได้จัดทำหลักเกณฑ์เพื่อลดผลกระทบให้กับเจ้าของเรือที่ถูกล็อกให้ชัดเจน ทั้งการจดขนาดเรือให้ถูกต้องเพื่อขอใบอนุญาตการทำประมงต่อ หรือหากไม่สามารถดำเนินการได้และอยากขาย รัฐบาลก็อาจจะต้องตั้งงบประมาณรองรับรับต่อไป ซึ่งก็ได้สั่งการให้อธิบดีกรมเจ้าที่ทำรายละเอียดการล็อกเรือและซื้อเรือคืนต้องทำอย่างไรให้ชัดเจนเพื่อแจ้งทางสมาคมฯ รับทราบโดยเร็ว

ประเด็นสุดท้าย ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายจากพระราชกำหนดการประมง ที่พอถึงขั้นตอนการปฏิบัติจริงแล้วส่งผลกระทบรุนแรงต่อชาวประมง ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับสมาคมฯ ในรายละเอียดที่เป็นปัญหา อะไรแก้ได้ไม่ได้อย่างไร เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยยังคงเดินตามกรอบการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 53 ปี ททบ.5

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 นายธนนริศร์ กัลยรัตน์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์พร้อมคณะเป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำกระเช้าดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในโอกาสครบรอบ 53 ปี โดยมีพลโท ฉัตรชัย สาริกัลยะ...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง