ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประกาศผลประกวดหนังสั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลังนักศึกษาประเดิมส่งปีแรกกว่าร้อยทีม เผยผลงานช่วยสังคมรับมือการใช้เทคโนโลยี และดึงคนรุ่นใหม่ร่วมเสนอมุมมอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๙:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ด้วยการจัดแข่งขันผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสื่อที่ผลิตสู่สังคม ในรูปแบบหนังสั้นที่มีเนื้อหาทางด้าน Digital Economy และ Digital Literacy โดยได้บทสรุปผู้ชนะเลิศจำนวน 12 ทีม จาก 104 ทีมที่ส่งเข้าประกวด

ทีมที่ชนะเลิศคือ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง จิตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยนางสาวธิดาทิพย์ พรรคพล, นายชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์, นายณัฐวัตน์ วันดี ซึ่งนำเสนอเรื่องราวปัญหาของการใช้ชีวิตคู่ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี (มือถือ) ซึ่งทั้งสองก็ได้มาปรึกษาจิตแพทย์ และได้เล่าเรื่องราวและปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยี ความเหมาะสมในการใช้ การดูแลรักษา ที่บางครั้งมนุษย์ก็ละเลยและมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกที่ทั้งคู่ต่างให้เวลากับโทรศัพท์มือถือของตนเองมากกว่าการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ในแง่มุมที่ประชดประชัน เสียดสีสังคมที่นิยมวัตถุ

ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง My daughter จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม, นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ, นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา ซึ่งนำเสนอผลงานผ่านชีวิตของคุณแม่และลูกสาวตัวน้อย เป็นคุณแม่ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตจริงมากมายในปัจจุบัน เป็นคุณแม่ที่ติดโลก Social Media ที่ต้องอัพเดทชีวิตของตนเองทุกขณะผ่านโปรแกรม Facebook จนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมา

ทีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือภาพยนตร์สั้นเรื่อง ต้น จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยนายปัญญา ชู, นางสาวอริสรา ธีรจิตต์, นางสาวพิชญาภา วิมุกตายน ซึ่งได้นำเสนอมุมมองเรื่องการใช้ Social Media ที่กำลังทำให้ทุกคนรับบทบาทการเป็นสื่อสารมวลชนจำเป็น แต่ขณะเดียวกันการเป็นนักข่าวมือถือแม้จะสื่อสารได้รวดเร็ว แต่แตกต่างอย่างมากกับสื่อมวลชนอาชีพที่มีหลักจรรยาบรรณวิชาชีพมากำกับ ภาพที่ออกมาจึงย้อนกลับให้สังคมได้มามองมุมนี้กันอีกครั้ง

นอกจากนั้นเป็นรางวัลชมเชย 9 รางวัล ประกอบด้วย ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "หลงแอนด์ฟาวด์" จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, "ธนัทหันคอไม่ได้" จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, "ขวัญข้าว" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, "ใครผิด"จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, "ปลดล็อค ให้หลงรัก" จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, "นิทานก่อนนอน" จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, "Isn't Exam" จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, "ลับหลัง" จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ "จุดเริ่มต้น" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ส่วนรางวัลขวัญใจมหาชน หรือ Popular Vote มีจำนวน 3 รางวัล อันดับหนึ่งเป็นผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง "พรหนึ่งข้อ" จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับที่สองคือ "คนโดนของ" จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และอันดับสามคือ "เน็ตไอดอล No!!" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การจัดประกวดครั้งนี้นอกจากเป็นการฝึกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบภาพยนตร์สั้นแล้ว ยังเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้ผลิตในเนื้อหาการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ออกไปสู่สังคมวงกว้าง เพราะถึงแม้ประเทศไทยจะผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0 และเกิดการใช้เทคโนโลยีในวงกว้าง มีการเติบโตขึ้นอย่างมากมาย แต่ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นไปพร้อมกันด้วย ดังนั้นสื่อที่จะสร้างความเข้าใจจำเป็นต้องมีการผลิตออกมาควบคู่ไปกับการเติบโตครั้งนี้

การจัดครั้งนี้ถือเป็นปีแรกที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เริ่มดำเนินงาน และมีแผนที่จะดำเนินการต่อเนื่องทุกปีต่อไป และต้องการผลักดันให้เกิดจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่มากขึ้น เกิดสื่อที่หลากหลายเพื่อรับใช้สังคม รวมถึงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ร่วมแสดงความคิดเห็น การกดไลค์หรือแชร์ไปยังสื่อต่างๆ ต่อไป

สำหรับผลงานทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประกวดในปีนี้ สามารถติดตามหรือดาวน์โหลดมาชมได้ที่http://www.ondefilm.com/index.php/welcome/vdo


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า...

ภาพข่าว: ก.ไอซีที ร่วมงานวัน International Girls in ICT Day

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานกล่าวเปิดงานวัน International Girls in ICT Day ซึ่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)...

EGA จัดงานสัมมนา e-Gov Day 2015 by EGA // Digital Government : The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “e-Gov Day 2015 by EGA // Digital Government : The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต” ซึ่งเป็นการฉายภาพล่าสุดของรัฐบาลดิจิทัล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง