ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior) จูเนียร์ รุ่นที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๑:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--ศูนย์ประสาทงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. เปิดโอกาสให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ร่วมเรียนรู้ ดูงาน และสืบสานงานพระราชดำริ กับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ลงมือทำ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องมากว่า ๖ ปี โดยปีนี้ได้ดำเนินการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชนในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา กับโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริ พระอัจฉริยภาพ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีคุณค่าต่อการศึกษา สู่การบูรณาการสร้างประโยชน์ของการดำเนินชีวิต และ เป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ จุดประกายความสนใจ สร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีคุณภาพพร้อมจะเผยแพร่ สืบสานงานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ยังสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป อย่างยั่งยืนเป็นปีแรก

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑ จะเปิดรับสมัครเยาวชนอายุ ๑๐ ถีง ๑๖ ปีที่มีความสนใจในแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๘๐ คน ร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้แนวความคิด "สวนสนุกที่มีชีวิต จากห้องทรงงานของพระราชา" ทั้งกิจกรรมภาคทฤษฎี การบรรยายพิเศษ "สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ" การบรรยายพิเศษ "เรียนรู้ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" กิจกรรมพิเศษจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ การไปรษณีย์ไทย" และกิจกรรมภาคปฏิบัติ ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกจาก ๖ แห่งทั่วประเทศ ที่เปรียบเสมือน "พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต" เยาวชนจะได้เรียนรู้การศึกษาพัฒนาแก้ไขปัญหาดิน ได้เรียนรู้และลงมือทำการเพาะกล้าหญ้าแฝก การทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนจากสมุนไพรท้องถิ่น การจักสานของเล่นจากทางมะพร้าว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนฝึกฝนกระบือเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ร่วมเรียนรู้ วิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทดลองไถนา หีบอ้อยโบราณด้วยแรงงานกระบือ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ป่าต้นน้ำของแม่น้ำลำธารหลากหลายสาย ตื่นตาตื่นใจกับระบบนิเวศน์วิทยาที่พืชพรรณ สัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์ อาทิ ผีเสื้อ นกเงือก ลิง ช้างป่า ทดลองทำโป่งดินเค็มให้กับผีเสื้อและสัตว์ป่าศึกษาพันธุ์และประโยชน์จากสมุนไพรป่า อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว โครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริที่ต้องการเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี ศึกษาเรียนรู้จุดเริ่มต้น และการพัฒนาโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขนาดใหญ่ เยี่ยมชมสหกรณ์ แพปลาชุมชน และร่วมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล

และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของปีนี้ เยาวชน RDPB Camp รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑ ทั้ง ๘๐ คน จะได้เป็นตัวแทนของเยาวชนที่มีปณิธานสืบสานงานพระราชดำริ เข้าถวายสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเข้าชมนิทรรศการชุด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" ณ ท้องสนามหลวงอีกด้วย

เยาวชนที่มีอายุ ๑๐ ถึง ๑๖ ปีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้

เว็บไซต์หลักของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th
เว็บไซต์หลักของค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ www.rdpbcamp.com
วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 21 - 24 เมษายน 2560
ติดต่อสอบถาม
1. กองประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน กปร.) โทร. ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๖ ๑๑๘

2. ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ โทร. ๐๘-๑๑๔๓-๔๓๘๙, ๐๙-๖๙๗๓-๖๓๗๗

3. ทางโทรสาร หมายเลข : ๐-๒๕๐๓-๙๘๒๖, ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๓
4. ทางสื่อออนไลน์
E–Mail : rdpbcamp@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/rdpb.camp
Twitter: https://twitter.com/rdpbcamp
YouTube : Rdpbcamp Channel
Instagram: Rdpbcamp
Line: Rdpbcamp
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นี้

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซีเกทสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นางจิรพรรณี สุปรัชญา รองประธานฝ่ายการเงิน ภาคพื้นเอเชีย บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ที่ 2 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมกา...

ฮอนด้าประสานพลัง 4 กระทรวง จุดพลุโครงการ "โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4" สร้างเครือข่ายแก้ปัญหาน้ำเสีย ขยะ และพลังงาน

กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ผนึกกำลังเครือข่ายจัดแถลงข่าวโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้คำปรึกษา ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมกับ สำนักงาน กปร. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง