ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.แรงงาน ปลดภาระหนี้ข้าราชการ พัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งผลสัมฤทธิ์บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงานคัดข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่มีภาระหนี้สินปรับเปลี่ยนความคิด เก็บออมวันละนิด ชีวิตมีสุข (HAPPY MONEY) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบผลงานคุณภาพแก่ประชาชน เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า จากแนวความคิดและความห่วงใยของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เล็งเห็นถึงปัญหาภาระหนี้สินของข้าราชการกระทรวงแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยมอบให้ กสร. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กสร.จึงได้ดำเนินการร่วมกับโครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ สมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน โดยสถาบันวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการออกแบบสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาวะของบุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการทบทวนและพัฒนาโครงการและกิจกรรมที่จัดทำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากผลการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิตการทำงานด้านรายได้ ผลตอบแทน และการเงิน ของข้าราชการ กสร. พบว่า ร้อยละ 89 มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 28.31 มีภาระหนี้สินเกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัย ร้อยละ 84 กู้เงินในระบบ เช่น ธนาคารหรือสหกรณ์ ร้อยละ 54.4 มีหนี้สินอยู่ระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท ร้อยละ 57 มีการชำระหนี้เป็นภาระทางการเงินพอสมควร ร้อยละ 60 มีการออม แต่ไม่มีการวางแผน ร้อยละ 60 ไม่ได้ทำบัญชีใช้จ่ายครัวเรือน

จากข้อมูลผลการสำรวจดังกล่าว นำมาสู่การจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนความคิด เก็บออมวันละนิด ชีวิตมีสุข (HAPPY MONEY) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการออมทรัพย์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับ HAPPY MONEY มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีภาระหนี้สิน จำนวน 100 คน กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย 1. การอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุน, 2. การฝึกอาชีพ หลักสูตรจัดช่อดอกไม้สด จัดทำน้ำสมุนไพร อาหารว่าง (สลัดโรล และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน) และสปามือ 3. การศึกษาดูงาน ต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวม ๓ วัน คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขในการทำงาน ภาระหนี้สิน เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน อันจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดสมรรถนะของบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบผลงานคุณภาพแก่ประชาชน เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ.


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่ม ๖ จังหวัดภาคใต้ด้านฝั่งทะเลอันดามัน โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ โดยผู้ที่ว่างงานจากเหต...

ธนาคารระดับโลกเชื่อใจแม็คดาต้าช่วยกู้ข้อมูล/ความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า

บรูมฟิลด์, โคโลราโด--(บิสิเนส ไวร์)--10 ม.ค. 2548 Bank Nederlandse Gemeenten (บีเอ็นจี) ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นธนาคารที่เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการทางการเงินแก่ภาครัฐบาล ได้ทำการรวมสินทรัพย์ด้านการเก็บข้อมูล, ลดหน้าต่างการสำรองข้อมูลลงมากถึง 60 % และบรรลุ...

กทม.รุกแผนคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจเข้มคุณภาพอาหารแผงลอยต้องสะอาด

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--กทม. กทม.เข้มมาตรฐานอาหารสะอาด สร้างความมั่นใจผู้บริโภค พร้อมเชิญชวนผู้ค้า ผู้ปรุงอาหารตรวจสุขภาพฟรีที่โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข "อภิรักษ์" ย้ำจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ค้าให้ดีขึ้น ที่ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) เมื่อวานนี้ (6 ม.ค.2...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง