ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ชูโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ย้ำความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ ย้ำรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตร ตามยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน มั่นใจ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเชื่อมั่นความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ทำให้ภาษีส่งออกและนำเข้าสินค้าในหลายรายการลดลงเหลือ ร้อยละ 0 และผลจากการที่องค์การการค้าโลก (WTO) มีมติให้ประเทศที่พัฒนาแล้วยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร จึงเป็นโอกาสของสินค้าเกษตรของไทยมีอนาคตสดใสในการส่งออกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยจำนวนมากโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีความชื่นชอบผลไม้และอาหารไทยมาก ทำให้มีการบริโภคสินค้าเกษตรมากขึ้นตามไปด้วย นับเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศลดการพึ่งพาการส่งออก ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นที่เกษตรกรต้องดำเนินการ คือการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์และสารเคมี และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน มาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้จัดทำยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาการผลิตทั้งระบบตั้งแต่ระดับฟาร์ม สถานที่รวบรวมผลผลิต ห้องเย็นและโรงงานแปรรูป โดยให้การรับรองสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP GMP และHACCP แก่ผู้ประกอบการระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

สำหรับในปี 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการรับรองระดับฟาร์ม จำนวน 104,918 ฟาร์ม โรงงานแปรรูป จำนวน 1,269 โรงงาน และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อการส่งออก จำนวน 326,559 ตัวอย่าง ซึ่งปัจจุบันสินค้าเกษตรส่งออกของไทยได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีการตีกลับสินค้าส่งออกลดลง เห็นได้จากการส่งออกไก่เนื้อไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5% หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อไก่สดแช่แข็งตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนก ทำให้ส่งออกได้เฉพาะไก่แปรรูปแล้วเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่า การผลิตไก่เนื้อของไทยได้มีการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน มีระบบการผลิตที่ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันแหล่งผลิตได้

อย่างไรก็ตาม ผลจากการพัฒนามาตรฐานของสินค้าเกษตร ยังตกถึงมือเกษตรกรไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีช่องว่างของผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับกับผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงดำเนินการโครงการตลาดเกษตรกร (Farmers Market) ขึ้นทุกจังหวัด ตั้งแต่ปลายปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้เกษตรกรได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงจากการส่งออก อันเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานรากตามแนวทางตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง