ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงาน มา ณ สารคาม งานแสดงวิถีชีวิตแห่งเมืองมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน " มา ณ สารคาม " มหกรรมแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองมหาสารคาม (ตักสิลานคร) เพื่อมุ่งเผยแพร่ชื่อเสียงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์สรรพสินค้า เสริมไทยคอมเพล็กซ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

" มา ณ สารคาม " กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ดีของกลุ่มนิสิตเอกการประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น รวมถึงนักเรียนนักศึกษาต่างถิ่นที่เดินทางมาศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการดำรงชีวิตประจำวัน , ด้านอาหารการกินและด้านการบันเทิงเริงใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ นิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ (วิถีแห่งชาวคาม) , วัฒนธรรมอาหารการกิน (กินอย่างไทสารคาม) และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญ (เลาะสารคาม) และภายในงานนิสิตได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้เป็นที่รักของพสกนิกรชาวมหาสารคามในคราวเดียวกันนี้ด้วย

นิทรรศการวัฒนธรรมประเพณี "วิถีชาวคาม" คือการนำเสนองานความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวมหาสารคาม เปิดโอกาสให้ผู้ชมงานสัมผัสประสบการณ์จริงปฏิบัติการ การทำการเกษตรแบบเกษตรพอเพียง การทอเสื่อผ้าไหม การผลิตกลองยาว เครื่องมือทำมาหากินของชาวมหาสารคาม ประเพณีบุญเบิกฟ้ามหาสารคาม

นิทรรศการด้านอาหาร " กินอย่างไทสารคาม " เป็นการจัดแสดงชุดอาหารท้องถิ่นเลื่องชื่อ พร้อมสาธิตการปรุงรสตามสูตรไทสารคามให้ได้ลิ้มลองกัน เช่น ไอศรีมโคกก่อ จากฟาร์มโคกก่อ หมี่กรอบยายกี่ ปลาร้าบอง ขนมเทียนแก้ว เป็นต้น และนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว "เลาะสารคาม" การให้ข้อมูลและเกร็ดสาระเด่นจำเพาะของสถานที่ที่มาด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วย องค์พระธาตุนาดูน หอนาฬิกา วนอุทยานโกสัมพี โดยได้ทำโมเดลจำลอง การแสดงภาพถ่ายแบบ 3 มิติ

นายจิรเมธ พุทธโค นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า การจัดงาน "มา ณ สารคาม " เป็นการจัดนิทรรศการมีชีวิต คือ ผู้เข้าชมงานสามารถสัมผัสกับเรื่องราวต่าง ๆ อันได้แก่ งานด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญา วิถีชีวิต อาหารท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองมหาสารคาม หลาย ๆ กิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมให้มีประสบการณ์จริง เป็นการเปิดมิติและมุมมองใหม่ๆของจังหวัดมหาสารคามที่ใครหลายคนอาจจะไม่เคยเห็น

นางสาวปภาวริณทร์ อารีวงศ์วิริยะ นิสิตชั้นปีที่4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนึ่งในผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเสริมว่า รู้สึกดีใจที่ได้จัดงานในครั้งนี้เพราะจังหวัดมหาสารคามมีอะไรหลาย ๆ อย่างที่สะท้อนให้เห็น มหาสารคามเป็นจังหวัดที่โดดเด่นในภูมิศาสตร์อารยธรรมการดำเนินชีวิต มีการสืบทอดมรกดทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างงดงามควรคู่แก่การสืบสานต่อไป

นางสาวพรนภา เทพสกุล หนึ่งในผู้เข้าร่วมงานกล่าวว่า ตนก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อาศัยอยู่จังหวัดมหาสารคาม แต่ได้มีโอกาสมาเรียนที่นี้ ถ้าจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนที่นี้ก็ไม่รู้จักเท่าไหร่ พอได้มางานนี้ก็รู้สึกดีที่ได้รู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวและรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมต่างๆของคนในมหาสารคามโดยงานนี้เหมือนกับการย่อข้อมูลของเมืองมหาสารคามที่ใหญ่ๆไว้ในที่เล็กๆซึ่งแต่สามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นเมืองมหาสารคามและถ้ามีโอกาสจะลองไปสัมผัสกับสถานที่ต่างๆเหล่านั้นจริงๆ

งาน "มา ณ สารคาม" ในครั้งนี้สร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มนิสิตผู้จัดงาน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงชาวมหาสารคาม และผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้เล็งเห็นว่า อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าและแตกต่างของจังหวัดมหาสารคามเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ควรหาโอกาสเดินทางมาสัมผัสสักครั้ง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มพีช-พัชร และสาวพีค-ภัทรศยา จากค่ายหนังอารมณ์ดี GTH บุกอีสานเปิด SFC มหาสารคาม

เดินหน้าขยายสาขาใหม่เอาใจคอหนังไม่ว่างเว้นสำหรับโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอส ล่าสุด! ตะลุยอีสานเปิดโรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม พร้อมขนทีมนักแสดง พีค –ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, พีช – พชร จิราธิวัฒน์...

ภาพข่าว: ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีจับมือสองมหาวิทยาลัยรัฐขยายเครือข่ายบริการหนุนตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ในฐานะผู้ช่วยสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย และนำผลงานการค้นคว้า วิจัยของคนไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.) เพื่อเพิ่มเครือข่ายบริการของโครงการสนั...

เออาร์ที" เปิดร้านต้นแบบเออาร์ที ยู พี มาร์ท แห่งแรกในมหาสารคาม

กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น เออาร์ที เอาใจคนมหาสารคาม ด้วยการเปิดร้านต้นแบบเออาร์ทีแห่งแรกในจังหวัดมหาสารคาม ที่ร้าน ยู พี มาร์ท ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์ เป็นร้านค้า 2 คูหา ติดแอร์ มีนายอุดม สุทธิเจริญ เป็นเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง