ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สคร. ดันแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพิ่มบทบาทรัฐขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเข้าใจแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในภาพรวมและรายสาขาที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบ เพื่อจะนำไปใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาว่า รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาประเทศและดูแลชีวิตความเป็นอยู่คนไทย โดยในช่วงที่ผ่านมา สคร. ได้ขับเคลื่อนให้รัฐวิสาหกิจช่วยพลิกฟื้นให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนได้โตถึง 17% ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวมาอยู่ที่ 3.3% ในไตรมาสแรกของปี 2560 อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปบทบาทของรัฐวิสาหกิจจะทวีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ การสร้างความเท่าเทียมทางสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจยังเป็นกลไกสำคัญในการขยายเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งเสริมนโยบายประชารัฐสร้างความสมดุลของแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor:EEC) การพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็น Digital Thailand รวมถึงการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคในด้านต่างๆ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวในการสัมมนาฯ ว่า ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ให้ Active ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นเชิงรุก (Active Shareholder) มากขึ้น รวมทั้งการบูรณาการการทำงานให้รัฐวิสาหกิจทำงานร่วมกันผ่านการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) เพื่อรวมพลังรัฐวิสาหกิจ ทำให้รัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นส่วนเชิงรุก (Active Partner) ของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนนโยบาย นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจจะต้องปรับการดำเนินงานของตนเองให้สอดคล้องกับบทบาท เน้นประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดระบบธรรมาภิบาลในองค์กร

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเสริมว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ปี 2560 - 2564 นี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศที่จะกำหนดให้รัฐวิสาหกิจมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจดังกล่าวจะเน้นให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจนมากขึ้น และสามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างยั่งยืน และเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยนำระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงที่มีความจำเป็นมากในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ได้ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ปี 2560 - 2564 สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) สำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สามารถสรรหาคณะกรรมการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะช่วยผลักดันให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการได้ตาม แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมความรู้ด้านตลาดทุนให้รัฐวิสาหกิจก่อนเข้าจดทะเบียน

กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน ระหว่างเดือนมิ.ย. - ก.ค. นี้ เผยมีผู้บริหารระดับสูงกว่า 100...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง