ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หลักสูตรใหม่ ป.โท #นวัตกรรมการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์# แห่งในเอเชีย แห่งเดียวในไทย ที่ ม.ศิลปากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นับเป็นครั้งแรกในเอเชีย! ที่สถาบันอุดมศึกษาไทย อย่าง "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ได้ออกแบบหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (Master of Fine Arts Program in Design Innovation and Hotel and Real Estate Management)ที่ผสมศาสตร์ความรู้ระหว่างคณะมัณฑนศิลป์และคณะวิทยาการจัดการ เพื่อผลิตนักออกแบบนวัตกรรมและการจัดการโรมแรมและอสังหาริมทรัพยตัวจริงที่มีความรู้ เข้าใจและมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เหมือนใคร

ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล ประธานหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กล่าวว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกแห่งเอเชียด้วยรูปแบบการเรียนแบบ Participatory Learning ที่ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงได้ โดยไม่ลอกเลียนแบบใครและเป็นความสำเร็จที่เกิดจากตัวตน อัตลักษณ์ของตัวเอง จนเกิดแนวคิดธุรกิจสมัยใหม่ บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน ต้นทุน คืนทุน นวัตกรรมการลงทุนยุคใหม่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม

"รายวิชาส่วนใหญ่เป็นการออกแบบรายวิชาใหม่ๆ ที่ใช้ศิลป์ผสานศาสตร์ บูรณาการคิดค้นไอเดียใหม่ จากในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริง เช่น นวัตกรรมทางการเงิน การตลาดเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดการจัดการเชิงความท้าทาย รวมถึงสามารถการถอดรหัสที่ดินเพื่อการพัฒนา และการสร้างสรรค์โครงการอย่างมีอัตลักษณ์ สอดคล้องกับความเหมาะสมของที่ดิน ด้วยสูตร 4DNA ส่งผลต่อความสำเร็จมากที่สุดจากทุกบริบท ส่งผลต่อการสร้างโครงการที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำสาระสำคัญของนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียน นำไปพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไปในอนาคต"

ด้าน ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้นักธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์แข่งขันในการพัฒนาธุรกิจให้มีจุดเด่น แตกต่างเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งในการพัฒนา หรือสร้างโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์นั้น มีความต้องการบุคลากร แรงงานที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ

"ที่ผ่านมาเราพบว่านักออกแบบที่มีความเข้าใจในการสร้างโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ทั้งในเรื่องศิลป์และศาสตร์ การบริหารจัดการ นวัตกรรมการลงทุนยุคใหม่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมมีน้อยมาก ซึ่งทางคณะมัณฑนศิลป์ มศก.จึงได้จัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างศิลป์และศาสตร์ จากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในแวดวงธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงได้ โดยที่ไม่ลอกเลียนแบบใคร และเป็นความสำเร็จที่เกิดจาก ตัวตน อัตลักษณ์ของตัวเอง จนเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจสมัยใหม่ บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ"ผศ.เอกพงษ์ กล่าว

ขณะที่ นายชาวิช ฉายปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการที่ปรึกษาโครงการ-สถาปนิก กล่าวว่า ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีต่อไปในอนาคต ที่จะช่วยตอบโจทย์นักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความรู้ที่หลากหลาย

"จริงๆแล้วทักษะการออกแบบเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว หรือเรียกง่ายๆว่า จะออกแบบอย่างไรให้ตอบโจทย์เข้ากับพื้นที่นั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆ สถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาชีพนี้ที่พร้อมจะผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการผู้มีความพร้อมทั้งงานออกแบบที่ควบคู่กับการจัดการ มีมุมมองทางด้านทางการตลาด การบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี"

ปิดท้ายที่ 3 ตัวแทนนักศึกษา อย่าง "ทอย-พรชญา พรศรีนิยม" ,"แป้ง-ธันยพร เชษฐพฤนท์" และ "เจ-ธนาพล เตือนวีรเดช" นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาออกแบบตบแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มศก. ต่างเปิดใจพร้อมกันว่า รู้สึกภูมิใจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับวิชาชีพด้านการออกแบบ ให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญาญาโทได้มีทางเลือกใหม่ที่ผสมผสาน 2 หลักสูตรเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ที่หลากหลายที่ไม่ใช่รู้แค่เรื่องการออกแบบ

"แน่นอนว่า การเรียนออกแบบจะต้องมีความรู้ด้านการจัดการด้วย แต่สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี พวกเรามีเรียนในช่วงปี 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาด การลงทุน การคืนทุน ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่ได้เจาะลึกอะไรมาก แต่ถ้าในอนาคตเรามีหลักสูตรนี้รองรับ หรือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก เราเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งตอนนี้ในแวดวงนักออกแบบ ไม่ว่าเป็นออกแบบสินค้า โปรดัก เสื้อผ้า หรือนวัตกรรม สิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้หยุดแค่ในประเทศเท่านั้น เราสามารถโกอินเตอร์ไปยังต่างชาติได้อีกด้วย"

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าวเปิดรับนักศึกษาเพียงจำนวน 15 คน โดยจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง13 มิถุนายน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.086-886-4670 ,086-369-7948 และ080-478-7722หรือ www.dehrm.decorate.su.ac.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระจายความรู้สู่สถาบันอุดมศึกษา ผ่านโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยหนังสือคุณภาพ"

กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดโครงการ"ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยหนังสือคุณภาพ" มุ่งเผยแพร่ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตไปสู่กลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวง...

ภาพข่าว: ประกาศแต่งตั้ง นายจรุง ไชยสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ยูสเฮด ครีเอชั่น นายคาร์ล ไฮน์ บัวร์ ผู้จัดการ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีชรีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง นายจรุง ไชยสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม นายจรุง ไชยสิทธิ์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสบการณ์ด้านการบริหารจากบริษัทฯ แล...

คลื่น 88 ชวนนักศึกษาโหวตนักร้องโปรดขึ้นคอนเสิร์ตมหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--เอไทม์ มีเดีย นิสิต นักศึกษา ชาวพีคเตรียมตัวเฮอีกครั้งกับการกลับมาของคอนเสิร์ต PEAK U UP กิจกรรมดีๆที่ใช้ดนตรีเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยของคลื่น 88 PEAK FM หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาทุกสถาบันเป็นอย่างดีสำหรับคอนเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง