ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามแนวทางยุทธศาสตร์น้ำ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เดินหน้าเกินเป้า พร้อมสั่งกรมชลฯ พร้อมรับมือพายุโซนร้อน เซินกา(SONCA) ย้ำทุกโครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จับตาอย่างใกล้ชิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2558-2569) ของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 1,750,000 ไร่ แต่ปัจจุบันในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 กระทรวงเกษตรฯ ได้พัฒนาให้เกิดพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 1,300,000 ไร่ หรือ ร้อยละ 76 ดังนั้น จะเห็นว่าเป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ ได้เดินไปสู่เป้าหมาย และเมื่อครบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ในปี 2564 การพัฒนาระบบชลประทานของกระทรวงเกษตรฯ ก็จะเกินเป้าหมายแน่นอน ส่วนในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2558-2569) มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 8,700,000 ไร่ เมื่อถึงปี 2564 กระทรวงเกษตรฯ มีแผนพัฒนาถึง522,800 กว่าไร่ จะเหลือเป้าหมายในการพัฒนาให้ครบตามยุทธศาสตร์น้ำประมาณ 3,500,000 ไร่ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการพิจารณาวางแผนในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ให้ได้อย่างน้อย 500,000 - 700,000 ไร่/ปี เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้อย่างสำเร็จ ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯได้ดำเนินการเกินเป้าหมายอยู่แล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีเป้าหมายในการดำเนินการตามแผน Road Map อย่างชัดเจน และขณะนี้ได้ดำเนินการเกินกว่าแผนที่ตั้งไว้

ด้าน นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ที่จะเข้าปกคลุมในไทยว่า ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) ได้ติดตามสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานสภาวะอากาศเมื่อเวลา 23.00 น. ของคืนที่ผ่านมา (25 ก.ค. 60) พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ที่ปกคลุมบริเวณเมืองดองฮอย ประเทศเวียดนามได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวแล้ว มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ 55 กม./ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนที่ทางตะวันตกด้วย ความเร็ว 20 กม./ชม. จะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดมุกดาหารวันนี้ (26 ก.ค. 60) ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ 25-28 ก.ค. 60 ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้กำชับให้ทุกโครงการชลประทาน เตรียมการรับมือกับพายุโซนร้อน "เซินกา" โดยการบริหารจัดการน้ำด้วยการใช้ระบบชลประทานและระบบป้องกันน้ำท่วม ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลาอย่างเคร่งครัด สำหรับพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำได้มีการติดตั้งเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วทุกจุด พร้อมกับทำหนังสือแจ้งสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

ในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ได้ให้ทุกโครงการชลประทานที่รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำต่างๆ โดยเฉพาะอ่างฯที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก ให้บริหารจัดการน้ำ ด้วยการลดระดับน้ำในอ่างฯให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ มากกว่าความจุของอ่างฯ รวมไปถึงอ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่รับน้ำฝนขนาดใหญ่ ที่เมื่อฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์เป็นพิเศษ ส่วนในกรณีที่อ่างเก็บน้ำใดๆ จำเป็นต้องมีการพร่องน้ำล่วงหน้า เพื่อให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะลงมาเหนืออ่างฯ นั้น ได้ให้โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำออกจากอ่างฯ โดยให้รายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ 26 ก.ค.60) ปริมาณน้ำมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก คือ ประมาณ ร้อยละ44 ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยมีอยู่ 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำแม่กวง และอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำที่มีน้ำมากกว่า ร้อยละ 80 มี 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำมูล จังหวัดสกลนคร และพบว่าปัจจุบันมีน้ำมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันประมาณ 10,408 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงคาดว่าในช่วงฤดูแล้งในปีต่อไป เกษตรกรจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในการป้องกันอุทกภัยยังมีพื้นที่รองรับน้ำในเขื่อนได้ถึง 30,612 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักในลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำมากกว่าเมื่อปีที่แล้วในวันเดียวกันถึง 3,436 ล้านลูกบาศก์เมตร


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2555-2559...

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบนฐานคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบนฐานคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 -...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง