ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมโรงงานฯ เปิดตัว AUTO e-License สมองกลทำงานแทนเจ้าหน้าที่ ให้อนุญาตนำกากฯ ออกนอกโรงงานใน 3 นาที

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓:๑๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวระบบ AUTO e-License ระบบการขออนุญาตนำกากที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานเพียง 3 นาทีด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้ประกอบการเพียงยื่นขออนุญาต สก.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นระบบฯ จะตรวจสอบข้อมูลทุกรายการในคำขอที่ยื่นขออนุญาต กับข้อมูลสารสนเทศที่มีในระบบ และจะประมวลผลพิจารณาอนุญาตตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามในอดีตผู้ประกอบการต้องใช้เวลายื่นเอกสารกว่า 10-30 วัน โดยการพัฒนาดังกล่าวล้วนสอดรับ นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวระบบการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน (สก.2) ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ "Click 3 นาที เพื่อ AUTO e-License" ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันกากอุตสาหกรรมในระบบมีมากถึงปีละ 38 ล้านตัน ประกอบกับการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนที่รัดกุมตามที่กฎหมายกำหนดมากมาย จึงทำให้ที่ผ่านมาการนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้พัฒนาระบบการอนุญาตกากอุตสาหกรรมในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการ และอำนวยความสะดวกเพิ่มความรวดเร็วในการนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน โดยเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ความเป็น Digital Government ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะพัฒนาองค์กรเข้าสู่ Industry 4.0 และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะได้พัฒนาองค์กรเข้าสู่ DIW 4.0 เช่นเดียวกัน เพื่อให้กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบภายในเวลา 5 ปี

ด้าน นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวถึงรายละเอียดของระบบ AUTO e-License ด้วยปัญญาประดิษฐ์ว่า ผู้ประกอบการเพียงยื่นขออนุญาต สก.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นระบบฯ จะตรวจสอบข้อมูลทุกรายการในคำขอที่ยื่นขออนุญาตกับข้อมูลสารสนเทศที่มีในระบบ และจะประมวลผลพิจารณาอนุญาตตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนเจ้าหน้าที่ และจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพียง 3 นาที โดยการทำงานของระบบจะพิจารณาข้อมูลเอกสารที่ยื่นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และปลายทางบริษัทผู้รับกำจัดจะต้องเป็นกลุ่มผู้ประกอบการชั้นดี โดยในปี 2560 นี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้นำร่องร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ AUTO e-License และบริษัทผู้รับบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 9 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 14 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการชั้นดีที่คัดกรองโดยกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากการขออนุญาตในระบบปกติที่ผ่านเจ้าหน้าที่มีระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดประมาณ 30 วัน การดำเนินงานพิจารณาอนุญาต สก.2 รูปแบบใหม่ในระบบปัญญาประดิษฐ์ ถือเป็นการพิจารณาอนุญาตโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้การพิจารณาอนุญาต สก.2 เกิดความรวดเร็ว ชัดเจน เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาต ตลอดจนผู้ประกอบกิจการโรงงาน และผู้รับบำบัด/กำจัด และในอนาคตจะนำไปขยายผลใช้กับกลุ่มผู้ประกอบการรับบำบัด/กำจัดของเสียได้ทั้งหมด นายมงคล กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการก้าวสู่การยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและสอดคล้องกับเป้าหมายของสภาอุตสาหกรรมที่ต้องการให้การยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็ว ประกอบกับในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดูแลผู้ประกอบการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจึงทำได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจะช่วยให้ภาครัฐสามารถจัดการกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลอันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

นายพิษณุ จารุพัฒนสิริ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบการชั้นดีที่ทางกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมีประสบการณ์ในการกำจัดกากอุตสาหกรรม มีความรับผิดชอบสูงต่อสังคมและเข้าร่วมโครงการรางวัลเหรียญทองยกระดับผู้ประกอบการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และกลุ่มยังมีภารกิจร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายโครงการในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมให้มีมาตาฐานยิ่งๆ ต่อไป

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวระบบการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน (สก.2) ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ "Click 3 นาที เพื่อ AUTO e-License" ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4167 หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์www.diw.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: คาโอฯ เปิดโรงงานใหม่หนุนการส่งออก

กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) มร. ทาคูยา โกโต้ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายภาพร่วมกับนายวีระชาติ บุนนาค (ที่ 4 จากขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีเปิดโรงงานใหม่ของบริษัท คาโอฯ ณ นิคมอุ...

GOSSIP: กุญซือ TFD ร่วมใจบริจาคผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--โอเอซิส มีเดีย คุณอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในกุญซือใหญ่แห่ง TFD เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจประเภทที่รู้สึกมีส่วนร่วมต่อสังคม รวบรวมน้ำใจจากพรรคพวกเพื่อนฝูง ส่งข้าวหอมมะลิ 108 กระสอบ และบ...

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบไมโครเวฟทรูพอยท์รุ่นใหม่ของแฮร์ริส ได้รับไฟเขียวให้ใช้ในจีนได้แล้ว

รีเสิร์ช ไทรแองเกิล พาร์ค, 6 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ แฮร์ริส คอร์ปอเรชั่น (NYSE:HRS) ผู้ให้บริการบริการและอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า เทคโนโลยีคลื่นวิทยุไมโครเวฟรุ่นใหม่ของแฮร์ริสได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลข่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง