ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

จ๊อบไทย เผยข้อมูลการหางานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559 พร้อมชี้ยังมีความต้องการแรงงานทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา รวมกว่า 16,000 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

"จ๊อบไทย" เผยสถิติช่วงเงินเดือนโดยเฉลี่ย ป.ตรี เริ่มต้นที่ 11,000 – 25,000 บาท ส่วนสายอาชีวะเริ่มต้นที่ 11,000-15,000 บาท ชี้กลุ่มงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา คว้าแชมป์ค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่ 16,000 - 25,000 บาท

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับหนึ่งของประเทศ เผยข้อมูล "โอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559" ทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 138,000 คน ที่มาใช้งานบน JobThai.com พบว่าสาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ให้ความสนใจสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตามมาด้วย 2 สาขาอาชีพที่มีจำนวนเท่ากันคือ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และ งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.2 ส่วนระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ งานช่างเทคนิค ร้อยละ 23.3 ตามมาด้วยงานธุรการ/จัดซื้อ และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ เท่ากันที่ร้อยละ 15.8 นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นถึงอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรีคือ งานทรัพยากรบุคคล มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่1:44 ส่วนระดับอาชีวศึกษาคือ งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:17 พร้อมชี้งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา ของนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี คว้าแชมป์ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000- 25,000 บาท โดยปัจจุบันตำแหน่งงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่บนเว็บไซต์จ๊อบไทยมีจำนวนทั้งหมดกว่า 16,000 อัตรา

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เปิดเผยว่า ในปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนนักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศกว่า 468,000 คน (ที่มา: กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน) ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรงงานที่มีจำนวนมาก เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ในฐานะผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศ ที่มีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 1.2 ล้านคน ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม เป็นจำนวนรวมกว่า 138,000 คน ซึ่งแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 117,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 18,000 คน โดยพบว่ามีสถิติหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

· งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 15.3
· งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และ งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.2
· งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 8.2
· งานทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 7.3

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

· งานขาย คิดเป็นร้อยละ 25.7
· งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 9.9
· งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 8
· งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.2
· งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 6.5

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี 5 อันดับแรก ได้แก่

· งานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ต่อ 44 คน
· งานสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 25 คน
· งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 24 คน
· งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 15 คน
· งานอาจารย์/วิชาการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 13 คน

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษาสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

· งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 23.3
· งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.8
· งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 10.9
· งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน คิดเป็นร้อยละ 7.1

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

· งานขาย คิดเป็นร้อยละ 29.7
· งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 16.8
· งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 12.9
· งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 7.5
· งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 6.6

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา 5 อันดับแรก ได้แก่

· งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 17 คน
· งานบัญชี/การเงิน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 11 คน
· งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 10 คน
· งานคอมพิวเตอร์/ไอที จำนวน 1 อัตรา ต่อ 7 คน

ทั้งนี้ สาขาอาชีพยอดนิยมของนักศึกษาจบใหม่ที่ทางบริษัทเสนอเงินเดือนให้ พบว่านักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000 - 25,000 บาท โดยงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา คว้าแชมป์ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000 - 25,000 บาท รองลงมาคือ งานวิศวกรรม 15,000 - 25,000 บาท ส่วนผลิต/ควบคุมคุณภาพ บริการลูกค้า และการตลาด มีจำนวนเท่ากันอยู่ที่ 15,000 - 20,000 บาท ส่วนสายอาชีวศึกษาได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000 -15,000 บาท อาทิ งานช่างเทคนิค งานธุรการ/จัดซื้อ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สถิติต่างๆ ตามข้อมูลข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ในเชิงภาพรวมที่จะช่วยสะท้อนถึงสถานการณ์การหางานของนักศึกษาจบใหม่ ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ก็สามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปพิจารณาเพื่อให้เข้าใจเด็กรุ่นใหม่และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนางสาวแสงเดือน กล่าวเสริม

นอกจากนี้ จ๊อบไทยดอทคอม ยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 480 คน ในหัวข้อปัญหาที่พบเจอจากการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ พบว่ามี 5 ข้อ ที่หลายองค์มีความเห็นตรงกัน ดังนี้ 1) เปลี่ยนงานบ่อย 2) ไม่มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานและคำวิจารณ์ 3) การปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงาน 4) มีความมั่นใจในตัวเองเกินไป 5) การทำตามกฎระเบียบ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมุมมองปัญหาที่หลายองค์ส่วนใหญ่มีต่อคนรุ่นใหม่ ฉะนั้น นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกการทำงาน นอกจากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการหางานแล้ว ควรให้ความสำคัญกับทั้ง 5 ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นและพร้อมที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำมากยิ่งขึ้น และสำหรับน้องที่กำลังหางานอยู่ สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม เนื่องจากในปัจจุบันเรามีตำแหน่งงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษามากกว่า 16,000 อัตรา นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) โทรศัพท์ 02-353-6999 หรือเข้าไปที่ www.jobthai.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

จ๊อบไทย ชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมอบรม เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงานอันดับ 1 ของประเทศไทย ผนึกกำลังกับธุรกิจเพื่อสังคม แคเรียร์วีซ่า (CareerVisa) จัดกิจกรรม "สนามประลองความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ"(Career Ready Boot Camp)...

นักวิทย์น้อยกับผลงานวิทยาศาสตร์จากเครื่องดนตรีไทยและของเล่นพื้นบ้าน พบได้ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--สสวท. นักวิทย์น้อยกับผลงานวิทยาศาสตร์จากเครื่องดนตรีไทยและของเล่นพื้นบ้าน พบได้ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล" วันที่ 10-11 มี.ค.48 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สส...

จ๊อบส์ ดีบี เปิดตัวเว็บไซต์ภาษาไทย ชู จ๊อบ อเลิร์ท บุกตลาดสื่อกลางการหางาน เจาะกลุ่มคนหางานทุกระดับ ประกาศดันยอดสมาชิกสู่สี่แสนคนในปี 2548

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--เพนเนอร์-แมดิสัน บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเว็บไซต์หางานและสื่อกลางในการหางานผ่านอินเทอร์เน็ตระดับสากลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ www.jobsdb.co.th เวอร์ชันภาษาไทย เน้นบริการข่าวสารและบทความเพ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง