ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๑:๒๕ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เชิญคุณและครอบครัวมาอิ่มหนำแบบเต็มคำไปกับ บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลไทยมื้อค่ำคุณภาพ สดใหม่ เลิศรส พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คนรักซีฟู้ดแล้ววันนี้ ที่ ห้องอาหารวัวล่า! (Voil?!) โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ห้องอาหารวัวล่า! (Voilà!) โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ขอเชิญคุณและครอบครัวที่ชื่นชอบในรสชาติอาหารจากครัวไทยสไตล์ต้นตำรับทุกท่านมาอิ่มหนำแบบเต็มคำไปกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดไทยมื้อค่ำ คุณภาพ สดใหม่ เลิศรส ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์

ก.เกษตรฯ อบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 67 ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตร ฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 67 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคการบริหาร พร้อมเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันรองรับการปฏิบัติราชการในเชิงรุกและเชิงรับ ในระดับประเทศและสากล

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 67 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตร ฯ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึง การเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ รู้ลึก รู้จริง และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากปัจจุบันนี้ สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัว เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกระทรวงหลักที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม บุคลากรของกระทรวงเกษตร ฯ จึงถูกคาดหวังว่า จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง จะต้องสามารถนำบุคลากรในองค์กรไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน และค่านิยมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูง จะต้องพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับสภาพค

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมจัดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2559 ในหัวข้อ การลดพื้นที่ทำนา : ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมจัดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2559 ในหัวข้อ "การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการลดพื้นที่นาของภาครัฐ

ภาพข่าว: อบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 67 ณ ห้องโลตัส โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต

ภาพข่าว: สหกรณ์ จ.สกล ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ยกระดับความสามารถ ปรับปรุงรูปแบบวิธีการดำเนินงานสหกรณ์ภาคเกษตร

ภาพข่าว: 3 องค์กร จับมือ เปิดตัวโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอะโครเมกาลีในประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.นพ. ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย ศ.นพ. ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ ประธานวิชาการ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ผศ.นพ. ธิติ สนับบุญ หัวหน้าสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

NEC จัดฝึกอบรมการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐของไทย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC; TSE: 6701) ประกาศว่า บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ได้จัดการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของไทย ให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)

ภาพข่าว: แปลงใหญ่ประชารัฐฯ สมัยใหม่ จ.สกล ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (D6) โดยเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ

LIVE3TRIO AT INBLU BAR ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ให้เสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืนตลอดเจ็ดวันต่อสัปดาห์...ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท ให้เสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืนตลอดเจ็ดวันต่อสัปดาห์...ไม่ว่าจะนัดพบเพื่อนหรือแฮงค์เอาท์...อินบลู บาร์

เอฟดับบลิวดีรับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

มร. อามาน คาปัวร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559 จากพลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล

ภาพข่าว: เรสเตอร์ แฟมิลี่ เดย์ เก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรมการกุศล ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

คุณดำรงค์ พิณคุณ ประธานบริหาร เรสเตอร์ กรุ๊ป จัดงาน RESTER Family Day (เรสเตอร์ แฟมิลี่ เดย์) แนะนำเก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ พร้อมกิจกรรม READ with DAD นิทานของพ่อ ชวนคนทำหนังสือเสียง มอบให้แก่ ผู้พิการทางสายตา ด้วยการอ่านพระราชดำรัส และ

พลเอกฉัตรชัย ดีเดย์ปล่อยไก่สดไทยขบวนปฐมฤกษ์ไปเกาหลีใต้ คาดภายใน ธ.ค.นี้ ผู้ผลิตอีก 12 ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดขบวนปฐมฤกษ์ ไปสาธารณรัฐเกาหลี ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ว่า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ส่งออกไก่สดไทยไปเกาหลี ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดขบวนปฐมฤกษ์ ไปสาธารณรัฐเกาหลี ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ภายหลังที่กระทรวงเกษตร อาหาร

ชุมชนชาวสะพานใหม่ ร่วมถวายความอาลัย สะพานใหม่น้อมเกล้าฯ พ่อหลวงสู่สวรรคาลัย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ชุมชนชาวสะพานใหม่ ประกอบด้วย ตลาดยิ่งเจริญ, องค์กรภาครัฐ-เอกชน,ชุมชนเขตบางเขน เขตสายไหม และ เขตดอนเมือง ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความสามัคคีร่วมกันจัดงาน "สะพานใหม่น้อมเกล้าฯ พ่อหลวงสู่สวรรคาลัย" โดยจะมีการแปรอักษรรูปแผนที่ประเทศไทย และเลข ๙ รวมกว่า 4,000

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 5 จังหวัด ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2559 เกิดสถานการณ์อุทกภัย 12 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ยะลา

ภาพข่าว: Welcomed Dr. Gerald Reisinger, President of IMC University ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Dr. Gerald Reisinger, President of IMC University of Applied Sciences Upper Austria มาเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ห้องปฏิบัติการพยาบาล

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 5 จังหวัด ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2559 เกิดสถานการณ์อุทกภัย 12 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ยะลา

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้คลี่คลาย 7 จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์ใน 5 จังหวัด ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2559 เกิดสถานการณ์อุทกภัย 12 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี

ไอวีแอลลงนามสัญญาซื้อวัตถุดิบระยะยาวสำหรับโรงงานก๊าซแครกเกอร์ในสหรัฐ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาระยะยาวกับบริษัท Targa Resources Corp. (NYSE: TRGP) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (NGLs) ชั้นนำใน Mont Belvieu รัฐเท็กซัส

เทศกาลคลาสสิกเบียร์การ์เด้น โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

15 ธันวาคม 2559 – 5 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มสังสรรค์ต้อนรับลมหนาว ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ช่วงพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณด้านหน้าห้องอาหารแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ในเทศกาล "คลาสสิกเบียร์การ์เด้น"

นิทรรศการถวายความอาลัย ธ สถิตในดวงใจชาวสมุทรสาคร ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

สุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการบริษัทดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 เชิญร่วมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจชาวสมุทรสาคร" เพื่อระลึกถึง และสานต่อแนวทางพระราชดำรัสมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ภาพข่าว: ซี.พี.แลนด์ ส่งมอบห้องเรียนให้น้องนักเรียน ในโครงการ ซี.พี.แลนด์ อาสา ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ช่วงบ่ายวันนี้ คุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทำงาน CSR และผู้ประกอบการร้านค้า ภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกันส่งมอบห้องเรียน

ภาพข่าว: ดาว ประเทศไทย รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด และนางภรณี กองอมรภิญโญ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ รับรางวัล "องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2559 ระดับทอง" (AMCHAM

ภาพข่าว: โครงการการสร้างความรับรู้และเข้าใจในระบบดิจิตอลทีวีแก่ประชาชน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ อาชีวศึกษา ร่วม "เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอข้อคิดเห็นร่วมกันสำหรับโครงการการสร้างความรับรู้และเข้าใจในระบบดิจิตอลทีวีแก่ประชาชน" ณ ห้องศรีวรา บี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์

นิทรรศการ ในหลวง...ในดวงใจราษฎร์ ตอน เส้นทางสานพระราชไมตรี ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

"…การไปต่างประเทศคราวนี้ ก็ไม่ใช่เป็นราชการแผ่นดิน เป็นการทำตามหน้าที่ของข้าพเจ้า ในฐานะเป็นประมุขของประเทศ...ข้าพเจ้าจะพยายามเต็มที่เพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทย และให้เกิดมีน้ำใจดีต่อชาวไทย...."พระราชดำรัส

ภาพข่าว: มอบรายได้การจัดงานแสดงดอกไม้นานาชาติประจำปีครั้งที่ 30 เพื่อการกุศล ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

คณะกรรมการจัดงานดอกไม้ประจำปี นำโดย พิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการฯ มอบเงินรายได้จากการจัด งานแสดงดอกไม้นานาชาติประจำปี ครั้งที่ 30 "ป่ารักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ" ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ และบ้านปาร์คนายเลิศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,700,000

เอเชีย พาวเวอร์ วีค ฉลองครบ 25 ปี เยือนกรุงเทพฯ อีกครั้งในปี 2560 มุ่งสร้างเครือข่ายมืออาชีพจากอุตสา ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เพนน์เวลล์ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า "เอเชีย พาวเวอร์ วีค" หนึ่งในงานระดับแนวหน้าของเพนน์เวลล์ ซึ่งเป็นงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการอุตสาหกรรมพลังงานที่ใหญ่และครบครันที่สุดในเอเชีย จะกลับมาเยือนกรุงเทพมหานครอีกครั้งในปี 2560 ซึ่งนับต่อเนื่องเป็นปีที่ 25

กิจกรรม Night at the museum Nitasrattanakosin ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบโอกาสพิเศษเชิญประชาชน เพิ่มประสบการณ์ในการชมแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านนิทรรศการสื่อผสม พร้อมรับชมทัศนียภาพยามค่ำคืนจากรัตนโกสินทร์ Sky View ระหว่างวันที่

ภาพข่าว: เคพีเอ็น สมาร์ท เสริมทัพทีมติวเตอร์ระดับแนวหน้า ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เคพีเอ็น สมาร์ท สถาบันกวดวิชาที่รวบรวมสุดยอดติวเตอร์หลากหลายวิชา ระดับแนวหน้าของประเทศโดยคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเคพีเอ็นและ คุณกิตณรงค์ ติระขจร (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท

ภาพข่าว: KBS ฤกษ์ดีเปิดหีบ 59/60... ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายทัศน์ วนากรกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.น้ำตาลครบุรี หรือ KBS ถ่ายภาพร่วมกับ นายเลียบ บุญเชื่อง (ที่ 6 จากซ้าย) นายกสมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน พร้อมด้วย พันตำรวจเอกขวัญเมือง โกสุมา(ที่ 1 จากซ้าย) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครบุรี

ภาพข่าว: สัมพันธ์ มอบเงินสนับสนุน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ มอบรายได้จากงาน Think Beyond 4.0 สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเอคโค่ อิงลิช (EchoEnglish) จำนวน 219,940 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบทเรียน และสื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนชาวไทย โดยมี นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร

บ้านปูฯ ชูบ้านเขาสมอคอน หนึ่งในแบบอย่างชุมชนแห่งความยั่งยืน ถอดบทเรียนจากปัญหา สู่การเรียนรู้ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สรุปผลการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชมบ้านเขาสมอคอน"ตลอดระยะเวลา 5 ปี จากวันแรกที่ทุกอย่างหยุดชะงัก

ภาพข่าว: รสเด็ด เดินหน้ามอบโชค ผู้โชคดีท่านที่ 3 ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นางสาวณิชรัตน์ ชำนาญกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผงปรุงสำเร็จตรา "รสเด็ด" มอบโชคชุดเครื่องครัว แสตนเลส มูลค่า 2,500 บาท ให้แก่ นางอรุณี ประสิทธิเดช ผู้โชคดีท่านที่ 3

ภาพข่าว: ต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งมาเลเซีย ณ โรงแรมดุสิตธานี ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

พล. อ. ตัน สรี ดาโต๊ะ สรี ดร. ซุลกิฟลี บิน โมฮัมหมัด ซิน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก สุกัญญา จันทร์ชู (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในขณะเดินทางมาถึงและเข้าพำนัก ณ โรงแรมฯ โดยมี

เริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าอย่างไรให้ฉลาด (ใช้งบน้อยที่สุด แต่ได้ผลประโยชน์มากที่สุด) ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

สืบเนื่องจากในพระราชโอวาทที่ดำรัสถึงการทำงานใดๆ ควรคิดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทางสถาบันจึงขอน้อมนำแนวพระราชดำรัสนี้มาเผยแพร่เป็นความรู้ในทางปฎิบัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจได้เข้าใจถึงวิธีการอย่างชัดเจน

The Seasons Food for Health ชวน ชิม ช้อป มหกรรมสินค้าและอาหารเอาใจคนรักสุขภาพ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆ สำหรับคนรักสุขภาพ พบกันกับงาน "The Seasons Food for Health" สุดยอดงานที่รวบรวมของกินและของใช้ เพื่อคนรักสุขภาพไว้อย่างครบครัน ซึ่งมนุษย์สาย Healthy สุขภาพดีอย่างเราๆ ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด โดยกิจกรรมภายในงาน "The Seasons Food for

ภาพข่าว: Coolsculpting เทคโนโลยีความเย็นในการปรับรูปร่าง และสลายไขมันส่วนเกินสะดวก รวดเร็ว ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายอนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วย นางสาวเจนิส ยูว ผู้อำนวยการฝ่ายขาย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เซลทีค ร่วมเปิดตัวCoolsculpting นวัตกรรมการสลายไขมันส่วนเกินด้วยความเย็น

คน กทม รู้สึกว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 75.5 % และเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพนันหวยใต้ด ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนันหวยใต้ดิน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,154 กลุ่มตัวอย่าง

ภาพข่าว: โครงการบ้านปันรักฮักชาวนา ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ที่ 3 จากขวา) นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก ร่วมสนับสนุนชาวนาไทยในโครงการ "บ้านปันรักฮักชาวนา" เปิดพื้นที่ช่วยชาวนา ผู้ปลูกข้าวโดยตรงจากจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพข่าว: แอสโม นำทีมเด็กไทยโชว์ศักยภาพเวทีบนการแข่งขัน คณิต-วิทย์ ระดับอาเซียน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นางสาวสิริพร พันธุ์เขียน ผู้จัดการโครงการ บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด นำทีมเยาวชนไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของแอสโมไทย ประจำปี 2559 จำนวน 16 คน

ธอส.ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์รับปีระกา 2560 ภายใต้แนวคิด บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์รับปีระกา 2560 ภายใต้แนวคิด "บ้านอยู่เย็นเป็นสุข อบอุ่นเจริญยิ่งกับ ธอส." เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ร่วมกันตั้งปณิธานจิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม

กลับมาอีกครั้งกับ HELLO KITTY RUN BANGKOK 2017 งานวิ่งที่น่ารักที่สุดในประเทศไทย..แฟนคลับคิตตี้ห้ามพ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

สาวกคิตตี้เตรียมเฮ!! กับการกลับมาอีกครั้งของงานวิ่ง Fun Run ที่น่ารักที่สุดในประเทศไทย กับงาน HELLO KITTY RUN 2017 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 สถานีแอร์พอร์ตลิ้งค์มักกะสัน ในธีมสุดหวาน SWEET WONDERLAND พบกับ HELLO

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น บริการวิชาการชุมชน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน "การจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่บ้านโนนเชือก (คุ้มบ้านโนนหนองลาด) หมู่ที่ 7 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่

ภาพข่าว: ธอส.แถลงข่าวร่วมกิจกรรมสวดมนต์รับปีระกา 2560 ภายใต้แนวคิด บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

พระราชอุปเสณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมแถลงข่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์รับปีระกา 2560 ภายใต้แนวคิด "บ้านอยู่เย็นเป็นสุข อบอุ่นเจริญยิ่งกับ ธอส."

ภาพข่าว: ผู้ชนะการแข่งขันโครงการ The Stock Master 2016 ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆนี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "The Stock Master 2016" โครงการสร้างนักลงทุนคุณภาพที่จัดขึ้นโดยหลักทรัพย์บัวหลวงปีที่ 5 พร้อมมอบรางวัลให้แก่ นายธิปไตย

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ห่วงวัยรุ่น ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยศูนย์สุขภาวะ รับการตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานด้านอนามัยเจริญพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากศูนย์บริการสาธารณสุข จตุจักร กรุงเทพฯ และรับสื่อเอกสารรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม

ว.อี.เทค ควง ว.อาชีวะ ชลบุรี คว้าแชมป์ แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี # 8 ถ้วยรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดโดย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ว.อี.เทค ควง ว.อาชีวะ ชลบุรี คว้าแชมป์ "แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี" # 8 ถ้วยรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดโดย คณะบัญชี SPU จับมือ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในปัจจุบันนี้อาชีพนักบัญชี

บทความพิเศษ เรื่อง แนวทางของพ่อ พอเพียง มั่นคงมั่งคั่ง พลังแผ่นดิน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

"มนุษย์เรานั้นมีร่างกายเพียง กว้างคืบ ยาววา หนาศอกโดยประมาณนั้น สามารถสร้างความสุขได้อย่างแท้จริงทุกวินาทีได้โดยไม่ต้องใช้ "เงิน" เป็นตัวตั้ง แต่เพียงอย่างเดียว" พื้นฐานของการที่จะมีความสุขนั้นก็คือ จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยปัจจัย 4 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เปิดพิพิธภัณฑ์ให้ชมยามค่ำคืน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จัดโครงการ Night at the Museum เชิญชวนประชาชนเข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกิจกรรมพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกเกาะรัตนโกสินทร์

ภาพข่าว: ธรรมของพระราชา ในเวทีเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ (ที่หกจากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสและรองประธานพุทธปัญญาชมรม บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น จัดธรรมบรรยาย "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" (ปีที่20) โดยนิมนต์พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (กลาง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

มรภ.สงขลา คว้า 4 เหรียญแข่งปันจักสีลัตชิงแชมป์ชายแดนใต้ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

คลื่นลูกใหม่ มรภ.สงขลา โชว์ฟอร์มเจ๋ง คว้า 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ชิงแชมป์ปันจักสีลัตชายแดนใต้ นักศึกษาปี 1 ตามรอยรุ่นพี่ ใช้เวลาว่างฝึกซ้อมหลังเลิกแรียน สร้างคุณค่าให้ตัวเอง-มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้ นายพลากร นัคราบัณฑิต ผู้จัดการทีมกีฬาปันจักสีลัต

Keeping Pace with Cape Cod ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

25 ปี ช่วงเวลาของการใช้ชีวิตและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ยี่สิบห้าปี เวลาของวัยหนุ่มสาวที่ไม่ยอมอยู่เฉย หากแต่พร้อมเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น ทั้งในแง่ของความสนุกสนานหรือกล้าบ้าบิ่น ยี่สิบห้าปี คืออายุของนาฬิกาซึ่งกำลังฉลองอาจจะไม่ใช่วันเกิดเสียทีเดียว

โปรโมชั่นห้องอาหารอิตาเลียน ปิกโกโล โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ปลาเพื่อสุขภาพที่ห้องอาหาร ปิกโกโล เชิญลิ้มรสความสดใหม่ จากเนื้อปลาคุณภาพเยี่ยม ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ เติมความสุขในมื้ออาหารของคุณให้สุดพิเศษ ในสไตล์อิตาเลียน อาทิ ปลาหยกขาวซอสนโปลิตาน่า ปลาหยกขาวเนื้อนุ่ม หนังกรอบ ราดด้วยซอสมะเขือเทศผสมไวน์ขาว

IE expo มหกรรมแสดงสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำแห่งเอเชีย ปิดฉากลงด้วยยอดผู้เข้าชมเกือบสองหมื่นราย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

มหกรรม IE expo Guangzhou 2016 ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ณ ศูนย์แสดงสินค้า China Import and Export Fair Complex นครกว่างโจว พร้อมทำสถิติใหม่ด้วยจำนวนผู้จัดแสดงสินค้าและบริการจาก 15 ประเทศ 301 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 50% บนพื้นที่จัดงานขนาด

ภาพข่าว: นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพบปะและให้กำลังใจคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรก ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพบปะและให้กำลังใจคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานวัฒนธรรมมืออาชีพ รุ่นที่ 1 กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล

ภาพข่าว: พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.วธ เข้าพบนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาลไทย เข้าพบ นายเชอริ่ง ต๊อบเกย์ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรภูฏาน และหารือด้านความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ภาพข่าว: นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวชุมชนเกาะกก ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา

วธ.นำข้าราชการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และกำหนดโมเดลพัฒนาประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัญญา สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจิตสำนึก

ภาพข่าว: รวมพลังบันทึกจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดเสวนา "รวมพลังบันทึกจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์

ภาพข่าว: ไทยประกันชีวิตมอบน้ำดื่ม ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายสามารถ รัตนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองมหาดเล็ก สำนักพระราชวัง รับมอบน้ำดื่มน้ำใจไทยประกันชีวิต จำนวน 100,000 ขวด และผ้าเย็นไทยประกันชีวิต จำนวน 50,000 ผืน จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: กลุ่มมิตรผล เผยนวัตกรรมการผลิตน้ำตาลและเกษตรสมัยใหม่ผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กลุ่มมิตรผล นำโดย คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล, คุณอัมพร กาญจนกำเนิด (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานการผลิต และการตลาด กลุ่มมิตรผล พร้อมคณะผู้บริหาร

ภาพข่าว: SPU : ศิษย์ดีต้องมีครู ....คณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม จัดพิธี ไหว้ครูครอบครูช่างสถาปัตยกรรม ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูครอบครูช่างสถาปัตยกรรม และทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน

ภาพข่าว: เซ็นสัญญาแฟรนไชส์ใหม่ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น กบินทร์บุรี ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ณพ ณรงค์เดช ประธานกรรมการบริหารบริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น กบินทร์บุรี กับ คุณนิรันดร์ จันทร์สว่าง และ คุณวีร์สุดา จันทร์สว่าง ในการดำเนินธุรกิจ สถาบันสอนดนตรี แบบครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุน TAIST-Tokyo Tech ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพข่าว: ซีพีเอฟมอบผ้าห่มช่วยผู้ประสบภัยหนาว ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายณรงค์ เจียมใจบรรจง (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบผ้าห่ม ตามโครงการ "กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยประธานธนินท์ เจียรวนนท์ เคียงข้างคนไทย ช่วยภัยหนาว" ปีที่ 7 แด่ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ยูบีเอส ร่วมพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้นักเรียนไทย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.แอนโทนี เจมส์ วู้ดเวิล์ด กรรมการผู้จัดการ พร้อมอาสาสมัครนานาชาติจากยูบีเอสใน 16 ประเทศ ได้จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "UBS Regional Volunteering 2016" หรือ

เบลลอตต้า-มาร์โว่ ส่งมอบความสุขให้น้องสี่ขา ปี 2 จับมือพันธมิตร 4 องค์กรจิตอาสารักษ์น้องสี่ขา ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เบลลอตต้า-มาร์โว่ ส่งมอบความสุขให้น้องสี่ขา ปี 2 จับมือพันธมิตร 4 องค์กรจิตอาสารักษ์น้องสี่ขา ร่วมกับมูลนิธิเดอะวอยซ์ เสียงจากเรา, มูลนิธิสวนแก้ว, บ้านพักพิงสี่ขา/เพจสี่ขาหาบ้าน และ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ • เบลลอตต้า-มาร์โว่

อีสท์ เวสท์ ซีด นำทัพแบ่งปันความรู้และส่งเสริมเด็กไทยรักการทำเกษตร นำโครงการ ผักโรงเรียน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

อีสท์ เวสท์ ซีด นำทัพแบ่งปันความรู้และส่งเสริมเด็กไทยรักการทำเกษตร นำโครงการ "ผักโรงเรียน" ปูความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบยั่งยืนและพึ่งพาตัวเอง ตามแนวพระราชดำริ ที่โรงเรียนท่าตะคร้อ จ.เพชรบุรี อีกทั้งพาดูงานเกษตรของพ่อที่โครงการชั่งหัวมัน

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559) ดังนี้ 1.

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค นำทีมพนักงานกว่า 200 ชีวิต ร่วมกิจกรรม CSR โครงการ MKY ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค นำทีมพนักงานกว่า 200 ชีวิต ร่วมกิจกรรม CSR "โครงการ MKY เพื่อชุมชนตำบลสองคลอง" มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (MKY) นำโดยนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรเยี่ยมชมการจำหน่ายรถจักรยานมือสองในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เยี่ยมชมการจำหน่ายรถจักรยานมือสอง ซึ่งกรมกรมศุลกากรนำมาจัดจำหน่ายในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" โดยมีนายกฤติพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล

การแก้ปัญหาการขาดแคลนเอทานอล ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การตึงตัวของการผลิตเอทานอลในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากฤดูกาลเปิดหีบอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเลื่อนออกไปจากระยะเวลาเดิมตามแผนที่กำหนด

E-coupon : Christmas Festival ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--ซีเอ็ด ยูเคชั่น เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด - รหัส XMAS502016 มีมูลค่า 50 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 300 บาทขึ้นไป - รหัส XMAS1202016 มีมูลค่า 120 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 699 บาทขึ้นไป - รหัส XMAS2202016

ฉลองคริสต์มาส ที่ห้องอาหารดิ เอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ขอเชิญมาร่วมฉลองคริสต์มาสอีฟ ในค่ำวันที่ 24 ธันวาคม 2559 สำหรับคืนพิเศษนี้ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง คุณจะได้อิ่มหนำสำราญไปกับ "อาหารบุฟเฟต์นานาชาติและซีฟู้ดออนไอซ์" ราคาเพียงท่านละ 750 บาท++ รวมสปาร์คกลิ้งไวน์ 1 แก้ว หรือ

โปรโมชั่นประจำเดือนธันวาคมที่ เอเชีย เบเกอรี่ - โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เอเชีย เบเกอรี่ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ มอบความพิเศษแด่ทุกท่านในเดือนธันวาคมนี้ ด้วย สตรอเบอร์รี่มูสเค้ก สีสวยหวาน รสนุ่ม ละมุนลิ้น พิเศษหลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป รับส่วนลด 30% สำหรับเค้ก และขนมปัง (ยกเว้นคุ๊กกี้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งทำเค้ก

นัดพบแรงงาน Online ณ แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนสถานประกอบการ ผ่านงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงานนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาใหม่และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน Online ตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายในงาน พบกับ · นายจ้าง กว่า 80 บริษัท ·

คอนติเนนทอลร่วมมือมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดวิจัย Artificial Intelligence ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

คอนติเนนทอลและภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI, Artificial Intelligence) โดยมุ่งเน้นศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์ AI ในการพัฒนาระบบการเดินทาง ให้มี ประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว: รมช.คลังเยี่ยมบูทกรมศุลกากรในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมบูทกรมศุลกากร ซึ่งมีการจำหน่ายรถจักรยานมือสอง ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" โดยมีนายเสรี ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่

เตรียมตัวทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาขาทางการบัญชี) เข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม

สตรอเบอรี่ ช๊อทเค้ก ที่ เจ้าพระยาปาร์ค ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ตลอดเดือนธันวาคมนี้ เติมความหวาน ความสดชื่น กับเมนูเบเกอรี่จากผลไม้ตามฤดู "Strawberry Short Cake" หอมนุ่มละมุนด้วยครีมสด ตัดรสเปรี้ยวหวานของสตรอเบอรี่ผลโต อีกทั้งเบเกอรี่แสนอร่อยหลากรส สดใหม่จากเตาให้เลือก ที่ร้าน Big Gido's Coffee Corner

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดน่าน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: งานการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆนี้ คุณแลรี่ ชอย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ที่ 2 จากขวา) และทีมผู้บริหารของโรงแรมดุสิตธานี พัทยาได้ถ่ายภาพร่วมกับคุณฐิติพันธ์ เสมสันทัด (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานบริหารร่วมของผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล (Thailand Oilmen's Charity Invitational)

ภาพข่าว: RBRU : นักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี ติด 1 ใน 10 ระดับประเทศ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

อาจารย์ชัชวาลย์ มากสินธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม" ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

กรมศุลกากรแถลงข่าว กรณีการนำเข้ารถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) จำนวน 489 ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

วันนี้ (วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559) เวลา 14.30น. ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพมหานคร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรณีการนำเข้ารถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี)

ภาพข่าว: RBRU : มรภ.รำไพพรรณี รวมกลุ่มศิลปินศิลปะวาดภาพ วังสวนบ้านแก้ว ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

อาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ " ศิลปินร่วมใจ วาดวังแม่ไท้รำไพพรรณี " จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ศาลาทรงเหลี่ยม พระตำหนักเทา วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวกรณีรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น2

ยูนิโคล่แนะไอเดียเลือกของขวัญตามสไตล์คนรับเพิ่มความสุขในช่วงเวลาแห่งการให้ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เริ่มนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าเข้ามาทุกขณะแล้ว เชื่อว่าตอนนี้หลายๆ คนอาจจะกำลังมองหาไอเดียดีๆ ในการหาของขวัญกันอยู่แน่นอน นั่นก็เพราะว่าเทศกาลคริสต์มาสหรือฉลองขึ้นปีใหม่นั้นถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนพิเศษของเรา แต่หลายๆ

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม

ไทยประกันชีวิตจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขาย จึงร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรประชุมหารือกับประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ร่วมการประชุมหารือกับ Mr. Judy Benn ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ตามโครงการ "พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)" เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกรมศุลกากรและผู้บริหารของภาคเอกชน

สารสาสน์เอกตราจัดกิจกรรม Cultural Day เรียนรู้วัฒนธรรมจากอาหารเพื่อก้าวสู่สากล ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัด กิจกรรม Cultural Day สานสัมพันธ์วัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งในปีนี้จัดในธีม "อาหารนานาชาติ" โดยเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้รู้จักกับอาหารที่มีความหลากหลายเชื้อชาติ ประกอบด้วย อาหารจีน อินเดีย อเมริกา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส

ภาพข่าว: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกิจกรรมวายุภักษ์รวมใจช่วยเหลือประชาชน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกิจกรรมวายุภักษ์รวมใจช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาร่วมงานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตั้งจุดแจกจ่ายอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น พัด

เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย จัดงาน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเดย์ มินิมาราธอน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้ เฮอร์บาไลฟ์ บริษัทโภชนาการระดับโลก จัดงาน "เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเดย์ มินิมาราธอน" ครั้งที่ 2 ในธีม Run For Life ที่สวนรถไฟ

วว.จัดการอบรม การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กำหนดจัดฝึกอบรมเรื่อง "การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและบรรจุภัณฑ์กระดาษ พร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 20-21

กสร.ห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำ ๑๘ ทำงานอันตรายฝ่าฝืนมีโทษหนัก ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างอย่าใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีทำงานอันตรายฝ่าฝืนมีโทษหนักปรับขั้นต่ำ ๔ แสนบาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเยี่ยมชมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เยี่ยมชมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมงาน ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13

โปรโมชั่นสุดพิเศษ: บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำในวันคริสต์มาสอีฟและวันส่งท้ายปีเก่า ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เชิญมาลิ้มลองบุฟเฟ่ต์นานาชาติอันแสนอร่อยหลากหลายพร้อมเครื่องดื่มแบบไม่อั้น เพลินเพลินไปกับบรรยากาศของเทศกาลของวันคริสต์มาสอีฟและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่ พร้อมสิทธิ์ร่วมลุ้นการจับรางวัล ตั้งแต่เวลา 18.30 น.

ภาพข่าว: ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพีย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ

ภาพข่าว: การประชุม National Single Window ครั้งที่ 4-4/2559 ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) ครั้งที่ 4-4/2559 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร

ไวน์ดินเนอร์ รังสรรค์ด้วยเชฟจากร้านอาหารมิชลินสตาร์ระดับ 3 ดาวที่ห้องอาหารสกายไลน์ ณ อวานี ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

จับคู่อย่างลงตัวเมนูสเปนิช คลูซีนเสิร์ฟกับออสเตรเลียนไวน์ รังสรรค์ด้วยเชฟจากร้านอาหารมิชลินสตาร์ระดับ 3 ดาวที่ห้องอาหารสกายไลน์ ณ อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านพบกับ "เชฟ จาโคโบ แอสเทรย์"

กรมบัญชีกลาง เผยผลเบิกจ่ายภาพรวม 2 เดือนแรก สูงกว่าเป้าหมาย 2.43% ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายภาพรวมช่วง 2 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 60 เบิกจ่ายได้ 18.46%สูงกว่าเป้าหมาย 2.43% คาดสิ้นไตรมาสแรกผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา

The Bay Grill Buffet ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ทุกๆเย็นวันศุกร์และวันเสาร์ ขอเชิญพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษของบาร์บีคิวซีฟู้ดและเนื้อย่างหลากหลาย พร้อมอิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารไทยและนานาชาติมากมายตั้งแต่ซุป อาหารว่าง อาหารจานหลัก ไปจนถึงขนมหวานแสนอร่อยพร้อมเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศริมทะเล ในราคาเพียง 900++

มานับถอยหลังเข้าปี 2560 พร้อมดื่มไม่อั้นที่แพลทินัม เลานจ์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ได้เวลามาเฉลิมฉลองสั่งลาปี 2559 กันแล้ว! วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม นี้ เตรียมพร้อมส่งท้ายปีแบบชิคๆ คูลๆ ที่แพลทินัม เลานจ์ ชั้น 6 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ มาสัมผัสกับบรรยากาศอันผ่อนคลายสบายๆ ในเลานจ์ที่ตกแต่งอย่างเก๋ไก๋

บริษัท Fujita Kanko เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมในประเทศไต้หวัน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2016 บริษัท Fujita Kanko ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมการโรงแรมของญี่ปุ่นจะเปิดให้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งใหม่ในไต้หวัน ชื่อว่า "Kourin" ซึ่งเป็นร้านอาหารร้านอาหารแห่งที่ 2 ที่เปิดบริการในไต้หวัน

TAI NO CHICHI NO HI แทนคำบอกรักพ่อที่ซูชิบอย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ซูชิบอย ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิสายพาน สไตล์ฟิวชั่น กับหลากเมนูกว่า 400 รายการ ราคาเริ่มต้นที่ 19 บาท "อร่อยหลากหลายสุขได้ทั้งครอบครัว" ชวนคุณส่งมอบแทนคำบอกรักพ่อให้พ่อสุขภาพดี ตลอดเดือนธันวาคม รับฟรี สลัดผักเพื่อสุขภาพ ราคาปกติ 119 บาท

ภาพข่าว: ซานตาคลอสใจดีร่วมงาน Early Years Christmas Open Afternoon 2016 ณ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ซานตาคลอสใจดีร่วมงาน Early Years Christmas Open Afternoon 2016 ณ โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนระบบอังกฤษ สำหรับนักเรียนแรกเกิด – 5 ขวบ เมื่อเร็วๆ นี้โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพ (พระราม 9)

ภาพข่าว: กิจกรรมแจกข้าวให้กับผู้ใช้ทาง ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆนี้ นายชัยภัฏ เตมียบุตร (คนที่2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ จัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงรัชการที่9 โดยการมอบข้าวสารบรรจุถุงให้แก่ผู้ใช้ทางฯ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมุ่งสร้างศักยภาพการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เทศบาลอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เทศบาลนครเชียงรายและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เมืองกับการสื่อสารด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" เสริมสร้างทักษะบุคลากรในการเผยแพร่สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรับมือของเมืองต่อการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแป

คุ้มสุดคุ้มกับแซลมอนหลากหลาเมนู SALMON SHOCK PRICE!! ลดจริงทุกสัปดาห์ ที่ซูชิบอย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ซูชิบอย ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิสายพาน สไตล์ฟิวชั่น กับหลากเมนูกว่า 400 รายการ ราคาเริ่มต้นที่ 19 บาท "อร่อยหลากหลายสุขได้ทั้งครอบครัว" กับแคมเปญคุ้มสุดคุ้มกับแซลมอนหลากหลายเมนูในราคาสุดพิเศษ "SALMON SHOCK PRICE!!" ลดจริงทุกสัปดาห์

คุณไม่รู้จักฉัน แต่ ฉันเป็นพี่น้องของคุณ.....คำแถลงเนื่องใน วันสิทธิมนุษยชนสากล โดย โยริโกะ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

คำแถลงเนื่องใน วันสิทธิมนุษยชนสากล โดย โยริโกะ ยาสุกาวา ผู้อำนวยการ UNFPA สำนักงานภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค Date: 10/12/2016 นี่เป็นประโยคหนึ่งจากเพลง "Taking it to the Streets" โดยพี่น้องตระกูล Doobie ที่ร้องไว้ในปีพ.ศ. 2513 ที่หลาย ๆ

ฉลองเทศกาลแห่งความสุข กับอาหารเลิศรส ที่เดอะ สแควร์ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ร่วมฉลองคริสต์มาสสุดพิเศษกับเพื่อนๆ หรือครอบครัว ที่ห้องอาหารนานาชาติ เดอะ สแควร์ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยาม สแควร์ ในบรรยากาศมื้อค่ำแสนอบอุ่นของคริสต์มาส อีฟมื้อค่ำ และคริสต์มาสบรั๊นซ์มื้อสายๆ ด้วยอาหารเลิศรส พร้อมเครื่องดื่มต้อนรับ มูลเล็ทไวน์

ดินเนอร์กับ ธีม 7 วัน 7 สไตล์ ที่เดอะเวิลด์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ลิ้มรสหลากหลายเมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 7 วัน 7 สไตล์ ที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นเลิศ ณ ห้องอาหารเดอะเวิลด์ อิ่มเอมกับหลากหลายเมนูสุดพิเศษตามสไตล์ที่คุณชอบไม่ซ้ำแบบ ดังนี้ วันจันทร์ - Foie Gras เอาใจคนรักฟัวกราส์

เปิดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ MBK Center ตามรอยพ่อ.. พลังใจเพื่อไปต่อ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ฮีโร่เหรียญทอง "สมรักษ์ คำสิงห์" "หมอก้อง พันตรีนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ" "ริชชี่ - อรเณศ ดี คาบาเลส" เก่ง ธชย ประทุมวรรณ และ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำทีมถวายสัตย์ปฎิญาณ

กลุ่มทรู รับโล่เกียรติยศ องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กลุ่มทรู รับโล่เกียรติยศ องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ

สาขาวิชาชีวิวทยา มทร.ธัญบุรี บูรณาการวิชาสอน หมั่นโถววิทยาศาสตร์ สู่การบริการวิชาการสังคม ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี บูรณาการการวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อนำความรู้ชีววิทยา ถ่ายทอดความรู้ชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข

ไปรษณีย์ไทย จัดแสดงบัตรภาพผนึกแสตมป์ในหลวงตัวจริง ก่อนแจกประชาชนเป็นที่ระลึก ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ไปรษณีย์ไทย เรียนเชิญร่วมเก็บภาพบรรยากาศ "การบรรจุบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากร พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9" ตัวจริง และโชว์ความพร้อมก่อนนำจ่ายแก่ประชาชน เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมกันใน วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ

ทีมนักวิจัย มธ. คว้า 11 รางวัล งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ SIIF 2016 กรุงโซล ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอกย้ำศักยภาพด้านวิชาการในระดับโลก คว้า 11 รางวัล ในเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ "Seoul International Invention Fair 2016" (SIIF 2016) ประกอบด้วยรางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล ได้แก่ นวัตกรรม

กสร. ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง เตือนระวังเหตุไฟไหม้ เตรียมรับมือฤดูหนาว ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้าง เตือนฤดูหนาวเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเหตุอัคคีภัย พร้อมแนะเตรียมรับมืออากาศหนาว และเพิ่มความระมัดระวังจุดเสี่ยงอัคคีภัยเป็นพิเศษ นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Night at the Museum ในรัชกาลที่ ๙ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยเที่ยวชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานเทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ตอนกลางคืนครั้งพิเศษชุด "Night at the Museum ในรัชกาลที่ ๙"

รันม้าลำปาง คึกคัก นักวิ่งน่ารักบริจาคเงินช่วย ช้างไทย!!! ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นักวิ่งน่ารัก บรรยากาศคึกคักรับเมืองต้องห้ามพลาด Plus แบบม้วนม่วนกันไปแล้ว สำหรับกิจกรรม"HUMAN RUN ON TOUR รัน ม้า ลำปาง" ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จับมือจังหวัดลำปางรวมถึงเทศบาลนครลำปาง และนิตยสารอะเดย์

บีโลว์ อีเลฟเว่น ชวนลิ้มลองสุดยอดไอศครีมระดับพรีเมียมด้วยบริการส่งตรงความหวานละมุนถึงบ้านคุณทุกวัน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บีโลว์ อีเลฟเว่น ไอศครีมพรีเมียมที่รังสรรค์โดยเชฟชาวฝรั่งเศสได้เปิดตัวบริการ Below 11 Express Delivery จัดส่งไอศครีมถึงบ้าน พร้อมเว็บไซต์ www.below11.com โฉมใหม่ เอาใจคนรักไอศครีมในกรุงเทพฯ ให้สามารถสั่งรสชาติสุดโปรดมาลิ้มลองกันให้จุใจ

บริษัท ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด ได้จัดงานอบรม เครื่องปรับอากาศทนการกัดกร่อน UNI-Aire รุ่น ACK ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ด้วยประสบการณ์กว่า 44 ปี บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ " UNI-Aire " ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย 100% ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515 จวบจนปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาและผลิตสินค้าต่างๆ มากมายเรื่อยมา

ข่าวซุบซิบ: โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ทุ่มเทให้งานเสมอสำหรับครูไก่-วิวรรณ สารกิจปรีชา เจ้าของและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เตรียมจัดงานนิทรรศการ "โปรเจค แอพโพรช" (Project Approach) ที่ได้รวมผลงานการเรียนรู้แบบโครงงานของนักวิจัยรุ่นจิ๋วตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลยันอ.3

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา กว่า 120 คน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย คณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้า อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด

ภาพข่าว: กลุ่มดุสิตเดินหน้าขยายธุรกิจในตลาดโลก ปักหมุดโครงการใหม่ในตุรกี ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำของไทย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เผยว่าได้ร่วมลงนามในสัญญาบริหารโรงแรมกับ อับดุลจาวัด โฮลดิ้ง (Abduljawad Holding) บริษัทด้านการลงทุนจากประเทศซาอุดิอาราเบีย เพื่อบริหาร 'ดุสิตธานี เรสซิเด้นท์ มัสลัก อิสตันบูล'

กระแสตอบรับ เอสเอ็มอี มาร์เก็ตเพลส- ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ ดีเกินคาด จัดอีกครั้งที่ เซ็นทรัลพลาซา ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสนับสนุนเอสเอ็มอี อีกครั้งที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ส่งท้ายปี 2559 กระตุ้นตลาด ปลุกกำลังซื้อช่วงปลายปี

เดอะมอลล์โคราชชวนสร้างปรากฏการณ์แห่งความดี จัด LETS GIVE GOOD มอบของขวัญปีใหม่ให้ประเทศไทย ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 เดอะมอลล์นครราชสีมาเชิญชาวโคราชรวมพลังมอบของขวัญปีใหม่ให้ประเทศไทยร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งความดี "ร้อยดาวให้ครบล้าน" ในแคมเปญ "LET'S GIVE GOOD" 8 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลานมอลล์พาร์ค

Anaplan เปิดตัว Application Lifecycle Management บนคลาวด์ EPM ช่วยให้การจัดการประสิทธิภาพในองค์กรง่า ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

- ผู้ใช้งานสามารถสร้าง รวบรวม ตลอดจนแสดงแผนธุรกิจได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย EPM เวอร์ชั่น 2016.4 Anaplan ต่อยอดการนำเสนอโซลูชั่นการวางแผนและจัดการประสิทธิภาพภายในองค์กร ด้วยการเพิ่ม Application Lifecycle Management (ALM)

ภาพข่าว: อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด ร่วมเทปูนสร้างฝายชะลอน้ำ อำเภอซับใหญ่ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นายณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ และนายสุระ ตั้งใจอบต. ซับใหญ่, นายเทิดศักดิ์ วิจิตรสมบัติ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจโรงไฟฟ้า 3 บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัดในกลุ่มเอ็กโก (Chaiyaphum Wind Farm Company Limited : CWF) พร้อมด้วยนายอรรฆพร คงจิต

ภาพข่าว: งานประชุมสัมมนาเศรษฐกิจใหญ่ระดับโลก ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

คุณวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย)คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) (ที่ 4 จาก ซ้าย) เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา "โฮราสิส เอเชีย มีตติ้ง" (Horasis Asia Meeting)

ม.กรุงเทพคว้าแชมป์เชียร์ลีดเดอร์ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ศิษย์เก่าชื่อดัง ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล ร่วมแสดงความยินดีกับทีมเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลังคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อะเมซิ่ง คิงดอม ออฟ ไทยแลนด์ : กอล์ฟเวิลด์ คลับ แชมเปี้ยนชิพ 2016 เปิดบ้านต้อนรับ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

"อะเมซิ่ง คิงดอม ออฟ ไทยแลนด์ : กอล์ฟเวิลด์ คลับ แชมเปี้ยนชิพ 2016" เปิดบ้านต้อนรับ เหล่าอาคันตุกะนักกอล์ฟและนักธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมพิธีเปิดสุดตระการตา ร่วมเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์สู่สายตานานาประเทศ "อะเมซิ่ง คิงดอม ออฟ ไทยแลนด์ :

ภาพข่าว: เปิดตัวแคมเปญ DINE FOR FUN กินดี ดูฟรี ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา มร.แอนโทนิโอ คอร์โร สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ " DINE FOR FUN " กินดี ดูฟรี มอบความพิเศษให้กับลูกค้าบัตรมาสเตอร์การ์ด และ

การแข่งขันวันที่ 2 ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครั้งที่ 30 สภาพลมแรงหนุนเรือใบใหญ่ขับเคี่ยวดุเดือด ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

เรือทีเอชเอ 72 ของกัปตันเควิน วิทคราฟท์ ขึ้นอันดับ 1 ของวันอีกครั้งในรุ่นไออาร์ซี 0 ฝ่ายเรือราชนาวีไทย 1 อาศัยประสบการณ์ลอยลำคว้าตำแหน่งผู้นำในรุ่นปลาทูวันดีไซน์แบบขาดลอย กีรติ บัวลง

ก.พ.ร. จัดมหกรรมบริการภาครัฐ เปิดมิติใหม่นวัตกรรมด้านบริการ เร่งสปีดสู่ไทยแลนด์ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เร่งพัฒนางานบริการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่ประเทศไทย 4.0 พร้อมมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านการบริการ ล่าสุดจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมบริการ พัฒนางานภาครัฐ

เมนูใหม่สไตล์อิตาลีจากแมคโดนัลด์ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

แมคโดนัลด์ขอแนะนำไอศกรีมเมนูใหม่สไตล์อิตาลี 'แมคพาร์เฟ่ต์ทิรามิสุ' และ 'แมคเฟลอร์รี่ทิรามิสุ' สัมผัสความหอม อร่อย เข้มข้น ไม่เหมือนใคร ได้แล้ววันนี้ถึง 26 ม.ค. 2560 ที่เคาน์เตอร์ของหวานร้านแมคโดนัลด์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.facebook.com/McThai

เถ้าแก่เล็ก ทางเลือกอาชีพของคนยุคใหม่ ที่อยากเป็นนายตัวเอง โดย รัชนีวรรณ สุขสำราญ : ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

การมีอาชีพที่มั่นคงด้วยการได้เป็นนายของตัวเอง ถือว่าเป็นความฝันของแทบทุกคน หนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจและเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกของคนยุคใหม่คือการเป็น "เถ้าแก่เล็ก" โดยเฉพาะการขายสินค้าประเภทอาหาร ที่ถือว่าไม่มีทางตันเพราะถึงอย่างไรคนเราก็ต้องทานอาหารทุกวัน

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธรูป และเทพประจำทิศ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ "งานเททองหล่อพระพุทธรูป และเทพประจำทิศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ขึ้น

ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จัดงาน บลู วินเทอร์ มาร์เก็ต เทศกาลแห่งความสุขของหัวหิน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงาน "บลู วินเทอร์ มาร์เก็ต" (BLÚ Winter Market) เทศกาลแห่งความสุขของหัวหิน เสิร์ฟความอร่อยจากร้านอาหารและฟู้ดทรั๊คชื่อดัง, สนุกไปกับกิจกรรมต้อนรับสายลมหนาว

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ ชวนคนดัง ทำหนังสือเสียง อ่านนิทานของพ่อ ให้กับผู้พิการทางสายตา ในงาน เรสเตอร์ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 สำหรับเก้าอี้สุขภาพแบรนด์ "เรสเตอร์" (Rester) จัดงาน Rester Family Day สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มครอบครัว ล่าสุดถือโอกาสพิเศษวันพ่อแห่งชาติ ชวนพรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อ "ก้อง-สหรัถ" มาร่วมกิจกรรม Read with Dadนิทานของพ่อ

ภาพข่าว: สาธิตปทุมวันจัดแปรอักษรเทิดพระเกียรติ พร้อม MV เพลง ตามรอยพระราชา ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดย ผศ. ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน โดย นายสมภพ โปษะกฤษณะ จัดกิจกรรมแปรอักษรเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยนักเรียน อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง

นครชัยแอร์ อบรมเข้ม ความปลอดภัย จัดอบรมหลักสูตร ป้องกันอุบัติเหตุการขับรถช่วงเทศกาล สำหรับ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

นครชัยแอร์ อบรมเข้ม ความปลอดภัย จัดอบรมหลักสูตร "ป้องกันอุบัติเหตุการขับรถช่วงเทศกาล" สำหรับ พนักงานขับรถ เผยแผน เพิ่มเที่ยววิ่งรับเทศกาลปีใหม่ นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ