ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความเหนือกว่าทางธุรกิจ ด้วยหลักสูตรใหม่ ผสานพลัง นวัตกรรม กับ สีสันของวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เสริมศักยภาพอนาคตผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ให้สำเร็จได้เร็วแม้ยังเรียนอยู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการสร้างผู้ประกอบการ เสริมจุดแข็งให้นักศึกษาเด็กหัวการค้า ด้วยการพัฒนาสาขาใหม่ๆ ที่เน้น "นวัตกรรม" พร้อมเปิด "คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ" ที่จะนำ "สีสันของวัฒนธรรม" มาช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเศรษฐกิจไทย รวมถึง "คณะวิทยพัฒน์" (Extension school) เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบการเติบโตสู่ความเป็นสากลได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจประเทศไทยยุค 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า "ประเทศไทยในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ หลายภาคส่วนต้องปรับตัวให้ทัน ภาคการศึกษาก็เช่นกัน ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง (Educational Transformation) และสอนให้นักศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยให้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมที่เริ่มมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้ระยะหนึ่งแล้ว จึงได้เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning System ที่ได้รับการยกย่องจาก Apple ในฐานะ Distinguished School ด้านการเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน"

"นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ เน้นการสร้างเด็กหัวการค้าสายพันธุ์ใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE: Innovation Driven Entrepreneurs) โดยจับมือกับ MIT (Massachusetts Institute of Technology) และร่วมมือกับแพลทฟอร์ม E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Alibaba Group จัดการแข่งขัน Young Ali Hero คัดเลือกนักศึกษาที่มีสินค้าและแบรนด์เป็นของตัวเอง พร้อมตะลุยส่งออกไปยังตลาดโลก" รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ กล่าว

ในปีการศึกษา 2560 คณะต่างๆ ปรับตัวเตรียมรุกยุคดิจิทัลด้วยสาขาใหม่ล่าสุดที่นำนวัตกรรมมาเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) คณะวิศวกรรมศาสตร์, สาขาการประกอบการดิจิทัล วิทยาลัยผู้ประกอบการ และกลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น

ด้านวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่นำรายได้เข้าประเทศไทย จึงได้ยกระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะใหม่ ได้แก่ "คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ" (School of Tourism and Services) รวมถึงเปิดสาขาที่จะนำสีสันของวัฒนธรรมมาช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับเด็กหัวการค้า เช่น สาขาภาษาไทยและภาษาอาเซียนธุรกิจ ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนที่จะเป็นประโยชน์ในการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม และภาษากัมพูชา และสาขามีเดียดีไซน์ คณะนิเทศศาสตร์

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศพลิกโฉมหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เพราะในยุค Disruptive ความรู้ต้องมีการผสมผสานข้ามสาย และต้องนำไปใช้ได้จริง ในสมัยนี้การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Practice) ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง เรียนรู้นอกห้องเรียน ลดความสำคัญของการสอบลง โดยเพิ่มวิชาให้หลากหลาย เช่น วิชาการประกอบการเชิงนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำธุรกิจได้จริงตั้งแต่ยังเรียนอยู่ รวมถึง วิชา Digital Coding, วิชาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์, วิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ และวิชาปรัชญาความรัก เป็นต้น เพื่อนักศึกษาทุกคนจะได้เลือกเรียนเป็นทักษะพื้นฐาน นำไปต่อยอดความรู้ในศาสตร์ที่แต่ละคนสนใจ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะช่วยให้เด็กหัวการค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้เร็วขึ้นตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย และนำพาธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ต้องการหาความรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้ทันกับความท้าทายของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดตั้ง "คณะวิทยพัฒน์" ซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของผู้เรียน สร้างความแตกต่างให้เป็นผู้ประกอบการที่เหนือกว่าทางธุรกิจ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

จุฬาฯ จัด Road Show เยือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA ถ่ายภาพร่วมกันในกิจกรรม Road Show โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์แ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง