ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดตั้งอธิการบดีใหม่ ชู 4-I โมเดล เพิ่มทางเลือก สร้างความหลากหลายในหลักสูตรสำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ ขยายแผนการเรียนแบบนานาชาติสู่วิทยาเขตหัวหิน ยกระดับการศึกษาแบบอินเตอร์ฯ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 เม.ย.--THE BIGPOTTER

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดประกาศแต่งตั้ง ดร. แอนดรูว์ สกาวน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ โดยชู 4-I โมเดล เป็นแกนหลักในการพัฒนาการเรียนการสอน เปิดตัวทางเลือกรายวิชาใหม่สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ พร้อมเพิ่มแผนการเรียนแบบนานาชาติสำหรับหลักสูตรที่วิทยาเขตหัวหิน ตอกย้ำจุดยืนการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ไม่หยุดนิ่งในการนำองค์ความรู้ระดับโลกที่ทันต่อเหตุการณ์มายกระดับการศึกษาไทย

ดร.สกาวน์ เป็นผู้มากประสบการณ์ในวงการการศึกษา โดยผ่านงานบริหารหลายด้านในหลายประเทศตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการการศึกษา ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับ Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลียเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยดร.สกาวน์ จะรับหน้าที่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดต่อจากรศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

ในฐานะที่เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ ดร.สกาวน์ เปิดเผยวิสัยทัศน์การนำมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นด้วยโมเดล 4-I

"โมเดล 4-I มาจาก International, Innovative, Industry และ Integrity โดย International หมายความว่า เราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบนานาชาติอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงเสริมสร้างองค์ความรู้ในวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน แต่ยังหมายถึงการช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย" ดร.สกาวน์ กล่าว

"ในด้าน Innovative เรามุ่งนำหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การบริหารในเครือลอรีเอทซึ่งมีอยู่ 80 แห่งใน 28 ประเทศทั่วโลก มาต่อยอดให้เข้ากับบริบทการเรียนการสอนในประเทศไทย"

"ส่วนในด้านของ Industry คือเราขยายความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการทำโครงการที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้มีประสบการณ์ตรงจากองค์กรธุรกิจ รวมทั้งปรับรูปแบบและเนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตของเรามีทักษะ ความรู้ ความสามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป ล่าสุด เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มีห้อง Bloomberg Lab เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดทุนแบบเรียล ไทม์"

ในด้านของ Integrity ดร.แอนดรูว์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมุ่งเน้นการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ เป็นที่ไว้วางใจขององค์กรต่างๆ ว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ไว้วางใจของสังคมว่ามหาวิทยาลัยฯ มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ดังปฏิธาน Here For Good ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก

เพื่อตอกย้ำการผลิตบุคลากรตามโมเดล 4-I ในปี พ.ศ.2559 นี้ ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เตรียมเปิด Business Intelligence หรือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการข้อมูลอัจฉริยะทางธุรกิจ International Relations หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ที่วิทยาเขตพระราม 9 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ มองเห็นว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากในอนาคต

"สำหรับวิชา Business Intelligence หรือ ธุรกิจอัจริยะ เราอยู่ในโลกของ Big Data เกือบทุกธุรกรรมในชีวิตประจำวันของพวกเราล้วนก่อให้เกิดข้อมูลมหาศาลไม่รู้จบ ผู้ที่สามารถวิเคราะห์ดึงข้อมูลมหาศาลเหล่านั้น มาใช้ประโยชน์ได้ จะเป็นบุคคลที่ตลาดต้องการ และเรากำลังผลิตบุคลากรเหล่านั้นให้กับวงการนี้ ในขณะที่วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะตอบโจทย์เรื่องโลกของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองแบบไร้พรมแดน ซึ่งในปัจจุบันไม่มีประเทศใดจะดำรงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างสมบูรณ์ได้โดยไม่มีการเชื่อมโยงกับประเทศอื่น" ดร.สกาวน์ กล่าว

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้ร่วมมือกับ Pace University มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกาในการเปิดหลักสูตรดับเบิ้ลดีกรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาโทด้าน Global Strategy Marketing หรือ Integrated Marketing Communication โดยเลือกศึกษาที่ Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี และรับวุฒิการศึกษาจากทั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ Pace University เมื่อสำเร็จการศึกษา

โดยดร.แอนดรูว์ มองว่าการที่ประเทศไทยก้าวสู่เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) จะยิ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อภาพรวมของการระบบการศึกษาที่วันนี้ไม่เพียงแค่การสร้างบุคคลากรให้ตอบโจทย์ต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศ แต่ยังต้องสอดรับกับภาพรวมของอุตสาหกรรมสากล ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น การศึกษาในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล จึงไม่ใช่เพียงแต่การเรียนเพื่อฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างกันเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทำธุรกิจ ระหว่างประเทศอย่างเข้าใจในการแข่งขันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่แสตมฟอร์ดต้องการสร้างให้เกิดขึ้น เห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่มีความหลากหลายมากถึง 92 ประเทศจะช่วยให้นักศึกษาของแสตมฟอร์ด เรียนรู้ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษตลอดเวลา รวมถึงหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในกว่า 20 ประเทศทั่วโลกที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทรนด์อุตสาหกรรมโลกที่กำลังเปลี่ยนไป โดยจุดสำคัญของระบบการศึกษาคือตัวของนักศึกษาที่แสตมฟอร์ดมุ่งเน้นให้สามารถเริ่มงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา เป็นกุญแจสำคัญที่แสตมฟอร์ดได้รับความไว้วางใจจากภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

สำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับธุรกิจอาทิ กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกรุงเทพ, กลุ่มธุรกิจคอลเก็ต,กลุ่มเมเจอร์เซนิเพล็กซ์ เป็นต้น โดยดร.แอนดรูว์ มองว่าการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้สามารถสร้างผลกำไร และตอบแทนสังคมได้ในที่สุด ดังนั้นภาพรวมของการก้าวเข้าสู่ AEC จึงเป็นอีกมิติของระบบการศึกษาที่ภาคการศึกษา จะทำงานร่วมกับภาคเอกชน จนสามารถขับเคลื่อนให้เป็นระดับนโยบายที่ต้องการให้ระบบการศึกษาของไทยไม่ได้มองเพียงแค่ระดับภายในประเทศ แต่เป็นภาพของการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและระดับสากลในที่สุด เป็นความได้เปรียบของเด็กรุ่นใหม่ที่จะมีตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาของตนเอง

นอกจากทางเลือกวิชาใหม่สำหรับปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยฯ เตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ด้านการจัดการกีฬา ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ Real Madrid Graduate School ในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นครั้งแรกในเอเชีย

สำหรับวิทยาเขตหัวหิน ทางมหาวิทยาลัยฯ มุ่งยกระดับการศึกษาของวิทยาเขตหัวหิน ด้วยการเรียนการสอนแบบ Dual Campus หรือ โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่หัวหิน สามารถเลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนที่กรุงเทพฯ ได้ นอกจากนี้ ยังได้เปิดโปรแกรมนานาชาติในวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และเตรียมนำการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาใช้กับหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เพื่อเพิ่มศักยาภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่ต้องการศึกษาต่อในขณะเดียวกันก็ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรร่วมกับ Blackboard ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีรางวัล Blackboard Catalyst Award 2014 ในสาขานวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีความทันสมัย เป็นเครื่องยืนยันความเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น มหาวิทยาลัยนานาชาติอันดับ 1 ของเมืองไทย ตั้งเป้าให้มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นในเป็น 11,000 คนในปี 2020 ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 4,444 คน

"เรานำองค์ความรู้ที่ดีที่สุดมาให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึง ไม่ว่านักศึกษาจะอยู่ที่ใด เราใช้รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้นักศึกษาสามารถไปปรับใช้ได้จริงในโลกการทำงานในอนาคต" ดร.สกาวน์ สรุป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แสตมฟอร์ดจัดประชุมปฏิบัติการ

กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส ดร.ชัชวลิต สรวารี อธิการบดี และนายอภิสันต์ ทัศนาญชลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับสมัครและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด รับมอบของที่ระลึกจากผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 ในงานประชุมปฎิบัติการ การ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง