ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ Memory Si Lanna

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--เครือเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผนึกกำลังร่วมกับ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ "Memory Si Lanna" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า "กรมอุทยานฯ ร่วมผนึกกำลังกับสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ "Memory Si Lanna" ซึ่งการประกวดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชักชวนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของอุทยานแห่งชาติที่ช่วยปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศไทย อีกทั้งมองเห็นว่ายังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ให้กลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ ผู้ร่วมประกวดสามารถใช้กล้องถ่ายภาพชนิดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น กล้องดิจิตอล กล้อง Smart Phone หรือ Tablet การส่งภาพประกวดสามารถส่งผ่านไทม์ไลน์ของเฟซบุ๊คธรรมชาติปลอดภัย ซึ่งผมเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักถ่ายภาพในวงกว้างเป็นอย่างมาก" ดร.ทรงธรรมกล่าว

นายพินิตย์ ขุนทรง กรรมการสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ว่า "ทุกวันนี้การถ่ายภาพกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำได้อย่างง่าย ๆ แต่ละวันมีการถ่ายภาพทั่วโลกนับเป็นล้าน ๆ ครั้ง การที่กรมอุทยานฯ และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดการประกวดแบบเปิดกว้าง ให้ทั้งผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดและผู้ที่ไม่ได้ส่งภาพเข้าประกวด สามารถร่วมสนุกกันได้ นับเป็นการริเริ่มที่ดีซึ่งทางสมาคมฯ เห็นว่าเหมาะสมดี ทันยุคทันสมัยของโลกดิจิตอล ทางสมาคมฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเสมอ"

นายภิญโญ วงศ์อนันต์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่า ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร และแม่น้ำคูคลอง ล้วนถูกมนุษย์รุกล้ำทำลาย ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์เอง ในขณะที่ธรรมชาติไม่สามารถปกป้องตัวเอง และยังไม่สามารถรักษาความสมดุลเองได้ จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกัน รณรงค์ปกป้องให้ธรรมชาติปลอดภัยจากการถูกทำลาย เพราะธรรมชาติไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นของมวลมนุษย์ทุกคน ในปัจจุบันการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการดำเนินงานที่ควบคู่กับการประกอบกิจการขององค์กร ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมซึ่งเป็นนโยบายที่ท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการแสดงเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการธรรมชาติปลอดภัย เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยหลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกันนี้ เราจึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ถือเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปกป้องธรรมชาติให้ปลอดภัย นายภิญโญกล่าว

ในการประกวดครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อของภาพที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันประกวดได้ที่ Facebook เพจธรรมชาติปลอดภัย

ข้อมูลประกอบ
รางวัลการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป
 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
 • รางวัลชมเชย 1-3 (จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท) มูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ประเภทกลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
 • รางวัลชมเชย 1-3 (จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท) มูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

รางวัลมหาชน (ภาพถ่ายที่ส่งร่วมประกวดโดยไม่แบ่งประเภทของกลุ่มผู้สมัคร) ได้มาจากการ like & share & comment สุดสูง จำนวน 10 รางวัล

 • รางวัลมหาชนลำดับที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
 • รางวัลมหาชนลำดับที่ 2-10 เงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
รางวัลพิเศษจากผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมช่องทางOnline
มูลค่าของรางวัล รางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 4,500 บาท
เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ส่งเข้าประกวด

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like Facebook Page ธรรมชาติปลอดภัย https://www.facebook.com/safethainature/

2. โพสต์ภาพถ่ายที่ต้องการร่วมกิจกรรมลงใน Timeline ผ่าน Facebook Page ธรรมชาติปลอดภัย พร้อมระบุว่า

 • ประกวดภาพถ่าย Memory Si Lanna
 • ระบุรายละเอียดชื่อภาพ,ชื่อ-สกุล,ชื่อสถานที่,พร้อมคำบรรยายที่ประทับใจและเบอร์โทรศัพท์ของ ผู้ที่ส่งเข้าประกวด
 • ใส่ Hashtag #MemorySiLanna #โครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือเจริญโภคภัณฑ์ #CPP
รายละเอียดสำหรับผู้ที่ส่งเข้าประกวด
1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
3. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน
เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกิจกรรม (ไม่ได้ส่งภาพเข้าประกวด)

1. ผู้ร่วมสนุกต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like Facebook Page ธรรมชาติปลอดภัย https://www.facebook.com/safethainature/

2. ผู้ร่วมสนุกสามารถ like & share ภาพที่คุณถูกใจ โดยเปิดเป็น Public สาธารณะไว้ และ แท็คเพื่อน 4 ท่านบอกเหตุผลที่อยากไปสถานที่ในภาพนั้น เพราะอะไร?

และ ใส่ Hashtag #MemorySiLanna #โครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือเจริญโภคภัณฑ์ #CPP เพื่อลุ้นรับเต็นท์แคมป์ปิ้ง มูลค่า 1,500 บาท/หลัง จำนวน 3 รางวัล

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด
รูปแบบของไฟล์
 • เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือกล้องจาก Smart Phone, Tablet
 • ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดสูงและรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น
 • ไฟล์ภาพที่ส่ง จะต้องเป็นไฟล์ภาพที่ไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือ กราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะการปรับสี-แสง เท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ผู้ส่งภาพจะต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อสำหรับตรวจสอบ

**หากกรณีคณะกรรมการของผู้จัดการประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับในกรณีที่ภาพนั้นได้รับรางวัลจนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพ กรณีเข้าประกวด
กรณีภาพถ่ายผ่านเข้ารอบ

1. ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ โดยแนบรายละเอียดดังนี้

ชื่อและนามสกุลจริงของผู้สมัคร,เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, E-mail และที่อยู่ พร้อมระบุชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด โดยสามารถแนบไฟล์ข้อมูลมาพร้อมกับไฟล์ภาพและ Write ลง CD/DVD ในแผ่นเดียวกัน ส่งมาที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 28 เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

2. ส่งมาทาง E-mail : memorysilanna@gmail.com แนบไฟล์ต้นฉบับ โดยแนบรายละเอียดดังนี้ ชื่อและนามสกุลจริงของผู้สมัคร, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้,

E-mail และที่อยู่ พร้อมระบุชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
ระเบียบข้อบังคับในการส่งภาพประกวด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามแก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆหรือเป็นภาพที่ต่อเนื่องกับภาพที่เคยได้รับรางวัล มาก่อนที่ส่งเข้ามาประกวด ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นๆ ทุกองค์กร
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เท่านั้น
 • ภาพที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นสิทธิ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของภาพ และผู้จัดการประกวด (กรมอุทยานแห่งชาติฯ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด )
ระเบียบข้อบังคับในการส่งภาพประกวด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องยอมรับทุกกฎกติกาข้อบังคับของผู้จัดงานโดยไม่มีเงื่อนไข
 • หากพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกา การเข้าประกวดหรือทำผิดกติกาผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์แม้ว่าจะได้รับพิจารณาค่าตอบแทน หรือได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำการผิดกติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทนหรือรางวัลได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีบุคคลที่สามท้วงติงและกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้ามามีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทางผู้จัดการประกวด ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถเรียกรางวัลที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ

 • ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

  สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ ชู ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ เป็นบุคคลดีเด่น ปี 47-48

  กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--กทม. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.48 ที่ผ่านมา นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับรางวัลบุคคลดีเด่นของช่างภาพประจำปี 47-48 จาก นายวิชัย วลาพล นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชนฯ โดยมี นายสุกิจ ก...

  กอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือและเครือเจริญโภคภัณฑ์

  กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมเล่นกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ สนามกอลฟ์การเลควูด คันทรีคลับ ถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรที่ ๑๘ สมุทรปราการ ในวันที่ ๖ ...

  กองทัพเรือ เก็บขยะใต้ทะเล

  กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสมาคมผู้ประกอบการดำน้ำ ร่วมกันจัด กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใต้ท้องทะเล จังหวัดกระบี่ บริเวณอ่าวต้นไทร อ่าวมาหยา อ่าวโด๊ะดาลัม และอ่าวรันปี ระหว่างวันที่ ๑๐ ถ...

  หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง