ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดตัวหลักสูตรนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยว-โรงแรม ตั้งเป้าปั้นนักศึกษาไทย จีน อาเซียน รับเทรนด์ท่องเที่ยว 4.0 โลกโต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

· วิทยาลัยดุสิตธานี รุกสร้างคนโรงแรม-ท่องเที่ยว ตอบโจทย์ตลาดโลก ชู 2 หลักสูตรนานาชาติ พร้อมเครือข่ายฝึกงานโรงแรม 5 ดาวทั่วโลก

วิทยาลัยดุสิตธานี เตรียมปฏิวัติหลักสูตรท่องเที่ยว-โรงแรมยุคใหม่!! เรียนวิชาการคู่วิชาชีพ พร้อมครีเอทนวัตกรรมบริการรับตลาดนิวเจน เปิดหลักสูตร "นวัตกรรมการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม" รับปี 60 มุ่งสร้างความสามารถที่หลากหลายในอาชีพบริการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตลอดจนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้ สู่นวัตกรรมบริการที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด อาทิ สมาร์ททัวร์ลิซึ่ม สมาร์ทโฮเต็ล ฯลฯ พร้อมตั้งเป้าปั้นนักศึกษาไทย จีน และกลุ่มประเทศอาเซียนรับเทรนด์การท่องเที่ยวโลกเติบโตจาก 3 ปัจจัยทั้ง ระบบดิจิทัล พฤติกรรมการท่องเที่ยว และสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีหลักสูตรพื้นฐานการท่องเที่ยว-โรงแรมที่เข้มข้นใน 6 หลักสูตรไทย-นานาชาติที่พร้อมตอบโจทย์ตลาดโลก อาทิ สาขาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร และการจัดการภัตตาคาร โดยความร่วมมือกับสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ ประเทศฝรั่งเศส ฯลฯ รวมถึงเครือข่ายเสริมศักยภาพนักศึกษาจากโรงแรม-ภัตตาคารระดับ 5 ดาวทั่วโลก อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี 59 เติบโตสูงกว่าปีก่อน 11% ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.51 ล้านล้านบาท หลังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกในยุค 4.0 เติบโตกว่า 20.6%

วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์ธุรกิจการท่องเที่ยว-การโรงแรมทั่วโลกในปัจจุบัน ที่มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยว รวมถึงสัดส่วนประชากรวัยเกษียณที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ท้าทายศักยภาพของสถานศึกษาไทย ในการผลิตบุคลากรให้สามารถปรับตัวและพร้อมรับมือต่อเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานี ในฐานะสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของไทย ได้พัฒนาหลักสูตรครอบคลุมธุรกิจบริการในด้านดังกล่าว เพื่อเสริมทักษะความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรโรงแรม-ท่องเที่ยว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 4 หลักสูตรภาษาไทยในด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต คือ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท สาขาการจัดการท่องเที่ยว สาขาการจัดการนิทรรศการและการประชุม

ขณะที่ 2 หลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ จะเป็นความร่วมมือกับสถานศึกษาด้านการโรงแรมและภัตตาคารชั้นนำระดับโลก อย่าง สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร และการจัดการภัตตาคาร โดยการรับรองจากสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังได้ผนึกเครือข่ายโรงแรมระดับ 5 ดาวทั่วโลก เพื่อเป็นการเติมเต็มศักยภาพในการทำงานจริงของนักศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวต่อว่า ซึ่งในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจในกลุ่มการท่องเที่ยวและโรงแรม ก็ต้องเร่งปรับตัวในการบริหารธุรกิจ พร้อมสร้างจุดแข็งให้กับแบรนด์ผ่านการพัฒนานวัตกรรมบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยล่าสุด วิทยาลัยดุสิตธานี ได้พัฒนา "หลักสูตรปริญญาตรีการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม" (กจ.บ.) รับภาคการศึกษาใหม่ ในปี 60 เพื่อเตรียมปั้นบุคลากรการโรงแรม-ท่องเที่ยวให้มีความสามารถที่หลากหลายในอาชีพด้านบริการท่องเที่ยวและการโรงแรมแบบครบวงจร ตลอดจนมีศักยภาพที่เท่าทันสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรมบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4.0 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีความคาดหวังว่าหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งในประเทศไทย จีน และกลุ่มประเทศอาเซียนจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาไทยเป็นจำนวนกว่า 150,000 คน ขณะที่นักศึกษาจีน และกลุ่มประเทศอาเซียนมีมากกว่า 20,000 คน

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยล่าสุดในปี 2559 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจไทยได้เป็นสัดส่วนถึง 17% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือคิดเป็นมูลค่า 2.51 ล้านล้านบาท เติบโตกว่าปีที่ผ่านมา 11% (ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยติดอันดับท็อปเทน ของประเทศที่มีการเติบโตเร็วด้านการท่องเที่ยว (ที่มา: สภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลก) ขณะที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกในยุค 4.0 เติบโตกว่า 20.6%ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ท่องเที่ยวโลกใน 3 ปัจจัยหลัก คือ ความก้าวล้ำของระบบดิจิทัล ที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบอิสระ (Free Independent Traveler) ที่ปัจจุบันมีการเติบโตกว่า 60% และ การขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ ที่มีสัดส่วนมากถึง 20% ของประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการซื้อสูง อย่างประเทศสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน อาจารย์สมภพ ชาตวนิช หัวหน้าหลักสูตรนวัตกรรมการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวเสริมว่า สำหรับการเรียนด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมในปัจจุบัน จะเน้นหนักในเชิงทฤษฎีเป็นหลัก ขณะที่ลักษณะงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมในโลกยุคใหม่ จำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ในหลายสาขาร่วมกับความครีเอทีฟ สู่การต่อยอดเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ หรือการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อสร้างจุดขายใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเจนซี (Gen Z) ดังนั้น หลักสูตรนวัตกรรมการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม จึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL: Work-integrated Learning) ที่ผสมผสานความรู้เชิงวิชาการ (Academic) และวิชาชีพ (Professional) เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรียนรู้ ผ่านการฝึกประสบการณ์จริง ตลอด 2 ภาคการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่วิชาพื้นฐาน จนถึงวิชาเฉพาะด้านในขั้นสูง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานบริการ สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการศึกษาเรียนรู้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบเข้มข้นตลอด 3 ปีการศึกษาแล้ว ในปีการศึกษาที่ 4ภาคการศึกษาที่ 2 ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งในเครือดุสิตธานี โรงแรมชั้นนำ บริษัททัวร์ ธุรกิจการบิน และธุรกิจไมซ์ (MICE) ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นเวลา 4 เดือน โดยจะต้องปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานจริงของสถานประกอบการ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ซึ่งหลังจากนั้น ผู้เรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ รองรับไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ ยกตัวอย่างเช่น สมาร์ทโฮเต็ล สมาร์ททัวร์ลิซึ่ม ฯลฯ อย่างไรก็ดี การเรียนในหลักสูตรดังกล่าวตลอด 4 ปีการศึกษานั้น นอกจากจะเป็นการเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้รอบในทุกมิติวิชาการ นวัตกรรมบริการ และความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังถือเป็นการผลิตคนทำงานให้พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานจริง โดยไม่ต้องเรียนรู้งานเพิ่ม อาจารย์สมภพ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและสมัครได้ตลอดการเปิดภาคเรียนที่ www.dtc.ac.th หรือ สมัครสอบด้วยตนเอง (Walk-in) ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี (ข้างศูนย์การค้าซีคอนแควร์) ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-361-7811 ถึง 3 และ www.facebook.com/DTCThailand


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท แต่งตั้งหัวหน้าพ่อครัว

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท โดย ปัทมา โยชิมูระ ผู้จัดการทั่วไป ประกาศแต่งตั้ง เคณฑ์ อาณณฑ์ มะซังหลง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพ่อครัวอาหารไทย เชฟเคณฑ์ จบการศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี, โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทย และได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน...

VIOLIN ชูนวัตกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ.. ทุ่มเม็ดเงินเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสำรอง (DROC) แห่งแรก

กรุงเทพฯ--27 มิ.ย.--เดอะซัน อินทิเกรทเต็ด มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น บริษัทโกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงระดับพรีเมี่ยม ภายใต้แบรนด์ VIOLIN ทุ่มงบนับสิบล้านขยายโครงข่าย พร้อมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการเครือข่...

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง