ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

TMA เชิญกูรูยักษ์ใหญ่เผยประเด็นสำคัญของระบบไอซีที Leading Digital Transformation: From Idea to Action

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--TMA

TMA ผลักดันการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้บริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ หวังยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านไอซีทีสู่ระดับสากล โดยได้มีการจัดงานสัมมนา Leading Digital Transformation : From Idea to Action เปิดมุมมองจากผู้บริหารองค์กรต่างๆ ที่มีประสบการณ์ตรงด้านไอซีที และจัดงานมอบรางวัล Thailand ICT Excellence Awards เชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการนำระบบไอซีทีมาใช้บริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดมาอย่างต่อเนื่อง 9 ปีเต็ม

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า ทีเอ็มเอได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรในประเทศไทยเห็นความสำคัญในเรื่องของการนำไอซีทีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่ปี 2551 โดยได้มีการจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งการมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ได้นำไอซีทีเข้ามาพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านไอซีทีที่ดี โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร รวมทั้งผลักดันให้มีการนำไอซีทีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานทั่วไปให้มากขึ้น ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

"งานสัมมนา "Thailand ICT Management Forum" ปีนี้ทาง TMA ได้เน้นเรื่องของ Leading Digital Transformation: From Idea to Action ซึ่งเน้นประเด็นการบริหารองค์กรในยุคดิจิตอลทั้งหมด 4 มิติ ได้แก่ การปรับใช้เทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน ด้านการพัฒนาบุคลากรและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน การปรับกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการปรับรูปแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ที่มีประสบการณ์จริงด้านไอซีที" วรรณวีรากล่าว

ทางด้าน นายโอม. ศิวะดิตถ์ National Technology officer บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยมุมมองเรื่องของ Digital Transformation and the Rise of Sharing Economy ว่า ขณะนี้ธุรกิจเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มตัว เห็นได้ชัดว่า เส้นแบ่งระหว่างโลกกายภาพและโลกดิจิตอลเริ่มไม่ชัดเจน โดยทุกองค์กรธุรกิจที่ต้องการจะอยู่รอด จำเป็นต้องปรับตัวให้เป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยี แม้ว่าเดิมทีธุรกิจจะขายสินค้าที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีก็ตาม แต่องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องประยุกต์สินค้าและบริการของตัวเองให้เข้าสู่โลกดิจิตอลให้ได้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้คือ บริษัทที่นำเสนอสินค้าและบริการ ที่สามารถทดแทนสินค้าและบริการแบบเดิมๆที่มีอยู่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ อูเบอร์ ที่นำเสนอบริการร่วมเดินทาง จนสามารถทดแทนธุรกิจรถแท็กซี่ได้

ส่วนปัจจัยที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจปรับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ซี่งเป็นยุคเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน มีด้วยกัน 4 ปัจจัย ประกอบไปด้วย 1. โมบาย เฟิร์ส (Mobile First) ซึ่งคนไทยปัจจุบันมีโทรศัพท์มือถือมากกว่าจำนวนประชากรและคนไทยยังใช้งานเฟซบุ๊คมากกว่า 30 ล้านคน ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยสามารถเข้าถึงดิจิตอลตลอดเวลา ดังนั้นธุรกิจจำเป็นต้องปรับช่องทางเข้าสู่ดิจิตอล ปัจจัยที่สองคือ บริการคลาวด์ (Cloud Service) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีคลาวด์มีส่วนช่วยให้ธุรกิจสามารถประยุกต์การใช้งานในโลกดิจิตอลที่ง่ายขึ้นและมีต้นทุนที่ต่ำ เปิดโอกาสให้องค์กรได้ลองผิดลองถูกได้ เพื่อให้สินค้าและบริการที่ดีที่สุด ปัจจัยที่สามคือ บิ๊กดาต้า (Big data) ซึ่งองค์กรสามารถนำข้อมูลของลูกค้ามาปรับใช้เพื่อสร้างสินค้าและบริการให้โดนใจมากที่สุด และปัจจัยสุดท้ายที่มาแรงมากคือ แมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning) โดยคาดว่าจะเป็นบริการที่นิยม อาทิ บริการแชตบอท ซึ่งธุรกิจสามารถใช้ระบบอัตโนมัติในการสื่อสารกับลูกค้าได้

นายธนา โพธิกำจร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสาย Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กล่าว ปัจจุบันธุรกิจธนาคารให้ความใส่ใจกับการนำเสนอบริการทางการเงินที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละคน โดยใช้วิธีการจัดกลุ่มลูกค้าด้วยการติดตามพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า สามารถช่วยให้ธนาคารสามารถติดตามการทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด และช่วยให้ธนาคารสามารถนำเสนอแคมเปญหรือสินค้าต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการระดับบุคคล

ด้านนายอานนท์ สันติวิสุทธิ์ Client Partner Facebook Thailand เปิดเผยว่า เฟซบุ๊คให้ความสำคัญในการนำเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองการใช้งานกับผู้ใช้งานระดับบุคคล โดยเฉพาะเนื้อหาบนนิวฟีด (News Feed) ที่ต้องสนองต่อผู้ใช้งานมากที่สุด โดยสถิติของผู้ใช้เฟซบุ๊ค เฉลี่ยเข้าใช้งานเฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง มีการเข้าใช้งานเฉลี่ย 14 ครั้งต่อวันและเฉลี่ยใช้เวลาในการดูโพสต์ เพียง 1.7 วินาทีต่อ 1 โพสต์ ฉะนั้นโจทย์ที่สำคัญของธุรกิจคือจะทำอย่างไรให้ลูกค้าอยู่กับเนื้อหาที่แบรนด์ต้องการจะสื่อมากที่สุด ทั้งนี้เฟซบุ๊คมีเครื่องมือที่ตอบสนองให้กับแบรนด์สินค้าได้สามารถคัดกรองกลุ่มเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด

ขณะที่ นายอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร ผู้ก่อตั้งบริษัทแสนรู้ บริษัทพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ กล่าวว่า บริษัทพัฒนาระบบคัดกรองข้อมูลบนโลกโซเซี่ยลและออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางการตลาด ซึ่งการจะทำตลาดให้ถูกใจลูกค้าและประสบความสำเร็จนั่น แบรนด์หรือองค์กรจำต้องอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยที่สุด เพราะลูกค้าในยุคดิจิตอลมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก และความคิดเห็นบนโลกออนไลน์มีความสำคัญมาก เพราะลูกค้าสมัยนี้เชื่อถือความคิดเห็นจากผู้ใช้ออนไลน์ มากกว่าการสื่อสารที่มาจากแบรนด์สินค้าโดยตรง

นางสาววรรณวีรา กล่าวต่อว่า ในส่วนของรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 ได้มีองค์กรที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 53 โครงการ จาก 24 องค์กร โดยการพิจารณารางวัลนั้น คณะกรรมการตัดสินใช้ ICT Excellence Maturity Model® ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินความเป็นเลิศ เพื่อสะท้อนศักยภาพของการพัฒนาโครงการใน 3 มิติ ได้แก่ กลยุทธ์ การดำเนินโครงการ และผลลัพธ์ โดยจะพิจารณาใน 7 องค์ประกอบ คือ 1) ลักษณะสำคัญตามประเภทโครงการ (Award Specific Criteria) 2) ผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจที่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการและลักษณะสำคัญตามประเภทโครงการ (Business Result) 3) การปรับเข้ากับธุรกิจและการมุ่งเน้นกลยุทธ์ (Business Alignment & Strategic Focus) 4) การบริหารโครงการ (Project Managements) 5) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managements) 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Developments) และ 7) การบริหารความเสี่ยง (Risk Managements) ทั้งนี้โครงการต่างๆ ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทจะต้องผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านไอซีทีจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชนทั่วไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

dmexco 2012 Presents First Topic Highlights From the Conference Programme

Shortly before the programme of the dmexco Conference 2012 is finalised, the first topic highlights are becoming clear: Under the motto "The Digital Transformation: Shaping Models - Creating Business" the formats of the Conference will once again be...

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น หน่วยงานของรัฐก็ต้องพัฒนาให้การเข้าถึงของประชาชนผ่านระบบไอทีเป็นไปอย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้น อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นปัจจัยแรกของ การพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ประชาชน...

mai บุกให้คำปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจแอนนิเมชั่นและมัลติมีเดียในงาน TAM 2005

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai) เปิดเผยว่า mai ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่การตลาดไปร่วมงานมหกรรม Thailand Animation & Multimedia 2005 (TAM) ซึ่งจัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง