ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมว.วธ.มอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมมือสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ ส่งเสริม-อนุรักษ์-ร่วมจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)จัดประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพ.ศ.2559 และการจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.)เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์ระวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ผู้บริหารและข้าราชการวธ.ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค นักวิชาการ สภาวัฒนธรรมทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวว่า ได้เชิญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศมาประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 โดยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแบ่งเป็น 6 ประเภทได้แก่ 1.วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2.ศิลปะการแสดง 3.แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล 4.ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5.งานช่างฝีมือดั้งเดิม 6.การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

นายวีระ กล่าวอีกว่า กฎหมายฉบับนี้ให้ความสำคัญกับชุมชนในฐานะเจ้าของมรดกภูมิปัญญาในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วมจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจในเรื่องนี้ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด และคณะกรรมการส่งเสริมฯระดับชาติทำหน้าที่พิจารณาและเห็นชอบนโยบาย แผนส่งเสริม รวมทั้งการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ ปัจจุบัน วธ.ได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยใน 6 สาขาไปแล้ว 318 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในต่างจังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของวธ.นั้น ขณะนี้วธ.จัดทำแผนงานรองรับเรียบร้อยแล้ว และจะจัดสร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ 20 ปีของ วธ. ได้แก่ 1.การพัฒนาพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระดับโลก อาทิ อาคารสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม หอศิลป์ร่วมสมัย โรงละครแห่งใหม่ ห้องสมุดวัฒนธรรม เป็นต้น 2.การพัฒนาพื้นที่คลองห้าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก อาทิ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ อาคารคลังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์มรดกโลก และ3.การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ จ.พังงาใน 5 ปี

ทั้งนี้ จะเสนอทั้ง 3 โครงการนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในเร็วๆนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า วธ.ตั้งเป้าหมายนำเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเข้าสู่บัญชีมรดกภูมิปัญญาระดับโลก 5 รายการ ได้แก่ โขน โนรา มวยไทย นวดไทย และอาหารไทย ทั้งนี้ เตรียมเสนอโขนขึ้นบัญชีมรดกโลกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: งานเลี้ยงแสดงความยินดีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

คุณหญิงสมหญิง โปษยานนท์ จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีให้กับ ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี สุวิมล โปษยานนท์ สมวงศ์ โปษยานนท์ และสมสมร คูสกุล มาร่วมสร้างบรรยากาศความอบอุ่น ณ ห้องโคโลเนด...

ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม สองฝั่งเจ้าพระยาใต้ฟ้าเมืองนนทบุรี

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--ททท. จังหวัดนนทบุรีร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย (ททท.) สำนักงานภาคกลางเขต 6 กรมธนารักษ์ องค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี แลพสถาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันจัดงาน "วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยาใต้ฟ้านนท์...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานและการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางงานวิจัยและพัฒนาเรื่องคนพิการและผู้สูงอายุในทศวรรษใหม่"

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--เนคเทค กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง "ทิศทางงานวิจัยและพัฒนาเรื่องคนพิการและผู้สูงอายุในทศวรรษใหม่"วันที่ 16 มีนาคม 2548 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ณ. ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่กรุงเทพ ๐๘.๓๐ - ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง