ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปภ.เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ ยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือซ่อมแซมแล้วเสร็จครบทุกหลังโดยเร็ว ด้านการเกษตร จังหวัดต้องจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้ครบถ้วนทุกรายภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ เร่งซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว หากจังหวัดให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือวงเงินทดรองราชการของจังหวัดไม่เพียงพอ ให้ประสานขอขยายระยะเวลาและวงเงินงบประมาณผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยด่วนต่อไป

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 12 จังหวัด ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทุกจังหวัดและอยู่ในกระบวนการฟื้นฟู ซึ่งในการบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ โดยยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายต้องได้รับการช่วยเหลือหรือซ่อมแซมแล้วเสร็จครบทุกหลังโดยเร็ว ด้านการเกษตร จังหวัดต้องจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครัวเรือนละ 3,000 บาท และเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ครบทุกรายภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ได้จัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อลอดที่ได้ความเสียหายจากอุทกภัย ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่เกิดภัย หากการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จังหวัดสามารถเสนอเรื่องขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำนาจอนุมัติในการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่จังหวัดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม อีกทั้งให้จังหวัดประมาณการวงเงินงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมวางแผนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินโครงการให้พร้อม หากวงเงินทดรองราชการของจังหวัดไม่เพียงพอ ให้เสนอเรื่องมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันที เพื่อประสานการปฏิบัติกับกระทรวงการคลังในการพิจารณาอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการแก่จังหวัดอย่างเร่งด่วนต่อไป นอกจากนี้ หากจังหวัดมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ให้จัดทำแผนงาน/โครงการ ส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป ที่สำคัญ ขอให้จังหวัดเร่งชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนถึงนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเร็ว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมซ้อมแผนอพยพสึนามิที่ภูเก็ต 29 เมษายน

กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือและอพยพราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย (Roadmap)...

เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนน 10 วัน ระวังอันตราย

กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 8 - 17 เมษายน 2548 อย่าประมาท ไม่ขับรถเร็ว ง่วง - เมาต้องไม่ขับ เพราะตั้งด่านจุดตรวจเข้ม 3,030 จุดทั่วประเทศ--จบ--...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง