ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๐:๓๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้หลักขับรถผ่านอุโมงค์ทางลอด...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายจากการขับรถผ่านอุโมค์ทางลอด โดยไม่ขับรถเร็ว โดยเฉพาะช่วงทางเข้าและทางออกอุโมงค์ เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถช่วงที่ฝนตก และสภาพการจราจรติดขัด

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักในช่วงวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2560

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดระนอง พร้อมประสานจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตกรับมือฝนตกหนักบางพ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัย 27 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 26 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดระนอง ทั้งนี้ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร

ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกฯ เตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560 ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่

ปภ. แนะหลักปฏิบัติในการข้ามถนนอย่างปลอดภัย...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุรถชน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการข้ามถนนอย่างปลอดภัย ไม่ข้ามถนนตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิด หรือข้ามถนนบริเวณที่เป็นมุมอับ ก่อนข้ามถนนให้หยุดรอบนทางเท้ามองด้านซ้ายและขวาให้มั่นใจ พร้อมระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้หลักขับรถบนทางด่วน...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในการขับรถบนทางด่วน โดยวางแผนและศึกษาสภาพเส้นทาง จดจำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือ หมั่นสังเกตเครื่องหมายจราจร และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 27 จังหวัด รวม 97 อำเภอ 445 ตำบล 2,958 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 35,110 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 5 ราย

มท.เน้นย้ำจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ-จัดการอุทกภัยเชิงรุก พร้อมบูรณาการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ต่อเนื่ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เน้นย้ำจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังคลี่คลายแล้ว 28 จังหวัด ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณฝ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 28 จังหวัด รวม 103 อำเภอ 475 ตำบล 3,163 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 35,110 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 5 ราย

ปภ.แนะผู้ใช้รถติดตั้งระบบก๊าซดูแลและใช้งานรถอย่างถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการดูแลรถติดตั้งระบบก๊าซอย่างถูกวิธี โดยหมั่นตรวจสอบระบบก๊าซให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบก๊าซตามระยะเวลาที่กำหนด ตรวจสอบรอยรั่วซึมของก๊าซอยู่เสมอ

ปภ.ประสาน 7 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นในช่ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

วว. โชว์ Smart Interactive Test Laboratory ในกิจกรรมวันรับรองระบบงานโลก/วันมาตรวิทยาโลก ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม ดร.อาณัติ หาทรัพย์ รักษาการ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์ "Smart Interactive Test Laboratory"

ปภ.ประสาน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง อาจทำให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย

ปภ. แนะวิธีป้องกันไฟฟ้าดูดบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ...เพื่อความปลอดภัย ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันไฟฟ้าดูดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ ห้ามใช้ปากดื่มน้ำจากก๊อกตู้น้ำดื่มอย่างเด็ดขาด ไม่สัมผัสและใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้หลักขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายจากการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ โดยเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย และเส้นทางสายรองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน

ปภ. แนะวิธีป้องกันไฟฟ้าดูดบริเวณจุดเสี่ยงนอกบ้าน...ดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนอย่างปลอดภัย ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันไฟฟ้าดูดจากอุปกรณ์ไฟฟ้านอกบ้าน อาทิ กริ่งประตู โคมไฟสนาม สายไฟฟ้า และปลั๊กไฟนอกอาคาร ไม่ควรสัมผัสในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ

ปภ.ร่วมกับหน่วยทหาร และจังหวัดนครราชสีมา จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560 ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2

กปภ. เดินหน้า หลัง ครม. อนุมัติปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.กาญจนบุรี-นครพนม ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขากาญจนบุรี และ กปภ.สาขานครพนม โดยเพิ่มเติมเสริมส่วนกำลังการผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง เตรียมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ

เริ่มแล้ว Good Society Expo เทศกาลทำดี หวังผล กว่า 100 องค์กรจาก ภาคสังคม ธุรกิจ ตลาดทุน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ปรากฏการณ์ใหม่ประเทศไทย !ทุกภาคส่วนกว่า 100 องค์กรทั้งธุรกิจ สังคม ตลาดทุน ร่วมส่งสาร "ทุกคนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมได้" "ภาคสังคม" ปลื้มประชาชนตื่นตัวมีส่วนร่วมในงาน "Good Society Expo:เทศกาลทำดีหวังผล" เริ่มวันที่ 9-11 มิ.ย.นี้

สศก. จัดแถลงข่าวด้านเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีกำหนดจัดงานแถลงข่าวด้านเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สศก. ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว โดยท่านรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางจันทร์ธิดา มีเดช)

เรียนจริง ทำจริงที่อิตาลี ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

เรียนกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝึกงานกับสถานประกอบการชั้นนำ ผลิตชิ้นงานโดยสปอนเซอร์จากภาคเอกชน วีซ่าเชงเก้น เดินทางได้ทั่วยุโรป อยู่ต่อทำงานหาประสบการณ์ได้หลังจบ พบกับ Mr. Vlad Serban วันพุธที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16:00 - 18:00 น. เพื่อฟังข้อมูล ซักถาม

เปิดสถิติ 4 เดือนแรก ปี 60 ไทยได้เปรียบดุลการค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ส่งออกสินค้าเกษตร ช่วง 4 เดือนแรก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.5 ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าในอาเซียน มากที่สุด สินค้าส่งออกที่สำคัญ 2 อันดับแรก ได้แก่ ยางพารา

4 กระทรวง ผนึกกำลังหน่วยรับรองระบบงานของไทย จัดงานวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

4 กระทรวงหลักด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดงานวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2560 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (utcc) รับมอบเงินทุนสนับกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธาน TEPCoT รวมรุ่น พร้อมสมาชิก TEPCoT รุ่น 1-8 เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวนเงิน 16 ล้านบาท โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้รับมอบเงิน ณ ห้องเรียม

กสอ. จัดแถลงเปิดตัว 5 บริการ Free Application เสริมแกร่ง SMEs ไทย ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรียนเชิญร่วมแถลงข่าว เปิดตัว 5 บริการ Free Application อาทิ แอพฯบันทึกการเงินในกระเป๋า แอพฯประเมินผลการประกอบการธุรกิจ และ แอพฯควบคุมสต็อกสินค้าบนมือถือสำหรับธุรกิจค้าปลีก เพื่อพลิกโฉมการค้ารูปแบบใหม่ให้โมเดิร์นกว่าเดิม พร้อมกัน

3 เยาวชน เพาเวอร์กรีนปีที่ 11 ตะลุยศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในอินโดนีเซีย ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

"ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยในอดีตคงอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้ แต่ในปัจจุบันจากที่ได้เห็นรอบตัวแทบจะไม่มีต้นไม้ ใบหญ้าให้เห็นสักเท่าไหร่แล้ว อาจเป็นเพราะผู้คนมองไม่เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่หล่อเลี้ยงพวกเรามานานแสนนาน

ภาพข่าว: BEM มอบทุนการศึกษา แก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM (บีอีเอ็ม) จัดโครงการมอบทุนการศึกษาและทุนพัฒนาโรงเรียนแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ จำนวน 10 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

เปิดแล้ว ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ แลนด์มาร์ก ดอกไม้ สุดอลังการ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

"ปากคลองตลาด" รีเทิร์นใหม่ไฉไลกว่าเดิม "ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่" ได้ฤกษ์เปิดตัว ขึ้นแท่นตลาดค้าดอกไม้ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดกลางกรุง รองรับผู้ค้าดอกไม้จากปากคลองตลาดเดิม และพร้อมเปิดรับผู้ค้าดอกไม้ทั่วประเทศ

มรภ.สงขลา ฝึกทักษะ นศ.พิการ ว่ายน้ำปลอดภัย ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา นำผู้บกพร่องทางหู ตา ร่างกาย ฝึกทักษะว่ายน้ำปลอดภัย หวังให้ช่วยเหลือตัวเองจากอุบัติเหตุทางน้ำได้ ควบคู่พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ น.ส.รักษิณา หยดย้อย หัวหน้าหน่วยบริการนักศึกษาพิการ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ

รองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ออป.เหนือล่าง ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายประสิทธิ เกิดโต ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ

ภาพข่าว: รพ.ลานนา ร่วมทำบุญตู้จราจร แยกข่วงสิงห์ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง รอง ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ ร่วมจัดพิธีทำบุญตู้จราจรสีแยกข่วงสิงห์ ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล ตามนโยบายโครงการ "ยกระดับการให้บริการประชาชน" ของตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย

เมืองย่าโมรวมใจทุกบ้านปลูกดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามที่...โคราช ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจัดโครงการ "ดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามที่...โคราช" ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน- 29 ตุลาคม 2560 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.59 น. ณ บริเวณลานมอลล์พาร์ค ชั้น 1 เดอะมอลล์โคราช

อ.อ.ป. ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.อภิชาติ จินดามงคล หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต อ.อ.ป.เหนือบน และคณะเจ้าหน้าที่ อ.อ.ป.เหนือล่าง เข้าร่วมงาน "วันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พศ. 2560"

เอสซีจี ยินดีกับ โปรเม นักกอล์ฟหญิงไทยอันดับ 1 ของโลกคนล่าสุด ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

เอสซีจี ในฐานะผู้สนับสนุน 2 พี่น้องนักกอล์ฟสาวไทย "โม-โมรียา และ เม-เอรียา จุฑานุกาล" ร่วมแสดงความยินดีกับ "โปรเม-เอรียา" ที่ล่าสุดสร้างประวัติศาสตร์ เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่สามารถก้าวขึ้นเป็นมือ 1 ของโลกได้ พร้อมชื่นชมความสำเร็จที่มาจากความมุ่งมั่นพยายาม

ภาพข่าว: ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร - โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเดินทางมากล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ

ภาพข่าว: กิจกรรมแต่งแต้มระบายสีให้กระถางต้นไม้ใบจิ๋ว ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมแต่งแต้มระบายสีให้กระถางต้นไม้ใบจิ๋ว สร้างสีสันภายในตลาดริมคลองชุมชนสวนหลวง ๑ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์ต้นไม้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ตลาดริมคลองชุมชนสวนหลวง ๑ กรุงเทพมหานครฯ เมื่อเร็วๆ

ภาพข่าว: เปิดแล้ว #บุนกะแฟชั่น โรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังจากญี่ปุ่น ที่ชั้น 5 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

นางสาวราชพฤกษ์ อุบลศรี (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดบ้านหลังใหม่ของโรงเรียนบุนกะแฟชั่น โรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังเครือข่าย 'Bunka Fashion College' จากประเทศญี่ปุ่น

ภาพข่าว: คอลเกต บริจาคชั้นวางหนังสือ หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ สนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

มร.ฌอง มาร์ค เล บรี (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์รวมภูมิภาคอินโดจีน พร้อมด้วยนางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ SMEs Genius Exporter รุ่น 2 : เจาะตลาด ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการSMEs Genius Exporter รุ่น 2 : เจาะตลาด CLMV ซึ่งธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาพข่าว: ดาว ประเทศไทย ร่วมใจสร้าง บ้านดาวอาสา ให้แก่ผู้ขาดแคลนที่พักอาศัยต่อเนื่องเป็นปีที่ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

เฮนรี่ หลิง (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำทีมพนักงานดาวอาสากว่า 100 คน ร่วมสร้างบ้านที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ให้กับครอบครัวของนางบังอร เจริญคง (ขวาสุด) ในตำบลสำนักท้อน และครอบครัวของนายอำนาจ แว่วเสียง (ซ้ายสุด)

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี D.A. Plastic Surgery และ SS Agency มอบเงินมูลค่ารวม 100,000 บาท ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

คุณเบียร์ นพดล หมื่นทอง และคุณไวท์ ฐิติวัลคุ์ อุบลกิจ ตัวแทนจากโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี D.A. Plastic Surgery และ SS Agency นำรายได้ที่ได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จากการเข้างานปรึกษาเคสต่างๆ นำทีมโดยดร. ลี ซัง วู ผู้อำนวยการ เมื่อเดือน มีค ที่ผ่านมา

บัญชีกลางเผย 8 เดือน เบิกจ่ายเงินแล้วกว่า 66.52% ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กรมบัญชีกลาง เผย 8 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2560 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมปี 2560ได้ 66.52% สูงกว่าเป้าหมาย 1.47% นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในช่วง 8 เดือน

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมอบ 2,844,000 บาท เป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจนในความดูแลของมูลนิธิ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) หรือ AWC โดย นางลอรี่ บาร์แรท (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสมาคม พร้อมด้วยนางลอร์รา บากิน (ที่ 3 จากซ้าย) และนางมิเชล ฮาร์เทล (ซ้ายสุด) ประธานร่วมโครงการทุนการศึกษา AWC มอบเงิน 2,844,000 บาท

Gossip News: คุณณิณี และ มร. คิโยโยชิ โอบะ ปิ๊งไอเดียจัด โตโยสึ เจแปน เฟสติวัล ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ครบรอบ 60 ปี ของโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) ทั้งที 2 ผู้บริหาร คุณณิณี – อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ และ มร. คิโยโยชิ โอบะ จึงปิ๊งไอเดียจัด "โตโยสึ เจแปน เฟสติวัล" เทศกาลรวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์จากญี่ปุ่นเพื่อคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ไทยประกันชีวิตห่วงใยทหารชายแดนใต้ สนับสนุนวิ่งการกุศล Run Hero Run ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ 2017 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารไทย ซึ่งเปรียบเสมือนรั้วของชาติ ที่ทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลคนไทยและประเทศ บริษัทฯ จึงสนับสนุนงานวิ่งการกุศล "Run Hero Run ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ

ภาพข่าว: แม็คโคร ติดปีกความรู้ส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็น "คู่คิดโชห่วย" เดินหน้าสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน ล่าสุดนายวีระชัย ตู้วชิรกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์มิตรแท้โชห่วย

ภาพข่าว: งาน Toyotsu Japan Festival (โตโยสึ เจแปน เฟสติวัล) เทศกาลสินค้าไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่น ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ฉลองครบรอบ 60 ปี โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) ไปเมื่อต้นปี งานนี้สองผู้บริหารใหญ่ มร. คิโยโยชิ โอบะ และ อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ เตรียมจัดเทศกาลสินค้าไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่น "โตโยสึ เจแปน เฟสติวัล" ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทรดดิ้งเฮ้าส์รายใหญ่ในเมืองไทย

นิสิตวิศวฯ มก. คว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ทีมนิสิตวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าเหรียญทองและเหรียญทองแดง ในการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปี 2559 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

ภาพข่าว: สีฟ้าส่งความอร่อย พร้อมทานร่วมสร้างสีสัน อิ่มสะดวกครั้งแรก ที่ แฟมิลี่ มาร์ท ฮอลิเดย์ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

นางจิรนันท์ ผู้พัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด โดย นายทวีรัชฎ์ รัชไชยบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่2 จากซ้าย) และ นางมณีกร ประกายเพ็ชรกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ลาบเป็ดสมุนไพร โรงแรมแคนทารี อยุธยา ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก โรงแรมแคนทารี อยุธยา ท้าลองทุกท่านสัมผัสความอร่อยกับเมนูพิเศษประจำเดือนมิถุนายน "ลาบเป็ดสมุนไพร" เนื้อเป็ดสดใหม่สับละเอียด คลุกเคล้าส่วนผสมสมุนไพรไทยครบเครื่องพร้อมพริกป่นและข้าวคั่ว ปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างดี และมะนาว

ภาพข่าว: สนับสนุนชาวนา ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ (ที่ 4 จากซ้าย) และ กณพ เชาว์วิศิษฐ (ที่ 2 จากขวา) ผู้บริหารรุ่นที่ 3 บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเครื่องสีข้าวและเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก/คัดข้าวสาร แก่ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Amarin Baby Kids จัดแถลงผลวิจัย ที่สุดของแม่ไทย ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร Amarin Baby & Kids ร่วมแถลงผลวิจัย #ThaiMomsTopOfMind "ที่สุดของแม่ไทย" เจาะลึกทุกช่วงวัยลูก

ไปรษณีย์ไทย แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบขนส่ง พร้อมย้ำ วัตถุอันตราย ห้ามส่ง ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในการรับฝากส่งสิ่งของ ย้ำห้ามฝากส่งสิ่งของต้องห้ามทางไปรษณีย์ โดยไปรษณีย์ไทยได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการลักลอบฝากส่งสิ่งของต้องห้ามและผิดกฎหมายมาใช้ในการตรวจสอบสิ่งของ

The Word Network ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสื่อสารสหรัฐ กรณีถูกถอดช่องอย่างเลือกปฏิบัติ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

The Word Network ช่องศาสนาสำหรับชาวแอฟริกันอเมริกันที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แจ้งต่อคณะกรรมการการสื่อสารของสหรัฐ (FCC) ว่า Comcast ละเมิดข้อบังคับในประมวลคำสั่งของ FCC เรื่องการอนุมัติควบรวมกิจการระหว่าง Comcast และ NBC Universal สืบเนื่องจากกรณีที่

มาร์ส เพ็ทแคร์ เผย สุนัข ช่วยให้ผู้สูงวัยกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ผลวิจัยครั้งใหม่ล่าสุดพบว่า การเลี้ยงสุนัขช่วยให้ผู้สูงวัยอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเดินออกกำลังกายได้มากขึ้น ผลวิจัยที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่า สำหรับผู้สูงวัยนั้น

นักศึกษาธรรมศาสตร์ทำความดี มอบเงินจากการจัดกิจกรรมให้มูลนิธิ EDF เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมที่ด้อยกว่าไม่ได้จำกัดเรื่องของเชื้อชาติ หรืออายุแต่อย่างใด ล่าสุดนักศึกษาญี่ปุ่นซึ่งกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย นางสาวยูกิ มิยาคาว่า และคณะ มอบเงินจากการทำกิจกรรมโครงการ "THINK"

ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ลงนามความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพข่าว: ศิลปินนักร้องนักแสดงจิตอาสา ร่วมกับทิพยจิตอาสา ทำดีทั่วไทยถวายพ่อหลวง ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ เหล่าศิลปินดารา นักร้อง-นักแสดงจิตอาสา อาทิ ไนกี้ นิธิดล ป้อมสุวรรณ ตุ๊ก วิยะดา และ ดาราสังกัดบริษัท เกรทเทสต์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ในโอกาสที่ดาราจิตอาสามาร่วมกันถวายความอาลัย

คณะแพทย์ฯ ม.นเรศวร เดินหน้าปฏิรูปการสอน ดึงนวัตกรรมเรียนร่วมสหวิชาชีพ IPE เสริมหลักสูตร แพทย์ 7 ดาว ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

คณะแพทยศาสตร์ มน. จับมือ ศสช. และเครือข่ายการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ DHS (District Health System) เขตภาคเหนือตอนล่าง จัดงาน"เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21" ขับเคลื่อนการปฏิรูปบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่

ภาพข่าว: เฉลิมฉลองครบรอบ 24 ปี วิทยาลัยดุสิตธานี ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส "วันครบรอบสถาปนาวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 24"นำโดย ผศ.ดร. สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมเหล่าคณาจารย์ และพนักงาน โดยในช่วงเช้า ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขยายเวลากิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขยายเวลาการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกไปจากเดิม ตามความต้องการของประชาชนจำนวนมากที่ต้องการมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปร่วมสนับสนุนการแข่งขันจักรยาน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จ.ระยอง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจัดการแข่งขันจักรยานประจำปี 2560 รวมระยะทาง 46 กิโลเมตร

ภาพข่าว: เมืองไทย Smile Club จัดกิจกรรม Exclusive Zumba Dancing with ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

นางสาวดวงใจ ตั้งประสิทธิพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยเมืองไทย Smile Club และ MTL Six Packs จัดกิจกรรม "เมืองไทย Smile Exclusive Zumba Dancing with JT"เอาใจสมาชิกฯ ผู้รักการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย

ศิลปะบวกแฟชั่น ชุด 140 ผลงาน จาก นศ.ออกแบบแฟชั่น มทร.ธัญบุรี ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แสดงผลงานใส่ไอเดียจากแรงบันดาลใจในชีวิตจริง รังสรรค์ผลงานตามสไตล์และเทคนิคของแต่ละคน 20 คน 140 ผลงาน นายสุระจิตต์ แก่นพิมพ์

ภาพข่าว: ติดอาวุธทางปัญญาให้ SME ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (กลาง) ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับนายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ จัดงานสัมมนา Sharing:Market Innovation Forum หัวข้อ

ภาพข่าว: เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ลงนามเซ็นสัญญาร่วมโครงการ The AWS International Water Stewardship ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โดย นายลูก้า คิโอด้า (ขวา) ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ "The AWS International Water Stewardship

Gossip: TNR ปลื้มผู้บริหาร FamilyMart จากญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงงานผลิตถุงยางอนามัย ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ถือเป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยยักษ์ใหญ่สัญชาติไทยที่มีเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยไม่แพ้ใคร สำหรับ บมจ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ หรือ TNR ที่มีพันธมิตรจากทั้งไทยและต่างประเทศเข้าชมกระบวนการผลิตอย่างไม่ขาดสาย ล่าสุด 'อมร ดารารัตนโรจน์' เป็นปลื้มกับการต้อนรับ

ซีพีเอฟ ต้นแบบการเลี้ยงสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชวนเกษตรกรทำกรีนฟาร์มรักษ์โลก ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

องค์การสหประชาชาติประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" (World Environment Day) เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้คนบนโลกหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนา WHA Group The Journey of Champion ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา WHA Group…The Journey of Champion เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

ภาพข่าว: พร้อม สกู๊ป กิจกรรมทำฟัน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง (กลาง) รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมดูแลฟันให้กับเด็กๆ โดยนำเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย (เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3) และ ชั้นประถมศึกษา นำโดย น้องดี-เด็กชายดวงดิช ชัยรุ่งเรือง เข้ารับการตรวจสุขภาพปาก

มณเฑียรเบเกอรี่ เติมความความสดชื่น เย็น หวาน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

มณเฑียรเบเกอรี่ หลบแดดหนีร้อนมาเติมความความสดชื่น เย็น หวาน กับราชาผลไม้หลากหลายเมนูทุเรียน "ไอศกรีมทุเรียน" เย็นฉ่ำหอมอร่อยรสทุเรียนในทุกคำที่สัมผัส หลงรักตั้งแต่คำแรกที่ลิ้มลอง มาที่ "ทุเรียนชีสเค้ก" อร่อยละมุนลิ้นฟินเพียงกัดเนื้อเค้ก

ภาพข่าว: EGA จัดงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รอส. ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

นายนพพร ชื่นกลิ่น (คนที่ 6 แถว 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ประธานรุ่นหลักสูตร รอส. รุ่น4 และ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (คนที่ 5 แถว 2 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

โปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายน ที่ห้องอาหารจีน เดอะเกรทวอลล์ - โรงแรมเอเชีย ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ห้องอาหารจีน เดอะ เกรทวอลล์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ชวนคุณมาพบความอร่อยลงตัวไม่เหมือนใคร ของเมนู แซลมอนนึ่งกระเทียม และแซลมอนผัดซอสเอ็กซ์โอ ปรุงแต่งจากสูตรลับเฉพาะ ที่เชฟจัดให้เป็นเมนูแนะนำประจำเดือนมิถุนายน นี้ นอกจากนี้ยังมีบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ

กสอ.และสถาบันฯสิ่งทอ Road Show Co-Design Innoneering ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัด Co-design Roadshow ครั้งที่ 2 ในกิจกรรม "สร้างนักออกแบบ Innoneering designers ยุคใหม่" ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ระหว่างวันที่ 8-9

ภาพข่าว: วิทยาลัยดุสิตธานี ยกทัพ คว้าแชมป์สุดยอดเชฟไทย จากเวที Thailand Ultimate Chef Challenge ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

วิทยาลัยดุสิตธานี ยกทัพทีมอาจารย์และนักศึกษา คว้าถ้วยรางวัล "Asian Professional Chef of the Year 2017" สุดยอดเชฟไทย จากเวทีการแข่งขันประกอบอาหาร และแกะสลัก Thailand Ultimate Chef Challenge ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 ณ

วว.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอางนาโนเอสเซ้นท์เซรั่ม VITISTRA ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธัชพล เกียรติวิชชุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทคอสซูติค อินโนเวชั่น แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

#หยง# ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ นักลงทุน วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดัง รุกตลาดสัมมนาออนไลน์ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

'หยง' ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ เทรดเดอร์มืออาชีพ เจ้าของฉายา Freedom Trader ต้นฉบับเทรดเดอร์ระดับอินเตอร์ที่เทรดในตลาดต่างประเทศ เจ้าของผลงานหนังสือ Bestseller 'หยงเกิดมาเทรด' รุกตลาดสัมมนาออนไลน์หนักมาก เพราะเห็นโอกาสในตลาดนี้ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว: คิง ฟูด กรุ๊ป เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบโดนัทพร้อมเงินบริจาค ณ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

บริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จำกัด โดย ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ผู้นำเข้าแบรนด์อาหารและเบเกอรี่ชื่อดังจากทั่วโลก ได้แก่ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์, แจมบาร์ จูซ และ ไอฮ็อป

ภาพข่าว: TRC จัดกิจกรรม ดอกไม้จากใจ ถวายพ่อหลวง ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

นางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ทีอาร์ซี (TRC) คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม เขตสายไหม และ กลุ่มจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม " ดอกไม้จากใจ ถวายพ่อหลวง "

ฉลองวันหยุดที่แสนมีความสุข กับมื้อสายวันอาทิตย์ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ฉลองวันหยุดที่แสนมีความสุข กับมื้อสายวันอาทิตย์ณ ห้องอาหารเดอะเวิลด์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ บอกลาวันอาทิตย์แบบเดิมๆ ให้วันอาทิตย์เป็นมากกว่าวันพักผ่อนที่ ห้องอาหารเดอะเวิลด์ ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ดื่มด่ำกับค่ำคืนของอเมริกันวิสกี้ ที่วิสการ์ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

วิสการ์คลับ นำเสนอเทศกาลอเมริกันวิสกี้และเบอร์เบิ้นชั้นเยี่ยม เคล้าคลอไปด้วยเพลงคันทรี่แบบดั้งเดิมและ ร่วมสมัยของวง The Danny California All Stars จาก "Whiskey River" ถึง "One Bourbon, One Scotch และ One Beer"

Dog in The Jungle 2017 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อคนรักสัตว์กับงาน "Dog in The Jungle 2017@Supreme Complex" ขึ้น เตรียมพบไฮไลท์ของงานกับแฟชั่นโชว์สุดอลังการ "Jungle Fashion Show" นำทีมโดยนางแบบนายแบบพร้อมน้องหมาแสนรู้หลากหลายสายพันธุ์ ที่จะมาเดินแฟชั่น

ภาพข่าว: รักษาการแทน ผอ. ศศินทร์ ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณาจารย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งรักษาการแทน ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ม.เกษตร จับมือองค์กรพันธมิตร ยกระดับความสามารถครูภาษาอังกฤษของไทย ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ม.เกษตร จับมือองค์กรพันธมิตร ยกระดับความสามารถครูภาษาอังกฤษของไทยเชิญชวนร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์จับมือ 6 พันธมิตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND'S Tutor Summer Camp) และประกวดวีดิโอคลิปสื่อการสอน เป็นครั้งแรก

ภาพข่าว: การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ครั้งที่ 18 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ท่านพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (ท่านที่ 3 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ครั้งที่ 18 จัดโดย โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.)โดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์

รพ.หัวเฉียว จัดประกวด Changeเปลี่ยนคุณให้สวย เปลี่ยนหน้าให้ใส ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ยูเซอริน ขอเชิญชวนผู้ที่มีปัญหาผิวหน้า เช่น หย่อนคล้อย จุดด่างดำ หรือความหมองคล้ำ สมัครเข้าร่วมโครงการ "Change…เปลี่ยนคุณให้สวย เปลี่ยนหน้าให้ใส ไปกับหัวเฉียวและยูเซอริน" รวมมูลค่ารางวัลกว่า 100,000 บาท อาทิ

ความอลังการระดับพรีเมี่ยมกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด บรั้นซ์ ณ ห้องอาหาร เดอะ พาวิลเลี่ยน โรงแรมดุสิตธานี ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

พบกับช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ของสุดยอดซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์อลังการระดับพรีเมี่ยม ณ ห้องอาหาร เดอะ พาวิลเลี่ยน โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ที่พร้อมเชิญชวนให้ทุกท่านน้ำลายสอกับเมนูซีฟู้ดสดสด ซึ่งเราได้คัดสรรอย่างมีคุณภาพ ให้ทุกท่านอิ่มอร่อยแบบไม่อั้น

เซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน จัดกิจกรรมชวนช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ต้อนรับเทศกาลงาน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

เซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ต้อนรับเทศกาลงาน Centara World Golf Master 2017 ณ บริเวณโชคดี มาร์เก็ต เซ็นทารา ซอย 1 ของโรงแรม โดยจะจัดงานขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

ภาพข่าว: CDG จัดกิจกรรม Code Their Dreams สร้างฝันเด็กไทยด้วยโค้ดดิ้ง ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

คุณวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล นำทีมพนักงานจัดกิจกรรม Code Their Dreams ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ

ภาพข่าว: ทำสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพที่ใช่...ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัด ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญการตลาดที่ใหญ่สุดในรอบปี "ทำสิ่งที่ชอบ เป็นอาชีพที่ใช่...ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัด" โดยมี 6 Passion Icons ตัวแทนคนรุ่นใหม่ จาก 6 สาขาอาชีพ นำโดย เก่ง- ธชย : ดนตรี /

พงษ์ภาณุ Look to The West ชวน ตร.ทท. ยกระดับเมืองกาญจน์ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดึงตารวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี ลงพื้นที่ลุย ยกระดับเมืองกาญจนบุรี ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ผนึกผู้ประกอบการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ก้าวเป็นโมเดลเมืองท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ภาพข่าว: ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บมจ.ทิพยประกันภัย มอบเสื้อกันฝน สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จราจรในช่วงฤดูฝน พร้อมมอบร่มกันฝนเพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในโครงการ "ทิพยประกันภัย

ภาพข่าว: เครื่องดื่มตราช้าง สมทบทุนมูลนิธิ รพ.ศิริราช ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

นายประทีป พันธ์พงษ์สานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด ในนาม "เครื่องดื่มตราช้าง" มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 10 เป็นจำนวน 450,000 บาท โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล (ที่ 2 จากซ้าย)

สนช. จัดประกวดวาดภาพสด Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 จบวันเดียวชิงเงินแสน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดภาพวาดนวัตกรรม "Live Innovation Thailand Painting Contest 2017" ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) :

ภาพข่าว: แคนนอน สานต่อโครงการ CanonLife Redefine ครั้งที่ 2 อักขรานุกรมภาพถ่าย ก-ฮ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยการเปิดตัวโครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "CanonLife Redefine ครั้งที่ 2 : อักขรานุกรม ก-ฮ" นำโดย รัฐิติกร

นู สกิน ส่ง มินิ เอ็กซ์โป กระตุ้นยอดก่อนปิดไตรมาสที่ 2 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บุกขยายตลาดในพื้นที่ต่างจังหวัด ตั้งเป้ากระตุ้นยอดขายก่อนปิดไตรมาสที่ 2 ยกขบวนพาเหรดสินค้าระดับนวัตกรรมมาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ในงาน "นู สกิน เอจล็อค มินิ เอ็กซ์โป"

สถาบันการศึกษาทางไกลรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น มีทั้งเรื่องภาษา พระเครื่อง การถ่ายภาพ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

หลักสูตรการถ่ายภาพขายไมโครสต็อก สำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการขายรูปผ่านเว็บไซต์ Stock ต่างๆ เช่น Shutterstock,fotola,dreamstime,istockphoto เป็นต้น สอนตั้งแต่วิธีการสมัคร การถ่ายรูปสต็อกในแบบต่างๆ เพื่อความน่าสนใจ การเพิ่มยอดขาย

ม.อ. เปิดรับนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย จีน รุ่นแรก ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (Qingdao University of Science and Technology, QUST) และกลุ่มอุตสาหกรรมยางรับเบอร์วัลเล่ย์ (Rubber Valley Group, RVG)

ABB รักษ์สิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

Celebrating World Environment Day 2017!! บริษัท เอบีบี จำกัด จัดกิจกรรมรักษ์โลกโดยการเชิญชวนให้พนักงานนำห่วงฝากระป๋องมาแลกเป็นต้นไม้หรือเมล็ดพันธุ์ เพื่อนำไปปลูกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 โดยงานนี้จัดขึ้นที่เอบีบีพร้อมกัน 3 สาขา คือ สำนักงานใหญ่

กสร. ย้ำ นายจ้างต้องฝึกอบรมให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำ นายจ้างต้องจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับไฟฟ้า นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ได้กำหนดให้ลูกจ้าง

Tech Plan Demo Day in Thailand 2017 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก Startup ด้านชีววิทยาศาสตร์ ในงาน Tech Plan Demo Day in Thailand 2017 โดยได้รับเชิญจากบริษัท Leave a Nest ประเทศญี่ปุ่น

ยกทะเลมาเสิร์ฟให้คุณ กับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร ดิ เอท โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม ยกอาหารทะเลสดๆมาเสิร์ฟให้คุณ กับบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลมื้อค่ำ (ซีฟู้ด มาร์เก็ต) จัดเต็มกับอาหารทะเลมากมาย อาทิ กั้ง, กุ้งแม่น้ำ, ปูม้า, ปลาหมึก, หอยหวาน ให้คุณได้อิ่มอร่อยในแบบที่ต้องการทั้งนึ่ง ย่าง และผัด

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานแฟชั่นโชว์ Thai Designer Academy พร้อมพบกับ เกรซ The Face ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กันตนา กรุ๊ป เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน การแสดงแฟชั่นโชว์ 12 คอลเลคชั่นชุดพิเศษของนักออกแบบจาก Thai Designer Academy พร้อมพบกับ เกรซ ณัฐธยาน์ และเหล่านางแบบ The Face SS3 ใน วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ

ภาพข่าว: สจล. จับมือ คาร์เนกีเมลลอน เดินหน้าภารกิจก้าวกระโดดสู่ ประเทศไทย 4.0 ตั้งหน่วยงานในไทย - ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. (ซ้าย) พร้อมด้วย ศ.เจมส์ การ์เร็ต คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ขวา)

ต้อนรับเปิดเทอมนี้ กับ งาน Open House พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในกิจกรรมชุด สวนกระดูกสุดหรรษา : ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ในงาน Open House พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และวันทะเลโลก

หนิงโปเดินหน้าจัดงาน China-CEEC Investment and Trade Expo ครั้งที่ 3 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

มหกรรมการค้าและการลงทุน China-CEEC Investment and Trade Expo ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2560 นี้ ณ เมืองหนิงโป โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสิ่นค้าจากประเทศในยุโรปกลางและตะวันออก (CEE)

มธ. เชิญฟังเสวนา ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? ทฤษฎี โลกปฏิบัติ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะรัฐศาสตร์ เชิญฟังเสวนาวิชาการเรื่อง "ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ?" ทฤษฎี โลกปฏิบัติ และการวิพากษ์ เพื่อร่วมเปิดมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง

มธ. ชวนฟังบรรยาย การออกกำลังกายในผู้สูงอายุแก้ปวดหลัง ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ชวนประชาชนผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การออกกำลังกายในผู้สูงอายุแก้ปวดหลัง" โดยผู้สูงอายุจะมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการออกกำลังกายเพื่อคลายอาการปวดหลังเนื่องจากอาการนี้พบมากในผู้สูงอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

วันนี้ 7 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สหกรณ์ จ.ตาก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร สู่ความเข้มแข็งรุ่นที่ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

สหกรณ์ จ.ตาก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร สู่ความเข้มแข็ง"รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมฉัตรบดินทร์ โรงแรมราชาบุรี. อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก

เอบีบีร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

World No Tobacco Day 2017! บริษัท เอบีบี จำกัด ร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติดในสถานประกอบการ ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560 ที่โรงงานเอบีบี นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

ภาพข่าว: วิศรุต ปริปุณณะ ซิวแชมป์โอเวอร์ออล พีทีที กอล์ฟ อเมเจอร์ โอเพ่น 2017 สนาม2 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

วิศรุต ปริปุณณะ ซิวแชมป์โอเวอร์ออล พีทีที กอล์ฟ อเมเจอร์ โอเพ่น 2017" สนาม2 ที่สนามคาสคาต้า กอล์ฟ คลับ นายชยากร แสงอรุณ อดีตผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายธนวัฒน์ ทรัพย์รุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสนามคัสคาต้า

ภาพข่าว: สบพ. มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ATCLR-35 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Controller License and Rating (ATCLR) รุ่นที่ 35 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2

สบพ. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class No.4) โดยมี นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน

ภาพข่าว: ปิดดีล - พีเอช แคปปิตอล เซ็นสัญญา ยัม โอน พิซซ่า ฮัท อย่างเป็นทางการ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

คุณอุษณา มหากิจศิริ (กลาง) กรรมการ, คุณ เดวิด อึ้ง (ซ้าย) กรรมการ พร้อมด้วย คุณจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ ตัวแทนจาก บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (PHC) ร่วมลงนามเซ็นสัญญากับ คุณการ์เรท แม็คกิน (ที่ 2 จากซ้าย) คอมเมอร์เชียล ไดเรคเตอร์

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรปริญญาตรี โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร

Smart SME Expo 2017 งานแสดงธุรกิจครบวงจรแห่งปี รวม 5 โซลูชั่นส์ตอบโจทย์ วันที่ 29 มิ.ย.-2 ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

เชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจแฟรนไชส์เที่ยวงาน Smart SME Expo 2017 งานแสดงธุรกิจครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แนวคิด "Total SMEs Solution" รวบรวมโซลูชั่นพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อคุณ โดยมีโซลูชั่นต่างๆ 5

วธ. ร่วมกับจังหวัดเลย ภาครัฐ เอกชน เครือข่ายด้านวัฒนธรรม สืบทอด ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน "ประเพณีบุญหลวงการละเล่น ผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560" โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายคุมพล