ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มรภ.สงขลา รับรางวัลบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๑:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา คว้ารางวัลองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ ชูแนวคิดควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง สอดคล้องระเบียบราชการ ควบคู่นำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน อธิการบดีเตรียมเข้ารับประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี วันที่ 26 ส.ค.59

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 จากหน่วยงานราชการทั่วประเทศ จัดโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อแสดงความชื่นชมและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดย มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลในระดับชมเชย ร่วมกับอีก 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมหม่อนไหม กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ส่วนรางวัลระดับดีมีเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัล คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในขณะที่ประเภทดีเด่นและดีเลิศ ไม่มีส่วนราชการใดได้รับรางวัล ซึ่งอธิการบดี มรภ.สงขลา จะเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 26 ส.ค.นี้

อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ได้รับรางวัล มาจากการที่ มรภ.สงขลา ส่งเสริมให้บริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้วยความความถูกต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. ความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่องค์กรได้รับจัดสรร 2. ความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ 3. ความสอดรับกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ กำกับ ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่างๆ ของราชการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยมีเว็บไซต์ให้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการเงินการคลัง และพัสดุ นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคลากรทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ จากวิทยากรภายนอกผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์สูง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการทำงานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

"การที่ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร และเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของเราเป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส จึงทำให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การบัญชี การตรวจสอบภายใน และความรับผิดทางละเมิด" รศ.ดร.สุนทร กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สพฐ.ตรัง พัฒนาครูตามสมรรถนะ เก่ง ดี มีคุณธรรม

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สพฐ. เขต 1 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะเก่ง ดี มีคุณภาพ คุณธรรม เน้นสร้างความเข้มแข็งด้านจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลาย รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ...

กรมการเงินทหารเรือ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมการเงินทหารเรือ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENTING INFORMATION SYSTEM :GFMIS) ทั้งนี้...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง