ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เดินหน้าพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาหาร ขับเคลื่อนประเทศไทย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--เอบีเอ็ม
เดินหน้าพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาหาร ขับเคลื่อนประเทศไทย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวิถีชีวิตของประชากรโลกเปลี่ยนไปจากสังคมการเกษตรสู่สังคมเมือง ความท้าทายที่สำคัญคือการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่โลกยังมีพื้นที่เท่าเดิม ดังนั้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารจึงเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการแปรรูปอาหารที่ปลอดภัยและคงคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งเรื่องเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะการถนอมอาหาร เช่น การดองเค็ม ตากแห้งนั้นมีมานานแล้ว แต่สิ่งที่มาตอบโจทย์ความต้องการอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า

ด้วยเหตุนี้ เนสท์เล่ จึงจับมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (โฟสแตท) ดำเนินโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร "โฟสแตท-เนสท์เล่ ควิซ โบลว์" (FoSTAT-Nestle Quiz Bowl) อย่างต่อเนื่องมาถึง 15 ปี เพื่อมุ่งแบ่งปันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารให้กับนิสิตนักศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารให้ทัดเทียมสากล และเกิดความยั่งยืนขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based Economy ซึ่งหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร และการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ

นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และประธานผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการ กล่าวว่า "ความต้องการด้านอาหารในประเทศไทยเปลี่ยนไป จากเดิมเป็นสังคมเกษตรที่ประชากรทำการเกษตรกว่า 80% ต่อมามีย้ายถิ่นฐานมาทำงานในเมืองมากขึ้น ภาคเกษตรกรรมจึงมีไม่มากเหมือนแต่ก่อน เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่ในอดีตทำการเกษตรถึง 70% คล้ายบ้านเรา ปัจจุบันเหลือเพียง 2% แต่ยังสามารถมีอาหารที่เพียงพอให้กับประชากร เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ช่วยให้สามารถแปรรูปอาหารที่มีความปลอดภัย สามารถคงคุณภาพ รสชาติความอร่อย และโภชนาการที่ดีกว่าสมัยก่อน จึงทำให้สามารถมีผลิตภัณฑ์อาหารเพียงพอต่อความต้องการของคนอเมริกัน สำหรับเมืองไทย เรามีกลุ่มคนทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารประมาณ 50% ดังนั้น โอกาสของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารของเราจึงมีอยู่มาก"

ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (โฟสแตท) กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันว่า "มีการคำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น การใช้ชีวิตในสังคมเมืองทำให้พฤติกรรมการรับประทานเปลี่ยนไปและมีผลต่อสุขภาพโดยตรง เมื่อสูงวัยขึ้นก็จะเผชิญกับโรคต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นโอกาสของบริษัทผู้ผลิตที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะมีโภชนาการที่เหมาะสมแล้ว ความปลอดภัยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กัน ประเทศไทยเรามีโอกาสที่ดีมาก เพราะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เรามีศักยภาพที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพได้ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารให้มีความเข้าใจที่หลากหลาย และสามารถทำงานในระบบสากลได้ เพื่อยกระดับวงการธุรกิจอาหารให้มีศักยภาพเท่าเทียมนานาชาติ สิ่งสำคัญคือการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารให้เกิดมูลค่าเพิ่ม"

การต่อยอดด้วยการสนับสนุนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็น และนั่นคือที่มาของการจัดการแข่งขัน โฟสแตท-เนสท์เล่ ควิซ โบลว์ (FoSTAT-Nestle Quiz Bowl) ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศที่มีการพัฒนาเนื้อหาที่เข้มข้น จนปัจจุบันขยายผลจนมีตัวแทนกว่า 200 คนจากสถาบันการศึกษา 69 แห่งเข้าร่วมแข่งขัน และในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันนี้มาแล้วกว่า 3,400 คน ซึ่งนับเป็นเวทีการแข่งขันตอบคำถามด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดในโลก

นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์อาหารสอดรับกับการเติบโตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เนสท์เล่ ในฐานะบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการแข่งขัน "โฟสแตท-เนสท์เล่ ควิซ โบลว์" อย่างต่อเนื่องมาจนถึง 15 ปี และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อาหารว่าเป็นสนามทดสอบที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมิตรภาพในหมู่นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อาหารแถวหน้า จากรุ่นสู่รุ่น และนำไปสู่เครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ทางอาหารรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่ง

"โฟสแตท-เนสท์เล่ ควิซ โบลว์ สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestle Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) เราอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่นำเอาเจตนารมณ์นี้ไปสานต่อในแบบฉบับของตัวเอง ในฐานะนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ก็คือการนำเสนออาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการให้กับผู้บริโภค และนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์โลกของเราให้ยั่งยืนสืบไป"

สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า 70 ทีม ทำการแข่งขันอย่างเข้มข้นในการตอบคำถาม 4 หมวด ได้แก่ 1. หมวดเคมีอาหาร (Food Chemistry) 2. หมวดความปลอดภัยและจุลชีววิทยาอาหาร (Food Safety and Microbiology) 3. หมวดการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร (Food Processing and Engineering) และ 4. หมวดทั่วไป (General) ซึ่งทีมจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถคว้าแชมป์ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2017 รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรี และรางวัลการทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ที่ประเทศสิงคโปร์

นางสาวภูมิใจ จารุรังสีพงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวหน้าทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเล่าว่า "รู้สึกดีใจที่ปีนี้คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อจากรุ่นพี่ที่เคยทำไว้ตอนปี 2552 และภูมิใจที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีนี้ เพราะเป็นเวทีการแข่งขันสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากหลายๆ มหาวิทยาลัยได้นำความรู้ที่เรียนมาตลอด 4 ปีมาตอบปัญหาวิชาการร่วมกัน สิ่งที่ได้จากการแข่งคือ ทีมเวิร์คที่ทำให้เราช่วยกันคิด การให้กำลังใจกัน ได้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนๆ จากทีมมหาวิทยาลัยอื่นๆ และนำสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรมครั้งนี้มาปรับใช้ในอนาคตต่อไปค่ะ ดีใจที่พวกเราจะได้ไปดูงานที่เนสท์เล่ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษาด้านวิจัยและพัฒนาของบริษัทใหญ่ระดับโลก ส่วนตัวเองหลังจากเรียนจบอยากเป็นอาจารย์ เพราะจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: วสท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58 พร้อมจัดเสวนา ทิศทางธุรกิจพลังงาน และปิโตรเคมีในวิกฤตราคาน้ำมันตกต่ำ

ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0 และโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานประชุมใหญ่สามัญ วสท.ประจำปี 2558 นำโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. พร้อมด้วย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังบรรยาย ให้หัวข้อ "การฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์สำหรับอนาคต"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--เนคเทค (ร่าง) กำหนดการ K-Mart Special: Nobel Prize Lecture Series โดย Prof.Robert C.Richardson Nobel Laureate For Physics 1996: Discovery Of Superfluidity In Helium-3 หัวข้อบรรยาย "Training Scientists For The Future: How To Inspire And T...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for Agriculture Forum

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดแถลงข่าว การเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for griculture Forum ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 106 เนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ** หมายเหตุ ทางศูนย์เ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง