ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๒:๑๘ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพข่าว: เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคใต้ ที่จังหวัดตรัง ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ประจำปี 2560 ระดับภาคใต้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิต สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2560 ขยายผลการปลูกฝังหลักวิธีการสหกรณ์สู่เยาวชน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2560 สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกฝังแนวความคิด หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่เยาวชน และพระราชทานแนวทางในการส่งเสริมการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน

สหกรณ์ 8 จังหวัดภาคเหนือเปิดจุดรวบรวมลำไยจากเกษตรกร เร่งกระจายผลผลิตสู่ตลาดทั่วประเทศ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สหกรณ์การเกษตรใน 8 จังหวัดภาคเหนือเปิดจุดรับซื้อผลผลิตลำไยคุณภาพจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงที่ลำไยจะมีปริมาณผลผลิตออกมาไม่น้อยกว่า 240,000 ตัน กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดหาช่องทางจำหน่ายผลผลิตลำไยของสหกรณ์

ภาพข่าว: ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครพนม ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ผู้ประสบภัยจากพายุเซินกา ในอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พร้อมแจกถุงยังชีพ และอาหารกล่อง

ก. เกษตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 เตรียมโชว์ผลงาน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

วันนี้ (2 ส.ค.60) เวลา 13.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 พร้อมกับ มร.ซาจิด อูเซนี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น

กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 ในภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมหม่อนไหมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คว้า 4 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2560 จัดโดยกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "ทุนหมุนเวียน ก้าวไกล สู่ Thailand 4.0" โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี

ภาพข่าว: ลงพื้นที่ตรวจน้ำ จ.สกลนคร ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอุทกภัยจากพายุเซินกา ณ บ้านงิ้วด่อน หมู่ 1 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร โดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ผลกระทบในพื้นที่จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนาม MOU โครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

วันนี้ (18 ก.ค.60) เวลา 13.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามความคืบหน้า การใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปี 2560 ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ยกย่องกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นกลุ่มต้นแบบ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลกลาง (แปลง SRP) อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่นี้เป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ จนสามารถเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อื่น ๆ

ปลัดเกษตรฯ รับมอบหนังสือจากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านฯ ขอให้ยกเว้นประมงพื้นบ้านไม่เป็นเรือไร้สัญช ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหนังสือจาก นายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้เร่งออกประกาศกระทรวงฯ กรณียกเว้นประมงพื้นบ้านไม่เป็นเรือไร้สัญชาติ และขอให้ประกาศกระทรวงฯ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ คิกออฟโครงการ9101ทั่วประเทศ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศพก. อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยได้กราบถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

กระทรวงเกษตรฯ คิกออฟโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ยิ่งใหญ่ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศพก. ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ MOU Agri-Map ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงงานสีสรรพรรณไม้ฯ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา นายธีรภัทร

พลเอกฉัตรชัย บินถกรัฐมนตรีเกษตรฯ อิสราเอล หนุนเทคโนโลยีทะเลทรายสู้แล้ง - ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกับนายยูริ แอเรียล

ภาพข่าว: บล.หยวนต้า ฉลองเปิดสาขาใหม่ แจ้งวัฒนะ พร้อมให้บริการด้วยทีมงานคุณภาพแล้ววันนี้ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และนายโฆษิต บุญเรืองขาว ประธานสายธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: ABM ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

คณะผู้บริหาร บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM นำโดยนางสาวธิญาดา ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ก.แรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันเวลาทำงานให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมนายจ้างประสบปัญหาอุทกภัย เตือนสถานประกอบกิจการที่อยู่นพื้นที่เสี่ยงดูแลเรืองความปลอดภัยฯ พร้อมขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันเวลาทำงานให้กับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ นายสุเมธ มโหสถ

ทิพยทันใจ ช่วยเหลือทันที ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ทิพยทันใจ ช่วยเหลือทันที "ดร.สมพร" สั่งสำรวจลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมภาคอีสานอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครที่ได้รับผลกระทบมากสุดและจังหวัดอื่นพร้อมชดเชยค่าเสียหายทันที ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย

ภาพข่าว: ถกรมต.เกษตรอิสราเอล-หนุนเทคโนโลยีทะเลทราย ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกับนายยูริ แอเรียล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล

ปศุสัตว์เชียงใหม่ชมเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน CP Pork Shop ร่วมสร้างอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ "ปศุสัตว์ OK" แก่เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน CP Pork Shop จำนวน 22 ราย ในเขต อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.เชียงดาว อ.พร้าว และอ.เวียงแหง ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์

ภาพข่าว: มอบสิทธิพิเศษไทยประกันชีวิต ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นางสิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิด "แคมเปญรับมากกว่าคว้า 3 สิทธิ์" สำหรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด เมื่อช้อปตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ใน Gourmet Market และ Home Fresh Mart รับทันที Gift

สัมผัสคู่ดูโอ้เมนูอาหารและเครื่องดื่มสไตล์อิตาเลียนที่ลากริตต้า ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

เพลิดเพลินไปกับอาหารเรียกน้ำย่อยรสเลิศ พร้อมจิบเครื่องดื่มเย็นๆ สร้างความสดชื่นระหว่างนั่งชมพระอาทิตย์ตก คือหนึ่งในกิจกรรมที่โรแมนติกสำหรับคู่รัก และสร้างความสนุกสนานสำหรับกลุ่มเพื่อนที่รักการสังสรรค์ ห้องอาหารลากริตต้าคือสถานที่

ภาพข่าว: MQDC ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค 2.4 ล้านบาท ให้กับสำนักงานกรุงเทพมหานคร ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) พร้อมด้วย สุทธา เรืองชัยไพบูลย์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานผู้อำนวยการ-วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน (MQDC) ร่วมกันมอบเงินบริจาค 2,400,000

เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ รามอินทรา ต้อนรับเทศกาลวันแม่ จัดงาน Lady Fair ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ รามอินทรา ส่งกิจกรรมสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ จัดงาน "Lady Fair 2017" ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2560 เชิญชมนิทรรศการผ้าไหมไทย "Royal Thai Silk Exhibition"

เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ห้องอาหารเดอะสแควร์ ขอเชิญคุณและครอบครัวมาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ในเทศกาลวันแม่ที่กำลังมาถึงนี้กับบุฟเฟต์นานาชาติมื้อสายสุดพิเศษสำหรับวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้เท่านั้น เวลา 11:30 – 15:00 น. ราคา 1,500 บาทสุทธิต่อท่าน และพิเศษสุด

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตลาดนัดผลงานวิจัย ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้" โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ 4

สมอ. สนองนโยบายรัฐมอบใบอนุญาตฯ มอก. ให้ SMEs แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สมอ. จัดพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผู้ประกอบการ SMEs แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง หลังให้การส่งเสริมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะและมอบช่อดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายกสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ.2560 – 2563

ขับเคลื่อน SMEs ไทย มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ร่วมจับทิศทางการขับเคลื่อน SMEs ไทย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กันแบบเจาะลึกไปกับวารสารอุตสาหกรรม และไฮไลท์ประเด็นเข้มข้นน่าติดตามประจำฉบับ อาทิ •

ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

"ปลัดเกษตรฯ" ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ในจังหวัดนนทบุรี เผยเกษตรกรมีความพึงพอใจโครงการฯ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

อ.มัลลิการ์ จัดสำรับคาวหวานแสนอร่อยกับเทศกาลกระท้อนปลอดสาร ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

อ.มัลลิการ์ ชวนอิ่มอร่อยสุดฟินกับสารพันสำรับคาวหวานจากกระท้อน ผลไม้ไทยที่อุดมด้วยวิตามินวิตามิน ส่งตรงจากสวนออร์แกนิค ด้วยกระท้อนปุยฝ้ายลูกใหญ่คัดพิเศษ เนื้อขาวหนานุ่มฟูหอมกับรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และอุดมด้วยวิตามิน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1

ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อโครงการ ติดปีกเติมฝันแบ่งปันให้น้อง เติมเต็มการศึกษาแก่เยาวชน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน มอบอุปกรณ์การทดลองทางห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิชาการเกษตร เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น รองเท้านักเรียน และสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลิตคลิปวิดีโอ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลิตคลิปวิดีโอ ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ในกิจกรรมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ "คิดมันส์ ทันสื่อ...Like Know Show Share" ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ TK Park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แรงงาน เตือนนายจ้างไม่จัดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้กับลูกจ้างมีความผิด ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการต้องจัดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้กับลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

กสอ.จับมือ ISMED เปิดรันเวย์ FDC2017 โชว์ศักยภาพ 12 สุดยอดนักออกแบบไทย ประกาศผลผู้ชนะเลิศ 3 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น FASHION DESIGNER CREATION หรือเรียกสั้นๆว่า FDC โดยร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ในการพัฒนานักออกแบบซึ่งเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น

มอบความสุขให้น้องกับกิจกรรม กระดาษสร้างจินตนาการ ครั้งที่ 20 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา จัดกิจกรรม "กระดาษสร้างจินตนาการ ครั้งที่ 20" ณ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีพี่ๆดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา ร่วมเล่านิทานจากกระดาษและเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นตัวละคร และฉากละคร นับเป็นการใช้ "ของเสีย

มจธ.วิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มใบสับปะรด ผลิตเส้นใยเซลลูโลสนวัตกรรมใหม่ขนาดนาโน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีวัสดุเหลือใช้จำนวนมากที่ถูกละเลยหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เช่น ใบสับปะรด ฟางข้าว หรือชานอ้อย เป็นต้น จากการวิจัยพบว่าเส้นใยจากพืชนั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายประการ เช่น น้ำหนักเบา แข็งแรง และทนทาน ดร.สุภโชค

รอยัล คลิฟ จัดอบรมเรื่องความปลอดภัย และการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ครั้งที่ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และการรับมือกับเหตุฉุกเฉินประจำปี ครั้งที่ 28 ณ ศูนย์การประชุมพีช โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัทยา พนักงานของรอยัล คลิฟกว่า 200

สมอ. จัดหนักย้ำชัดผู้บริโภคต้องมาก่อน ผนึกค่ายรถยนต์ ลงนามความร่วมมือยกระดับมาตรฐานเพื่อผู้บริโภค ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จับมือสถาบันยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทำ MOU ประกาศชัดผู้บริโภคมาอันดับหนึ่ง มาตรฐานและความปลอดภัยต้องอยู่ในขั้นสูงสุด และ

โรงแรมมณเฑียร เบเกอรี่ เมนู เค้กเสาวรส และ ไอศกรีมเสาวรส ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สำหรับใครที่กำลังต้องการเติมความสดชื่น มณเฑียรเบเกอรี่ ขอแนะนำ "เค้กเสาวรส" ความเปรี้ยวจี๊ดของเสาวรสตัดกับความหวานมันของครีมเค้ก หอมละมุนจนอดใจไม่ไหว และสะดุดตากับไอศกรีมลูกโตสีเหลืองสดใส "ไอศกรีมเสาวรส" แล้วคุณจะต้องหลงใหลกับรสชาติเพียงแค่ได้ชิม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ภาพข่าว: บุญถาวร เชียงใหม่ ร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พ.ต.ท. ชาญณรงค์ วินัน สว. กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน บุญถาวร สาขาเชียงใหม่ ในกิจกรรม โครงการขับขี่ปลอดภัย โดยอีซูซุเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการขับขี่ให้แก่พนักงานขับรถขนส่ง

ภาพข่าว: EGA จัด GovChannel Roadshow2017 ชู #ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดงาน GovChannel Roadshow2017 ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหาร บิ๊กซี

ก.พลังงาน จัดพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราขการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

กสร. กำชับนายจ้างแจ้งสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายให้ลูกจ้างรู้ก่อนทำงาน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำชับนายจ้าง แจ้งสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายพร้อมแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนก่อนทำงาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบาท นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในการจัดอบรม "โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง" ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น เทิดพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "3-10- 28 เดิน วิ่ง ปั่น เทิดพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ภาพข่าว: ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ร่วมส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ผ่าน 60 องค์กร ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้มอบ "ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560" ให้แก่ วัด มูลนิธิ สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 60 แห่ง เป็นเงินประมาณ 46.4 ล้านบาท

Gossip News: Thailand Leader Award 2017 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กรรณิกา กอน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด หรือ เบสท์เทค เข้ารับรางวัลโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ Thailand Leader Award 2017 (สุดยอด ผู้นำ นักบริหาร แห่งปี 2560) ภายใต้แนวคิด "ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน" ครั้งที่ 7 ณ

ภาพข่าว: จีไอเอสนำ 2 โซลูชั่นร่วมแสดงศักยภาพในงาน SMART TECHNOLOGY 2017 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้นำให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร (GIS One Stop Services) ร่วมงาน "SMART TECHNOLOGY 2017" โดยนำ 2 โซลูชั่นเด่น Salesmaster Solution โซลูชันเพื่องานส่งเสริมการขายสำหรับทีมขายมืออาชีพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานขาย รวดเร็ว สะดวก

ธนาคารทิสโก้ จัดการอบรม เกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งสำหรับ ผู้นำยุคใหม่ ที่รอยัล ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้รับเกียรติ และความไว้วางใจจากบริษัททิสโก้ ในการจัดการอบรม "การบริหารความมั่งคั่ง" หรือ "TISCO Wealth Enhancement Program (WEP 5)" เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในแต่ละรุ่น การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน

รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามแนวทางยุทธศาสตร์น้ำ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2558-2569) ของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

รัฐมนตรีช่วย ชุติมา เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางด้านการเกษตร ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

รัฐมนตรีช่วย "ชุติมา" เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางด้านการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ปี 2560 และเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่

ภาพข่าว: ต้อนรับ อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ ในงานสัมมนา สมาคมประชาสัมพันธ์ โรงแรมแห่งประเทศไทย ณ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

มร.ฟร้านซ์ ซานเชส (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ พร้อมด้วย เอิร์ธ สายสว่าง (คนที่ 6 จากซ้าย) นายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม แห่งประเทศไทย และประดับพร ฉันทวรลักษณ์ (คนที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมแสดงความยินดีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

เมื่อเร็วๆ นี้ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ และคณะกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการ บตท. รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการ

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ และนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กร กลุ่ม1 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง

เป๊ปซี่ ชวนอร่อยซ่า...กับฟู้ดเฟสติวัลที่จัดเต็มทั้งรสชาติและความบันเทิง ในงาน Pepsi Presents One31 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สุดสัปดาห์นี้ เครื่องดื่ม 'เป๊ปซี่' จับมือ ช่อง 'One31' สร้างปรากฏการณ์ความอร่อยซ่า! คว้ากว่า 80 ร้านดังที่คนกรุงห้ามพลาดมาไว้ที่งาน "Pepsi Presents One31 URBAN FOOD FESTIVAL" เทศกาลอาหารสุดชิคที่อัดแน่นทั้งรสชาติความอร่อยและความบันเทิง ระหว่างวันที่ 4

สุขสันต์วันแม่...ที่เจ้าพระยาปาร์ค ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค – ถนนรัชดาภิเษก ร่วมฉลอง "วันแม่" 12 สิงหานี้ ด้วยอาหารอร่อยหลากหลายเมนูให้เลือกอิ่มแบบไม่อั้น เพื่อเติมเต็มความสุขและความประทับใจ พร้อมโปรโมชั่นดีๆของแต่ละห้องอาหาร อาทิ มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน(สำหรับบุฟเฟ่ต์)

ภาพข่าว: โครงการประกวดเพลง #ช่อสะอาดต้านทุจริต# ประจำปี 2560 จัดงานนัดพบนักแต่งเพลงมืออาชีพ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

โครงการประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560 จัดงานนัดพบนักแต่งเพลงมืออาชีพ พร้อมพูดคุยในหัวข้อ 'เขียนเพลงอย่างไรให้ติดหู เรียบเรียงดนตรีอย่างไรให้โดนใจคนฟัง' มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ (กลาง) ประธานมูลนิธิฯ

ภาพข่าว: ฉลองเปิดร้านใหม่! โออิชิ อีทเทอเรียม สาขาลำดับที่ 3 ของไทย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) และ จิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (ที่ 4 จากขวา) ให้เกียรติร่วมงานฉลองเปิดร้านใหม่

ภาพข่าว: ต้อนรับพิธีกรชื่อดัง ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

เมื่อเร็วนี้ทีมบริหารของแรบบิทรีสอร์ท พัทยาให้การต้อนรับ คุณต่าย สายธาร นิยมการ์ณ (ที่2 จากขวา )เนื่องในโอกาสมาถ่ายทำรายการทีวีที่รีสอร์ท

อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับวันแม่ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับวันแม่ เพื่อตอบแทนความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ กับประสบการณ์การรับประทานอาหารและทรีตเม้นต์สปาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560

ภาพข่าว: กอล์ฟ การกุศล ครั้งที่ 19 Golf for the sea ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน กอล์ฟ - การกุศล ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 Golf For the Sea ชิงถ้วยเกียรติยศกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ภายใต้ชื่อ กอล์ฟ ... เพื่อพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมด้วยคุณศรัณยู

ราชภัฏธนบุรี ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร และพิธีไหว้ครู ปี ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา

G-ABLE หนุนความคิดคนรุ่นใหม่ ใช้ไอทียกระดับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

"โอกาส" เมื่อมีเข้ามาก็ต้องรีบคว้าไว้ เช่นเดียวกับ น้องๆ ทีม WELSE อีกกลุ่มเยาวชนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่ชนะการแข่งขันเวที Imagine Cup Thailand 2017 จากการนำเสนออุปกรณ์ IoT แบบพกพาสำหรับการตรวจเลือดด้วยการทดสอบเชิงคลินิก

จีนรับลูกยูเอ็น ต่อยอดโครงการ Every Woman Ever Child เปิดโครงการช่วยเหลือสตรีและเด็กยากจนที่ร่างกายถ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

โครงการ The Every Woman Every Child Life Regenerative Action เปิดตัวในไทย ต่อยอดโครงการ Every Woman Every Child ของยูเอ็น มุ่งช่วยเหลือสตรีและเด็กยากจนที่ประสบปัญหาร่างกาย ถูกเผาไหม้ และยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก โครงการ Every Woman

ภาพข่าว: ซูเปอร์สปอร์ต จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ซูเปอร์สปอร์ต จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปีอย่างยิ่งใหญ่: บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ผู้บริหารร้านซูเปอร์สปอร์ต ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล โดย มร.โทนี่ มอร์ตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางสาวสิราภรณ์ วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

SPU: ม.ศรีปทุม ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 09.30 น. ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ตัวแทนเครือข่ายหนี้สินชาวนาพร้อมใจตบเท้าบุก ก.เกษตรฯ ให้กำลังใจรัฐมนตรีเกษตรฯ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เปิดเผยในโอกาสให้เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) เข้าพบว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 26/2560

ภาพข่าว: เพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามอันดับ 1 ในเมืองไทย โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ และนวัตกรรมทางการแพทย์จากเครื่อง SELPHYL® PRFM ณ ศุภานัน

มศว. ร่วมกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เดินหน้าปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล จัดทำโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU ERP : Power Of UNITY) ที่ร่วมดำเนินการกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อจัดการและดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

กระทรวงเกษตรฯ เผยความก้าวหน้า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อนุมัติวงเงิน

ภาพข่าว: MOU การซื้อ ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อ – ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย กับ บริษัท พรีโม อะโกร เวนเชอร์ ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุม

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีลงนาม MOU การซื้อ ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ระหว่าง ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีลงนาม MOU การซื้อ – ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย กับ บริษัท พรีโม อะโกร เวนเชอร์ ประเทศมาเลเซีย หนุนสร้างมาตรฐานเปิดตลาดการค้าสัตว์เลี้ยง เพื่อการบริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Siam Organic ทีมจากประเทศไทยได้รับเลือกเป็นผู้ชนะเลิศ โครงการ Chivas The Venture ปีที่ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นักแสดงสาวเจ้าของรางวัลออสการ์ แฮลลี่ แบร์รี่ ผู้ทำงานเพื่อสังคมและนักธุรกิจสาวมากความสามารถ เข้าร่วมงานประกาศรางวัลChivas Venture ในมหานครลอสแองเจลิส ซึ่งเป็นงานที่จะประกาศว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลเงินทุนสนับสนุน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ สานเจตนารมณ์ต่อเนื่องปีที่ 8 ส่งเสริมศาสนา มอบขุมทรัพย์ทางปัญญา ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สู่ปีที่ 8 ของการ "ให้"...ด้วยเจตนารมณ์ของ "ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์" ที่ต้องการช่วยเหลือสังคม และด้วยความเชื่อที่ว่าศาสนาคือพื้นฐานแรกของการมีชีวิตที่ขัดเกลาจิตใจให้คนมีสติและสำนึกที่ดี การศึกษาคือที่มาของความรู้

ภาคประชาสังคม เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม สมาคมบ้านปันรัก และโครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ " WE ARE CSO " ใครๆ ก็เป็นได้

กิจกรรม: TK Music Weekend: New Face วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5, 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 19.00 น. ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

อุทยานการเรียนรู้ TK Park ขอเชิญทุกท่าน เตรียมพบกับผลงานดนตรีของน้องๆ คนดนตรีรุ่นใหม่ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินหน้าใหม่ ที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวตนของเขามากยิ่งขึ้น และการแสดงแจ้งเกิดของวงดนตรีรุ่นใหม่ไฟแรงจากโครงการ TK band 8 คนดนตรีรุ่นใหม่

SPU: วิเทศสัมพันธ์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคม Teach Kids to Read English ปีที่ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีโดย อาจารย์นันท์วดี ชัยจินดา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษา SPU ชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการ สอนน้องอ่านภาษาอังกฤษ " Teach Kids to Read English" ปีที่ 2

ภาพข่าว: เปิดงานวิ่งไมโครมาราธอน BDMS Micro Bangkok Marathon 2017 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอก มนัส คล้ายมณี นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ. ไพศาล จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลกรุงเทพ สายกิจกรรมพิเศษ ร่วมเปิดงาน BDMS Micro Bangkok Marathon 2017 ระยะทาง 6 กิโลเมตร ภายใต้แนวคิด Running is

ภาพข่าว: ต่อสัญญาแฟรนไชส์ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

บุญญพัฒน์ สุวรรณมาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ร่วมลงนามต่อสัญญาการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น เซ็นทรัล พระรามเก้า เป็นปีที่ 2 กับ ปิ่นปินันธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ และ กุสุมา ตันสกุล

ภาพข่าว: สโมสรโรตารี กรุงเทพ-เพลินจิต จับมือ มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก มอบเครื่องมือแพทย์ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สโมสรโรตารี กรุงเทพ-เพลินจิต และ มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก (ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ) นำโดย อุษา อุษณาจิตต์ อดีตนายกสมาคมโรตารี กรุงเทพ-เพลินจิต , สุนทรี จรรโลงบุตร อดีตนายกสมาคมโรตารี กรุงเทพ-เพลินจิต , สุนีย์ หัสสรังสี

ห้างสรรพสินค้าเซน จัดแคมเปญ Accessorize! By ZEN อัพเสต็ปเพิ่มความชิค ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ห้างสรรพสินค้าเซน ผู้นำเทรนด์ด้านแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ (ZEN Megastore Bangkok) จัดแคมเปญ "Accessorize! By ZEN อัพเสต็ปเพิ่มความชิค ด้วยแอคเซสเซอรี่สุดฮิตของคนอินเทรนด์ เลือกช้อปสินค้ากับส่วนลดโดนใจ หลากหลายไอเทมสุดชิค (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ

ภาพข่าว: ติดปีกความรู้ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทักทายเยาวชนจากค่าย Game Maker และ BOT CAMP ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปีที่ 2" ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และในโอกาสนี้ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

เลอแปงชวนร่วมเวิร์คช้อปการออกแบบแพ็กเกจจิ้งสไตล์สตรีทอาร์ท ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ผู้ผลิตเบเกอร์รี่แบรนด์เลอแปงและเลอแปงโกลด์ขอเชิญร่วมงานWorkshop ฟรี! Street Art Packaging Workshop with Puck โดยศิลปินชื่อดังไตรภัคและเดอะดวง สอนเทคนิคสุดเก๋

ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลเตรียมพร้อม รับระบบลอยตัวราคาน้ำตาล หวังให้ทันประกาศใช้ 1 ธ.ค. ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมภาครัฐ หารือ ร่าง พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับปรับปรุง ส่งตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ของ สนช. เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายให้รอบคอบ

ชวนนักธุรกิจ-นักลงทุนไทยแสวงโอกาสทางการค้าและร่วมสุดยอดสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนนักธุรกิจ นักลงทุน และเหล่าสตาร์ทอัพไทยเข้าร่วมงาน "ASEAN-India Expo and Forum: Strategic Economic Partnership & Connectivity" มหกรรมสินค้าและสัมมนานานาชาติที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคมนี้

ภาพข่าว: นีออนไวท์ ไทยแลนด์ แถลงข่าวความสำเร็จเตรียมจัดงานครบรอบ 2 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

"นีออนไวท์ ไทยแลนด์" แถลงข่าวความสำเร็จเตรียมจัดงานครบรอบ 2 ปียิ่งใหญ่: บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณภายใต้แบรนด์ "นีออนไวท์ "และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "อมาริต้า" โดยนักธุรกิจดาวรุ่งเลือดอีสาน "นายธนกฤต ผ่องใส"

ภาพข่าว: ITE รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กร จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นางสาวดวงใจ พันธ์ทวีวรากร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด(ITALTHAI Engineering : ITE) เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร เชิดชูองค์กรในฐานะที่บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม

ปิดฉากฟุตบอลไอซีซี 2017 ที่สิงคโปร์ อินเตอร์ มิลานแชมป์-เผยยอดผู้ชมนับแสน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

การแข่งชันฟุตบอลรายการอินเตอร์เนชันแนล แชมเปียนส์ คัพ 2017 ครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมี 3 ทีมยักษ์ใหญ่จากยุโรปอย่าง "สิงห์บลูส์" เชลซี แชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ "เสือใต้"บาเยิร์น มิวนิค แชมป์บุนเดสลีกา เยอรมัน และ "งูใหญ่" อินเตอร์ มิลาน ร่วมชิงชัย

บราเดอร์ ชวนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม #บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับโครงการ 'บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน ครั้งที่ 9' ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งที่ 2 จ.สมุทรสาคร

ภาพข่าว: เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

คุณศุลีพร ยงวิทิตสถิต (คนที่ 2 แถว 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18 จัดโดยสำนักงานคปภ.

ภาพข่าว: กปภ. เขต 4 มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนท่าชนะ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายบุญยก คงกิจ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดมอบเงินช่วยเหลือจากโครงการ "กปภ. ร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" ให้แก่โรงเรียนท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 126,700 บาท

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 10 จังหวัด พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลาก รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 34 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร

ภาพข่าว: ยูนิซิตี้ เสริมทัพเพิ่มความแกร่งเปิดตัว 2 ผู้บริหารใหม่ ในงาน Unicity South Asia Mid-Year ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ยูนิซิตี้ เปิดตัวทีมผู้บริหารใหม่ มร.บ็อบบี้ คิม (ขวา) รองประธานบริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และ มร.เคลย์ตัน บาร์ตัน (ซ้าย) รองประธานอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ยูนิซิตี้ จัดพิธีประดับเข็มเกียรติยศภูมิภาคเอเชียใต้กลางปี 2560 ภายใต้คอนเซ็ปต์ #We Are Unicity We ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ยูนิซิตี้ นำโดย มร. คริสโตเฟอร์ คิม ประธานผู้บริหารตลาดโลก จัดพิธีประดับเข็มเกียรติยศภูมิภาคเอเชียใต้กลางปี 2560 แก่นักธุรกิจยูนิซิตี้กว่า 16 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียใต้ เพื่อเชิดชูเกียรตินักธุรกิจยูนิซิตี้ทุกท่าน

เดนทิสเต้ เชิญชวนคู่รักร่วมสร้างสถิติโลก ในกิจกรรม #Holding Hands Together Run 20 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

เดนทิสเต้ เชิญชวนคู่รัก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ ในกิจกรรม 'Holding Hands Together Run' วิ่งจับมือตลอดเส้นทาง ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร บนถนนสาทร พร้อมจัดแข่งขัน 'คู่รักที่จับมือกันวิ่งเร็วที่สุด'ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร

ม.รามฯ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรชาวรามคำแหง ตลอดจนนักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65

ภาพข่าว: เคพีเอ็น สมาร์ท โรดโชว์ รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สถาบันกวดวิชาเคพีเอ็น สมาร์ท (KPN SMART) นำโดย กิตณรงค์ ติระขจร กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีม ติวเตอร์ระดับแนวหน้าของทางสถาบัน อาทิ ครูลิลลี่ , รวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ (ติวเตอร์พี่บูม) และ วลัยภรณ์ เหลือรักษ์ (ติวเตอร์พี่หญิงมี่) จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้

เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ กับงาน Intelligent Warehouse 2017 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีคลังสินค้า ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

"ชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้า และระบบจัดการ" ร่วมกับ "บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด" ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมการจัดการคลังสินค้า และระบบจัดการคลังสินค้า "Intelligent Warehouse"

เตรียมโชว์ผลงาน!! โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 2 คัดเลือกจากผลงานนับพัน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

เตรียมโชว์ผลงาน!! ที่เข้ารอบสุดท้าย โดยได้คัดเลือกผลงาน จำนวน 120 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดใน โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 2 : เส้น – เล่า - เรื่อง ทั้งหมด 1,189 ผลงาน เพื่อนำไปจัดแสดง ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: SEAC ร่วมกับ สแตนฟอร์ด จัด #Leading in a Disruptive World ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

เมื่อเร็วๆ นี้ South East Asia Center (SEAC หรือเอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง โดย นางอริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer และ Managing Director จัดโปรแกรมเจาะลึกด้านนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ "Leading in a Disruptive World (LDW2)"

ปรนนิบัติผิวสวยกับทรีทเม้นท์การนวดและขัดผิวกายด้วยชาเขียว ณ เลอ สปา ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

เชิญทุกท่านสัมผัสการนวดผ่อนคลาย ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การนวดช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าและช่วยกระตุ้นให้อวัยวะภายในส่วนต่างๆของร่างกายเกิดการผ่อนคลายและสดชื่น ช่วยบำรุงผิวและปรับสมดุลของร่างกาย เริ่มการทำทรีทเม้นท์ด้วยการอบไอน้ำขัดผิวกายด้วยชาเขียว

Sweet Society 2017 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ขอเชิญร่วมงาน Sweet Society งานที่รวบรวมความหวานสุดหลากหลายไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความหวานเก๋ด้วยหมวดสินค้าแฟชั่น หวานละมุนด้วยรสชาติของขนมหวาน จากร้านดังกว่า 20 ร้านค้า อาทิ ร้านลูกอม "Made in Candy" ร้านขนมข้าวพอง

สัมผัสความอร่อยอาหารจีนกวางตุ้งระดับตำนาน ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พบกับความอร่อยและรสชาติระดับตำนานอาหารจีนกวางตุ้งสูตรดั้งเดิม ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ มีทั้งเมนูอาหารจานเดียวกว่า 102 เมนู จากเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารจีนกวางตุ้ง เชฟก้องซุ่น แซ่เลี่ยง

มอบความสุขต้อนรับวันแม่ด้วยแพคเกจสปาสุดพิเศษJust for Mom ที่โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ให้เดือนแห่งวันแม่ในปีนี้เป็นความทรงจำที่ดีของครอบครัวคุณกับแพคเกจสปาสุดพิเศษ "Just for Mom"ตลอดเดือนสิงหาคม เริ่มต้นด้วยการอาบน้ำในอ่างจากุชชี่ส่วนตัว 30 นาที ต่อด้วยนวดอโรมา 60

กสอ. จับมือ ISMED เปิดรันเวย์ FDC 2017 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมการสร้างนักออกแบบ ในอุตสาหกรรมแฟชั่น : Fashion Designer Creation หรือเรียกสั้น ๆ ว่า FDC โดยร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม...เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถ ผ่านเส้นทางน้ำท่วม โดยปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้ความเร็วต่ำ รักษาความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่เร่งเครื่องยนต์ กรณีรถยนต์เกียร์ธรรมดา ให้ใช้เกียร์ 1 หรือเกียร์ 2

มท.1 สั่งการ ปภ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอุทกภัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

มท.1 สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสำรวจ ประเมิน

ปลัดฯ ท่องเที่ยว ยืนยัน Street Food ไทย ครองใจคนทั้งโลก ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากกรณี ที่มีการเผยแพร่บทความของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดระเบียบอาหารริมทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ทาง แทรเวลเลอร์ ดอทคอม (www.traveller.com) จะส่งผลต่อวัฒนธรรมอาหารริมทาง

ภาพข่าว: งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2560 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล(กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ ประธานงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "10 ปี BEDO สร้างชีวิตสมดุล เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน"

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอาคาร ปลุกจิตสำนึกสถาปนิก วิศวกร ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ หรือ Gross Domestic Product-GDP คือผลรวมสุดท้ายของสินค้าและบริการที่รัฐบาลเกือบทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ได้ถือเป็นตัวชี้วัดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ภายใต้ค่า GDP ทีสูงขึ้น หลายประเทศกลับเผชิญวิกฤติปัญหาด้านพลังงาน