ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 60 ณ สหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๔๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงาน"ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปและพัฒนาการเกษตร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้า พืช ผัก ผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย โดยคำนึกถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างจริงจัง ซึ่ง พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน เน้นการดำเนินการให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นตลาดที่เกษตรกรสามารถเข้าค้าขาย และสามารถพัฒนาให้เป็นตลาดถาวรสำหรับเกษตรกรได้ โดยเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรอง GAP มีสมาชิกร่วมดำเนินการ เช่น สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งตลาดดังกล่าวถือเป็นตลาดสินค้าสำหรับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมา เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.อย่างยั่งยืนต่อไป

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค ให้ปลอดภัยจากสารพิษและสารตกค้างที่อยู่ในผลผลิตการเกษตร ซึ่งไม่เฉพาะแค่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นที่จะต้องดูแล แต่ทุกภาคส่วนควรร่วมหาแนวทางและบูรณาการความร่วมมือในการให้ความรู้แก่เกษตรกร ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวเกษตรกรเอง และส่งผลถึงผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินการต้องใช้ความอดทนและความตั้งใจจริงของเกษตรกร" น.ส.ชุติมา กล่าว

ด้าน นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย อ.ต.ก.ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนระบบตลาด และระบบกระจายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน เชื่อมโยงตลาดในทุกระดับ โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี" ขึ้น ณ บริเวณสหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างโอกาสทางธุรกิจ การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 100 ราย และจัดกิจกรรมการสาธิตฝึกอบรมด้านการเกษตร การให้ความรู้ด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อ.ต.ก. จัดงานใหญ่ ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณสหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2 กุมภาพันธ์ 2560

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับสหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด จะได้จัดงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี" ณ...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง