ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๔๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วธ.เผยผลโพล วันวิสาขบูชา พบเยาวชน-ประชาชน พร้อมใจร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร-เวียนเทียน - ฟังเทศน์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อ "วันวิสาขบูชา" จากประชาชนทั่วประเทศ 1,908 คน พบว่า จากการสอบถามเด็ก เยาวชน และประชาชนถึงความสำคัญของ "วันวิสาขบูชา" พบว่า

วธ.ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไทย-นิทรรศการโขนเฉลิมพระเกีย ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมได้รายงานแผนงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว เทศกาลคนรักละครใบ้ ๒๐๑๖ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม 2559 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุนหะวัณ นายสุรสีห์ โกศลนาวิล ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป ดร. มาร์ล่า

ครม. ไฟเขียวร่างแถลงการณ์ร่วมประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย ตามที่ วธ. เสนอ โดยสาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมชมการแสดงดนตรีเพลงพระนิพนธ์ในสม ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมชมการแสดงดนตรีเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ณ Aumeister Beer Garden สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี นางนงนุช

รมว.วธ. กำชับทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบไตรมาส 3 กรมศิลปากรเผยช่วง 6 เดือน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2559 ในระยะเริ่มไตรมาสที่ 3

วธ. บูรณะ 9 วัดสำคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมได้รายงานแผนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

ภาพข่าว: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ชมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ชมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ๒๕๕๙ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำชม พร้อมด้วยนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายสุทธิชัย สังขมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

บตท. จัด Hearing ตราสาร Passthrough ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนสถาบัน เพื่อพัฒนาตราสารหนี้ประเภท Passthrough ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นี้ เวลา 9.00-12.00 น. ณ

ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาสแรก ปี ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ในไตรมาสแรกปี 2559 พบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประมาณ 48,100 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 21

บก. ย้ำตั้งแต่ 10 พ.ค. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ใช้ระบบ e-market เท่านั้น ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

กวพ.มีมติกำหนดรายการเพิ่มเติม ประเภทโต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน พร้อมระบุบตั้งแต่ 10 พ.ค. เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการดำเนินจัดหา ผ่าน e-market เท่านั้น ยกระดับประสิทธิภาพและให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

คตง. ชี้ ปตท. แบ่งแยกทรัพย์สินฯ ไม่เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และมติ ครม. ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ที่ประชุม คตง. มีมติชี้ ปตท. มีการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ และมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า 32,613.45 ล้านบาท

ภาพข่าว: แสดงความยินดีกับกัปตันใหม่ไทยสมายล์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่กัปตันใหม่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และเลื่อนขั้นเป็นนักบินที่ 1 ประจำฝูงบินไทยสมายล์จำนวน 40 ท่าน โดยมีผู้บริหารสายการบินไทยสมายล์ร่วมงาน ณ

ชาวบ้านลุ่มน้ำยมเฮ! กระทรวงเกษตรฯ ประกาศเตรียมลงเสาเข็มก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ชาวบ้านลุ่มน้ำยมเฮ! กระทรวงเกษตรฯ ประกาศเตรียมลงเสาเข็มก่อสร้าง "โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ภายในต้นปีหน้า ตั้งเป้าเสร็จไม่เกินปี 2564 กรมชลฯ เผยช่วยปลดทุกข์คนลุ่มน้ำยมตอนบนพื้นที่ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา มากกว่า 7,153 ครัวเรือน

ภาพข่าว: นักศึกษานิติศาสตร์ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สำนักงานศาลแรงงานภาค 1 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เจริญ และอาจารย์สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในโครงการ SPU Law field trip Visit #5 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงในการเข้าศึกษาดูงาน สำนักงานศาลแรงงาน ภาค1

กู้ผิวใสหลังไหม้แดด โดยรมย์รวินท์ คลินิก ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ซัมเมอร์ของเมืองไทยบอกได้คำเดียวว่าร้อนองศาเดือดมากๆ แถมยังพาความหมองคล้ำมาให้ผิวหน้า ผิวกายไหม้แดด สีผิวไม่เนียนเรียบสม่ำเสมอ รมย์รวินท์ คลินิก มีเทคนิคดีๆ ที่จะกู้ผิวไหม้แดด ของสาวๆ ให้กลับมาแลดูผิวใสได้อีกครั้ง ผิวไหม้แดดจนทำให้เกิดผิวคล้ำเสีย

ภาพข่าว: เลอแปง ยกก๊วนชวนดูหนัง ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ผู้ผลิตเบเกอรี่แบรนด์เลอแปง ได้มีการจัดกิจกรรม Le Pan Thx Share ชวนดูหนัง เรื่อง America : Civil War รอบพิเศษ แบบ Exclusive โดยมีลูกค้าของทางเลอแปง ในเว็บไซต์ Pantip, facebook สนุกหลากหลายอร่อยหลากรส และ

หอยลาย 3 รส ที่ คาเฟ่ แคนทารี บางแสน และ คาเฟ่ แคนทารี 304 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

คาเฟ่ แคนทารี บางแสน และ คาเฟ่ แคนทารี 304 ปราจีนบุรี ขอนำเสนอเมนูพิเศษประจำเดือนพฤษภาคม "หอยลาย 3 รส" หอยลายเนื้อแน่น ผัดกับซอส 3 รส ความแตกต่างที่เข้ากันอย่างลงตัวระหว่างซอสกระเทียมเนยสด ซอสโหระพา และซอสมะเขือเทศ เสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียมอบร้อนๆ

เชิญชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรนวัตกรรมชาวเหนือระดับสากล ในงาน Lanna Agri Smart ลุ้นรางวัลทองคำ 1 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "Lanna Agri Smart"

Lets get back to school!!! พิเศษสุดสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในตัวเอง กับหลักสูตร MBA ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

หลักสูตร MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบโปรโมชั่นพิเศษ !! รับ ส่วนลด 20% มูลค่ากว่า 40,000 บาท และเข้ารับการวิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล มูลค่า 10,000 บาท ฟรี!!! สำหรับผู้?ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2559 นี้ สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว รู้ ผลทันที

ภาพข่าว: เทอร์มินอล 21 โคราช จับมือ ฟู้ดแลนด์ เปิดซุปเปอร์มาร์เก็ต 24 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ในภาพ นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และ คุณสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล (ขวา) ประธานบริหาร บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในการเปิด ฟู้ดแลนด์

พิซซ่าโฮมเมดสไตล์อิตาเลียนแบบคุณ ณ ห้องอาหารจิออร์จิโอ โรงแรมรอยัล ออคิด ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ห้องอาหารอิตาเลียนจิออร์จิโอ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ขอเชิญคนรักพิซซ่าสไตล์อิตาเลียน มาอิ่มอร่อยพิซซ่าแป้งบางกรอบหน้าแน่นในแบบฉบับของคุณ เริ่มต้นด้วยการเลือกแป้งที่คุณชอบ จากนั้นเลือกซอสที่ถูกใจที่มีให้เลือกทั้งซอสมะเขือเทศรสดั้งเดิม

อร่อยจัดหนัก บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ มา 4 จ่าย 3 ณ ห้องอาหารฟีสท์ โรงแรมรอยัล ออคิด ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ห้องอาหารฟีสท์ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ขอเชิญท่านมาอื่มอร่อยหลากหลายเมนูอาหารนานาชาติในมื้อค่ำที่เราคัดสรรอาหารสุดพิเศษมากมายไว้บริการ เลือกอิ่มอร่อยอาหารรสเลิศในแบบคุณด้วย 2 ธีมอาหาร ทุกวันอาทิตย์ ถึงวันพฤหัสบดี จัดเต็มกับบุฟเฟต์นานาชาติ

ภาพข่าว: ศุภาลัย สนับสนุนรางวัลคอนโดฯตากอากาศ มอบให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Thailands Got Talent ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันรายการ"Thailand's Got Talent Season 6...Nothing to Hide" โดย บมจ.ศุภาลัย เป็นผู้สนับสนุนรางวัลคอนโดมิเนียมตากอากาศ ใกล้หาดจอมเทียน

ทุนเรียน ฟรี !! ตลอด 4 ปี ปริญญาตรี ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด คณะจิตวิทยา และ คณะพยาบาลศาสตร์ ** น้อง ๆ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2559 ** สำหรับน้องๆที่มีผลการเรียนดี (GPA 3.00 ขึ้นไปและ

โครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่7 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ "การตลาดธุรกิจสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 7 (Creative Entrepreneurial Marketing Project : CEMP GEN#7)"ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ภายใต้ความคิด "Social Enterprise" นำโดยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าว: เอ็ม เอส ไอ จี สนับสนุนโครงการฮีโร่สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนประกันภัยอุบัติเหตุมูลค่ารวม 20 ล้านบาท ให้แก่นักฟุตบอลเยาวชนในโครงการ ฮีโร่ สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนักฟุตบอลเยาวชนไทยทั้ง 25

ฉลาดซื้อ พบ ดินประสิว (ไนเตรท/ไนไตรท์) ในไส้กรอก กว่า ๙๐% ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงข่าวการทดสอบปริมาณสารไนเตรทและไนไตรท์ในไส้กรอก ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นางสาวมลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า

ภาพข่าว: อีจีเอ รวมพลนักพัฒนาแอปฯ จัดอบรมแคมป์บ่มเพาะในโครงการ MEGA ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) จัดงานอบรบหลักสูตรแคมป์บ่มเพาะ MEGA2015 ให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบ Proposal ทั้งประเภทสุดยอดแนวคิด และทีมสุดยอดนวัตกรรม จำนวน 28 ทีมสุดท้าย จากผู้ส่งผลงานทั้งหมด 289 ผลงาน

ภาพข่าว: การ์มินจัดเวิร์คช็อป เคล็ดลับการปรับสวิงด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะกอล์ฟด้วยเซ็นเซอร์ติดไม้กอ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายชาญณรงค์ ธีระโรจนารัตน์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แบรนด์การ์มิน บริษัท จีไอเอส จำกัด จัดงานเวิร์คช็อป "เคล็ดลับการปรับสวิงด้วยตนเอง" เพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬากอล์ฟแก่ประชาชนผู้สนใจ พร้อมเชิญโปรฯ นพคุณ วงษ์หล่อ นักกอล์ฟมืออาชีพร่วมบรรยายและสอนทักษะกอล์ฟ

ภาพข่าว: ชมรมกีฬาเจ็ตสกีแปดริ้ว ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

คุณพัชยา วิเชียรพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ฯ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ผู้สนับสนุนจาก คุณไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดมหกรรมจ้าวความเร็วทางน้ำ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ เปิดตัว สาขาใหม่เกาะสมุย เปิดให้บริการแล้ว ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ แบรนด์ร้านอาหารชื่อดังหนึ่งเดียวที่เสริฟอาหารรสเลิศ ดนตรีและความบันเทิงระดับโลก รวมถึงสินค้าที่ระลึกคอลเลคชั่นพิเศษ เปิดให้บริการบนเกาะสมุยแล้ววันนี้ บนพื้นที่ 1,250 ตารางเมตร ใจกลางเกาะสมุย ศูนย์กลางความบันเทิงบนหาดเฉวง นับเป็นสาขาที่ 4

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายลูก เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายลูก เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม เพื่อพิจารณากรอบระยะเวลาร่างระเบียบ ประกาศ

SP จัดอบรมหลักสูตรอาหาร เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรอาหาร "เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน" ให้แม่ครัวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดทำเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอยู่ภายใต้งบประมาณที่จำกัด โดยมี คุณชนัญยา จาดชนบท

SPU : ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ" โดย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา

มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีคำตอบแทน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีคำตอบแทน ดังนี้ 1.

ภาพข่าว: สวย หล่อ ครบ จบได้ที่เดียว มหกรรมแสดงสินค้าเพื่อความงามและสุขภาพ #Asia Beauty Cosmetic ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายณฐกัณต์ คงประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอริช ทริลเลี่ยน จำกัด พร้อมด้วย นพ.กลวัชร์ เหล่าชัยศริ ผู้อำนวยการและผู้บริหาร ดีอาร์เค บิวตี้ คลีนิค (DRK Beauty Clinic) พญ.การต์พิชชา วสุพลวิรุฬห์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและการชะลอวัยจาก รสิตาคลินิก

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการหน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และตรวจเยี่ยมลูกค้า SME เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ฮอทดอกเลิศรสริมสระว่ายน้ำ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

เอาใจคนรักและชื่นชอบฮอทดอกมาร่วมลิ้มลองเมนูของว่างทานเล่นเมนูใหม่ เหมาะสำหรับทุกมื้อไม่ว่าจะเป็นช่วงสาย บ่าย หรือยามเย็น พร้อมนั่งทานฮอทดอกริมสระว่ายน้ำสุดชิลล์ปรุงพิเศษโดยเชฟใหญ่ประจำโรงแรมฯ มีให้เลือกถึง 4 รสชาติ ไม่ว่าจะเป็น

ภาพข่าว: เทสโก้ โลตัส สร้างงานขยายอาชีพคนพิการ จัดอบรมหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส ร่วมเปิดหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลา 609 ชั่วโมง พร้อมส่งมอบจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ให้แก่คนพิการผู้เข้าอบรมรุ่นแรกจำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์-13 มิถุนายน ณ

ภาพข่าว: Entrepreneurs Organization ไทยผงาดเป็นเจ้าภาพงาน 2016 EO Global Leadership Conference ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ศศมณฑ์ สงวนสิน ประธาน Entrepreneur's Organization ประเทศไทย นำทีมเป็นเจ้าภาพจัดงาน 2016 EO Global Leadership Conference งานประชุมระดับโลกที่นิตยสารชั้นนำอย่างฟอร์บส์ประกาศว่าเป็นงานที่นักธุรกิจ "ห้ามพลาด" ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดเป็นครั้งแรก

ภาพข่าว: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

"กนกศักดิ์ ปิ่นแสง" (กลาง) นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาชิกวิสามัญ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยสาระสำคัญเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาและการวางแผนของสมาคมฯ ในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปูนิ่ม ที่ห้องอาหารญี่ปุ่นไดอิจิ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ห้องอาหารญี่ปุ่นไดอิจิ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ คัดเลือกเมนูเด่นพิเศษบริการไว้ตลอดเดือนพฤษภาคม 2559 นี้ ด้วยเมนูสารพัน "ปูนิ่ม" อาทิ ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ ปูนิ่มทอดราดซอส และ มากิปูนิ่ม เป็นต้น บริการรวมอยู่ในบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ

คลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่านศึกษาดูงานภาคอีสาน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน นำผู้ประกอบการคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่านศึกษาเยี่ยมชมงานจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์ ในกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน ภายใต้โครงการ พัฒนาผ้าทอเมืองน่าน ปีงบประมาณ 2559

เปิดประตูสู่ The Biggest Arena of Lifestyle Experiments สยามพิวรรธน์พร้อมเปิด #สยามดิสคัฟเวอรี่ 28 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

· มอบประสบการณ์แปลกใหม่ครั้งแรกในไทย ด้วยการเชิญชวนทุกคน 'มาเล่นสนุกด้วยกัน'! มอบพลังอำนาจแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อการค้นหาและค้นพบสไตล์ที่แท้จริงของตัวเอง · สร้างปรากฏการณ์เปิดคอนเซ็ปต์ค้าปลีกรูปแบบใหม่ ไฮบริดรีเทลแห่งแรกของประเทศไทย

U 17 สุรศักดิ์มนตรี คว้าแชมป์ ฟุตซอล ดร.สุข พุคยาภรณ์ ครั้งที่ 1/59 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

อาจารย์สกล เกลี่ยงประเสริฐ คว้ารางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม หลังพาทีมโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในรายการ "มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เอฟ เอ คัพ 2016" ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.โสภิต

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายสุทธิชัย สังขมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพข่าว: บสย. รับโล่เกียรติคุณจากกรมประชาสัมพันธ์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของกรมประชาสัมพันธ์ จาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 14 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 14 เรื่องนำฉบับ นำเสนอเรื่อง New Model , New Station เมื่อสถานีบริการน้ำมัน หรือปั๊มน้ำมันได้แปรสภาพเป็นพื้นที่ค้าปลีกที่น่าจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆ

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ท้องที่จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 12 - 13

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับและหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือระเบียบการขนส่งสินค้าผ่านแดนและกรณีการจับกุมไม้พะยูงผ่านแดน ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 13

ปภ. รายงานมีจังหวัดได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน รวม 8 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ป ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 มีจังหวัดได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน 8 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา นครพนม พะเยา สุรินทร์ เชียงใหม่ นครราชสีมา และลำปาง รวม 14 อำเภอ 28 ตำบล 49

เบโค เปิดตัวตู้เย็นนวัตกรรมใหม่ นีโอฟรอสต์ ภายใต้คอนเซปต์ คู่หูหลักในทุกวันของคุณ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

"เบโค" ผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในทวีปยุโรป เปิดตัวตู้เย็นที่มาพร้อมกับพัฒนาการอีกระดับของเทคโนโลยี "นีโอฟรอสต์ (NeoFrost)" ระบบการทำความเย็นในตู้เย็นที่ดีที่สุดพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยเก็บรักษาผักและผลไม้ให้สดได้นานสูงสุดถึง 30 วัน

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมศุลกากรเปิดการอบรม Border Crossing Facility Management and Customs Transit ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายชุติวัฒน์ วรรธนผล รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการอบรม "Border Crossing Facility Management and Customs Transit System" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างกรมศุลกากรและสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) ณ ห้องประชุมอาคาร 3

สยามสเนลคว้าอีก 2 รางวัล งานนิทรรศการการคิดค้นนานาชาติกรุงเจนีวา ตอกย้ำผลิตภัณฑ์เมือกหอยทากจากสยามสเ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

สยามสเนล เจ้าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการบำรุงผิวจากคุณค่าแท้เมือกหอยทาก สเนลเอท (SNAIL 8) ซึ่งเป็นผลงานต่อยอดจากการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลระดับโลกอีกครั้งจากสมาพันธรัฐสวิส

ภาพข่าว: การประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านโรงงานมักกะสันของ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านโรงงานมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4พฤษภาคม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางรับรางวัลชมเชยข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับรางวัลชมเชยข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดินจากพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู สร้างขวัญกำลังใจ

ภาพข่าว: ปรับทิศทางเกษตรปลอดสารพิษ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายมนตรี บุญจรัส (นั่งกลาง) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย พร้อมทีมงานร่วมกันจัดประชุมใหญ่กำหนดทิศทางประจำปี ด้วยนโยบายเข้าถึงเกษตรกรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการทำเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารพิษ

อีกก้าวสำเร็จของไทยกับการยึดงาช้างแอฟริกา ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

กรมศุลกากรสามารถตรวจยึดงาช้างแอฟริกา ลักลอบนำเข้าจากประเทศโมซัมบิก น้ำหนักรวมถึง 315 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 28 ล้านบาท (800,000 เหรียญสหรัฐ) ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยงาช้างดังกล่าวถูกซุกซ่อนในโหลพลาสติกและคลุมด้วยหินปิดไว้อีกชั้น

ภาพข่าว: ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเปิดประชุมสัมมนา แนวทางการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นเปิดการประชุมสัมมนา "แนวทางการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6" เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 พร้อมกันนี้ ได้มีการเสวนา

มจธ.จับมือ 4 หน่วยงาน ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนเทคโนโลยีสีเขียว ผลักดันการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

"โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้จักรยานไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย" เป็นความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ ครั้งแรกกับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย อัศจรรย์ดินแดนอารยธรรม 10 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

"ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์" (Ratchaprasong Cultural Centre) อาณาจักรวัฒนธรรม 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งแรกกับพิพิธภัณฑ์แห่งจิตวิญญาณใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่เชื่อมต่อวิถีของคนรุ่นก่อนจนถึงปัจจุบัน สะท้อนอารยธรรม และความศรัทธาในพุทธศาสนานิกายต่างๆ

ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมผู้บริหารโรงกษ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก (Mint Directors Conference) ครั้งที่ 29 หรือ MDC พร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการแสดงเหรียญและบรรจุภัณฑ์ ณ ห้องคอนเวนชัน บี 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงนามร่วมกับ Ms.Deborah Lockhart, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Australian Disputes Centre (ADC) เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ กับ Australian Disputes Centreในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ภาพข่าว: งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม

Cath Kidston ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

แคท คิดสตัน (Cath Kidston) ร้านกระเป๋าและแอคเซสซอรี่ สไตล์วินเทจแบรนด์ดัง จากประเทศอังกฤษ จัดโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อช้อปสินค้าภายในร้านครบทุก 2,000 บาท รับกระเป๋า Cath Kidston รุ่น"ZIP PURSE" (มูลค่า 480 บาท) ฟรีทันที! เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ร้านแคท

บุฟเฟ่ต์อาหารไทยมื้อค่ำ ห้องอาหารซีซั่นนอล เทสท์ส ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป- ห้องอาหารซีซั่นนอล เทสท์ส ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เชิญชวนทุกท่านลิ้มลอง 'บุฟเฟ่ต์อาหารไทยมื้อค่ำ' ที่รวบรวมเมนูอาหารไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยทั้ง 4 ภาคไว้ในมื้อเดียว

กรมโรงงานฯ เปิดสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานฯ ทั่วประเทศพร้อมรุกอัพดีกรีความปลอดภัยในโรงงานผู ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัด "โครงการส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม" เพื่อส่งเสริมกำกับดูแลและพัฒนาแนวทางหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และอัคคีภัยในโรงงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก Mint Directors Conference หรือ MDC ครั้งที่ 29 พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ การประกวดเหรียญและบรรจุภัณฑ์ ณ ห้องคอนเวนชัน บี 2

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์ส่งมอบธงสัญลักษณ์การประชุม MDC ให้แก่ประเทศเกาหลี ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะ President ของ MDC Council เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกประเภทต่างๆ และทำพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์การประชุม MDC ให้แก่ Korea Minting, Security Printing & ID Card Operating Corp.

ภาพข่าว: โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ สถานีความคิด ทางช่องNBT ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการ "สถานีความคิด" ในประเด็น "อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560" ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2560 เป็นต้นไป

ภาพข่าว: เหมราชฯ และมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน ร่วมจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษประจำปี ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 4 วันเต็ม ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาจากโรงเรียน 12 แห่งในจังหวัดระยองและชลบุรี ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยปีนี้

ภาพข่าว: พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม แนวทางการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี และทำ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี และทำ Workshop การจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ 2559" ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (กลาง) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ EXIM BANK และนายพีระ อินทรทูต

สาวน้อยแพ้กาย ไม่ยอมแพ้ใจ น้องแน๊ก คว้าเหรียญทองแดง เวทีโลก ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

"เหนื่อยแค่ไหนก็อดเอา อย่างเพิ่งท้อแท้ ยังมีพ่อแม่ส่งกำลังใจให้" คติพจน์ประจำใจ "แน๊ก" นางสาวอนุษา ดวงเกิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

ภาพข่าว: การประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ National Single Window ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย โดยมีหน่วยจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 37 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายสุทธิชัย สังขมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพข่าว: สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 บรรพชาแล้ว ณ วัดเขาวง จ.สระบุรี ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 บรรพชาแล้ว ณ วัดเขาวง จ.สระบุรี ชมสดความเคลื่อนไหว 12 สามเณรน้อย ผ่านช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60และเอชดี ช่อง 119 และ 333 หรือ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk ถึง 22 พ.ค.นี้ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) (นั่งกลาง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยรองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสัจจพงศ์ สนั่นเสียง รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.

ภาพข่าว: เอสเอสไอจัดสัมมนาผู้บริหาร One Team One Heart One Goal ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำคณะกรรมการจัดการและผู้บริหารร่วมกิจกรรมสัมมนา "One Team One Heart One Goal" เพื่อระดมความคิด

ภาพข่าว: ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง กลุ่มเซ็นทรัล กับ มูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริม กิจกรรมสังคม ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงแรงงานร่วมกับ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท

YUKI MOCHI CAKE เค้กรูปแบบใหม่สไตล์โมจิ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

โมริ ดีเซิร์ท บาร์ ร้านเค้กสไตล์โอซาก้าในเครือ เซน เรสเตอรองส์ เปิดประสบการณ์ความอร่อยรูปแบบใหม่กับ ยูกิโมจิเค้ก (Yuki Mochi Cake) ที่ผสมผสานความเป็นขนมโมจิดั้งเดิมกับขนมเค้กแบบตะวันตกไว้ได้อย่างลงตัว โดยให้รสสัมผัสที่แตกต่างกัน

ภาพข่าว: ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. ร่วมใจบริจาคโลหิต ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืนและรักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ มอบทุนเรียนฟรี ม.1 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์จำนวนทุน 10 ทุนการศึกษา ลักษณะทุน เป็นทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่อง 4 ปื ในระดับมัธยมศึกษา มูลค่าทุน ประมาณ 1,300,000 บาท สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน 100 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ

ซีทเทอร์รี่ แอท สเปลล์ พร้อมเสริฟ...ความอร่อยที่ไม่ธรรมดา ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ปัจจุบันกระแสฟู้ดสไตล์..เข้ามาสู่ทุกเพศ ทุกวัย และทุกครอบครัว ศูนย์การค้าสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค (Zpell @ Future Park) เข้าใจถึงการใช้ชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์ จึงได้รวบรวมร้านอาหารหลากหลายประเภทชั้นนำ จากย่านช้อปปิ้งใจกลางกรุง มาไว้ในโซนที่เรียกว่า "Zeatery"

พัฒนาฯไตรกีฬา บ่อวิน-ชลบุรี 14-15 พฤษภาคม 2559 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ตอบรับกระแสไตรกีฬาเอาใจจอมอึด ชวนคนแกร่งร่วมปลดปล่อยพลังท่ามกลางสนามกอล์ฟ จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง "พัฒนา ไตรกีฬา 2559" การแข่งขันไตรกีฬารายการใหม่ด้วยระยะทางมาตรฐานระดับสากล ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ รุจิรพรรณ

ภาพข่าว: ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ เลี้ยงส่ง ลลิตา รัถการโกวิท ไปศึกษาต่อที่อังกฤษ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงส่ง ลลิตา รัถการโกวิท บุตรีสงวน รัถการโกวิท ประธานชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษ ณ ห้องอาหาร เธียนดอง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี พล. ร.

ภาพข่าว: รมว.คลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่า ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49 โดยมีผู้ว่าการจากประเทศสมาชิกอื่นๆ จำนวน 33 ประเทศ อาทิ

ภาพข่าว: พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแพร่งราชสีห์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแพร่งราชสีห์ ถนนมหาราช (ท่าช้างวังหลวง) โดยมี นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ นางอมรรัตน์ โลห์สุวรรณ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายชลาลักษณ์ บุนนาค

แพม-ลิตา ปิดสยามฯ เฟ้นนักแสดงหน้าใหม่ ป้อนช่อง 3 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

จัดหนัก จัดใหญ่อีกแล้ว "แพม-ลิตา ตะเวทิกุล" บิ๊กบอสส์ World Star Academy เตรียมปิดสยามสแควร์ เพื่อจัดออดิชั่นเฟ้นหานักแสดงให้กับไทยทีวีสีช่อง 3 สำหรับหนุ่ม-สาว อายุตั้งแต่ 16-25 ปี ที่มีความสามารถ มีใจรักทางด้านการแสดง และใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงมืออาชีพ

เทศกาลอาหารทัสคานี ที่โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ห้องอาหาร นัมเบอร์43 อิตาเลี่ยน บิสโทร ขอเชิญทุกท่านมาลิ้มลองอาหารอิตาเลียนชั้นเยี่ยม ตามแบบทัสคานีดั้งเดิมที่มีรสชาติเข้มข้นสุดฟิน มีให้เลือกหลากหลายเมนูทั้งในแบบอาลาคาร์ทในวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม และแบบบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำในวันที่ 25 พฤษภาคม

ภาพข่าว: มอบรางวัลประกวดออกแบบโล่ห์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัล "การประกวดออกแบบโล่ห์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 และระดับที่ 5"

ภาพข่าว: รองนายกเปิดบูธประเทศไทยในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดบูธประเทศไทย Village International ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙ พร้อมทั้งเยี่ยมชมคูหาจำหน่ายภาพยนตร์ของผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและของประเทศต่างๆ ในอาคาร Riviera โดยมี ดร.ฉวีรัตน์

มณเฑียรเบเกอรี่ เมนูทุเรียน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

มณเฑียรเบเกอรี่ ยกขบวนเสิร์ฟความสุขต้อนรับเทศกาลทุเรียนราชาแห่งผลไม้ เริ่มต้นด้วย "ทุเรียนชีสเค้ก" ด้วยสีสันเหลืองทองสดใส บวกกับความกลมกล่อมของชีสและเนื้อเค้กที่นุ่มละมุน เข้ากันได้อย่างลงตัว หรือถ้าต้องการเพิ่มความสดชื่น ขอแนะนำ "ทุเรียนไอศครีม"