ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อประกวดแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ โซนซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๙:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 พ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

วันนี้ (วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้แถลงข่าวเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อประกวดแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ โซนซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณโซนเอและโซนบี พื้นที่ก่อสร้าง 1 ล้านตารางเมตรเศษ บนที่ดินกว่า 300 ไร่ และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยใช้วีธีระดมทุนโดยการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณในการก่อสร้างจากรัฐบาล และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เป็นที่ปฏิบัติราชการของส่วนราชการกว่า 40 หน่วยงาน ประกอบด้วยอาคารศาลปกครอง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) และอาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) มีผู้ปฏิบัติราชการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กว่า 18,000 คน และผู้มาติดต่อส่วนราชการกว่า 5,500 คนต่อวัน

สำหรับพื้นที่ส่วนขยายโซนซี มีจำนวน 81 ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์ราชการส่วนต่อขยายสำหรับเป็นที่ปฏิบัติราชการของส่วนราชการไม่น้อยกว่า 400,000 ตารางเมตร โดยได้กำหนดแผนการก่อสร้างภายในปี 2562 และมีแผนพัฒนาให้เป็นอาคารศูนย์ราชการอาคารเดียว ขนาดใหญ่ มีความโดดเด่น สง่างาม สะดวกเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการ และการติดต่อของประชาชน และอนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์เปิดโล่งเขียวยั่งยืน มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพื้นที่ศูนย์ราชการเดิม (โซนเอและโซนบี) และสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย โดยมีพื้นที่จอดรถไม่น้อยกว่า 3,300 คัน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

ในอนาคตอันใกล้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้จะเป็นเส้นทางผ่านของรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีชมพู อีกทั้งปัจจุบันกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) และเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต และมีหน่วยงานที่สนใจใช้พื้นที่โซนซี แล้วประมาณ 7 หน่วยงานประมาณจำนวนพื้นที่กว่า 2 แสนตารางเมตร เช่น อัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ราชบัณฑิตสถาน เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เสนอแบบ

ผู้สนใจต้องเป็นนิติบุคคลหรือรวมเป็นกลุ่มนิติบุคคลโดยมีนิติบุคคลหลัก (Lead Firm ) จดทะเบียนในประเทศไทยและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ล้านบาทและมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรวิชาชีพทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร มีผลงานการออกแบบ อาคารสำนักงาน ที่เป็นอาคารสูงและเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษอย่างน้อย 3 (สาม) โครงการ

การรับรายละเอียดและข้อกำหนด

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารรายละเอียดและข้อกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลา ทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณพลจักร นิกาญจน์กูล หรือคุณวัชรินทร์ เสดสีกาง โทรศัพท์ 06 2592 5729, 06 2592 7933 โทรสาร 0 2143 8890 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.dad.co.th

สถานที่รับรายละเอียดและข้อกำหนด

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2142 2203


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ธพส. และศาลปกครอง ร่วมลงนามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารที่ทำการศาลปกครอง ศูนย...

ศาลปกครอง ลงนามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคาร ประเดิมหน่วยงานแรกย้ายเข้าพื้นที่

ศาลปกครอง ลงนามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคาร ประเดิมหน่วยงานแรกย้ายเข้าพื้นที่ “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 (เวลา 15.00 น.) นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางกาญจนารัตน์ ลีวิ...

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้ฤกษ์เซ็นสัญญากับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประเดิมก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง

กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้ฤกษ์เซ็นสัญญากับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประเดิมก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง หน่วยงานแรกของโครงการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง