ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นศ.มทร.ธัญบุรี อบรมการทำยาดมและลูกประคบ คุณตาคุณยาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๑:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--มทร.ธัญบุรี

สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงพื้นที่บริการวิชาการเทศบาลลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน ให้แก่ผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำยาดมเปลือกส้มโอและลูกประคบ

ดร.จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา ผู้ดูแลโครงการ เปิดเผยว่า เทศบาลลำสามแก้ว เป็นเทศบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในวิชาดูแลผู้สูงวัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา เป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่จริง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 45 คน นักศึกษาจะได้เห็นปัญหาจริง บางครั้งหารนั่งเรียนในห้องเรียน นักศึกษาจะไม่ได้ประสบการณ์จากเหตุการณ์จริง ความรู้บางเรื่องต้องหาเพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน ซึ่งในวันนี้มีผู้สูงอายุที่เกษียณอายุราชการ ที่มีความรู้ทางสมุนไพร สามารถถ่ายทอดความรู้บางเรื่องให้กับตัวนักศึกษาได้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยบัณฑิต Hand On ได้ปฏิบัติจริง โดยยาดมจากเปลือกส้มโอ เป็นสูตรโบราณ ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ เช่นเดียวกับลูกประคบสูตรรักษาอาการเมื่อยล้า ซึ่งสามารถนำทำใช้ในครัวเรือนได้

นายบุญไกร บุญคุ้ม นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เปิดเผยว่า จากข้อมูลในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เทศบาลลำสามแก้ว มีผู้สูงอายุจำนวน 4,000 คน ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน ให้แก่ผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำยาดมเปลือกส้มโอและลูกประคบ มีผู้สูงอายุมีความรู้ สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจสร้างอาชีพ หรือมีการร่วมกลุ่ม เพื่อนำมาเงินกองทุนหมู่บ้านมาสนับสนุนร่วมไปถึงการนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้มีเครือข่าย สร้างสุขภาพจิตที่ดี ได้พบเจอวัยเดียวกัน

คุณยายวัย 68 ปี นางสาวผาณิต พยัคฆโส เล่าว่า ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้สูงอายุได้เรียนรู้สามารถทำเองได้ โดยตนเองเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน รับผิดชอบในชุมชนพรร่มเย็น เข้าไปดูแลสุขภาพ ซึ่งบางครัวเรือนมีผู้ป่วยติดเตียง ความรู้ที่ได้จากการทำยาดมเปลือกส้มโอ และลูกประคบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้ และจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปบอกต่อกับสมาชิกในกลุ่มด้วย

คุณตาวัย 63 ปี นายสุเฆม ทองหล้า เล่าว่า ตอนนี้อยู่บ้านดูแลหลานๆ ทำให้มีเวลาว่าง ทุกครั้งที่เทศบาลจัดงานจะเข้ามาร่วมทุกครั้ง เพราะว่า ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ได้จริง ทุกครั้งที่มาจะสนุกสนาน เช่นเดียวกับวันนี้ที่วิทยากรเป็นนักศึกษา เห็นถึงพัฒนาการของนักศึกษาสมัยนี้ ที่มีความเป็นจิตอาสาสูง เมื่อเทียบกับสมัยก่อน จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ถ้ามีโอกาสจะไปต่อยอดเป็นธุรกิจ แต่จะนำความรู้ไปบอกเพื่อนบ้าน เพราะว่าตนเองเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านศุภวรรณ ยาดมเปลือกส้มโอสูตรโบราณของนักศึกษาในวันนี้ แปลก และมีสรรพคุณทางยา ดมแล้วสดชื่น

"เนย" นางสาวพลอยไพริน วงษ์ศรีไข นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา เล่าว่า รู้สึกดีใจและประทับใจ มีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณตาคุณยาย จะมีความรู้เรื่องสมุนไพร สอนทำยาดมเปลือกส้มโอ บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ซึ่งคุณตาคุณยายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้ทำให้ตนเองเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้สูงอายุต้องการให้ลูกหลานสนใจ เป็นครั้งแรกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้ลงพื้นที่นอกห้องเรียน ตื่นเต้นมาก แต่จะพยายามเตรียมตัวหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด

เช่นเดียวกับ "ข้าวต้ม" นายคชาถา สีหามาตย์ นักศึกษาสาขาสุขภาพความงามและสปา เล่าว่า รับผิดชอบในส่วนของการทำลูกประคบ เป็นสูตรบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คุณตาคุณยายให้ความร่วมมือกิจกรรมดี ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยดี ระหว่างที่เรียนมีการเสริมกิจกรรมสันทนาการสร้างรอยยิ้มให้กับคุณตาคุณยาย ได้รับความเรื่องสมุนไพรไทย สิ่งที่ไม่เคยรู้จากห้องเรียนก็ได้รู้ ถ้ามีโอกาสอยากกลับมาทำกิจกรรมที่นี่อีก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน ให้แก่ผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำยาดมเปลือกส้มโอและลูกประคบ ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี กับเทศบาลลำสามแก้ว จ.ปทุมธานี เป็นโครงการที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ผ่านการทำกิจกรรมของสองวัยที่สามารถปรับเข้าหากันได้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครองแชมป์สัดส่วนผู้สมัครต่อจำนวนผู้รับ

การสอบคัดเลือก กลุ่มที่ 1 วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2553 ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กลุ่มที่ 2 สอบวันที่ 12 - 13...

นานาชนิดผลงานดีเด่นบัณฑิต ธัญบุรี สร้างอาชีพ-รายได้ ชูประโยชน์ของชาติ

ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้ว สำหรับงาน “ราชมงคล RT สร้างคนสู่งาน” ประจำปี 2553 และงาน “OPEN HOUSE” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่ขนเทคโนโลยีใหม่ๆ และอาชีพหลากหลายที่น่าสนใจมาเผยแพร่...

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือ ที-เด็ด

กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จะจัดแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง