ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กยท. ชี้ นำยางในสต๊อค ใช้ในโครงการส่งเสริมใช้ยางในประเทศเท่านั้น ย้ำ เดินหน้ามาตรการ เร่งสร้างเสถียรภาพด้านราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๑:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

กยท.ย้ำชัดว่า รัฐบาลจะนำยางที่เหลือในสต๊อคประมาณ 1 แสนตันไปแปรรูปในโครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมชี้ หลังไฟเขียว หน่วยธุรกิจ กยท.รุกเข้าตลาดยาง และปัจจัยการผลิต เพื่อบริหารจัดการยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเดินหน้าใช้มาตรการซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่องให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ช่วยเร่งสร้างเสถียรภาพด้านราคา โดยชูนวัตกรรมการจัดการวิธีใหม่ ทั้งนำ พ.ร.บ.ควบคุมยางมาใช้อย่างเคร่งครัด ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพฯ และเตรียมเจรจากับประเทศผู้ผลิตยางในสัปดาห์หน้าต่อไป

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า รัฐบาลมีนโยบายและประกาศอย่างชัดเจนในการนำยางพาราที่คงเหลือในสต๊อคจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายาง จากการประมูลยางประมาณ 100,000 ตัน มาใช้ในประเทศ โดยให้หน่วยงานรัฐ เดินหน้าเสนอโครงการต่างๆ ที่สามารถนำยางพาราไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเจ้าภาพหลักได้เชิญหน่วยงานรัฐทั้ง 10 หน่วยงานที่เสนอความต้องการใช้ยางพาราในระยะ 3 เดือนข้างหน้า รวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของยางในสต๊อกที่มีอยู่ แต่ยังมีหน่วยงานระดับกรมต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพิจารณางบประมาณที่มีอยู่ในปี 2560 เพื่อนำมาใช้ในโครงการต่างๆ ที่สามารถนำยางพาราในสต๊อกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมากที่สุด

ในนาม กยท. ได้จัดทำโครงการต่างๆ นำร่องที่จะนำยางพาราไปใช้ ทั้งการจัดทำสนามเด็กเล่นปูพื้นจากยางพารา สนามฟุตซอล โครงการยางล้อประชารัฐ เป็นต้น สำหรับการที่หลายหน่วยงานจะนำยางพาราไปใช้ไม่ว่าจะทำถนน หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผ่านมาติดปัญหาระเบียบพัสดุในการจัดตั้งงบประมาณ ราคากลางต่างๆ เพื่อนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด คาดว่า หลังจากที่ กยท. ได้เดินหน้าผลักดันเรื่องมาตรฐานกับสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะมีการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ดร. ธีธัช สุขสะอาด กล่าวถึงประเด็นการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของการยางแห่งประเทศไทยว่า กยท. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในเรื่องการจัดตั้งหน่วยธุรกิจตาม มาตรา 49 (2) ซึ่งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยธุรกิจขึ้นตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2559 ซึ่งปัจจุบันได้แบ่งกรอบของการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยการผลิต ตลาดยางทั้งผลผลิตยางและไม้ยางพารา โลจิสติกส์ และการจัดหาเงินทุนรวมถึงสวัสดิการให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวกว่าการบริหารจัดการทั่วไป ในขณะเดียวกัน เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การแยกตัวเป็นบริษัท จำกัด ซึ่งหน่วยธุรกิจนี้ได้ดำเนินการธุรกิจการค้าขายยางพารามาระยะหนึ่งแล้ว โดยการรับซื้อผลผลิตยางจากกลุ่มสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร เพื่อนำส่งโรงงานทั้ง 6 โรงงานของ กยท. ในการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสู่การส่งออกต่อไป อย่างไรก็ตาม กยท. ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทลูก ที่จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการธุรกิจในนามบริษัทจำกัดให้ชัดเจน หากผ่านความเห็นคณะทำงานของ สคร. แล้ว กยท.จะนำเสนอต่อ ครม. ผ่านความเห็นชอบต่อไป

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า มาตรการระหว่างประเทศ ในการสร้างเสถียรภาพด้านราคายางนั้น ประเทศไทย โดย กยท. ซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด ที่ประกอบด้วย 3 ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ทั้งประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย ซึ่งในวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม นี้ กยท. จะเดินทางไปประชุมสภาความร่วมมือยางระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 28 ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง โดยสิ่งสำคัญที่สุดวาระนี้ คือ การเร่งรัดให้จัดการประชุมในระดับรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคายางผันผวน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหลักที่ได้รับผลกระทบกว่าประเทศอื่นในช่วงที่ผ่านมา

ดร. ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจาก 4 ประเด็น ซึ่งรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กยท. ได้ดำเนินการมาโดยตลอดนั้น ยังมีอีก 2 มาตรการ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นมาตรการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในระยะเร่งด่วน คือ มาตรการในการนำเอา พ.ร.บ.ควบคุมยางมาใช้อย่างเข้มข้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์ชัดเจนในการนำเอา พ.ร.บ.ควบคุมยางมาใช้ ทั้งการตรวจสต็อคในโรงทำยางและผู้ค้ายางเพื่อเปรียบเทียบกับบัญชียาง ทางคณะกรรมการควบคุมยางได้มีการตั้งเจ้าหน้าที่ กยท. ให้เป็นเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ควบคู่ด้วย ทั้งหมดจะเข้าตรวจสต๊อคยางอย่างต่อเนื่องตามบัญชีกฎหมาย โดยในส่วนของ กยท. จะเน้นในเรื่องการตรวจสต๊อค เพื่อตรวจสอบในเรื่องของปริมาณยาง น้ำหนักยางและคุณภาพ เพื่อประเมินในส่วนของค่าเฉลี่ย เน้นการดำเนินการที่ทำให้เกิดความโปร่งใส

"และที่สำคัญยังมีมาตรการด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้มีการตกลงร่วมกันกับบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของไทยทั้ง 5 ราย ร่วมการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง ในเงินกองทุนนี้ จะเข้าไปรักษาระดับราคาให้มีการปรับตัวสู่ดุลยภาพที่สูงขึ้นซึ่งคาดว่ามาตรการเหล่านี้มีการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ในตลาดทั้งสองตลาด ก็คือตลาดของการซื้อขายล่วงหน้า และตลาดซื้อขายจริง" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ของบ 125.37 ล้านบาท เร่งจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปาล์ม และปัจจัยการผลิต สานต่องานพัฒนาพื้นที่นาร้าง ดินพรุใน 3 จังหวัดภาคใต้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายบุญมี จันทร์วงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เสนอของบประมาณจำนวน 125.37 ล้านบาท จากสำนักงบประมาณแผ่นดิน เพื่อมาเป็นงบอุดหนุนในดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และค่าปัจจัยอื่นๆ ในโครงการเพิ่มพื...

แอมต้า จับมือพันธมิตร เค เอส ซี ยกขบวน 12 ดาราดังออกอินเตอร์เน็ตแพ็คเกจคอลเล็คชั่นพิเศษ KSC Star Card

กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต บริษัท บริหารจัดการสิทธิศิลปินไทย จำกัด (แอมต้า) เอาใจแฟนพันธุ์แท้ดารา จับมือพันธมิตร บริษัท เค เอส วี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ในนามอินเตอร์เนต เค เอส ซี ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั้นน...

ททท.ร่วมกับสมาคมร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การบินไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมชม ภาพยนตร์เรื่อง Red Dust

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ททท. ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 หรือ 2005 Bangkok International Film Festival (2005 BKKIFF) ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง