ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงตรวจน้ำท่วมอุบลฯ เร่งแผนระบายน้ำลงโขง คาดเข้าสู่สภาวะปกติในอีก 2 สัปดาห์เตือนกว่า 9,100 ไร่ ยังได้รับผลกระทบ ยันทำแผนฟื้นฟูภาคเกษตรเสริมรายได้หลังน้ำลด พร้อมเตรียมเสนอ 3 แผนแก้ท่วมอุบลฯ ระยะยาวในที่ประชุม ครม. สัญจรอีสาน 21 - 22 ส.ค.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๔๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันนี้ (11 ส.ค. 60 ) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยจากพายุเซินกา ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยจุดแรกได้เดินทางไปยังสะพานเสรีประชาธิปไตย (M.7) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบจากนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และการบริหารจัดการน้ำ แผนการระบายน้ำ จากนายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมรับฟังการรายงานการช่วยเหลือและแผนฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากนายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command ) จ.อุบลราชธานี ก่อนไปยังจุดอพยพสัตว์ อ.วารินชำราบ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินการของจุดอพยพสัตว์ และมอบเสบียงสัตว์ ถุงยังชีพ ให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัย

พลเอกฉัตรชัย เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีใน 2 ส่วนหลัก คือ ติดตามการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากพายุเซินกา และเตรียมการประชุม ครม.สัญจร ณ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 21 - 22 ส.ค. 60 นี้ โดยสถานการณ์น้ำท่วมพบว่า ยังมีอีก 8 จังหวัด 66 อำเภอ 478 ตำบล 3,958 หมู่บ้าน ได้แก่ ภาคอีสาน 7 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และ หนองคาย ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สำหรับ จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันมีน้ำท่วม 9 อำเภอ แยกเป็น น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร 7 อำเภอ ได้แก่ อ.ม่วงสามสิบ, อ.ดอนมดแดง, อ.ตระการพืชผล, อ.เดช อุดม, อ.เขื่องใน, อ.นาเยีย และ อ.สว่างวีระวงศ์ ขณะที่ผลกระทบด้านการเกษตร จากอุทกภัยในช่วงวันที่ 5 ก.ค. - 10 ส.ค. 60 ผลกระทบด้านการเกษตรทั่วประเทศ ด้านพืช เกษตรกร 646,893 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 5.98 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 5.48 ล้านไร่ พืชไร่ 0.44 ล้านไร่ พืชสวนและอื่นๆ 0.06 ล้านไร่ ด้านประมง เกษตรกร 40,685 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 33,260 ไร่ กระชัง 3,492 ตร.ม. ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 60,815 ราย สัตว์ที่ได้รับผลกระทบ 1,557,959 ตัว

สำหรับแผนการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่น้ำท่วมขังนั้น กรมชลประทานได้เร่งระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยง ทั้งลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล โดยจัดจราจรน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ช่วงอุบลราชธานี เพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำชีให้ไหลงลงแม่น้ำมูลออกสู่แม่น้ำโขงโดยเร็ว ด้วยการเปิดบานระบายน้ำของเขื่อนในแม่น้ำชีทุกแห่ง พร้อมใช้เครื่องผักดันน้ำชะลอน้ำจากแม่น้ำมูลโดยการลดบานเขื่อนราษีไศลลง และ ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ บริเวณด้านเหนือเขื่อนราษีไศล (ศรีสะเกษ) หากมีปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลที่ไหลมาจาก นครราชสีมา, บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ จะทำการยกบานขึ้น เพื่อลดน้ำจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีมาบรรจบกัน ซึ่งคาดว่าวันนี้ ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จะมีน้ำสูงสุด หลังจากนี้ระดับน้ำจะลดลง และคาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติในอีก 2 สัปดาห์ ซึ่งระหว่างนี้คาดว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 9,100 ไร่ แบ่งเป็น ท่วมระดับ 0.30 ม. จำนวน 1,400 ไร่ ท่วมระดับ 0.80 ม. จำนวน 2,700 ไร่ และท่วมระดับ 1.30 ม. อีกจำนวน 5,000 ไร่ ซึ่งได้สั่งการให้กรมชลประทานประสานจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่

ส่วนในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนของปศุสัตว์ ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า สามารถอพยพสัตว์ได้ทั้งหมด และ ช่วยเหลือดูแลเรื่องอาหารและสุขภาพสัตว์ โดยไม่พบความเสียหาย ในส่วนประมงส่วนใหญ่สามารถใช้ตาข่ายป้องกันได้ ส่วนของพืช โดยเฉพาะข้าว ซึ่งกรมการข้าวได้จัดชุดออกช่วยเหลือ แนะนำ สำรวจความเสียหายแล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะมีมาตรการฟื้นฟูโดยเร็วต่อไป

สำหรับแนวทางการป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี ในระยะยาว ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจเชื่อมต่อกับประเทศลาว และ กัมพูชา มีแม่น้ำไหลมารวมกัน 3 สาย ใหญ่ คือ แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และ แม่น้ำโขง ซึ่งถือว่าน้ำจากทุกพื้นที่ในภาคอีสานไหลมารวมกันที่ จ. อุบลราชธานี พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะ อ.วารินชำราบ ซึ่งอยู่ติดกับ อ.เมือง จากสถิติที่ผ่านมา ในรอบ 66 ปี มีน้ำท่วมมาก 22 ปี น้ำท่วมเล็กน้อย 18 ปี ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก แต่ยังไม่มีโครงการแก้ไขป้องกันปัญหาน้ำท่วมเลย ดังนั้น ในการประชุม ครม. สัญจร วันที่ 21 - 22 ส.ค. 60 กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอแนวทางการป้องกันน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี ระยะยาว แบ่งเป็น 3 แผนหลัก คือ

1. ลดปริมาณน้ำผ่าน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้แก่ การสร้างทางผันน้ำแม่น้ำชี - เซบาย - เซบก - ห้วยตุงลุง เพื่อลดปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีที่ไหลลงแม่น้ำมูล ผันน้ำเลี่ยงที่ตั้ง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีผลในการลดอุทกภัย ณ จุดบรรจบแม่น้ำชี - แม่น้ำมูล อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยแนวทางเบื้องต้น คือ การขุดคลองผันน้ำจากแม่น้ำชี บริเวณเหนือฝายยโสธร ผ่านต้นน้ำลำเซบาย ต้นน้ำลำ เซบก ระบายน้ำที่ผันลงสู่ห้วยตุงลุงเพื่อระบายลงแม่น้ำมูลในที่สุด โดยความยาวคลองผันน้ำประมาณ 182 กม. ปริมาณการระบาย 200 ลบ.ม./วินาที

2. การปรับสภาพความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับอุทกภัย เนื่องจากพื้นที่น้ำท่วม อ.วารินชำราบ เป็นทางน้ำธรรมชาติของแม่น้ำมูล การอยู่อาศัย และ พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สามารถอยู่ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากนัก เช่น ยกระดับถนนให้สัญจรได้ และไม่ขวางทางน้ำ ปรับปรุงการระบายน้ำในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการระบายน้ำ มาตรการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับฤดูกาล สร้างแหล่งน้ำในพื้นที่

3. ปรับปรุงคันกั้นน้ำเดิม และ ก่อสร้างคันกั้นน้ำเพิ่ม โดยพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำข้างทางน้ำทำให้พื้นที่อยู่ของน้ำลดลง คันกั้นน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรับได้ ต้องปรับปรุงคันกั้นน้ำ และ สร้างเพิ่มในจุดที่จำเป็น อาทิ เสริมความสูง ความแข็งแรงคันกั้นน้ำที่มีอยู่เดิมให้รองรับปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งก่อสร้างคันกั้นน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เป็นปัญหา เช่น ข้างแม่น้ำชี จ.ยโสธร และ ข้างแม่น้ำมูล จ.อุบลราชธานี


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 53 ปี ททบ.5

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 นายธนนริศร์ กัลยรัตน์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์พร้อมคณะเป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำกระเช้าดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในโอกาสครบรอบ 53 ปี โดยมีพลโท ฉัตรชัย สาริกัลยะ...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง