ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวโปรเจคพิเศษ Brand Collaborations ในงาน BIG+BIH October 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๕:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--ChomPR

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า เดินหน้าผลักดันนักออกแบบไทยสินค้าไลฟ์สไตล์ จากโครงการ Talent Thai ขานรับนโยบายรัฐบาล ยกระดับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative Thailand : สร้างสรรค์ สร้างชาติ เพื่อพัฒนาตลาดส่งออกสินค้านวัตกรรมและการออกแบบไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ณ คูหา Talent Thai ในงานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ตกแต่งบ้าน BIG + BIH OCTOBER 2016 อาคาร 105 Creative Thailand ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2559

ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า "เพื่อเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาล ยกระดับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative Thailand : สร้างสรรค์ สร้างชาติ พัฒนาตลาดส่งออกสินค้านวัตกรรมและการออกแบบ พร้อมสร้างสรรค์สินค้าและบริการไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยกรมได้มุ่งมั่นพัฒนาสร้างนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยที่มีศักยภาพ ผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ที่พร้อมยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศ อีกทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศและแวดวงการออกแบบนานาชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างกลุ่มนักออกแบบที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบในการพัฒนานักออกแบบรุ่นต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ขยายมูลค่าการส่งออก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าที่มีการออกแบบดี"

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ทางกรมได้ให้การสนับสนุนและพัฒนานักออกแบบไทยได้มีการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนนักออกแบบไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์จากโครงการ Talent Thai ได้มีการจัดอบรมและร่วมเวิร์คช้อปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แบบ 360 องศา ทั้งในด้านการออกแบบ การผลิต การตลาดและการสร้างแบรนด์ พร้อมเปิดโอกาสให้นำผลงานไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อให้นักออกแบบได้พบปะเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อพัฒนานักออกแบบและผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจดีไซน์ที่ได้รับการยอมรับและช่วยวางเป้าหมายความสำเร็จในการสร้างแบรนด์นักออกแบบหน้าใหม่สู่เส้นทางการค้าระดับสากล

สำหรับงาน Creative Thailand (โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่จะแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยก้าวเข้าสู่ "นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)"เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย "นวัตกรรม" เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าแก่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Value Based Economy)

ซึ่งงานนี้ได้มีการบูรณาการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นต้น โดยจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งภายในงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน BIG + BIH 2016 (Bangkok International Gift Fair 2016 and Bangkok International Houseware Fair 2016) ที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีชื่อเสียง ที่แสดงให้เห็นศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการเปิดตลาดอาเซียน พร้อมยังเป็นงานที่ได้มาพบปะกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในไทยเพื่อขยายการส่งออกของสินค้าไทย โดยทางกรมได้จัดพื้นที่แสดงสินค้าของนักออกแบบไทยจากโครงการ Talent Thai โดยสินค้าของแต่ละแบรนด์ที่เข้าร่วมงาน พร้อมไปด้วยความโดดเด่นและดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ โดยทั้ง 36 แบรนด์ที่จะนำมาแสดงในครั้งนี้ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

Talent Thai กลุ่ม Now (อายุธุรกิจ 1 – 3 ปี) จำนวน 21 แบรนด์
  • แบรนด์เครื่องประดับ อาทิ Angsa, BASIC TEEORY, Mirror Mirror
  • แบรนด์กระเป๋าและเครื่องหนัง อาทิ daddy's girl By Danaiya, Love Supreme, PINSEL ON THE SHELF
  • แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ และของตกแต่งบ้าน อาทิ C E ' H A L O C E R A M I C, Cozy Cottage, Dhammada Garden, Earth Republic, Ease-Embroidery Design Studio, ELEMENTSEDEN, KLANK, Zappeaze, Nava Bath & Body Workshop, plural designs, RUBBERLY, This Means That, Varni Southern Wicke
  • แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยง อาทิ Daddy Pet, Purru Mobile Safe Spot For Cat
Talent Thai กลุ่ม Next (อายุธุรกิจ 3 – 6 ปี) จำนวน 15 แบรนด์
  • แบรนด์เครื่องประดับ อาทิ Carletta Jewellery, Mafia, METEOR,NATTA STUDIO, PAHKIN, Pym Jewellery,
  • แบรนด์กระเป๋าและเครื่องหนัง อาทิ THE SLEEVELESS GARDEN
  • แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ และของตกแต่งบ้าน อาทิ Bonny and lady petch, GREY RAY STATIONERY, May & Clay Ceramics Studio, Pin (The Art Of Metal's Life), Rubber Killer, salt and pepper, TA.THA.TA
  • แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยง อาทิ Mha Dog and living,

และอีกหนึ่งโปรเจคพิเศษ Brand Collaborations ที่ทางกรมได้นำมาเผยโฉมครั้งแรกที่งาน โดยเป็นการจับมือร่วมกัน จาก 47 แบรนด์แฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีไซน์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร ได้แก่ 31 THANWA, ARQUETYPE, Q Design and Play, Leisure Project Store, NAVA, Carletta, JUST-IN-CASE, Plural Designs, Ce' halo, KLANK, Ease-Embroidery, ELEMENTSEDEN, THIS.MEANS.THAT, Daddy Pet, Mirror Mirror, Jittrakarn, Zappeaze, Love Supreme, May & Clay, NATTA, MHA Dog and living , Salt and Pepper, Defy, PASU, Angsa, a Pale Petal, Earth Republic, Varni, Pym Jewellery, Pinsel on the Shelf, BASIC TEEORY, dhammada garden, Pin, Mae Teeta(ฑีตา), Noon Studio, Chat, JANFIVE Studio, Ornaments & L'or, Bonny, Lady Petch, Simpl, PAHKIN, METEOR, Rubber Killer, Everywhere is Runway (E.W.R), La.Jewelry, PLINN และ Thammada Studio

นักออกแบบและดีไซเนอร์ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เหล่านี้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจากโปรเจคดังกล่าวออกมาถึง 25 ชุด ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการออกแบบและการตลาด การทดลองและเรียนรู้ตั้งแต่วัสดุจนถึงกระบวนการผลิตที่แต่ละแบรนด์มีความถนัดผ่านประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้แต่ละแบรนด์ใช้ทักษะร่วมกันในการต่อยอดผลงานให้มีความแปลกใหม่และค้นพบศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่นับเป็นปรากฎการณ์ของวงการออกแบบไทยที่น่าจับตามองอีกครั้งหนึ่ง

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว รวมทั้งกิจกรรมดีๆ ของ 'โครงการส่งเสริมการสร้างนักออกแบบไทย' ได้ที่ www.designers360.net, www.ditp-design.com หรือFacebook:Talent Thai & Designers' Room


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า และ สสปน. จัดงานแถลงข่าว “Guangdong Products Show 2010”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดแถลงข่าวงานเปิดตัวงานแสดงสุดยอดสินค้าจากมณฑลกวางตุ้ง “Guangdong Products Show 2010”...

ซิกมาเทล อิงค์ ยื่นฟ้องต่อ ITC เพื่อเอาผิดกับแอคชั่นส์ เซมิคอนดัคเตอร์ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3

ออสติน, เท็กซัส--(บิสิเนส ไวร์)--14 มี.ค.2548 ซิกมาเทล อิงค์ (NASDAQ:SGTL) ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3 ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Commission : ITC) เพื่อดำเนิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง