ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม ผลสำเร็จงาน มหกรรมเกษตรปลอดภัยฯ จุดกระแสเกษตรกร-ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือ GAP และเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก มากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--Agri plus

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม ผลสำเร็จงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัยฯ" จุดกระแสเกษตรกร-ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือ GAP และเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก มากขึ้น พร้อมเดินหน้าผลักดันให้มีแหล่งจำหน่ายตลาดแบบถาวรในรูปแบบ มินิ อตก. Farm Outlet มุมจำหน่ายสินค้า GAP/ ออร์แกนิก ในตลาด Modern trade อย่างกว้างขวางขึ้น

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม "เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่ผ่านมา เพื่อประกาศปียกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่ไปกับการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากเกษตรกรที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั้งพืชผัก ผลไม้ ประมงและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายและสินค้าเกษตรนวัตกรรม

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการจัดงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ปรากฏว่า มีเกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมงานตลอด 4 วัน จำนวน 15,000 คน มีเม็ดเงินกระจายสู่เกษตรกรโดยตรง ประมาณ 4,000,000 บาท รวมทั้งเกิดความความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย มีการสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นเงินกว่า 1,000,000 บาท ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องในเรื่องเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางขึ้น โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ สินค้าเกษตรปลอดภัย GAP และออร์แกนิก อาทิ ทุเรียนพวงมณี ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่วนสินค้าแปรรูปประมง ประเภทอาหารทะเลแห้งและแช่แข็ง ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี รองลงมา คือ สินค้าเกษตรนวัตกรรม อาทิ เครื่องสำอางจากไหม มีผู้สนใจซื้อเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ผ้าไหม สามารถสร้างมูลค่าสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง

"การจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับมาตรฐานฯ ดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยกระตุ้นและสร้างความตื่นตัวด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้กับผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต ต่อจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะผลักดันให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและถาวร เช่น มินิ อตก. Farm Outlet มุมจำหน่ายสินค้า GAP และ Organic ใน Modern trade รวมทั้งการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม และต่อจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ทั้ง 6 ด้าน ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป"

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการจัดงานมหกรรม "เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" แล้ว ในเดือนเมษายนนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์แห่งการเข้มงวดกวดขันอาหารไม่ปลอดภัย" อีกด้วย เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มหกรรมเกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง วิถีชุมชน

ภาคเหนือยกขบวน งานเกษตรปลอดภัย เอาใจคนรักสุขภาพอาหารปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย … กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยว "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง วิถีชุมชน" NORTHERN FARMER'S...

มหกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจัดไฮไลต์ ประกวดกระเช้าผัก/ผลไม้ ปลอดสารพิษแข่งขันปอกมะพร้าวน้ำหอม พร้อมประลองแข่งขันกินกล้วยน้ำว้า

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับสำนักงานเขตจังหวัดนนทบุรี จัดงาน มหกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2549 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการสร้างมูลค่าและโอกาสในการผลิ...

ภาพข่าว: "พรานทะเล" ตอกย้ำคุณภาพ รับเครื่องหมาย "Q-Mark" จากกระทรวงเกษตรฯ

กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--เจดับบลิวที พับบลิค รีเลชั่นส์ บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง "พรานทะเล" โดยนายธงชัย ธาวนพงษ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Q-Mark) จาก น.พ. จรัล ตฤณวุฒิพงษ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง