ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สสจ.นพ. คิกออฟ Healthy Work Place ลดโรคเพิ่มสุข เดินหน้าสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๑:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Work Place) ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและสำคัญอีกงานหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดองค์กรตัวอย่างสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน ส่งผลให้บุคลากรในที่ทำงานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากโรค ลดการบาดเจ็บจากการทำงานและมีสุขภาพจิตดี ซึ่งแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดทำเกณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

"สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน คือ สถานที่ทำงานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนทำงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มารับบริการ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เกิดความสุขกายสบายใจในการทำงาน แนวทางการดำเนินงาน คือ 1.กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Work Place) สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข "ลดโรคเพิ่มสุข" ตั้งเป้าสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากโรค ลดการบาดเจ็บจากการทำงานและมีสุขภาพจิตดี

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขององค์กร พร้อมทั้งติดประกาศให้คนทำงานทุกคนรับทราบ 2.กำหนดกฎระเบียบในการทำงานที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย และ 3.ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนทำงานทุกคน ในการพัฒนาสถานที่ทำงานให้เป็นสถานท่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เช่น สนับสนุนให้เกิดกลุ่มกิจกรรมหรือชมรมต่าง ๆ ในส่วนของการรับรอง "สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน" แบ่งการประเมินเป็นระดับพื้นฐาน ระดับดี และระดับดีมาก เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับ จะได้รับใบรับรองจากกรมอนามัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใบรับรองมีอายุ 1 ปี หลังจากได้รับการรับรอง" นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าว

อนึ่ง กระทรวงสาธาณณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินงานสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Work Place) ภายใต้นโยบาย "ลดโรคเพิ่มสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากโรค การบาดเจ็บและปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีสุขภาพจิตดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 และมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Work Place) ในจังหวัดนครพนม ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา และผ่านการประเมินรับรองให้เป็นสถานประกอบการน่าอยู่ น่าทำงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จากทั้ง 12 อำเภอ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสจ.นครพนม เชิญชวนการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร

นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “การจัดการอันตรายจากโฟมที่ใช้สำหรับบรรจุภาชนะอาหาร “...

ข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสมัครเข้าเป็นภาคีใน IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU)"

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะประธานคณะทำงาน "IOSCO APRC MMoU Committee" ของกลุ่มประเทศสมาชิก IOSCO เอเชียแปซิฟิค ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติขึ้น ในหัวข้อ "การสมัครเข้าเป็นภาคีใน IOSCO Multilateral Memorandum of ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง