ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๐๗ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

นานมีบุ๊คส์ชวนเด็กไทยอ่านหนังสือการ์ตูนความรู้ชุด Why? เคล็ดลับง่ายๆ ในการเป็นที่หนึ่งด้านการเรียนของเด็กเกาหลี ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นอกจากกระแสบันเทิงเกาหลีฟีเวอร์ในไทยแล้ว การศึกษาของเกาหลีเองก็มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กัน ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะประชาชนรักการอ่าน ล่าสุด ประเทศเกาหลีติดอันดับหนึ่งในการจัดอันดับ

ป.ป.ช. มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น พร้อมลงนามความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส

เผยโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่-เชียงราย-ลำพูน ครบตามเป้า เกษตรกรเข้าใจและนำไปปฏิบัติจริง ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน ช่วงไตรมาส 4 ระบุ มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรครบถ้วนตามเป้าหมาย 280 ราย โดยเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น

สศก. เปิดตัวคู่มือจัดทำเอกสารวิจัยและประเมินผล ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดตัวคู่มือการจัดทำเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยและงานประเมินผลของ สศก. สู่ความเป็นสากล ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้แล้ววันนี้ ที่ http://www.oae.go.th/Journalpublishers.html สอบถามโทร. 0

รมว.ฉัตรชัย หนุนพัฒนาภาคเกษตรภูฏาณ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ ปลื้มภูฏาณยกหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

"รมว.ฉัตรชัย" หนุนพัฒนาภาคเกษตรภูฏาณ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ ปลื้มภูฏาณยกหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นต้นแบบการพัฒนาการเกษตรของภูฏาณ พร้อมผลักดันตลาดการส่งออกพันธุ์สัตว์

เกษตรฯ ไทย เชื่อมภูฏาณร่วมประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏาณอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน ที่ผ่านมา นอกจากได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พลเอกวิลาศ อรุณศรี เป็นประธานพิธีปิดงานตลาดเกษตรดิจิทัล ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งมอบกระทรวงคมนาคมจัดตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษมต่อในเดือนตุลาคม พร้อมแถลง "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ประสบผลสำเร็จเกินคาด สร้างรายได้และก่อให้เกิดการต่อยอดแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างน่าประทับใจ วันนี้

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยจะทำการฝึกอบรม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปิดตลาดเกษตรดิจิทัล ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 5 - 25กันยายน 2559 ที่ผ่านมา พร้อมด้วย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ มอบโล่นมโรงเรียน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโล่เกียรติคุณ ทุนการศึกษา และใบประกาศณียบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และรางวัลดีเด่น 4 รางวัล ในโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน "School Milk Art Contest 2016"

กระทรวงเกษตรฯ สร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กระทรวงเกษตรฯ สร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ นำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมเชื่อมโยงตลาดในรูปแบบ "แปลงใหญ่"

Kinderprep นำแนวคิด InnoEducation สร้างความแตกต่างในการพัฒนาเด็ก ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการขยายสาขา ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

Kinderprep ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนด้วยแนวคิด Inno-Education ที่ช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเป็นขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนอย่างมีศักยภาพ เดินหน้าขยายสาขา 2 ที่เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

ภาพข่าว: โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สีลม ร่วมกิจกรรม CSR บางรัก สร้างสัมพันธ์ในชุมชน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายฉลอง เพียกุดเพ็ง (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สีลม นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมซีเอสอาร์ "International Clean-up Weekend" ร่วมกับสมาชิกภาคีบางรัก เพื่อทำความสะอาดถนนรอบๆ พื้นที่เขตบางรัก

พีแอนด์จี และพันธมิตรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ส่งมอบ ของขวัญสีเขียว เพื่อเด็กพิการบกพร่องทางร่างกาย ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือพีแอนด์จีประเทศไทย ร่วมด้วยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์,มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/2559 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/2559โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ เขียนโดย รศ. ธารี หิรัญรัศมี, รศ. พลพธู ปียวรรณ, รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์, ผศ. ดร. ภาวิณี มะโนวรรณ และ อ. ดร. วศธร ชุติภิญโญ

#เอไอเอส มิชลิน สตาร์ เชฟ ครั้งที่ 16 จากเชฟมิชลิน สตาร์เฮนริค อูล-แอนเดอร์เซน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เอกลักษณ์อาหารไทยที่ส่งผ่านวัตถุดิบ สมุนไพร เครื่องเทศ และรสชาติที่กลมกล่อม ทำให้อาหารไทยมีเสน่ห์ไม่แพ้ชาติใดในโลก..วิลาสินี พุทธิการันต์ ที่ปรึกษา เอไอเอส จึงไม่พลาดที่จะนำลูกค้ามาสัมผัสอาหารไทยประยุกต์เลิศรสระดับมิชลิน สตาร์จากเชฟเฮนริค อูล-แอนเดอร์เซน

เปิดห้องเรียนบริหารฯ มทร.ธัญบุรี #สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ 4.0 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

จากการที่รัฐบาลให้นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทุกมหาวิทยาลัยต่างก็ปรับตัวเพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว ดังเช่นคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ

กรุงเทพประกันภัยขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ในวาระที่กรุงเทพประกันภัยจะครบรอบการดำเนินงาน 70 ปี ในปีพ.ศ.2560 โดยบริษัทฯ

สยามนิรมิตเอาใจนักท่องเที่ยวฉลองเทศกาลกินเจ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

สยามนิรมิต กรุงเทพ ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2559 โดยจัดเตรียมซุ้มอาหารเจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าใช้บริการห้องอาหาร ก่อนเข้าชมสุดยอดการแสดงสยามนิรมิต ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ห้องอาหารสวัสดี ซึ่งในปีนี้กำหนด

บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำนานาชาติ ห้องอาหาร PUBLIC โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ร้อนแรง โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ นำเสนอบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวนานาชาติใหม่ล่าสุด ทุกวันศุกร์และเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.30 – 22.30 น. ตลอดเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ศกร์นี้ 4 ชั่วโมงเต็มกับความอร่อยไม่รู้ลืม

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานจัดทำ TOR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายจำเริญ โพธิยอด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดขอบเขตความต้องการ (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า สัมภาระ

ชีวาส รีกัล เปิดรับสมัครนักธุรกิจเพื่อสังคมแคมเปญ The Venture ปี 3 เพื่อพิชิตเงินรางวัล 1 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

มร.เควนติน จ็อบ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จัดแคมเปญ The Venture ปี 3 ประกาศค้นหาสุดยอดนักธุรกิจหรือผู้ที่มีแนวคิดสร้างธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน (Social Enterprise) เข้าร่วมการแข่งขันในประเทศไทยทั้งกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงผลงานกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหาร แถลงผลงานกรมบัญชีกลางในงาน "สาระสัมพันธ์สื่อมวลชน" โดยมีประเด็น ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายกว่าร้อยละ 90.16 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางรายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ 90.16 รายจ่ายลงทุน เบิกได้ร้อยละ 72.15 พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16

งานบริหารทั่วไป ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ด้านธุรการ สู่นักกฎหมายรุ่นใหม่ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการเบื้องต้นสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช นำนักศึกษาร่วมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ

ราชภัฏโคราช แถลงข่าวยกระดับการผลิตข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ และเสวนาทิศทางการวิจัยพัฒนาโคราช ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าว การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตข้าวทุ่งสัมฤทธิ์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ พร้อมร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง

EBS พร้อมเปิดมิติใหม่ของการเรียนออนไลน์กับเจ้าพ่อวงการอีคอมเมิร์ซเมืองไทย..ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

EBS by TARAD.com มิติใหม่ของการเรียนออนไลน์กับคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) CEO กลุ่มบริษัท efrastructure Group, กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ TARAD.com และอีกหลายบริษัท อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มวงการอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย

กรมบัญชีกลางนำร่องใช้ Solar cell ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดแห่งแรก ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลาง นำร่องใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ถือเป็นส่วนราชการแห่งแรกที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าช่วยประหยัดงบประมาณได้ประมาณ 29,000 บาทต่อเดือน นายมนัส

ภาพข่าว: พิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานราชการ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานราชการ โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศ์กร ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ผู้บริหารกรมบัญชีกลางและการไฟฟ้านครหลวง ร่วมในพิธี

SIRI A-NAN Fitness ฟิตเนสคลับที่ให้บริการอย่างครบวงจรในพัทยา มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่อยากมี ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด "Change Your Life Design Your Body" เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่สุดพิเศษผ่านการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ และการให้บริการที่หลากหลาย รวมทั้งได้ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ทั้ง Yoga

ภาพข่าว: ดาต้า เพาเวอร์ มอบหลอดไฟให้วัดพระบาทน้ำพุ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ภัทรนิษฐ์ บุญศิริวิบูลย์ ตัวแทนจาก (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายปลั๊กไฟมากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อแบรนด์ ดาต้า (DATA) คุณภาพดี ปลอดภัยสูง ได้นำทีมงานไปมอบหลอดไฟจำนวน 400 ดวง และปลั๊กไฟเพื่อให้เป็นแสงสว่าง

ภาพข่าว: นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า ม.รามคำแหง คว้ารางวัลชนะเลิศ RDPB CAMP รุ่นที่ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบโล่รางวัลและทุนผลิตโครงการ จำนวน 20,000 บาท ให้แก่นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6

มูลนิธิไทยคมและวอยซ์ ทีวี ชวนคนไทยร่วมสร้างนิสัยเด็กไทยรักการอ่าน ร่วมบริจาคเงินซื้อหนังสือให้เด็กปร ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

มูลนิธิไทยคมร่วมกับสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ลงพื้นที่มอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือเสริมความรู้ ป.4 – ป.6 จำนวน 52 เล่ม ให้นักเรียนประถมศึกษาที่ขาดแคลนกับโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา โดยมี คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม

ภาพข่าว: กรมศุลกากรรับมอบโล่เกียรติคุณในการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายชุติวัฒน์ วรรธรผล รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้แทนกรมศุลกากร รับมอบโล่เกียรติคุณในการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์

ท่าเรือประจวบ จัด ท่าเรือ...ชุมชน...ฅนอาสา ร่วมใจสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ BBL ปี ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ทำโครงการ "ท่าเรือ..ชุมชน..ฅนอาสา" ภายใต้กิจกรรม "เปิดโลกเรียนรู้ กับสนามเด็กเล่น BBL - Brain Based Learning" ปี 2 โดยมีนายสุรศักดิ์ สายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ม.รามฯ เปิดเทศการภาพยนตร์อาเซียน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลและการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st RU ASEAN Film Festival and

เปิดอบรม การประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21" จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Sofitel Wine Days เทศกาลไวน์ โดย โซฟิเทล ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ในฐานะตัวแทนแห่งความหรูหราสไตล์ฝรั่งเศส โซฟิเทลเชื่อมโยงโรงแรมโซฟิเทลที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ด้วยศิลปะด้านอาหารการกินของประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงมากมาย

TMA ผลักดันความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างองค์กร ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม หวังยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน ดึงผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กร

ภาพข่าว: สร้างความมั่นใจกับฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ที่โรงแรมดุสิตดีทู ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ.... โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการและเข้าพักเป็นสำคัญ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมแผนดับเพลิง - อพยพหนีไฟ และเหตุแผ่นดินไหวตามแผนความปลอดภัยเป็นประจำ โดยได้ฝึกซ้อมทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฏี

เปิดแคมเปญ Swensen#s Exclusive Campaign มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ เฉพาะที่ร้าน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

องอาจ สุขเลิศกมล ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารลูกค้าหลัก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อนุพนธ์ นิธิยานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด ร่วมกันเปิดแคมเปญ "Swensen's Exclusive Campaign มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ เฉพาะที่ร้าน

ภาพข่าว: อาสาสมัครกรุงศรีร่วมใจฟื้นฟูโบราณสถานสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

อาสาสมัครกรุงศรี และสื่อมวลชน จำนวนกว่า 130 คน สืบสานเจตจำนงอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมของกรุงศรี ร่วมเป็นจิตอาสาฟื้นฟูและอนุรักษ์พัฒนา วัดจงกลม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโบราณสถานที่ก่อสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น

ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดง CIRQUE DHIVER สุดอลังการ ครั้งแรกในประเทศไทย โดยทีมนักกายกรรมและ AERIAL ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ร่วมฉลองครบรอบห้าปี โฮเทล มิวส์ แบงค็อกพร้อมอิ่มอร่อยไปกับอาหารมื้อค่ำสุดหรูภายในบรรยากาศโชว์อันยิ่งใหญ่ณ เมดิซี่ คิทเช่น แอนด์ บาร์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 นี้ โฮเทล มิวส์ แบงค็อก เจ้าของหลากหลายรางวัลโรงแรมหรูระดับห้าดาว

อดีตผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการเอพีโอ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ดร.สันติ กนกธนาพร อดีตผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ร่วมสนุกไปกับกิจกรรม Food Hero อัศจรรย์ผักผลไม้ต้านโรค ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ขอเชิญน้อง ๆ ร่วมผจญภัยในดินแดนผักผลไม้ กับกิจกรรม Food Hero อัศจรรย์ผักผลไม้ต้านโรค ร่วมบุกตะลุยไปกับเหล่าฮีโร่ผักผลไม้ 5 สี ใน 4 ฐานกิจกรรม อาทิ ฐานห้องแห่งความรู้ โรงครัวหมู่บ้าน บ่อน้ำอัศจรรย์ และสวนอัศจรรย์

ไนกี้ เผยโฉม ไนกี้ ซูม สตรักเจอร์ 20 รองเท้าวิ่งที่มีความมั่นคง และได้รับความนิยมอย่างยาวนาน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ไนกี้ ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลก บอกเล่าเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของรองเท้าวิ่งตระกูลซูม สตรักเจอร์ (Zoom Structure) ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่น แอร์ซูมสตรัคเตอร์ 20 ที่เพิ่งเปิดตัวในปี 2016 โดยช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 นั้น

ทีบี โจชัว ได้รับการเชิดชูเกียรติจากรัฐบาลเปรู ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นักเทศน์ชาวไนจีเรียได้รับมอบ "กุญแจเมือง" ของกรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ทีบี โจชัว เพิ่งเสร็จสิ้นจากการเทศน์เรื่องสงครามครูเสดที่ "เอสตาดิโอ โมนูเมนตัล" สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานสมโอมณฑลนครชัยศรี และ ผลไม้ดีนครปฐม ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ สุรศักดิ์ โอสถธนากร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกันเปิดงาน ส้มโอมณฑลนครชัยศรี และ ผลไม้ดีนครปฐม งานแสดงผลไม้ยิ่งใหญ่ซึ่งจัดเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าขึ้นชื่อของนครปฐม

ภาพข่าว: อพวช. จับมือ บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) เสริมสร้างการเรียนรู้ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (คนที่ 2 จากขวา) รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน

กรมศิลป์ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโบราณสถาน พบยังไม่ถึงขั้นวิฤติ-สั่งติดตาม-เฝ้าระวังโบราณสถานสำคัญ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเกี่ยวกับมาตรการและสถานการณ์น้ำท่วมและโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆ จากกรมศิลปากร ซึ่งในเบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1- 15

ชุดจูงใจเด็กตาบอดเรียนรู้อักษรเบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กว่าคนตาบอดจะเรียนรู้และอ่านอักษรเบลได้นั้น ยากเย็นแค่ไหน เราคนส่วนใหญ่ไม่อาจรับรู้จนกว่าเราจะได้ไปสัมผัสใกล้ชิด ฑิฆัมพร ศรีน้อย นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

กรมการค้าต่างประเทศนำทัพผู้ประกอบการไทยบุกตลาด จัดกิจกรรม #Thailand Festival @ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

สยายปีกการค้าชายแดนไทย กรมการค้าต่างประเทศนำทัพผู้ประกอบการไทยบุกตลาด จัดกิจกรรม 'Thailand Festival @ Battambang' เปิดประวัติศาสตร์การค้า ไทย-กัมพูชา ณ ด่านชายแดนจันทบุรี-พระตะบอง การค้าชายแดนไทยแนวโน้มรุ่ง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ภาพข่าว: MOU พัฒนาอุตฯ พลาสติกชีวภาพ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ในกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม และ Dr.Yu-Min Peng Vice president and general director of Industrial Technology Research Institute ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญร่วมงานเสวนาหัวข้อ เที่ยวไทยมีเฮ: หัวโขนกับป็อปคัลเจอร์ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

งานนี้รับรองมีเฮกันลั่น เมื่อหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ร่วมกับ หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ มิวสิควิดีโอ "เที่ยวไทยมีเฮ" ที่กำลังเป็น Talk of the Town

ผลการแข่งขันขี่ม้า King#s Cup Thailand Championship 2016 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

จากการที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันขี่ม้ารายการ King's Cup Thailand Championship 2016 เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 18 กันยายน 2559 ณ สนามไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ

ภาพข่าว: ฟิตให้พร้อม!! ก่อนวิ่ง Fit Your Bone Running Workshop ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ และกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดกิจรรม Fit Your Bone Running Workshop เตรียมความพร้อมให้แก่นักวิ่งก่อนการแข่งขัน "Fit your Bone Run For Healthy Bone 2016" เดิน-วิ่ง การกุศล ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพข่าว: JMART GROUP แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพรในหลวง ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (แถวหลัง ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART พร้อมด้วย นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา (แถวหน้า ที่ 7 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน (แถวหน้า ที่ 6 จากขวา)

Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2016 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

"มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ" และ "กลุ่มบริษัทดัชมิลล์" จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2016 เฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 04.00 น. ณ

ภาพข่าว: แถลงข่าว การแข่งขันแรลลี่การกุศลสาธิตปทุมวันครั้งที่ 22 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน (ที่ 2จากซ้าย) เป็นประธาน แถลงข่าวการแข่งขันแรลลี่การกุศลสาธิตปทุมวันครั้งที่22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นในเส้นทางกรุงเทพ-ปราจีนบุรี

นักวิชาการ หนุนกำลังใจ สจล.ทำงานเพื่อคนส่วนใหญ่ เผยโครงการพัฒนาริมฝั่งฯ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

อ.เอกชัย ชูติพงษ์ นักวิชาการอิสระ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พรบ.ควบคุมอาคาร ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All ) ว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ โดยพัฒนาบนฐานมรดกวัฒนธรรม อนุรักษ์-สืบสาน-สร้างสรรค์

ภาพข่าว: F Clinic เปิดตัวคลินิกสุดหรู สาขาที่ 3 ย่านสุขุมวิท ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายอาบิด อารี ประธานบริษัท พร้อมด้วย นางขวัญตา อารี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลีนิค จำกัด เปิดตัว "เอฟ คลินิก" คลินิกศัลยกรรมความงามสุดหรูระดับพรีเมี่ยม สาขา 3 ใจกลางกรุงเทพฯ ที่จะเนรมิตความงามให้คุณอย่างครบวงจร

ปลัดฯ ท่องเที่ยว ย้ำ ! สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) เปิดเผยถึงโครงการ "ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว" ว่าเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ครั้งที่ 8 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานได้ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ สนามเปตองหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สมัครได้หน้างาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

มรภ.สงขลา ได้ 10 ทีมใต้แข่งเขียนโปรแกรมคอมฯ ระดับประเทศ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ได้ 10 ทีมตัวแทนภาคใต้เข้าชิงชัยระดับประเทศ ม.อ. โชว์ผลงานยอดเยี่ยมพาเหรดรับรางวัล ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพข่าว: ตรวจรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายยงยุทธ์ สุวรรณมโณ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมคณะกรรมการทำงานระบบ ISO 9001 : 2015 ของบริษัท ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ณ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล

ร่วมสืบสานประเพณีเทศกาลเจและอิ่มบุญไปด้วยกัน กับภัตตาคารเซียง ปิง เหลา โรงแรมแกรนด์ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ภัตตาคารจีนเซียง ปิง เหลา โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานเทศกาลถือศีลกินเจ เพื่อลด ละ เลิกทานเนื้อสัตว์ให้ได้บุญ โดยปีนี้เชฟกำชัย จิตรมณีมงคล คัดสรรหลากหลายเมนูให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อย อาทิเช่น เต้าหู้เซี่ยงไฮ้, รากบัวผัดโป๊ยเซียน,

ภาพข่าว: เทอร์มินอล 21 โคราช จับมือ ควิก ซิลเวอร์ เอาใจคอสตรีทแวร์แดนอีสาน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ในภาพ นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อป-เม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน (Terminal 21) และ นายสุรเชษฐ มุ้งทอง (ที่ 2 จากขวา)ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คิวเอส รีเทล(ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวซุบซิบ: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เป็นอีกหนึ่งกรมฯ ที่ยังคงมุ่งมั่นค้นฟ้าคว้าหาดาวรุ่ง OTOP จากทั่วประเทศไทย สำหรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่คราวนี้เตรียมจัดเวิร์คช็อปคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสุดยอด OTOP SELECT และ Smart Community Trader อย่างเต็มตัว

โปรโมชั่นเทศกาลอาหารเจสุดพิเศษที่ห้องอาหารจีน เฟ่ย ยา, โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ห้องอาหารจีน เฟ่ย ยา (ชั้น 3) โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ขอเชิญชวนผู้ที่ถือศีลกินเจพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสุดพิเศษ ที่สรรค์สร้างขึ้นเพื่อเทศกาลกินเจในปีนี้ ด้วยเมนูที่ประกอบไปด้วยเห็ดนานาชนิด ผักตามฤดูกาล และเนื้อสัตว์โปรตีนเกษตร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือ รมว.ภูฏาณ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับนายกายเลียนโป เยเซ ดอร์จี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรของทั้งสองประเทศ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! SEACON WAR OF STEEL 2 ศึกหุ่นยนต์ต่อสู้ชิงถ้วยนายกฯ พร้อมเงินรางวัล 300,000 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ซีคอนสแควร์ จับมือ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ เป็ปซี่ จัดการแข่งขัน "SEACON WAR OF STEEL 2" การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท ปรับเพิ่มน้ำหนักหุ่นยนต์

โปรโมชั่น หุ่นสวย เป๊ะปัง คอร์สอยู่ไฟ คืนความสาว ส่งตรงถึงบ้าน ด้วยแพทย์แผนไทย ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ไบโอคอส โฮม เฮลท์ แคร์ เดลิเวอรี่ จากภูมิปัญญาไทยสู่คุณแม่ยุคใหม่ ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ จัดแพ็คเกจสุดคุ้ม " โปรแกรมอยู่ไฟลดหุ่น คุณแม่หลังคลอด " ดูแลสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย ส่งตรงถึงบ้านในราคาพิเศษเพียง 4,500 บาท พิเศษสุดเมื่อจองอยู่ไฟล่วงหน้าภายในงาน รับฟรี

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ โครงการพี่สอนน้อง ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น84 โรงเรียนถวายในหลวง ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ดำเนินโครงการพี่สอนน้อง "ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น" มาเป็นโรงเรียนที่ 57 จาก 84 โรงเรียนถวายในหลวง และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาครู โรงเรียนที่ 7 ณ โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) เมื่อวัน ที่ 24

วงแม่โจ้แบนด์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

วงดนตรีลูกทุ่งแม่โจ้แบนด์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรางวัลพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 8

ซีคอน บางแค จัดงาน Pet Planet : Giant Tiny ตัวใหญ่ ตัวกระจิด ก็ชนิดเดียวกัน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ซีคอน บางแค ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน "Pet Planet : Giant & Tiny" ตัวใหญ่ ตัวกระจิด ก็ชนิดเดียวกัน รวมสัตว์สายพันธุ์จิ๋วน่ารัก และสายพันธุ์ยักษ์หายาก มาเทียบขนาดให้เห็นกันชัดๆอาทิ วัวบราห์มัน - วัวจิ๋วดงประดู่, เต่าอัลดราบ้า -

โรงแรมชั้นนำในหัวหิน ผสานพลังความร่วมมือจัดกิจกรรม Helmet Extravaganza บริจาคหมวกกันน็อค 1,000 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำอีก 14 แห่งในหัวหิน จัดกิจกรรม Helmet Extravaganza เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใส่หมวกกันน็อคให้กับเยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง

เจ้าชายอาลีแห่งจอร์แดนออกแถลงการณ์ หลัง FIFA ประกาศยุบคณะกรรมการเฉพาะกิจต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เจ้าชายอาลีแห่งจอร์แดน องค์ประธานสมาคมฟุตบอลจอร์แดน ออกแถลงการณ์ในกรณีที่ FIFA ประกาศยุบคณะกรรมการเฉพาะกิจต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ โดยมีใจความดังนี้ "การที่ FIFA ประกาศยุบคณะกรรมการเฉพาะกิจต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ

เยาวราช ชวนคนไทย ร่วม ถือศีล กินเจ ใน เทศกาลงานเจ เยาวราช ประจำปี 2559 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการถือศีลกินเจในงาน "เทศกาลงานเจ เยาวราช ประจำปี 2559" ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืนตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559 ณ

ภาพข่าว: ทรู ปลูกฝันปันโอกาส...เพื่อเด็กไทย สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในโรงเรียนโครงการทรูปลูกปัญญา ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ทรู ปลูกฝันปันโอกาส...เพื่อเด็กไทย สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในโรงเรียนโครงการทรูปลูกปัญญา จำนวน 100 คนร่วมฝึกฝนฝีเท้าและสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตของรุ่นพี่ จาก "เลสเตอร์ ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อะคาเดมี" และสโมสร แบงค็อก ยูไนเต็ด กลุ่มทรู

อุ่นเครื่องก่อนการประชุมสัมมนา Sustainable Brands 2016 Bangkok ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

พร้อมแล้วสำหรับการประชุมระดับโลก Sustainable Brands 2016 Bangkok ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 พบกับนักสร้างแบรนด์จากทั่วโลกกว่า 40 คน และกรณีศึกษากว่า 60 แบรนด์ ที่สนับสนุนให้แบรนด์มีส่วนในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

รวมความเป็นสุดยอดกันพลา โมเดลระดับโลกจากญี่ปุ่น GUNPLA EXPO THAILAND ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

พบการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่รวมความเป็นสุดยอดกันพลา โมเดลระดับโลกจากญี่ปุ่นGUNPLA EXPO THAILAND 2016 ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.- 9 ต.ค. 59 และGUNPLA BUILDER WORLD CUP 2016ระหว่างวันที่ 4 พ.ย- 6 พ.ย. 59 ณ ลาน อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ (พารากอนซีนีเพล็กซ์)

ภาพข่าว: อันซีน ล้านนา 2016 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ที่ 6 จากซ้าย) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับศิลปินที่มาร่วมงาน อันซีน ล้านนา 2016 อาทิ ครูเทียม-ชุติเดช

เมการัน 2016 วิ่งฮาล์ฟ มาราธอนการกุศลระดมทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เมกาบางนาขอเชิญชวนผู้สนใจทุกเพศทุกวัยร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศลในงาน "เมการัน อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน 2016" (MEGARUN International Half Marathon 2016) งานวิ่งของศูนย์การค้าเมกาบางนาที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจัดแถลงข่าวไปเมื่อเร็ว ๆ

มหกรรมเปิดโลกและมุมมองใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : SEE DEEP SOUTH WITH NEW ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เตรียมงานใหญ่ "เปิดโลก และมุมมองใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้" นำเสนอมุมมองใหม่เชิงสร้างสรรค์ พร้อมความภาคภูมิใจสูงสุดต่อพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพข่าว: พิพเพอร์ สแตนดาร์ด มอบเสื้อผ้าที่ได้จากกิจกรรม #Loads of Care ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นางสาวศิริลักษณ์ ณรงค์ตะณุพล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิเควเตอร์ เพียว เนเจอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติแบรนด์ 'พิพเพอร์ สแตนดาร์ด' พร้อมทีมพนักงาน

ภาพข่าว: เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงาน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชา บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเครือข่ายแบบหลายชั้น สัญชาติอเมริกา หนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อชะลอวัย

ภาพข่าว: คุณวรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ รับรางวัล ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ (ซ้าย) รองประธานบริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ผู้นำด้านนวัตกรรมสีรักษ์โลก รักคุณ เข้ารับมอบรางวัล "ชนะเลิศการประกวดรางวัลการพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2559" จากสมชาย หาญหิรัญ (ขวา) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เปิดประสบการณ์กูร์เมต์ระดับเวิล์ดคลาส กับเชฟรับเชิญจากต่างประเทศ ในงานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 30 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ และบ้านปาร์คนายเลิศ จัดงานแสดงดอกไม้การกุศลประจำปี 2559 โดยใช้ชื่อว่า "งานแสดงดอกไม้ประจำปีครั้งที่ 30 ป่ารักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ" ตลอด 4 วันของการจัดงาน

ภาพข่าว: กลุ่มทรู เดินหน้าเปิด ทรูสเฟียร์ เฟิร์ส คลาส โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ แนวใหม่ ณ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กลุ่มทรู โดย ดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ (กลาง) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น แนะนำ "ทรูสเฟียร์" (TrueSphere) เฟิร์สคลาส โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสท์เกต

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กรมธนารักษ์ แถลงข่าวการจัดสร้างและช่องทางจ่ายแลกเหรียญพระพุทธโอสถ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ได้จัดสร้างเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (เหรียญพระพุทธโอสถ) เป็นที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย

คิง เพาเวอร์ จัดงานแถลงข่าว Delights Surprises 2016 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นำโดย คุณรัก-วรมาศ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพาณิชย์ เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว "Delights & Surprises 2016" ฉลองครบรอบ 27 ปี คิง เพาเวอร์ พร้อมเซอร์ไพรส์ความสุข ด้วยการเปิดประสบการณ์ช้อปสินค้า ดิวตี้ฟรี

ประกวดพ่อมดแม่มดน้อย ต้อนรับ Halloween ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ต้อนรับเทศกาลแห่งเวทย์มนต์ สำหรับกิจกรรมการประกวดพ่อมดแม่มดน้อย ในธีมชุดพ่อมดแม่มด แนวแฮรี่พอตเตอร์ ณ Pickadaily Bangkok community mall โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นการประกวด รุ่น 3-6 ปี แข่งขันรอบคัดเลือกวันเสาร์ที่15 ตุลาคม 2559 รุ่น 7-12

ภาพข่าว: สสว. มอบรางวัล สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล "สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8" (8th SMEs National Awards 2016) โดยมี นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ที่ 4

นักศึกษาไทย - ญี่ปุ่น ดวลทักษะสถาปัตย์ IWAH 2016 ลงพื้นที่ #บ้านไทยพื้นถิ่น ปากกราน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ดวลทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่เวิร์กชอป 'เวอร์นาด็อก' เพื่ออนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมบ้านไทยพื้นถิ่นอ.ปากกราน จ.อยุธยา ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: พี.เอฟ.พี. จับมือ สอศ. พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน

เทศกาลกินเจ ห้องอาหารจีน ฟุหมานเหลา ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ต้อนรับเทศกาลกินเจ 30 ก.ย.- 9 ต.ค.นี้ ที่ห้องอาหารจีนฟุหมานเหลา อิ่มบุญอิ่มใจกับเมนูเจจากเชฟ พัน เอี่ยมสะอาด อาทิ เป็ดผัดพริกแห้งเจเต้าหู้ทอดจอมใจ ซุปข้นเสฉวนรวมมิตร ซุปเต้าหู้ข้นเห็ดซิเมจิ เก๋าลัดผัดเทพธิดา

ทำบุญใหญ่ ที่ มจร.วังน้อย ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

แสวง เจียรไพฑูรย์ กก.ผจก.โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ พร้อมผู้บริหารพนักงานทำบุญเลี้ยงพระ 884 รูป ในโอกาสโรงแรมก้าวสู่ปีที่ 25 ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อง จ.อยุธยา โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวรเมธี ดร.ผศ.รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ภาพข่าว: ทำบุญใหญ่ ที่ มจร.วังน้อย ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

แสวง เจียรไพฑูรย์ กก.ผจก.โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ พร้อมผู้บริหารพนักงานทำบุญเลี้ยงพระ 884 รูป ในโอกาสโรงแรมก้าวสู่ปีที่ 25 ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อง จ.อยุธยา โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวรเมธี ดร.ผศ.รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ปลูกจิตสำนึกเยาวชนสารสาสน์เอกตรา จัดกิจกรรมมอบความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เริ่มที่จะดูแลสุขภาพร่างกายกันมากขึ้น จากข้อมูลตัวเลขสถิติจำนวนประชากรผู้สูงอายุในบริเวณเขตกรุงเทพมหานครในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 อ้างอิงจากสำนักงานปกครองและทะเบียน

ภาพข่าว: รับมอบบัตรทองจากการบินไทย ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธรรมดีทัวร์ และ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี รับมอบ บัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส จาก กรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ประเทศไทย และ สุภกิตติ์ ชมภูรัตน์กองบริหารการขายกรุงเทพฯ ปริมณฑล

SPU : ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต Give Blood For Mom เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวันที่ 28-29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษา Flexible-MBA NIDA BUSINESS SCHOOL คว้าชัยในการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูล 2016 TUN Data ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

NIDA BUSINESS SCHOOL ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตร Flexible MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ นางสาวอาทิตยา แก้วสุข, นายนิวัฒน์ สุธาธรรมรัตน์ และนายวรุตม์ ประทีปวัฒนวิทย์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ภาพข่าว: อ.ส.พ. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก สู่ภาคตะวันออก ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2559 ทีมงานส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่บทบาท อ.ส.พ. สู่การรับรู้ของประชาชนภาคตะวันออก ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

LAST CHANCE! หอการค้าเยอรมัน-ไทย ขอเชิญร่วมคณะศึกษาดูงาน Exclusive Business Delegation to bauma ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

หอการค้าเยอรมัน-ไทย ในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Messe München International GmbH มีความยินดีนำเสนอความก้าวหน้าทางนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในงาน "bauma China 2016"

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม กรุงเทพ ขอนแก่น ทัศนศึกษา ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขนและขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ทัศนศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ภาพข่าว: กรมอาเซียนมอบรางวัลคลิปวิดีโอ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ร่วมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ชนะเลิศการประกวดจัดทำคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ

Gossip News: ทยอยส่งมอบงาน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ใครว่าเงียบหาย "เสี่ยจิง สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย" บอสใหญ่ บมจ. ช ทวี หรือ CHO เจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมงานยุ่งมากก....ขอบอกโรงงานไม่เคยเงียบเหงา งานใหม่เข้างานเก่าทยอยส่งออกกันคึกคัก....ล่าสุดเตรียมทยอยส่งมอบรถดับเพลิงอัจฉริยะไปยังประเทศเวียดนาม 12 คัน

ภาพข่าว: ช้อปฟิน บินฟรี!! OfficeMate ใจป๋า!! แจกหนัก..จัดจริง!! ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวโตเกียว ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

OfficeMate มอบ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว แจกจริง 5 รางวัลให้ผู้โชคดีรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 150,000 บาท ใน "แคมเปญฉลองครบรอบ 21 ปี OfficeMate Wonderful thanks & trip ช้อปฟินบินฟรี"วันจันทร์ 26 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. -12.30 น.ณ

เทศกาลกินเจ สวนหลวง-สามย่าน อิ่มบุญ อิ่มใจ ถูกหลักอนามัย ใส่ใจคุณภาพ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

คุณบุญส่ง ศรีสว่างเนตร ผู้อำนวยการสำนักงาจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ เป็นประธานเปิดงาน "อิ่มบุญ อิ่มใจ ถูกหลักอนามัย ใส่ใจคุณภาพ" เนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจ ด้วยการลั่นกลอง "เพชรจรัสแสง" เบิกฤกษ์เทศกาลกินเจ สวนหลวง-สามย่าน ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น.

ครี พัสวีพิชญ์ เปิดตัว 101 Agency ส่งคุณไปสวยที่เกาหลีในสไตล์ของตัวเอง ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เพราะบุคลิกหน้าตาเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จ การดูแลตัวเองจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทุกเพศ ทุกวัย และการทำศัลยกรรมก็ถือเป็นทางลัดที่จะมาช่วยให้ทุกคนได้สวยทันใจ ดาราสาวสุดแซ่บ ครี-พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา

เอสซี แอสเสท ชวน มูลนิธิ Second Chance พร้อมจูงมือ เหล่าเซเลบฯ รุ่นใหม่ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

SC ASSET เราเชื่อว่าบ้านที่ดีต้องเป็นมากกว่าที่พักอาศัย และเป็นจุดเริ่มต้นความสุขในทุกๆ วัน ภายใต้สโลแกนที่ว่า "For Good Mornings ชีวิตที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่ดี" จึงได้สร้างสรรค์เป็นแคมเปญ "Walk With Me มิตรภาพดีๆ มีอยู่รอบรั้ว...แค่ออกเดิน"

คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ D4 จับมือเอสซีจี จัดเสวนาเสริมความรู้ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (D4) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และเอสซีจี ด้วยความสนับสนุนจากหอการค้าและสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จัดงานเสวนา "Grow

NIDA BUSINESS SCHOOL เปิดอบรมหลักสูตร Project Management Professional ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

NIDA BUSINESS SCHOOL เปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และการเตรียมความพร้อมการสอบ Project Management Professional (PMP)" โดยมี รศ.พ.ต.ต.ดร. ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภาพข่าว: SPU : สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม พร้อมมอบทุนการศึกษา ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

อาจารย์กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่สังคม"พี่สอนน้อง"การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Social Media Marketing พร้อมมอบทุนการศึกษา

ภาพข่าว: ผู้บริหารนำทีมพนักงาน ร่วมทำบุญบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 51 ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

คุณแม่พจมาลย์ ตันติเวชยานนท์ และ ปิยะ ตันติเวชยานนท์ ผู้บริหารบริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด นำทีมพนักงานจัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสบริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51

เทศกาลล็อบสเตอร์เลิศรส...อิ่มอร่อยฟินทุกเมนู ณ ห้องอาหารจีนหลินฟ้า ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ห้องอาหารจีนหลินฟ้า โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ต้อนรับประสบการณ์เลิศรส ที่จะเอาความอร่อยสดใหม่ของ "กุ้งยักษ์ล็อบสเตอร์"จากมหาสมุทรแอตแลนติกแหล่งกำเนิด มาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ฟินทุกเมนู กุ้งยักษ์ล็อบสเตอร์ เนื้อแน่นนุ่มหวาน

ภาพข่าว: ทีโอที ร่วมลงนามความร่วมมือ นำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เร็วๆ นี้ (22 กันยายน 2559) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ร่วมกับ 18 หน่วยงานภาครัฐ โดยมี

ภาพข่าว: คาเฟ่อเมซอน สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน รับซื้อเมล็ดกาแฟดิบ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(ที่ 3 จากซ้าย) และนายประทุม จิณเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (ที่ 3 จากขวา)

เตรียมพบกับมหกรรมแสดงสินค้าแฟชั่นสุดยิ่งใหญ่ FASHION WORLD TOKYO 2016 เริ่ม 7-9 พ.ย.นี้ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

งาน FASHION WORLD TOKYO 2016 มหกรรมแสดงสินค้าแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เตรียมเปิดฉากขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2016 ณ Tokyo Big Sight

ผุดโครงการ Design Service Society นำดีไซน์ 4.0 เอส ยกระดับธุรกิจด้วยการออกแบบ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผนึกกำลังส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการออกแบบไทย จัดโครงการ Design Service Society ขานรับนโยบายประเทศ Thailand 4.0

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบโล่รางวัลและเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์

วาโก้ จับมือ ครูโต จัดทำสินค้าการกุศลคอลเลคชั่นใหม่ นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ เปิดตัวสินค้าการกุศลคอลเลคชั่นใหม่ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก "ครูโต" ม.ล.จิราธร

ภาพข่าว: ซัมซุงฯ รับโล่เกียรติคุณ นวัตกรรม ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบโล่เกียรติคุณให้กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จากการสร้างสรรค์นวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คุณครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งาน BBBครั้งที่ 25 Thailand Baby Kids Best Buy วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2559 นี้ ณ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

อลังการกว่า 1,000,000 รายการ สินค้าแม่และเด็ก ตั้งแต่ตั้งครรภ์- 12 ปี บนพื้นที่กว่า 600 บูทกับงาน Thailand Baby & Kids Best Buy วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ฯสิริกิติ์ -จำหน่ายสินค้าแม่และเด็กทุกแบรนด์ดัง SALE MAX

สร้าง #คนไทยพันธุ์ใหม่ รู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

เวที สช.เจาะประเด็น เร่งสร้างผู้บริโภคไทยยุค ๔.๐ ต้องรู้เท่าทันสุขภาพ ตอกย้ำภารกิจ "ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙" ที่กำลังจะประกาศใช้ มุ่งสร้างความเข้มแข็งยุคข้อมูลท่วมโลกออนไลน์ ยกระดับการเข้าถึง เข้าใจ และนำไปใช้ ผนึกกำลังแผนพัฒนาดิจิตอลฯ

เฉลิมฉลองไปกับวัฒนธรรมดื่มไวน์ของชาวฝรั่งเศษ กับกิจกรรม โซฟิเทลไวน์เดย์ 2559 ที่โรงแรม โซฟิเทล ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ร่วมเฉลิมฉลองไปกับวัฒนธรรมการดื่มไวน์ของชาวฝรั่งเศษ กับกิจกรรม " โซฟิเทล ไวน์ เดย์" ซึ่งเป็นงานประจำปีที่โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภครีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ซึ่งจัดในช่วงเวลาเดียวกับฤดูเก็บเกี่ยวองุ่นแบบดั้งเดิมในประเทศฝรั่งเศส