ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๒๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พม. จัดกิจกรรมค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ ๗ ระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ตามโครงการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันนี้ (๑๒ พ.ค. ๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์๑ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์พลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุเพลิงไหม้หอพักโรงเรียนใน จ.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีก ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๒๔ พ.ค. ๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่๔๐๒/๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากกรณีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงเสียหายหมดทั้งหลัง ซึ่งใช้เป็นหอพักนักเรียนหญิงชั้นประถมของโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ทำให้มีนักเรียนหญิง ถูกไฟคลอกเสียชีวิตรวมจำนวน ๑๗ ราย นั้น ตนมีความห่วงใยเด็กและครอบครัวที่ได้ผลกระทบทุกคน จึงได้มอบหมายนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายในวันนี้ (๒๔ พ.ค. ๕๙) เพื่อมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ฯ รวมทั้งติดตามการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าว ล่าสุดได้รับรายงานจากนางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

(พมจ.เชียงราย) ว่า ขณะเกิดเพลิงไหม้มีเด็กที่อยู่ในหอพักดังกล่าวจำนวน ๓๖ คน โดยมีเด็กหญิงถูกไฟคลอกเสียชี

รมว.พม. เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันนี้ (๒๔ พ.ค. ๕๙) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องวิภาวดี บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเด็กทารกเพศหญิงวัยแรกเกิดที่ถูกทิ้งใน จ.ระยอง ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันนี้ (๒๕ พ.ค. ๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งติดตามช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้หอพักโรงเร ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันนี้ (๒๕ พ.ค. ๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า จากกรณี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น.

พม. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางก ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันนี้ (๓๐ พ.ค. ๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือครอบครัวหญิงชราที่เก็บผักบุ้งขายหารายได้เลี้ยงดูสามีและลูกที่ป่ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันนี้ (๓๐ พ.ค. ๕๙) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุเวลเนสซิตี้ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันนี้ (๓๑ พ.ค. ๕๙) เวลา ๑๔.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุเวลเนสซิตี้

รมว.พม. ย้ำเปิดรับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนใหม่ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันนี้ (๓๑ พ.ค. ๕๙) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เอไอ ไทยแลนด์ ต่อยอดความสำเร็จ #โดราเอมอน สุดยอดดาราการ์ตูนขวัญใจชาวไทย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ เอไอ ไทยแลนด์ ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ 'โดราเอมอน' ในประเทศไทย ผนึกพลังร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนาและเมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมการตลาดตลอดปี 2559 เอาใจแฟนคลับโดราเอมอนทั่วประเทศ

ภาพข่าว: ซัสโก้จับมือลอว์สัน 108 เปิดสาขาล่าสุด ในปั้มซัสโก้ข้างสำนักงานการบินไทย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายมาวีร์ สิมะโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีแก่ มร.โคเรอากิ ทามุระ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สห ลอว์สัน

ภาพข่าว: เอไอ ไทยแลนด์ จับมือ เซ็นทรัลและเมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมเอาใจแฟนคลับตลอดปี ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายธวัช อิมราพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับนางสาวภาสวรรณ จันทร์คู่ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ (ที่ 4

Gossip News: ปลื้ม! แบรนด์ดังระดับโลกเลือก ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ช่วงนี้กระแสข่าวฮอตคงหนีไม่พ้นเรื่องความเคลื่อนไหวของศูนย์การค้าย่านปทุมวัน เพราะล่าสุด 'การเปิดสาขาแรกของ 'อีทูดี้ (ETUDE)' ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ เล่นเอาพื้นที่สี่แยกปทุมวันแทบจะมีคนยืนทุกตารางนิ้ว งานนี้ที่ปลื้มสุดๆ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)" เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วธ.ขยายกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เชิญชวนผู้นำชาวพุทธ 85 ประเทศทั่วโลก ร่วมกิจรรมสวดมนต์ข้ามปี ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ในการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับการสนับสนุนวัฒนธรรมและศาสนา" ซึ่งมีประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ 85

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมอาเซียน (SCC) ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมอาเซียน+๓ (APTCCN) ครั้งที่ ๕ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์

บอร์ดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เดินหน้าผลักดัน ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559 ที่ห้องประชุม 1 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ว่า วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วธ. จัดนิทรรศการ สืบฟื้น คืนศิลป์ แผ่นดินสยาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง "สืบฟื้น

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการสนับสนุนวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในงาน The 13th United Nation for Day of Vesak Celebration Buddhist Path to World Peace

วธ. แนะแนวทางออกแบบชุดประจำชาติไทย ในเวทีประกวดมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อแขนงต่างๆ ถึงกรณีที่กองประกวดมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้มีการเปิดเผยชุดประจำชาติ ชุด "สุวรรณเจดีย์" ซึ่งเป็นชุดที่เหมือนยกมาทั้งเจดีย์ สีทองทั้งตัว

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเก ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง สืบฟื้น คืนศิลป์ แผ่นดินสยาม พร้อมด้วยดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคุณกันธิชา ฉิมศิริ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคุณกันธิชา ฉิมศิริ ตัวแทนประเทศไทยที่จะเข้าประกวดมิสซิส ยูนิเวิร์ส 2016 เมืองกวางโจว ประเทศจีน

ภาพข่าว: รมว.วธ.เปิดนิทรรศการถาวร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30

วธ.จัดประชุม 10 ชาติอาเซียน พร้อมดึงจีน- ญี่ปุ่น-เกาหลี ปั้นโครงการพัฒนาศักยภาพความร่วมมืออาเซียน ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ วธ.ได้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 17 (SCC) และการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ครั้งที่ 5 (APTCCN)

ทั่วโลกขานรับภาวะผู้นำแบบยั่งยืน ต่อยอดแนวคิด อันทรงคุณค่าของไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" แนวคิดอันทรงคุณค่าของไทยที่นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยและแนวทางการบริหารจัดการของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 17 เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2573 ได้รับการกล่าวถึงในการประชุมนานาชาติ เรื่อง

ภาพข่าว: การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2559 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2559 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม

วิทยาลัยการจัดการ มหิดล ชวนร่วมงาน CMMU โชว์เคส ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "CMMU โชว์เคส" ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นวัตกรรมสามประสาน สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่" จาก 3 กูรูด้านธุรกิจทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และด้านการเงิน

ชวนช้อปสุดฟินกับแคมเปญแห่งปี Amarin Mid-Year Sale ลุ้นบินฟรี ถ้าคุณกล้าช้อป ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

อัมรินทร์ พลาซ่า ชวนช้อปสุดฟิน บินตรงสู่ดินแดนซากุระกับแคมเปญแห่งปี "Amarin Mid-Year Sale ลุ้นบินฟรี ถ้าคุณกล้าช้อป เราก็กล้าให้" ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ชวนขาช้อปลุ้นบินฟรีกับแคมเปญแรงๆต้อนรับครึ่งปี "Amarin Mid-Year Sale ลุ้นบินฟรี ถ้าคุณกล้าช้อป

ภาพข่าว: งานเด่นเงินดีกับ MET 107 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

คลื่น Met 107 FM ชวนหนุ่มสาวออฟฟิศมาเปลี่ยนชีวิตให้มีความ Balance งานเด่นเงินดีแถมมีประสิทธิภาพกับการสัมมนา "Work Smarter, Not Harder สมอง 2 ด้าน ฉลาดงาน ฉลาดเงิน" ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. นี้ เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องเลิศวนาลัยแกรนด์บอลรูม

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัล ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ มอบโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตรผ่านการคัดเลือก "ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน" จำนวน 28 ราย โดยมี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ สำนักงาน ปปท.

มหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวม้ง ณ บ้านใหม่ร่องกล้า นครไทย ประกอบงานวิจัย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

"ซากุระเมืองไทย" หรือ "นางพญาเสือโคร่ง" ดอกสุดท้าย ณ ภูลมโล ร่วงโรยไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่พวกเราชาวสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเยือนที่นี่ในช่วงเดือน ๖ สัมผัสกับอากาศอันแสนอบอ้าวร้อนระอุ ด้วยภารกิจ

ภาพข่าว: สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมเอ็มโอยูภาครัฐและเอกชน 2 ฉบับ ร่วม รวมพลังประชารัฐ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (คนที่สามจากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์" ภายในงาน Digital Thailand 2016 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด

50 ปี โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เวที Yamaha Thailand Music Festival ก้าวสู่ Trends in Music Education in ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

50 ปี โรงเรียนดนตรียามาฮ่า Yamaha Thailand Music Festival เวทีแห่งความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า เปิดโลกแห่งเสียงดนตรีที่สมบูรณ์แบบที่สุดภายใต้หลักสูตร Yamaha Music Worldwide Education System เอกลักษณ์หนึ่งเดียวจาก Yamaha Music Foundation

เปิดตัว โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน : ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทย สนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งติดอาวุธทางปัญญาให้เยาวชน เปิดตัว โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน : ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน

ภาพข่าว: ร่วมงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 17 (Thai Festival 2016) ณ กรุงโตเกียว ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จัดการแสดงสาธิตการเพ้นท์ผีตาโขน และดอกไม้เทียน ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 17 (Thai Festival 2016) ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ฯพลฯ นายดอน

รมย์รวินท์ คลินิก ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายสู่วัยรุ่น งัดกลยุทธ์ร่วมเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

คร่ำหวอดในวงการคลินิกความงามมากว่า 1 ทศวรรษ "รมย์รวินท์ คลินิก" คลินิกผิวพรรณและความงาม ที่มีฐานลูกค้าระดับพรีเมี่ยมเบอร์ต้นๆ เตรียมขยายฐานกลุ่มเป้าหมายสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 30% พร้อมเดินหน้างัดกลยุทธ์จัดกิจกรรมเอาใจ

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากผลพลอยได้ทางการเกษตร ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เดินทางเยี่ยมชมกิจการบริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้

ภาพข่าว: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรำลึก ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายวุฒิ เร่งประดุงทอง นักวิชาการศุลากากรชำนาญการพิเศษ ส่วนบริการศุลกากร 3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารัฐสภา พระราชวังดุสิต

จากแรงบันดาลใจเมนูขนมไทยยอดนิยม ข้าวเหนียวมะม่วง สู่ ซัมเมอร์เซนส์ดีไลท์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เสนอสปาทรีตเม้นท์สุดพิเศษรับหน้าร้อน "ซัมเมอร์เซนส์ดีไลท์" (Summer Sense Delight) ที่ได้แรงบันดาลใจจากเมนูขนมไทยเลื่องชื่อ "ข้าวเหนียวมะม่วง" โดยเน้นใช้ส่วนผสมหลัก อาทิ ข้าวเหนียวดำและขาว

ภาพข่าว: About Work ลดราคา ฉลองเปิดตัว ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

" About Work " สุขุมวิท ซอย 3 ( นานา ) พื้นที่ให้เช่าแนวคิดใหม่ ในรูปแบบ Rental Space สำหรับให้ใช้พื้นที่ร่วมกันในการทำงาน รองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ ช่างภาพ หรือผู้ที่ต้องการพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ About

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าประเภทท่อเหล็ก ปริมาณ 16,443 ชิ้น น้ำหนัก 481,490 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นาย กุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมสินค้าประเภทท่อเหล็ก ปริมาณ 16,443 ชิ้น น้ำหนัก 481,490 กิโลกรัม ซึ่งผู้ส่งออกได้ทุจริตฉ้อฉลในการขอคืนเงินอากร ตามมาตรา 19 ทวิ โดยใช้กลวิธีวนสินค้าที่อ้างว่าเป็นของที่ตนผลิตเพื่อส่งออก

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเมษายน 2559 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

"เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2559 สะท้อนสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะ การลงทุนในหมวดก่อสร้าง ขณะที่การใช้จ่ายรัฐบาลยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยโดยขยายตัวสูงที่ร้อยละ 16.8 ต่อปี

รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนเมษายน 2559 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

"เศรษฐกิจภูมิภาคฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป นำโดย กทม.และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวและการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวดีเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ ส่วนการบริโภคสินค้าและบริการของภูมิภาคปรับตัวดีขึ้น แม้จะมีการหดตัวของการบริโภคสินค้าคงทน

ภาพข่าว: ผอ.สศค. แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเม.ย.2559 และรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ที่ปรึกษาด้านนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเมษายน 2559

โปรซีเคียว แนะนำสาขา ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท โปรซีเคียว จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย ภายใต้แบรนด์ "โปรซีเคียว" ( Prosecure ) แนะนำร้านจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย โปรซีเคียว โดยทุกสาขาจะมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในเหมือนกันทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย

ภาพข่าว: กองทัพกันดั้มบุกภูเก็ต ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท เดกซ์ ดรีม เอกซ์เพรส เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "GUNDAM FESTA 2016 IN THAILAND @Jungceylon" ที่จะยกทัพขบวนหุ่นยนต์กันดั้ม กันพลา

ภาพข่าว: เปิดนิทรรศการภาพถ่าย Colour of ASEAN ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

มร.เบเบ็บ จูนจูนัน อัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และภาสพร สังฆสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ร่วมเปิดนิทรรศการภาพถ่าย COLOUR OF ASEAN ของดร.ธนะวัฒน์ ลิขิตคีรีรัตน์ และเพื่อนช่างภาพ ที่ได้จากการเดินทางไปยังประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

โสสุโก้ เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมประกวดมาสคอตชิงรางวัลรวม 250,000 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด จัดกิจกรรมโรดโชว์ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเชิญชวน นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ อายุไม่เกิน 35 ปี ร่วมส่งผลงานในโครงการประกวดมาสคอตของโสสุโก้ ภายใต้แนวคิด "ใส่ใจทุกเรื่อง กระเบื้องโสสุโก้" ชิงรางวัลรวมมูลค่า 250,000

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าประเภทท่อเหล็ก ปริมาณ 16,443 ชิ้น น้ำหนัก 481,490 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมสินค้าประเภทท่อเหล็ก ปริมาณ 16,443 ชิ้น น้ำหนัก 481,490 กิโลกรัม ซึ่งผู้ส่งออกได้ทุจริตฉ้อฉลในการขอคืนเงินอากร ตามมาตรา 19 ทวิ โดยใช้กลวิธีวนสินค้าที่อ้างว่าเป็นของที่ตนผลิตเพื่อส่งออก

ฤดูกาลของ ไวลด์ แซลมอน จากอลาสกา ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว! ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

พบกับแซลมอนสด ใหม่ ที่เราได้มาจากการจับครั้งปฐมฤกษ์ของช่วงเปิดฤดูกาลที่แม่น้ำคอปเปอร์ (อลาสก้า, อเมริกา) ตลอดทั้งเดือนนี้ (1 – 30 มิถุนายน 2559) ห้องอาหารอะคาล่า (คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา) ขอนำเสนอ - ข้าวผัดไวลด์ อลาสกัน ซอคอาย แซลมอน:

ภาพข่าว: การอบรมหลักสูตร ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (WCO National Training on Trade Facilitation Agreement for Thailand)" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน TFA

คอบรอบ 3 ปี คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ นำโดย สุนิสา สุทธศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดงานฉลองครบรอบ 3 ปี โดยมี นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ จิตติมา คนตรง ดร.ยศวีร์ สายฟ้า พ.ญ. วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ดวงพร ลือกิตินันท์ ร่วมงาน ณ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ชั้น 5

กรมศุลกากรจับกุมขบวนการฉ้อฉลการขอคืนเงินอากรสินค้าประเภทเหล็ก ตามมาตรา 19 ทวิ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559) เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถยนต์หน้าส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมสินค้าประเภทท่อเหล็ก ปริมาณ 16,443 ชิ้น น้ำหนัก 481,490 กิโลกรัม

กรรมการ ป.ป.ช. บรรยายบทบาทของเครือข่ายกับการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการทุจริต ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทและความสำคัญของเครือข่ายกับการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการทุจริต

การกลับมาอีกครั้งของพูลปาร์ตี้สุดมันส์ ที่โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บาย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

สิ้นสุดการรอคอย สำหรับพูลปาร์ตี้สุดชิค ริมสระน้ำดีไซน์เก๋รูปตัวปลาบาราคูด้า ที่นี่ที่เดียวในพัทยา ณ โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บาย โซฟิเทล ในวันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2559 นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00น. พร้อมทัพดีเจชื่อดัง อาทิ ดีเจ VLADI,

ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์มอบทุนการศึกษา ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายทวีชัย ตังธนาวิรุตม์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด ในเครือนิปปอนเพนต์ ผู้นำด้านนวัตกรรมสีพ่นซ่อมรถยนต์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 17 ทุน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เฝ้าถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม หัวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ พร้อมคณะนักวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย

ภาพข่าว: ISMED จัดฝึกอบรมนักออกแบบรุ่นใหม่ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายอยุทธ์ เตชะสุกิจ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ SMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED) จัดงานกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้น

ชาวเลราไวย์ ตื้นตัน มีไฟฟ้าใช้แล้ว หลังรอมาทั้งชีวิต พระครูวิมลปัญญาคุณ (The Solar Monk) ชู โครงการ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ชาวเลราไวย์ ตื้นตัน มีไฟฟ้าใช้แล้ว หลังรอมาทั้งชีวิต "พระครูวิมลปัญญาคุณ (The Solar Monk) ชู โครงการ "ค่าไฟสามบาทใช้ทั้งชาติไม่มีวันหมด" ด้วย Solar Cell ออฟกริด แก้ปัญหาสายส่งเข้าไม่ถึง พระครูวิมลปัญญาคุณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อ.โขงเจียม

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มอบทุนเรียนดี/ขาดแคลน นศ. เศรษฐศาสตร์ มธ. รวม 837,000 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและขาดแคลน จำนวน 20 ทุน รวม 837,000 บาท แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว-สเปน ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ของ UNWTO แย้มเผยมุมมองการส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในเวทีการประชุม Executive Council ครั้งที่ ๑๐๓ ณ เมืองมาลากา ราชอาณาจักรสเปน พร้อมเชิญชวนประเทศต่างๆ

ภาพข่าว: เอสเอ็ม ที ปริ้นเซส จัดสัมมนาตัวแทนขาย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

เมื่อเร็วนี้นางสาวทมิตา กิติรัตน์ชัย กรรมการบริหาร และนางสาวสุภาพร วิกรัยธนาคม กรรมการบริหารด้านการตลาด บริษัท เอสเอ็ม ที ปริ้นเซส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมลดน้ำหนักและผลิตภัณฑ์ความงาม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2559

ซุบซิบ: กิจกรรมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บอสใหญ่แห่งดอนเมืองโทลล์เวย์ ธานินทร์ พานิชชีวะ เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมยกทัพพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่ม โรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง

Nano Stem Coll 4G ฉลองยอดขายทะลุ 5,000 กล่อง ภายใน 2 เดือน พาสมาชิกบินไปอวดหน้าใสถึงเกาหลี ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

แรงอะไรเบอร์นั้น...ไม่ว่าจะออก Product อะไรมาก็ดังเปรี้ยงระดับปืนใหญ่ จะใครซะที่ไหน...ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) เจ้าเดิมนี่ล่ะค่ะคุณขา Nano Stem Coll 4G สเต็มเซลล์เข้มข้นคอลลาเจน สูตรชงพร้อมดื่ม ติดสปอร์ตไลท์ให้ผิวสวย เปล่งพลังออร่า ที่ขนสมาชิกนั่ง

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด ใน โครงการวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดยผู้บริหาร คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดงาน "ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด ใน โครงการวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2016" กิจกรรมที่เสริมสร้างให้เยาวชนไทยได้ใช้จินตนาการและแรงบันดาลใจ

แพ็คเก็จ Chic Aperitif สุดเก๋สำหรับลูกค้าคนพิเศษที่โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บาย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บาย โซฟิเทล ขอนำเสนอแพ็คเก็จ "Chic Aperitif" สุดเก๋สำหรับลูกค้าคนพิเศษที่จองห้องพักผ่านเว็บไซต์ Hotelbaraquda.com Sofitel.com และ Accorhotels.com เท่านั้น

ภาพข่าว: รมว.พลังงาน นำคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม

กปภ.ย้ำน้ำเค็มรุก ไม่กระทบผลิตน้ำประปา ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันปัญหาน้ำเค็มจะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของ กปภ. พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดค่าความเค็มให้อยู่ในมาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ

ปภ. ประสานทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประสานจังหวัดภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 37 จังหวัด จากการติดตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน คาดว่ามีแนวโน้มเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในระหว่างปลายเดือนมิถุนายน –

อ.ยิ่งศักดิ์ลงนามร่วมปั้นเชฟไทยสู่ออสเตรเลีย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ จับมือกับ Technical and Further Education Western Sydney Institute (TAFE WSI) และ Five Stars Education ประเทศออสเตรเลียผลิตบุคลากรด้านเชฟ ป้อนร้านอาหารไทยในซิดนีย์ โดยมีพิธีลงนาม ณ ห้อง THOS-THE CONSERVATORY

อะซิมุท ยอร์ช จัดงานเปิดตัว อะซิมุท ยอร์ช แอตแลนติส 43 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

อะซิมุท ยอร์ช ประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (MGC-ASIA) จัดงานเปิดตัว "อะซิมุท ยอร์ช แอตแลนติส 43" เรือยอชท์ที่ใหญ่ที่สุดในรุ่นแอตแลนติส

จับจริง..แจกจริง ลุ้นทองที่จิฟฟี่ ทุกสาขา กับแคมเปญ ลุ้นรวย ลุ้นทอง 99 บาท 99 รางวัล ครั้งที่ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จับรางวัลผู้โชคดีได้รับทองคำแท่งมูลค่า 1 บาท จำนวน 33 รางวัล ครั้งที่ 1 จากแคมเปญ "ลุ้นรวย ลุ้นทอง 99 บาท 99 รางวัล" บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จับรางวัลผู้โชคดีได้รับทองคำแท่งมูลค่า 1 บาท จำนวน 33 รางวัล

แม็คโคร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ #แม็คโครจัดให้ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่งในระบบสมาชิกได้ดำเนินการขยายจำนวนสาขาเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้า สมาชิก และผู้ประกอบการทั่วประเทศ แม็คโครมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

ภาพข่าว: นิสิต VISTEC เยี่ยมชมสถาบันวิจัย ปตท. ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ธีรเดช ทังสุบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. แก่ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และคณะนิสิตของสถาบันวิทยสิริเมธี

ผู้ประกอบการ SME เผยเคล็ดลับ สู้เพื่อฝันเพื่อวันแห่งความสำเร็จ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

"เรื่องสเต็กต้องเรา สเต็กรสชาติดี มีคุณภาพ สลัด สปาเก็ตตี้ ไม่เป็นรอง ต้อง "สเต็กน้าหนู" นี่คือสโลแกนของผู้ชายตัวเล็กๆ ที่มีหัวใจนักสู้ ฝ่าฝันอุปสรรคบนเส้นทางธุรกิจ ล้มแล้วล้มอีกไม่รู้กี่ครั้ง แต่เขาก็ไม่เคยท้อ สู้จนประสบความสำเร็จ

ภาพข่าว: ทีมธรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2016 ครั้งที่ 13 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางนาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรวดี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ นางมนัสฤดี สุวรรณรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม The Infinityจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#a day# ชวนวิ่ง...อิ่มบุญ มหกรรมวิ่ง Tigerplast Presents HUMAN RUN ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

กลับมาแล้วสำหรับมหกรรมวิ่งที่นักวิ่งตั้งตารอคอย "Tigerplast Presents HUMAN RUN 2016"นิตยสาร a day(อะเดย์) ร่วมกับ พลาสเตอร์ปิดแผล Tigerplast จับมือสร้างปรากฎการณ์ UNSTOPPABLE ชวนคนไทย คนต่างชาติ คนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ พร้อมใจวิ่ง ภายใต้แนวคิด

Keio Plaza Hotel Tokyo ร่วมกับ National Noh Theatre นำเสนอความงดงามของละคร โนห์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

Keio Plaza Hotel Tokyo โรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ในย่านชินจูกุ กรุงโตเกียว เตรียมนำละคร "โนห์" ศิลปะการแสดงที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของโลกมาจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 29 มิถุนายน 2016

บิ๊กแอส+มายด์ จัดหนักความมันส์ ฟินขั้นสุด!! ใน #ทีเด็จฯ 2 พ่อก็คือพ่อ! ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ต "ทีเด็จฯ 2 Big Ass Mild Concert" #พ่อก็คือพ่อ การันตีความมันส์โดย"บ้านสมเด็จฯโชว์บิส" หลังจากปีที่แล้ว มันส์แบบสุดขั้วไปกับ "ทีเด็จฯ! LOMOSONIC CONCERT" กลับมาปีนี้ ไม่เสียยี่ห้อ "บ้านสมเด็จฯโชว์บิส"

พม. ร่วมประชุมคณะทำงาน UPR สมัยที่ ๒๕ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเพื่อนำเสนอรายงานทบทวนสิทธิมนุษยชนข ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันนี้ (๑๑ พ.ค. ๕๙) นางเสาวนีย์ โขมพัตร โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)ได้มอบหมายให้ตน และคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องได้แก่

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสู้ชีวิตที่ป่วยเป็นมะเร็ง ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)

ภาพข่าว: ประกาศผลแบรนด์ยอดนิยม #Marketeer No.1 Brand Thailand 2015-2016 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องฉัตรา โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ (ที่ 2) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 'Marketeer No.1 Brand Thailand 2015-2016'

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรีจัดโครงการมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

สำนักงานสหกิจและแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ

พม. จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มุ่งเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนง ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน "ผู้บริหาร สค. กับการพัฒนาที่ยั่งยืน" พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร"

พม. จัดพิธีมอบโล่และเงินรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนพิการไทย จากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ที่บริเวณโถง ชั้น ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนพิการไทย

อิ่มคุ้มมา 4 จ่าย 3 บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ และซันเดย์ บรั๊นช์ ณ ห้องอาหารฟีสท์ โรงแรมรอยัล ออคิด ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ห้องอาหารฟีสท์ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ขอเชิญท่านมาอื่มอร่อยหลากหลายเมนูอาหารนานาชาติในมื้อค่ำ และซันเดย์บรั๊นช์ ที่เราคัดสรรอาหารสุดพิเศษมากมายไว้บริการ เลือกอิ่มอร่อยอาหารรสเลิศในแบบคุณด้วย 3 ธีมอาหาร ได้แก่ บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ ระหว่างเวลา 18.00 –

บุฟเฟ่ต์เบียร์ และไซเดอร์ อร่อยเพลินคู่ทาปาสแบบไม่อั้น ณ ห้องอาหารริเวอร์ไซด์ กริลล์ โรงแรมรอยัล ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ห้องอาหารริเวอร์ไซด์ กริลล์ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ขอเชิญคุณมาสังสรรค์พร้อมเพื่อนฝูงในค่ำคืนของเบียร์ ไซเดอร์ และทาปาส ทุกคืนวันศุกร์แรกของทุกเดือน ซึ่งเดือนนี้ตรงกับคืนวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.30 น.

2 สถาบัน ราชภัฏโคราช จับมือ MOU ประชุมสังเคราะห์ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนองานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 โดยมี รองศาสตราจารย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช ดำเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้ เรือนโคราช ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีชีวิต จัดสร้างเรือนโคราช ณ บริเวณสวนหย่อมฝั่งตรงข้ามลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์

ปลุกสำนึกเยาวชน ฟื้นชาติพันธุ์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ปัจจัยในเรื่องภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนถือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การสืบค้นเรื่องราวต้นกำเนิดของบรรพบุรุษในสมัยอดีต โดยเฉพาะพื้นเพความเป็นมาด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องประเพณี วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สืบสาน

ภาพข่าว: SPU : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานทั้ง 10 สถาบัน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย ภายใต้แนวคิดร่วมสร้างชุมชน ("บวร" บ้าน วัด โรงเรียน) แห่งคุณธรรมและสามัคคีเพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เนรมิตงานแต่งแด่ทุกคู่รักพร้อมแพคเกจสุดพิเศษ ณ งานเวดดิ้งแฟร์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ขอเชิญทุกคู่รักที่กำลังวางแผนเตรียมงานวิวาห์ในฝันสุดพิเศษ เข้าร่วมงานเวดดิ้งแฟร์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารี ฮอลล์ และเยี่ยมชมบูธ P42 ของโรงแรมฯ ในวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 11.00 – 21.00 น.

ทีมหมีขาวจาก ม.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตท คว้าแชมป์โลกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ACM-ICPC 2016 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ปิดฉากการแข่งขันเขียนโปรแกรมนานาชาติ ACM International Collegiate Programming Contest ครั้งที่ 40 หรือ ACM-ICPC 2016 WORLD FINALS ไปแล้วอย่างน่าประทับใจ เหล่านักศึกษาเซียนซอฟต์แวร์จากทั่วโลก 128 ทีม

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ @Pomsmile by katooon Dream Team Pom ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดบูธตรวจสุขภาพน้องหมา พร้อมกับให้ความรู้เรื่อง 'การดูแลน้องหมาพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ในหน้าร้อน' จากสัตวแพทย์ ในงาน "Pomsmile by katooon Dream Team Pom" ที่โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

การอบรม บันทึกอัพสมอง เปิดรับสมัคร! ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมอบรมพัฒนาความคิด พิชิตการเรียน อัพสมองด้วยเครื่องมือบันทึกและเทคนิควิธีการต่างๆ เทคนิคที่ได้ฝึกฝน อาทิ จดบันทึกอย่างไรให้ได้มากกว่าฟังบรรยายในห้องเรียน ฝึกฝนความจำอย่างไรให้จำได้แม่นยำ ประยุกต์ใช้แผนผังความคิดก่อนสอบ การตั้งคำถามเพื

ภาพข่าว: สหพัฒน์ จัดกีฬาสีกระชับสัมพันธ์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายบุญชัย โชควัฒนา (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางผาสุข รักษาวงศ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการรองผู้อำนวยการอาวุโส และ นายเวทิต โชควัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการรองผู้อำนวยการ จัดงานกีฬาสี "SPC Family Sport Day 2016"

IfItIs จัด Mini Charity Concert ฉลองครบรอบ 6 ปี ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

IfItIs ร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นสุดเก๋ในซอยทองหล่อ 23 ของสองสถาปนิกและอินทีเรียร์สาว หนูดี-นุดี กีรติยะอังกูร และ นุช-รัตนนันท์ กิติวัฒน์ จัดงานปาร์ตี้ฉลองครบรอบ 6 ปี ภายใต้แนวคิด '5 Steps to Success'

ภาพข่าว: ประกันสังคม จ.เชียงใหม่ มอบของขวัญ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ณ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

คุณพิมพ์ผกา สุหิตานุเคราะห์ หัวหน้าแผนกตรวจสอบทรัพยากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ คุณทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคม จ.เชียงใหม่พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยม โรงพยาบาลลานนา เนื่องในวันแรงงาน แห่งชาติ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก

ธรรมศาสตร์ นำร่องยกระดับเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม สู่ ประเทศไทย 4.0 รุกเปิดตัว วัสดุกักเก็บน้ำมัน ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รุกเปิดตัว วัสดุกักเก็บน้ำมัน นวัตกรรมจากน้ำยางพารา ที่ใช้ซ้ำได้ทั้งวัสดุและน้ำมันครั้งแรกของโลก นวัตกรรมใหม่จากน้ำยางพาราที่มุ่งแก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณหนุ่ม อรรถพร ธีมากร ดาราและผู้กำกับชื่อดัง เผยเหตุผลเลือกโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ให้บุตรชายสุดที่ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

หากกล่าวถึงผู้กำกับชื่อดัง...วินาทีนี้คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกับคุณหนุ่ม อรรถพร ธีมากร ที่นอกจากสวมบทบาทการเป็นนักแสดง, ผู้กำกับและยังเป็นคุณพ่อคนเก่งที่ดูแลเอาใจใส่บุตรชายเป็นอย่างดี

ลอว์สัน108 ชวนคุณมาเป็นเจ้าของ มินิไดอารี่อเนกประสงค์ สุดคุ้มกับ แลกซื้อ 50 รับ 300 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้ให้บริการร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่นแบรนด์ "ลอว์สัน108" จัดแคมเปญพิเศษหน้าร้อน คืนกำไรให้ลูกค้าร้าน "ลอว์สัน108" ด้วยการเชิญชวนลูกค้ามาเป็นเจ้าของ "มินิไดอารี่อเนกประสงค์" โดยรับสิทธิ์พร้อมรับคูปองส่วนลดภายในเล่ม

เมอร์เซเดส-เบนซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ เอเชี่ยน มาสเตอร์ ไฟนอล ก้าวเข้าสู่สนามสุดท้าย ลุ้นเชียร์ 6 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

· เมอร์เซเดส-เบนซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ เอเชี่ยน มาสเตอร์ ไฟนอล จัดการแข่งขัน ณ สนามบูรพา กอล์ฟ คลับ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 · นักกอล์ฟไทยผู้คว้าแชมป์จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนสิงหาคม บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์

โครงการจิตตภาวนากับท่านสยาดอภัททันตะวิโรจนะ ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ให้การสนับสนุนการจัดโครงการจิตตภาวนา ร่วมปฏิบัติธรรมกับท่านสยาดอภัททันตะวิโรจนะ มหาคันถวาจกบัณฑิต-มหากัมมัฏฐานาจริยะ วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน เมืองท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ภาพข่าว: เหล่าเซเลบฯ แฟนพันธุ์แท้ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ แห่ช้อปฯ คอลเลกชั่นพิเศษ Archive by ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

สร้างความฮือฮาให้สาวๆ ที่หลงใหลเสื้อผ้าแบรนด์คุณภาพอีกครั้งเมื่อ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ ประเทศไทย จัดงาน "Marks & Spencer Archive by Alexa Chung Collection" เปิดตัวคอลเลกชั่นพิเศษ "อาร์ไคฟ์ บาย อเล็กซา ชัง" (Archive by Alexa Chung)

ภาพข่าว: ปตท.สผ. สนับสนุนกองทัพบกช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายทวี ลิ้มสุนทร (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบถังเก็บน้ำความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 150 ถัง และถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ พลโท สมศักดิ์

WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ และชุมชนท้องถิ่น ร่วมผลักดันการจัดการขยะและลดการปล่อยก๊าซคาร ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

โรงแรมในเครือฮิลตัน ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานประกาศผลผู้ชนะโครงการชุมชนปลอดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือ Eco Community Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่าง 7 ชุมชนในประเทศไทย โดยสามารถจัดการขยะทั้งหมด 16 ตัน

มทร.ธัญบุรีเตรียมใช้คะแนนวีเน็ตคัดเด็กอาชีวะเข้าเรียนปี 60 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้หารือกับ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อนำผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต

ภาพข่าว: รวมพลนางงามเด็ก ร่วมส่งท้ายสงกรานต์ที่ เพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ในงานประกวด "หนูน้อยสงกรานต์" ณ ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ในวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประกวดเดินแบบของเหล่าหนูน้อยในชุดไทยตั้งแต่อายุ 3-5 และ 6-12 ปี โดยผู้คว้ารางวัลชนะเลิศรุ่น 3-5 ปี ได้แก่

ภาพข่าว: แจแปน แอร์ไลน์ส ตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษาให้มูลนิธิ EDF ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม โดยเฉพาะเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยที่ยังรอโอกาส เมื่อเร็วๆ นี้ นายฮิโตชิ โมริโมโตะ (ซ้าย) ผู้จัดการระดับภูมิภาคสายการบิน สายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ส ประจำ ประเทศไทย ภูมิภาคอินโดจีน เอเชียใต้และทวีปย่อย

ภาพข่าว: สัมมนา ทายาทธุรกิจ พิชิต AEC ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนา "ทายาทธุรกิจ พิชิต AEC" ภายใต้หัวข้อ "เปิดประตูสู่ AEC ขุมทองบนความท้าทาย" ณ โรงแรม เอส31 สุขุมวิท

ภาพข่าว: ปตท. อาสาสร้างสุข มอบคุณช้างจับมือแก่ผู้ป่วย รพ.พระมงกุฎเกล้า ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและสมาชิกชมรมพลังไทยใจอาสากลุ่ม ปตท. มอบตุ๊กตาคุณช้างจับมือจำนวน 600 ตัวเพื่อเป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ณ

ภาพข่าว: รหัสโออิชิ กองทัพแมวเนโกะทองคำ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

เจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานแจกรางวัลครั้งที่3 ภายใต้แคมเปญซัมเมอร์โปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่ "รหัสโออิชิ กองทัพแมวเนโกะทองคำ" ให้กับผู้โชคดี สุกฤษฎ์ ปลั่งดวง รับรางวัลแมวเนโกะทองคำมูลค่า 10

ภาพข่าว: ทีโอที ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญง่ายๆ กับโครงการ ทำดีได้ด้วยปลายนิ้ว ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ทีโอที ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญง่ายๆ กับโครงการ "ทำดีได้ด้วยปลายนิ้ว"สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช (เร็ว ๆนี้) ณ ลาน Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาพข่าว: เอเจเอ ฉลอง 20 ปี มอบเงินสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

มร.ทีโมที ดิ๊กสัน (Mr.Timothy Dixon) Regional CEO Asia Pacific (ที่ 3 จากขวา) และนางสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3จากซ้าย)บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด มอบเงินจำนวน 70,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย จ.สมุทรปราการ

อ.ยิ่งศักดิ์ จับมือ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในซิดนีย์ เปิดสอนอาชีพเชฟและการบริการป้อนร้านอาหารทั่วปร ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติประกาศศักดาความเป็นผู้นำด้านธุรกิจการเรียนการสอนและผลิตบุคคลากรด้านวิชาชีพเชฟอาหารไทยและนานาชาติ ด้วยการจับมือกับ Technical and Further Education Western Sydney Institute (TAFE WSI) ประเทศออสเตรเลีย และ Five

ยูนิไทยชิปยาร์ด จับมือ ย้งเชาว์ ขยายธุรกิจสู่ท่าเรือน้ำลึกในระนอง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด อู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท ย้งเชาว์ จำกัด (Yongchao) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในเขตพื้นที่อันดามัน

หลักสูตรใหม่ ป.โท #นวัตกรรมการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์# แห่งในเอเชีย แห่งเดียวในไทย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นับเป็นครั้งแรกในเอเชีย! ที่สถาบันอุดมศึกษาไทย อย่าง "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ได้ออกแบบหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (Master of Fine Arts Program in Design Innovation and Hotel and Real Estate

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้งชูกลยุทธ์หนุน SMEs ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ เดินหน้าประกาศความพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน พัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าหลากหลาย เป็นสะพานเชื่อม SMEs สู่ลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมปรับเปลี่ยนโลโก้รองรับลูกค้าขาช้อปตลอด 24 ชั่วโมง

ขอเชิญชมงานแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีการหมักและการผลิตเครื่องดื่มใหญ่ที่สุดในเอเซีย China Brew ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

หอการค้าเยอรมัน-ไทย ขอเชิญชมงาน China Brew China Beverage 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีการหมักและการผลิตเครื่องดื่ม ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2016 ณ Shanghai New International Expo Center

เปิดรับจอง CASHFLOW Game (ของแท้และลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก RichDad) ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

"CASHFLOW Games" เป็น "เกมกระแสเงินสด" ที่ออกแบบโดย "โรเบิร์ต คิโยซากิ" ผู้แต่งหนังสือซีรีส์ดังชุด "พ่อรวยสอนลูก" โดยออกแบบดัดแปลงมาจากเกมเศรษฐี สำหรับการสอนเรื่อง "งบการเงิน" และ "กลยุทธ์การลงทุน" ทั้งในอสังหาริมทรัพย์ หุ้น

ลดช่องว่างชุมชนชายขอบด้วย3G อินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสสวทชพร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากเนคเทค/สวทช(ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ดร.อัศวิน หงส์สิงห์ทอง นางสาววันทนีย์

สวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค ร่วมกับ สายการบินนกแอร์ จัดแคมเปญดับร้อนต้อนรับซัมเมอร์กับงาน Nok Fan Fun ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ขอเชิญมาเที่ยว เล่นน้ำ และ สนุกกับเครื่องเล่นสุดสนุก กับกิจกรรมแคมเปญรับลมร้อน "Nok Fan Fun At Proro Aquapark " ซึ่ง สวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค และ สายการบินนกแอร์ ร่วมกันจัดขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับความพิเศษ สุดสนุก สุดฟิล

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบกล้าปาล์มน้ำมัน ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบต้นกล้าปาล์มน้ำมัน จาก นายเดชาวัต ธำรงภิภัทพานิช ผู้บริหารแปลงเพาะซีพีไอ ไฮบริด (ดีดีพันธุ์ปาล์ม) จ.ระนอง เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ภาพข่าว: มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีความเย็น The Cooling Master ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายอนันต์ บรรเจิดธรรม กรรมการและผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและการขาย บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (MKY) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย "No.1 Brand Thailand 2015 – 2016" ประเภทเครื่องปรับอากาศ จากนิตยสาร

ภาพข่าว: BIG C SUPPLIER PARTNERSHIP EVENT ให้ความรู้ภายใต้แนวคิด BIGGER AND BETTER THAN ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายเจมส์ อัลเฟรด สก๊อตต์ ประธานฝ่ายบริหารจัดการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานร่วมจัดงาน " BIG C SUPPLIER PARTNERSHIP EVENT " โดยได้เชิญบริษัทผู้ผลิตสินค้าและคู่ค้าพันธมิตรกว่า 150 คน จากทั่วประเทศ

นครชัยแอร์ บริการส่งพัสดุด่วน 24 ชั่วโมง ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริการส่งพัสดุด่วน นครชัยแอร์ มีให้เลือกหลายเส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่ ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน ติดต่อใช้บริการได้ที่ นครชัยแอร์ ทุกสาขา **พิเศษ ส่งของกับรถ นครชัยแอร์** 1. มี SMS แจ้งเตือน เมื่อมีของส่งมาถึงท่าน และแจ้งไปยังผู้ส่ง เมื่อผู้รับมารับพัสดุแล้ว

ภาพข่าว: ร่วมยินดี ในโอกาสแต่งตั้งแฟนไชส์ร้านแซ่บคลาสสิคเจ้าแรกในเมืองไทยย่านทาวน์อินทาวน์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายจรัสภล รุจิราโสภณ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงาน QSR บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และนายกรกฏ ติละพรพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท บีซีคิวที จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งแฟรนไชส์ร้าน 'แซ่บ คลาสสิค'

ฟังธรรมสนุกพร้อมสาระกับพระพยอม กัลยาโณ อยู่อย่างธรรมดา..อยู่อย่างไร ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท เบนซ์อมรรัชดา จำกัด ผู้นำตลาดรถเบนซ์มือสอง Certified Used Car ที่มีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจรของประเทศไทย จัดกิจกรรมธรรมะวาไรตี้ ครั้งที่ 107 เชิญพระนักเทศน์ชื่อดังของประเทศไทย พระผู้มากความสามารถ พระพยอม กลฺยาโณ

มธ. จัดงาน วันปรีดี ประจำปี 2559 ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย พร้อมจัดเสวนา การร่างรัฐธรรมนูญ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน "ปรีดี" ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การขับร้องเพลงประสานเสียง

ภาพข่าว: บตท. ร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายตลาดทุนและบริหารเงิน และรักษาการแทนผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

ธีโอ ลีฟวิ่ง โยคะ (THEO Living Yoga) เปิดคอร์สพิเศษสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ณ ศูนย์การค้ามิลลี่ มอลลี่ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ธีโอ ลีฟวิ่ง โยคะ (THEO Living Yoga) โยคะเพื่อสุขภาพแนวใหม่ เปิดคอร์สพิเศษ สำหรับ คุณแม่ตั้งครรภ์ กับคอร์ส "Fertility Yoga" ให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ฝึกความสมดุลของร่างกาย ช่วยให้ผ่อน คลายความเหนื่อยล้า ปรับสมดุลของระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย ช่วยคลายความตึง

ขอเชิญร่วมงาน ไทยจีน 4 ทศวรรษ ความสัมพันธ์จากการค้าและวัฒนธรรมสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมนิทรรศการและสัมมนา ภายใต้หัวข้อ "ไทยจีน 4 ทศวรรษ ความสัมพันธ์จากการค้าและวัฒนธรรมสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม"

ม.แม่โจ้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน..แนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน...แนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพข่าว: โออิชิ ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้... ไม่รู้จบ! พร้อมสนับสนุนงานศิริราชเพื่อแผ่นดิน ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย มนต์ฤดี อัครราช (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โครงการ ทำดีได้ ด้วยปลายนิ้ว ส่งฟู้ดทรัค "โออิชิ" และผลิตภัณฑ์ รวมมากกว่า 1,000 ชุด จำหน่ายให้กับผู้มีจิตศรัทธา ระหว่างวันที่ 17

ภาพข่าว: ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จัดสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ธนวัฒน์ เรืองสว่าง ผู้ร่วมธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ระดับ Regional Executive Business Associate และ ธน จันทร์ไทย ผู้ร่วมธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ระดับ Area Executive Business Associate จัดสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ "ปลุกความกล้า

ยูบีเอ็ม เอเชีย จัดงาน Asian Paper 2016 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ยูบีเอ็ม เอเชีย จัดงาน Asian Paper 2016 แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกระดาษ วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ ไบเทค บางนา โดยมีผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 100 ราย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกระดาษ เยื่อกระดาษ และแผ่นกระดาน จากประเทศต่างๆ กว่า 25

ภาพข่าว: มูลนิธิเลนำคินมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานและบุตรหลานพนักงานประจำปี ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณเทียนชัย ลายเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในฐานะรองประธานกรรมการ มูลนิธิเลนำคิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 ของมูลนิธิเลนำคิน (ก่อตั้งโดยบริษัท ยิบอินซอย จำกัด) โดยมีคุณศุภฤกษ์ ลายเลิศ กรรมการมูลนิธิเลนำคิน

ภาพข่าว: เจ.ดี.พูลส์ ปลื้มอากาศร้อน ยอดสระว่ายน้ำพุ่งในงานสถาปนิก 59 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

อากาศร้อนแบบนี้ทำเอาหลายคนบ่นไปตามกัน แต่ เจ.ดี.พูลส์ กลับชอบ เพราะล่าสุดทำยอดขายสระว่ายน้ำและนวัตกรรมหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ แบบถล่มทลายในงานสถาปนิก 59 ที่ผ่านมา งานนี้ทำเอาคุณธนูศักดิ์บอสใหญ่แห่งกลุ่มบริษัท เจ.ดี.พูลส์ ยิ้มไม่หุบ

ภาพข่าว: ต้อนรับเอกอัครราชทูตสวีเดน ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

มร.สตัฟฟาน แฮร์สเติร์ม เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานจัดประชุมเรื่อง Waste-to-Energy: The Swedish Approach Thailand-Sweden Science Diplomacy Program ซึ่งจัดร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ณ

ภาพข่าว: PERFCT TEN: PLAYFUL LUXURIOUS DESIGNS ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน GIT World's jewelry Design Awards 2016 จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 10 ในหัวข้อ "PERFCT TEN; PLAYFUL & LUXURIOUS DESIGNS"

ภาพข่าว: กรมปศุสัตว์จัดแถลงข่าว การจัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการจัดงานแถลงข่าว การจัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 (4th OIE Global Conference on Veterinary Education) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มิ.ย.2559 ณ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมคณะอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ

อิมเพรสชั่นนิสต์ไวน์ดินเนอร์ฝรั่งเศสที่ลา วู ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

จากศิลปะสู่รสสัมผัสบนจานอาหารสไตล์ฝรั่งเศส "art on the plate"...สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพ เชิญผู้หลงใหลในศิลปะฝรั่งเศสลองมาสัมผัสอาหารตาบนจานอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่เชฟใหญ่ของโรงแรมฯ

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับตลาดออนไลน์บนมือถือ ช้อปปี้ เปิดตัวบริการ ส่งฟรีทั่วไทย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวบริการส่งฟรีทั่วไทยเพียงเลือกใช้บริการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยบนแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ ตลาดมือถือออนไลน์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจัดส่งสินค้าให้ผู้ประกอบการและผู้ซื้อสินค้า

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับตลาดออนไลน์บนมือถือ ช้อปปี้ เปิดตัวบริการ ส่งฟรีทั่วไทย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวบริการส่งฟรีทั่วไทยเพียงเลือกใช้บริการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยบนแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ ตลาดมือถือออนไลน์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจัดส่งสินค้าให้ผู้ประกอบการและผู้ซื้อสินค้า

ภาพข่าว: บีเจซีจัดถอดบทเรียน ครูต้นแบบ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ให้เกียรติต้อนรับ ครูต้นแบบ ประจำปี 2558 ในโครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" เข้าร่วมกิจกรรม ถอดบทเรียน ครูต้นแบบ รุ่นที่ 2

ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานประจำปี 2559 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับนสนุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี จำนวนทั้งสิ้น 64 ทุน โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันและพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป ณ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) (ปริญญาโท) ม.ศรีปทุม บางเขน เปิดสอน ภาคเสาร์ อาทิตย์ แล้ววันนี้! ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต(M.M.) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 3 กลุ่มรายวิชาใหม่ กลุ่มวิชาการจัดการการบิน กลุ่มวิชาพลวัตและพลังชีวิต

สัมมนาฟรี สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน!! ตลาดอาเซียนและเอเชียใต้ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ จัดสัมมนาโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ภายใต้หัวข้อ "ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ" ตลาดอาซียนและเอเชียใต้

ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส แนะนำตะเกียงน้ำหอมรุ่นใหม่ ซีรีส์ THE SHADE OF ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ตะเกียงน้ำหอมฟอกอากาศต้นตำรับจากฝรั่งเศส ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส (LAMPE BERGER PARIS) ขอแนะนำตะเกียงน้ำหอมรุ่นใหม่ล่าสุด ในซีรีส์ THE SHADE OF PLUM 2 รุ่น "PERLE PRUNE" และ "COFFRET OPERA PLUM" ที่จะมาสร้างเสน่ห์ความหอมเย้ายวนใจให้กับทุกมุมในบ้าน PERLE

นศ.มทร.ธัญบุรี อบรมการทำยาดมและลูกประคบ คุณตาคุณยาย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงพื้นที่บริการวิชาการเทศบาลลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน ให้แก่ผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำยาดมเปลือกส้มโอและลูกประคบ ดร.จุฑาภรณ์

Wolf Blass ขึ้นแท่นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

- วู้ล์ฟ บลาสส์ ไวน์ยี่ห้อดังจากแดนจิงโจ้ จับมือกับทีมที่สร้างสีสันมากที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ วู้ล์ฟ บลาสส์ (Wolf Blass) แบรนด์ไวน์ชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย ประกาศความร่วมมือด้านการตลาดเป็นระยะเวลาหลายปีร่วมกับสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี้

ครั้งแรกในไทย! NYX เฟ้นหาสุดยอด Beauty Vlogger รุ่นใหม่ไฟแรงบินลัดฟ้าร่วมงาน NYX Face Awards ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

NYX แบรนด์โปรเฟสชั่นแนลเมคอัพจากแอลเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดแคมเปญ "NYX Face Awards" เพื่อเฟ้นหาสุดยอดบิวตี้ วล้อคเกอร์ (Beauty Vlogger) หรือบิวตี้กูรูในโลกแห่งยูทูปรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นตัวแทนสาวๆเมคอัพจังกี้ไปร่วมงาน NYX FACE AWARDS ที่ลอสแองเจลลิส

เอเชียซอฟท์ สานต่อความสนุก Tales Runner เกมวิ่งสุดฮิต กระแสดี เพียงสัปดาห์เดียวยอดนักวิ่งกว่าแสนคนลง ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศสานต่อความสนุกให้เหล่านักวิ่งกับเกมวิ่งอันดับ 1 ของไทย "Tales Runner" เกมวิ่งแข่งสุดฮิต แนวแฟนตาซี ภายใต้การให้บริการของ PLAYPARK ซึ่งในสัปดาห์แรกก่อนเปิดให้บริการ มีผู้เล่นเข้ามาลงทะเบียนกว่า 100,000

คริสปี้ ครีม คิทแคท โดนัท พร้อมส่งความอร่อย เพื่อความสุขของคนรักช็อคโกแลต ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

คริสปี้ ครีม พร้อมส่งความอร่อยสุดพิเศษ เอาใจคนรักช็อคโกแลตและคิทแคท กับ "คริสปี้ครีม คิทแคท โดนัท" เสิร์ฟความอร่อยเป็นคู่กันทั้ง "คิทแคท ช็อคโกแลต ฟิลล์ โดนัท" เข้มข้นด้วยหน้าช็อคโกแลตสูตรพิเศษ รสชาติเยี่ยม หอมเย้ายวน ที่ไม่ว่าใครก็อดใจไม่ไหว

อีซูซุตอบรับกระแสไตรกีฬา ท้าใจไตรฯ ชนมือโปรและมือใหม่ในรายการ อีซูซุ โรโบแมน ไตรกีฬา 2559 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

อีซูซุตอบรับกระแสไตรกีฬา ท้าใจไตรฯ ชนมือโปรและมือใหม่ในรายการ "อีซูซุ โรโบแมน ไตรกีฬา 2559" ชิงเงินรางวัลรวมกว่าแสนบาท ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ ริมชายหาดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ลานกิจกรรมชายหาดโรงแรมสิรีนพลา

ความสำเร็จ ใครๆ ก็ทำได้ เคล็ดไม่ลับ...สูตรเด็ดจากผู้พันแซนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งเคเอฟซี ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

เราทุกคนย่อมมีเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน ความรัก อาชีพที่ใฝ่ฝัน และเชื่อว่าทุกคนต้องมี "ไอดอล" ที่ยึดเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการตามฝันให้สำเร็จ...แต่ระหว่างทางสู่เป้าหมายอาจต้องพบเจออุปสรรคและความผิดหวัง

กอสซิป: นู สกิน ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

เดินเครื่องการตลาดเต็มที่ สำหรับ วิภาดา ตั้งปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป นู สกิน ประเทศไทย หลังจากกางแผนรุกตลาดแบบ pro-active กระตุ้นยอดขายตั้งแต่ต้นปี แว่วมาว่าเร็วๆนี้เตรียมส่งผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง "ageLOC me"

ภาพข่าว: เดอะสตรีท รัชดา เปิดสนามคัดเลือกเซียนหมากรุกสากลทีมชาติไทย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา – นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะสตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นายสหพล นาควานิช (ที่ 5 จากขวา) เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย และเรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน (ที่ 5

ภาพข่าว: เตรียมความพร้อมประชุมนานาชาติ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันประกอบไปด้วย สุโขทัยอุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบ #ตู้ตำรวจท่องเที่ยว จุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชา ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำโดย นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายศตวรรษ หลักแหลม (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายปฎิบัติการ ร่วมส่งมอบตู้ตำรวจท่องเที่ยว

พืชผักปลอดสารพิษและเชื้อรา ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษภายใต้ บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด หรือ TGA Group ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร อันดับหนึ่งในประเทศไทย เชิญชวนเกษตรกรร่วมใส่ใจสารพิษตกค้างในอาหาร ด้วยการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ อินดิวเซอร์ (Inducer) หรือไตรโคเดอร์ม่า ที่ควบคุม ทำลาย

ครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะ 3 ยกระดับอุตสาหกรรมหนังไทย ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ตามที่ วธ. เสนอ

แนะนำเว็บสำหรับนักชิม ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

อิ๊งค์ อีท ออล อะราวด์ โดยกูรูนักชิมอย่าง พี่อิ๊งค์ - หม่อมหลวง ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ที่ยกร้านอาหารเด็ดในประเทศไทย รวบรวมไว้อย่างครบครันกว่า 500 ร้าน ขานรับผลสำรวจของการหาร้านอาหารผ่านทางออนไลน์ พร้อมข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ แถมสามารถเลือกดูแผนที่ร้านอาหาร

ดังกิ้น โดนัท ร่วมฉลองวันโดนัทโลก ซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว แถมโดนัท 1 ชิ้นฟรี 3 มิ.ย. ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

โปรโมชั่นพิเศษนี้สามารถใช้ได้ ณ ร้านดังกิ้น โดนัท สาขาที่ร่วมรายการทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังกิ้น โดนัท (Dunkin' Donuts) หนึ่งในเครือร้านขนมอบและกาแฟชั้นนำของโลก จัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคนรักโดนัททั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายนนี้

#แยก แลก ยิ้ม โครงการดีๆ จาก ปตท. เชิญชวนให้คนไทยร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมร่วมสนุกกับ 8 ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

ขยะที่เราทุกคนมองว่าสกปรก ไร้ค่า ไร้ประโยชน์นั้น หากเราจัดเก็บและแยกขยะกันอย่างถูกวิธี ขยะเหล่านั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างนับไม่ถ้วน นอกจากปริมาณขยะลดลง ยังสามารถสร้างรายได้จากการขายขยะได้อีกด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าวางแผนพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร่วมกับจังหวัดตาก ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 น.นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ได้รับมอบหมายแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ดำเนินงานจัดโครงการและผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(นายอภิจิณ