ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมว.พม. เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ที่ สปป.ลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๑๐ มิ.ย. ๕๙) เวลา ๑๖.๐๐ น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓-๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหลวงพระบางวิว เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมี ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ ๘๐ คน ประกอบด้วย คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นายไมตรี กล่าวต่อไปว่า การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะมนตรีนับแต่การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยการประชุมดังกล่าว ในถ้อยแถลงที่มีต่อที่ประชุม รมว.พม. ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว ในการดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชในเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ อีกทั้ง ยังได้กล่าวสนับสนุนเอกสารผลลัพธ์สำคัญที่จะมีการเสนอให้ผู้นำอาเซียนรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๘ ที่จะถึงนี้จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ "ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ เพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในอาเซียน" ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับแรงงานนอกระบบ "ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้ภัยพิบัติอาเซียนอย่างเป็นหนึ่งเดียว การตอบสนองของอาเซียนต่อภัยพิบัติเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค" นับเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกได้ประจักษ์ถึง "ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน" ในการแสดงความเป็นหุ้นส่วนต่อการรับมือกับเหตุภัยพิบัติ และ"ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตกหล่น" เพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอาเซียนที่ด้อยโอกาส

นายไมตรี กล่าวต่อเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานจัดส่งเจ้าหน้าที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของแต่ละประเทศสมาชิกไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ซึ่ง รมว.พม. ระบุว่า "ไทยเห็นความสำคัญและไม่มีข้อขัดข้องในสาระหลักของเอกสารขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวและจะได้เริ่มต้นกระบวนการภายในประเทศต่อไป" สำหรับการสร้างความเข้มแข็งในการบูรณาการดำเนินงานอาเซียนของเสาสังคมและวัฒนธรรมภายในประเทศนั้น ประเทศไทยจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนด้านสังคม ซึ่งจะเป็นกลไกในการบริหารเชิงนโยบายที่มุ่งเน้นการประสานงานและบูรณการทั้งด้าน "คน ข้อมูล องค์กร และการปฏิบัติงาน" โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation: IO) และมีระบบการนำเสนอและรายงานผลการดำเนินการต่อนายกรัฐมนตรี อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กทม.รับยื่นขอการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ในพื้นที่

กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--กทม. คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับรองมูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแล...

โครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘"

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน จัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่ง - เพดานโหว่แต่กำเนิด ในโครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘" เพื่อขจัดปัญหาปมด้...

โครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทร สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง