ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ส.อ.ท. เสริมเขี้ยวเล็บแก่ผู้ประกอบการ ผนึกกำลัง ซิสเต็มส์สโตน พัฒนาระบบค้นหาฐานข้อมูลผู้ให้บริการทางด้านการวัด ทดสอบ ซ่อม และเช่าใช้เครื่องมือวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการพัฒนาระบบค้นหาฐานข้อมูลผู้ให้บริการทางด้านการวัด ทดสอบ ซ่อมและเช่าใช้เครื่องมือวัดระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 ชั้น 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งเสริมเขี้ยวเล็บและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไทย

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยกระดับอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ด้วยในยุคปัจจุบันมีคู่แข่งขันทางการค้ามากขึ้น มีผู้ผลิตรายใหญ่อย่างประเทศจีนเข้ามาตีตลาดสินค้าหลายชนิดมากขึ้น การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแข่งขันทางด้านคุณภาพสินค้าและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยให้แข่งขันได้ในระยะยาว ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและการพัฒนานวัตกรรมหลายอย่าง มีหน่วยงานสอบเทียบและทดสอบที่ได้มาตรฐานสากลมากมาย มีสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งที่มีเครื่องมือทันสมัยให้สามารถเข้าไปใช้งาน แต่ยังคงขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลและช่วยให้การเข้าถึงเครือข่ายดังกล่าว ทำให้ในปัจจุบันการค้นหาข้อมูลทางด้านเครือข่ายผู้ให้บริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมนั้นทำได้ยาก เนื่องจากแหล่งข้อมูลกระจัดกระจายและอยู่ในรูปแบบที่ซับซ้อน ทำให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการเสียโอกาสทางการค้าตามมา อีกด้านหนึ่ง กระบวนการควบคุมคุณภาพของระบบการวัดภายในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในไทยยังคงพึ่งพาการทำงานในรูปแบบอาศัยทักษะความชำนาญของตัวบุคคลเป็นหลัก โดยยังขาดซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยในการจัดการระบบอย่างเหมาะสม จึงทำให้มีต้นทุนในการทำระบบสูง มีประสิทธิภาพต่ำ และขาดเสถียรภาพในการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงอย่างมากต่อการแข่งขันในอนาคต

"สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมฐานข้อมูลและช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว จึงได้ร่วมกับบริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด จัดทำโครงการพัฒนาระบบค้นหาฐานข้อมูลผู้ให้บริการทางด้านการวัด ทดสอบ ซ่อมและเช่าใช้เครื่องมือวัด ขึ้น เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึงเครือข่ายของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและการวัดทดสอบให้ง่าย รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมแห่ง-ประเทศไทย ยังสนับสนุนให้บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเครื่องมือวัดทดสอบให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลอีกด้วย เพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไทยอีกทางหนึ่ง" นายธนารักษ์ กล่าว

นายธนารักษ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความร่วมมือการดำเนินการพัฒนาระบบค้นหาฐานข้อมูลผู้ให้บริการทางด้านการวัด ทดสอบ ซ่อมและเช่าใช้เครื่องมือวัดระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมได้ประโยชน์ในการใช้บริการดังกล่าว โดยเราจะร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยในการเข้าถึงเครือข่ายของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและการวัดทดสอบ ซ่อม และเช่าใช้เครื่องมือวัดได้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้และใช้งานระบบดังกล่าวแก่สมาชิก สภาอุตสาหกรรมฯ และภาคอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งโครงการความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายใต้นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เกิดผลิตภาพสูงสุด โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามร่วมกันฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ด้าน นายสิทธิกร นวลรอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด กล่าวว่า ซิสเต็มส์สโตน เป็นบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ Startup ด้าน Industrial Technology ซึ่งถูกก่อตั้งด้วยเป้าหมายที่จะนำพาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ยุคของอุตสาหกรรม 4.0 โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้าง Digital Transformation Platform ที่ทันสมัยแต่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมในทุกระดับสามารถก้าวขึ้นมาเป็น Digital Factory ที่มีประสิทธิภาพด้านการทำงานสูง มีต้นทุนดำเนินงานต่ำ และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในเวทีโลก นอกจากนี้ ซิสเต็สส์สโตน ยังเป็นผู้รวบรวมฐานข้อมูลของผู้ให้บริการด้านการสอบเทียบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือวัด ไว้ในระบบค้นหาแบบ One Stop Service ที่เรียกว่า Stone Lab Center ซึ่งเป็นโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาทางด้านการค้นคว้าวิจัยและด้านการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของประเทศ ปัจจุบันระบบ Stone Lab Center มีพันธมิตรผู้ให้บริการอยู่ในระบบฐานข้อมูลมากถึง 52 ราย มีงานบริการในระบบกว่า 2,000 บริการ ที่เปิดให้หน่วยงาน องค์กร และบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหา เพื่อลดระยะเวลาและความซับซ้อนในการทำกิจกรรมด้านระบบการวัดและการควบคุมคุณภาพได้อย่างมาก

"ความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยให้บริการของ Stone Lab Center เข้าถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการวัดและการควบคุมคุณภาพสินค้าอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของกลุ่มคนเหล่านี้ง่ายยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและต้นทุนในการค้นหาข้อมูลได้มากขึ้น โดยบริษัท ซิสเต็สส์สโตน จำกัด จะยังคงบทบาทในการรวบรวมฐานข้อมูลผู้ให้บริการด้านใหม่ๆ เข้ามาในระบบ ได้แก่ ผู้ให้บริการวัดทดสอบ ไปจนถึงการช่วยผลักดันให้เกิด Sharing Economy คือ การที่โรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดแบ่งปันทรัพยากรทั้งเครื่องมือวัด วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพสูง เครื่องจักร หรือผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ระหว่างกัน ซึ่งโครงสร้างความร่วมมือนี้ จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและลดต้นทุนในการแข่งขันกับต่างประเทศ ทั้งยังช่วยเปิดโอกาสให้ SME และบุคคลภายนอกสามารถสร้างโอกาสทางการค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด"...//


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อแสดงความปรารถนาดีและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ ในวันอาทิตย์ท...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระดมพลังตลาดทุนกว่า 2,000 คนร่วมแสดงความห่วงใยและระดมทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ 9 ม.ค. นี้ ที่สวนลุมพินี

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ร่วมจัดงานเดินการกุศล "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" กับ 3 องค์กรเอกชนหลักคือ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง