ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นศ.การตลาดเจ๋ง ชูการท่องเที่ยวไทย ชนะแผนการตลาด ฮอนด้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--มทร.ธัญบุรี

ตามที่บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดโครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P.Honda ภายใต้โจทย์ใหม่ ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น 'Zoomer-X The Unblocker , ได้เวลาปล่อยของ' เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้นำความรู้จากในห้องเรียน มาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำกิจกรรมจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาต่อไปในอนาคต โดยรางวัลชนะเลิศตกเป็นของ แผนการตลาด ปล่อยของทั่วไทยไปกับ Zoomer-X ทีม Capi-Tain จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สมาชิกในทีมประกอบด้วย "หยก"นางสาว ธนพร วโรดม "ป๊อบ"นายนราวิชญ์ อุทัยวัฒน์ "แฟร์"นายอนวัช เปราะแดง "บอล"นายปารเมศ บุรานนท์ "ปอนด์"นายปฏิญญา โพธิ์แพง "หน่อย" นายอรรถพล ถ้วนถี่ และ "แม็ค" นายพิทยา เหลืองภากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ เป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ กล่าวว่า ทางสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมการแข่งขันรายการของ Honda ตั้งแต่ปี 2553 เมื่อปี 2554 ได้รับรางวัลชมเชย ปี 2555 ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2556 ได้รับรางวัลชมเชย และปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย กว่าทีม Capi-Tain จะคว้ารางวัลชนะเลิศต้องฝ่าฟันเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษากว่า 40 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ด้วยความสมบูรณ์ของแผนการตลาด และความตั้งใจของนักศึกษาที่ได้ร่วมพลังความหนึ่งเดียว ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ เป็นความรู้ที่นักศึกษาที่ได้จากการเรียนและการลงมือปฏิบัติจริงระหว่างที่เรียน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้

หญิงหนึ่งเดียวในทีม "หยก" นางสาวธนพร วโรดม เล่าว่า สำหรับแนวคิดแผนการตลาด "ปล่อยของทั่วไทยไปกับ Zoomer-X" เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้น บวกกับตอนที่ส่งแผนเข้าประกวดมีสื่อโฆษณาที่ออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่าง " เที่ยวไทยมีเฮ " ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำให้เกิดเป็นกระแสนิยมให้วัยรุ่นและคนไทยทุกคนหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมากกว่าการออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งกระแสเหล่านี้จึงเป็นแนวคิดที่ทางกลุ่มของพวกเราคิดว่ามันสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี "รถจักรยานยนต์Honda Zoomer-X จะสามารถพาเราไปปล่อยของได้ทั่วประเทศไทยโดยการใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เหมาะกับวัยรุ่นทั่วประเทศไทยทุกภาค ด้วยสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถจักรยานยนต์Honda Zoomer-X ทำให้สามารถนำไปขับขี่ได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย"

"ปอนด์" นายปฏิญญา โพธิ์แพง เล่าว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ด้านจิตวิทยา และพฤติกรรมในการชีวิต เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำแผนการตลาด ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ได้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทุกคน ด้วยเหตุที่ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อหัวอยู่ในระดับต่ำทำให้รถจักรยานยนต์กลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับความสามารถในการถือครองของประชากรในประเทศ รวมไปถึงทุกวันนี้อยู่กับความเร่งรีบอีกทั้งการจราจรที่ติดขัด การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์นั้นสะดวกกว่าการเดินทาง พฤติกรรมการเลือกใช้รถจักรยานยนต์นิยมซื้อรถเลือกสีที่ตนชอบ การเติมน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ และชำระเงินผ่อนหรือบัตรเครดิต สำหรับผู้ที่อยู่ชนชั้นกลาง การซื้อรถจักรยานยนต์ ซื้อรถฮอนด้าเพราะมีหลายรุ่นให้เลือก และซื้อเพื่อนำไปใช้ในหน้าที่การงาน เช่น มีอาชีพเป็นพนักงานส่งของ โดยผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อนั้นจะเป็นเพราะตนเองเป็นส่วนใหญ่

"ป๊อบ" นายนราวิชญ์ อุทัยวัฒน์ เล่าว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของกิจกรรมในแผนการตลาด กลยุทธ์สร้างความแตกต่างจากตัวผลิตภัณฑ์ และการจัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมนำ "กระแสความนิยมในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย" เป็นตัวส่งเสริมแผนงานนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเลือกใช้ "กิจกรรมถ่ายรูป" ที่สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงดีไซน์ต่างๆ และได้สัมผัสประสบการณ์กับการใช้รถจักรยานยนต์ Zoomer X ผ่านรูปของผู้เข้าร่วมการประกวดที่โพสต์ลงยังเพจที่กลุ่มของพวกเราจัดทำขึ้น อีกทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทเรื่องการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย โดยจะมีการเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และความคิดที่แตกต่างไม่เหมือนใครภายใต้หัวข้อกิจกรรม " ปล่อยของทั่วไทย ไปกับ Zoomer-X " เพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกนหลัก 'Zoomer-X The Unblocker, ได้เวลาปล่อยของ' ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

"หน่อย" นายอรรถพล ถ้วนถี่ เล่าว่า การตลาดในด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ "การทำแคมเปญผ่านโซเชียลมีเดีย"ประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้โซเชียลเป็นสื่อ ผ่านทางโลกออนไลน์ได้แก่ เพจของ Facebook และ Instagram เนื่องจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแส สื่อแบบเดิมไม่สามารถเข้าถึงและการใช้พรีเซ็นต์ไม่สามารถทำให้เกิดความเชื่อกับกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ได้ รวมไปถึงการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จัดทำใบปลิว , โปสเตอร์ การจัดขบวนคาราวแห่ , การใช้สื่อโฆษณา ,วิทยุ ทำสปอตโฆษณาตามสถานีวิทยุคลื่นความถี่ต่างๆ "ด้วยการสื่อข้อมูลของผลิตภัณฑ์สร้างความเข้าใจให้ลูกค้า" จุดเด่นของแผนการตลาดของพวกเรา

โดยสมาชิกทั้งหมดของทีม Capi-Tain ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ASUS teams with Intel in search for brilliant young marketing planners under "ASUS & Intel UMaC: University Marketing Challenge" project

Welcome Undergraduates to Express Themselves in Technology & IT Marketing Plan Contest ASUS continues to organize academic activities to give students an opportunity to explore and test their talent in real business settings by researching and develo...

ภาพข่าว: แจกจริง รับจริง กับแคมเปญ "ซีสต้า แจกทรัพย์ รับฝน"

กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--สีลา มีเดีย เฮ้าส์ รับทรัพย์ รับหน้าฝนกันไปแล้ว สำหรับผู้โชคดีกลุ่มแรกจากแคมเปญ "ซีสต้า แจกทรัพย์ รับฝน" โดยผู้โชคดีที่ได้รับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 2 คันแรก ได้แก่ คุณธนกร เขื่อนคำ และคุณณรงค์ศักดิ์ ศิริเกษม ส่วนผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโท...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง