ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทัพกูรูโลจิสติกส์ระดับโลก ร่วมเวทีสัมมนา Symposium 2017 ชี้กลยุทธ์สร้างโอกาสธุรกิจในยุคดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย เปิดเวทีสัมมนาระดับนานาชาติ Symposium 2017 ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์การค้าชื่อดังระดับโลก ร่วมเผยเทรนด์การค้าในยุคดิจิทัล แนะกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี พร้อมเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงตลาดอาเซียน+6

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันการค้าการลงทุนระหว่างประเทศต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบกับบริบททางการค้าระหว่างประเทศใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลจากการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง ด้านการค้าผ่านแดน ด้านแรงงาน ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการไทยทุกภาคธุรกิจต้องทำความเข้าใจและปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุคใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภาคการค้าของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จึงดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ โดยจัดการสัมมนาระดับนานาชาติ "Symposium 2017" ภายใต้หัวข้อ "กลยุทธ์สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity Era)" ขึ้นภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+6 เพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับทราบข้อมูลและเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์การค้าจากองค์กรชั้นนำระดับโลกและในภูมิภาคอาเซียน+6 ที่มารวมตัวกันอยู่ในเวทีเดียว เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึก แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ อาทิ

นายเจ้า หู่เซี๋ยง ประธานสมาพันธ์สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FIATA) และรองประธาน ไชน่า เมอรร์ชานท์ กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน และโครงสร้างโลจิสติกส์ของจีน มาร่วมปาฐกถาในหัวข้อ "การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งการขนส่งทางทะเล ทางรถไฟ และทางถนน (Multi-Modal Transport Infrastructure and Investment)" เพื่อเผยถึงโอกาสการลงทุนด้านโลจิสติกส์และการค้าในเส้นทางสายไหมใหม่ให้กับนักธุรกิจไทย ด้วยแนวยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าทั่วภูมิภาคเอเชีย และทวีปต่างๆ ทั่วโลก

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ กรุ๊ป ผู้คว้ารางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) ปี 2016 ในสาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" (Human Resource Development)" เปิดแนวคิดใหม่ด้านการบริหารจัดการองค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในช่วงเสวนามีผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจสาขาต่างๆ อาทิ นางฮวา ฮวา ยี่ กรรมการผู้จัดการจาก แซฟวีย์ โลจิสติกส์ ประเทศเมียนมา นายเลอย์ ดุย เฮียบ ประธานสมาคมโลจิสติกส์ แห่งประเทศเวียดนาม ศ.อั๊ดจุง ดาโต๊ะ แอ้บด์ รัดซ๊าก แอ้บด์ มาเล็ค ประธานสถาบันโลจิสติกส์และการขนส่งที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งประเทศมาเลเซีย ผศ.ดร. โรสิตา ฮูเซน เลขาธิการสถาบันโลจิสติกส์และขนส่งมาเลเซีย นายชานที ซิน นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากประเทศกัมพูชา นายมูวาซิค เอ็ม นูรร์ รองประธานฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจแห่งอินโดนีเซีย และนายซาลดี้ย์ อิลฮัม มาสิตา นายกสมาคมโลจิสติกส์แห่งอินโดนีเซีย ได้ตอบรับมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในหัวข้อ "การเพิ่มขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์ (Enhancing Competitiveness thru Trade and Logistics Facilitation)" และหัวข้อ "ระบบโลจิสติกส์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Logistics in Digital Economy)" โดยมี ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการช่วงการเสวนา


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า และ สสปน. จัดงานแถลงข่าว “Guangdong Products Show 2010”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดแถลงข่าวงานเปิดตัวงานแสดงสุดยอดสินค้าจากมณฑลกวางตุ้ง “Guangdong Products Show 2010”...

ซิกมาเทล อิงค์ ยื่นฟ้องต่อ ITC เพื่อเอาผิดกับแอคชั่นส์ เซมิคอนดัคเตอร์ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3

ออสติน, เท็กซัส--(บิสิเนส ไวร์)--14 มี.ค.2548 ซิกมาเทล อิงค์ (NASDAQ:SGTL) ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3 ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Commission : ITC) เพื่อดำเนิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง