ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๕:๔๖ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาพข่าว: กรมสุขภาพจิต เปิดประชุมวันออทิสติก ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการวันออทิสติกประจำปี 2559 "ยอมรับ เข้าใจ ก้าวไปด้วยกัน" โดยภาวะออทิสติกเป็นความผิดปกติของพัฒนาการทางสมองที่พัฒนาการล่าช้าและผิดปกติทางด้านสังคม ภาษา และพฤติกรรม ที่ รร.แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

พม. จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเร่งขับเคลื่อนให้คนพิการมีงานทำอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๗ เม.ย.๕๙) เวลา ๑๒.๓๐ น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และหาทางออก เชิงสร้างสรรค์ในการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เป็นบุคลากรด้านบริหารงานบุคคลและกฎหมาย ในสังกัดกรมต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ และสถาบันการศึกษา ที่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๐ คน

นายไมตรี กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยการเสริมสร้างให้คนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ การให้การสงเคราะห์ การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ รวมถึงการจัดหาอาชีพให้แก่คนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และโดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดสิทธิของคนพิการไว้อย่างครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้คนพิการไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้

พม. Kick off การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและปัญหาที่อยู่อาศัยการรุกล้ำแนวคลอง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

วันนี้ (๗ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ยกเสาเอกชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ และพิธีตอกเสาเข็มเขื่อนริมคลองลาดพร้าว ระยะที่ ๒ ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ ซอยพหลโยธิน ๕๔ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอก

รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

วันนี้ (๗ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้อายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

รมว.พม. ให้การต้อนรับผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประจำประเทศไทย ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

วันนี้ (๕ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ห้องรับรองชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

ภาพข่าว: ชื่นชมความสำเร็จโครงการเพื่อสังคม ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

HM ช่วยโลก เปิดกล่องรับเสื้อผ้าเหลือใช้ไปรีไซเคิล ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

บริษัท เอช ไทย จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย H&M แฟชั่นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในประเทศไทยจัดงานเปิดตัว H&M WORLD RECYCLE WEEK 2016 ที่ H&M สาขาเซ็นทรัลเวิลด์โดยมีนางเอกชื่อดัง ดาวิกา โฮร์เน่

อร่อยหรูต้นตำรับเมืองเซียนาแห่งอิตาลี @ ห้องอาหารแอคควา โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

อร่อยหรูต้นตำรับเมืองเซียนาแห่งอิตาลี @ ห้องอาหารแอคควา โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ตลอดเดือนเมษายน 2559 นี้ "เชฟอัลเบอร์โต บรูนี่" แห่งห้องอาหารอิตาเลียน "แอคควา" โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา

กรมประมงหนุนเกษตรกรไทย ต่อยอดความสำเร็จ พัฒนาปลาปากบ่อเป็นเมนูสุดแซ่บ ปลาส้มไร้ก้าง หวัง up ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

หลังเข้าอบรมความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำกับกรมประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมนำวิธีการแปรรูปผลผลิตปลาน้ำจืดซึ่งปกติจะจำหน่ายเป็นปลาปากบ่อ ได้ราคาน้อย ไปทำเป็นเมนูสูตรเฉพาะตัวของกรมประมง "ปลาส้มไร้ก้าง"

SOOK สมุนไพร ดูแลสุขภาพรับซัมเมอร์ กับกิจกรรม SOOK Activity ในเดือนเมษายน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ต้อนรับฤดูร้อน กับกิจกรรม SOOK Activity โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เชิญชวนผู้สนใจร่วมประสบการณ์การเรียนรู้สู่ชีวิตที่มีความสุข ซึ่งกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด SOOK สมุนไพร ที่มาพร้อมกิจกรรมหลากหลายความสุขในทุกวันเสาร์

ข้อเสนอการจัดการกับการฟอกเงินและซุกซ่อนทรัพย์สินภายใต้ข้อมูลจาก Panama Paper และ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

สังคมควรสร้างฉันทามติผ่านกระบวนการประชาธิปไตยว่าต้องการระบบสวัสดิการและระบบประกันสุขภาพอย่างไร รัฐธรรมนูญควรกำหนดให้มีกรอบการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ลดอำนาจการผูกขาด

ภาพข่าว: จับคู่ธุรกิจไทยเกาหลี ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามความร่วมมือทวิภาคี SMEs กับนายแบค อุน มัน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการด้านธุรกิจองค์กรกลางภาครัฐด้าน SME (Small and Medium Business Administration : SMBA) ของเกาหลีใต้

อิ่มคุ้มมา 4 จ่าย 3 บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ และซันเดย์ บรั๊นช์ ณ ห้องอาหารฟีสท์ โรงแรมรอยัล ออคิด ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ห้องอาหารฟีสท์ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ขอเชิญท่านมาอื่มอร่อยหลากหลายเมนูอาหารนานาชาติในมื้อค่ำ และซันเดย์บรั๊นช์ ที่เราคัดสรรอาหารสุดพิเศษมากมายไว้บริการ เลือกอิ่มอร่อยอาหารรสเลิศในแบบคุณด้วย 3 ธีมอาหาร ได้แก่ บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ ระหว่างเวลา 18.00 –

ภาพข่าว: สสว. เจรจาจับคู่ธุรกิจกับศรีลังกา ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นำผู้ประกอบการ SMEs ไทยเดินทางดูงานและเจรจาจาจับคู่ทางธุรกิจ ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้า ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นช่องทางการแสวงหาโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยมีนางสาลินี วังตาล

ภาพข่าว: แถลงข่าว Miss Grand Thailand 2016 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้อำนวยการกองประกวดฯ และ ณสมน เอกวรพันธ์ ผจก.แผนกงานกิจกรรมพิเศษ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวการประกวด ''มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2016'' (Miss Grand Thailand 2016) เปิดเวทีต้อนรับตัวแทนสาวไทยจาก 77 จังหวัด เพื่อชิงมงกุฎ Miss

เซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชัน กรุงเทพฯ จัดงาน Wedding Fair 2016 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชัน กรุงเทพฯ เชิญร่วมงาน Wedding Fair 2016 ร่วมกับ Organizer, Studio มืออาชีพจากทั่วฟ้าเมืองไทยพร้อมให้ท่านแบบครบวงจร ในราคาสุดพิเศษ อาทิ ห้องพักฟรี, ส่วนลด, ของแถม และอื่นๆอีกมายมายในงาน ในวันที่ 29 พ.ค. 2559 เวลา 10.00 –

ภาพข่าว: เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงรับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายมาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงรับรองนายอิวาน เมเนซีส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิอาจิโอ ผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (บรรยายภาพจากซ้ายไปขวา) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ม.ร. ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน /2558 วันที่ 21-24 เม.ย. นี้ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/ 2558 ของนักศึกษาเก่า ส่วนกลาง ที่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2559 ณ อาคารเวียงคำ (VKB)มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม

ภาพข่าว: ฉลองเปิด ซิซซ์เล่อร์ สาขาใหม่ เมกาบางนา สัมผัสบรรยากาศเรือนกระจก ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ซิซซ์เล่อร์ : นายศิริชัย กิมสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด และนางนงชนก สถานานนท์ ผู้ช่วยรองประธานกลุ่มการตลาด บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด ฉลองเปิดร้าน "ซิซซ์เล่อร์" (Sizzler) สาขาใหม่ "ศูนย์การค้าเมกาบางนา"

บุฟเฟต์สามห้องอาหารราคาเดียวตลอดเดือนเมษายน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์มื้อกลางวันที่หลากหลาย ทั้งบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ ที่ห้องอาหาร วันรัชดา หรือจะเป็นบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นที่ห้องอาหารอะเกฮัง และบุฟเฟต์ติ่มซำที่มีให้เลือกกว่า 40 เมนู ที่ห้องอาหารจีนหนานหยวนในราคาเดียวเพียง 589 บาทเนต ตั้งแต่วันนี้ถึง 30

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับรางวัลดาวเมขลา ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดเป็นตัวแทน รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ดาวเมขลา ประจำปี 2559" ประเภทรายการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนดีเด่น รายการถนนปลอดภัย ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย บริษัท

ภาพข่าว: ขอบคุณลูกค้า...ในเทศกาลปีใหม่ไทย ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค – ถนนรัชดาภิเษก นำโดย ชาตรี นุ้ยประสิทธิ์ รองผู้จัดการใหญ่, รัญศญา ละอองแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมทีมฝ่ายขาย จัดชุดขนมไทย, พวงมาลัยดอกมะลิ เข้าเยี่ยมลูกค้าบริษัทต่างๆ และสวัสดีปีใหม่ไทยในเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณี

ภาพข่าว: บมจ. เออาร์ไอพี สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร โดยมีนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นจำนวนเงิน

ภาพข่าว: พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงองค์เทพ พระศิวะ พระพิฆเนศ พระแม่อุมาเทวี ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ ประธานกรรมการบริหาร โครงการชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม จัดงานพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงองค์เทพ พระศิวะ พระพิฆเนศ พระแม่อุมาเทวี ณ ลานศรัทธา โครงการชูชัยบุรี ศรีอัมพวา โดยมีคนดังร่วมงาน อาทิ ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, อรุโณชา ภาณุพันธุ์

วาสลีน ย้ำภาพผู้นำตลาดบำรุงผิว จัดกิจกรรม Healing Run by Vaseline SPF 30 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ผลิตภัณฑ์วาสลีน ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว โดย นางสาวพัชราภรณ์ สุระประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ตอกย้ำแบรนด์คอนเซ็ปต์

ยิปรอค สนับสนุนการจัดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของ วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ ในงาน Unnoticed ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ "ยิปรอค" และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี สนับสนุนการจัดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของ วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ กับนิทรรศการ "Unnoticed

ภาพข่าว: เอสซีเอส ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

คุณณัฏฐ์ธาตา วงศ์วีระนนท์ชัย รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส. พร้อมดาราสาวเกล-เวธกา ศิริวัฒนา ร่วมแบ่งปันรอยยิ้ม สร้างความสุขด้วยการมอบบัตรเข้าชมการแสดง Disney On Ice 2016 ให้กับน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด,

เอส แจกแล้วตั๋วเชียร์บอลแมทช์หยุดโลกสุดซี้ดที่ฝรั่งเศสกับณเดชน์ แคมเปญ เอส เชียร์สุดซี้ด ต้อง SEAT ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเอส นำโดยนางสาววีรญา ตรีจินดาหรา(ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเอส ประเดิมมอบรางวัลสุดซี้ดทริปไปเชียร์ติดขอบสนามนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลระดับโลกที่ประเทศฝรั่งเศสกับณเดชน์ คูกิมิยะ แบรนด์แอมบาสเดอร์สุดฮอตของน้ำอัดลม "เอส"

กรมประมง...เผยหลักเกณฑ์ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 นาน 3 ปี เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงกุ้งทะเล ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กรมประมง...ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยดอกเบี้ยช่วยเหลือเกษตรกร ร้อยละ 3 ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิตกุ้ง และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โปรโมชั่นอาหารประจำเดือนเมษายน ข้าวแช่ชาววัง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ในช่วงนี้ที่อากาศร้อนจนเกินจะทานทน ห้องอาหาร เดอะ คาเฟ่ ขอเชิญคุณมาดับกระหายคลายร้อนให้ชื่นใจกับ "ข้าวแช่ชาววัง" สูตรดั้งเดิม ที่ข้าวทุกคำจะกรุ่นกลิ่นหอมของดอกมะลิ และการอบควันเทียน พร้อมเครื่องเคียงตำรับชาววัง อาทิ กะปิทอด หอมทอด พริกหยวกสอดไส้ชุบไข่ทอด

เอส แจกกระหน่ำรางวัลสุดซี้ดล็อตแรก! แคมเปญ เอส เชียร์สุดซี้ด ต้อง SEAT ติดขอบ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ผลิตภัณฑ์ เอส นำโดย นายวิเวก ชาห์บรา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด พร้อมด้วย "ณเดชน์ คูกิมิยะ" แบรนด์แอมบาสเดอร์เอส ร่วมมอบรางวัลสุดซี้ดล็อตแรกให้กับ 40 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสมาร์ทโฟนสุดล้ำแห่งปี Samsung Galaxy S7

ภาพข่าว: บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ ชุมชนต้นแบบ ภายใต้โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา ต้อนรับคณะ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ความสำเร็จที่เกิดในชุมชน ระหว่างเครือสหวิริยากับพี่น้องบ้านม้าร้อง ส่งผลให้ชุมชนบ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน เป็นพื้นที่ตัวอย่าง และได้ต้อนรับคณะอบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน อาทิ ธนาคารชุมชน และสภาผู้นำชุมชนฯ

ห้องอาหารจีนเจด การ์เด้น อร่อยล้ำ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ห้องอาหารจีนเจด การ์เด้น ขอเสนอเมนู "กุ้งนึ่งหนำเลี๊ยบ" แสนอร่อย ด้วยการนำกุ้งสดโรยหน้าด้วยหนำเลี๊ยบสับกับกระเทียม ราดด้วยซีอิ๊วขาวปรุงรสพิเศษสไตล์มณเฑียร แล้วนำไปนึ่งจนสุกได้ที่ สัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมชวนรับประทานของซีอิ๊ว

ภาพข่าว: ฉลองเปิดช็อปเครื่องประดับแฟชั่นจิวเวลรี่แนวใหม่ M.C.Ls Spring / Summer ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ห้างสรรพสินค้าเซน ร่วมกับ แมทธิว แคมป์เบล ลอเรนซา นักออกแบบ และCEO เจ้าของแบรนด์ M.C.L จัดงาน "ฉลองเปิดช็อปเครื่องประดับแฟชั่นจิวเวลรี่แนวใหม่ คอลเลคชั่น M.C.L's Spring / Summer 2016" โชว์นิทรรศการเครื่องประดับและอัญมณี ในบรรยากาศตกแต่งรูปแบบ THE EDEN

ภาพข่าว: ผมสวย..ด้วยรัก ครั้งที่ 32 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ปิยาภรณ์ สามประทีป รองผู้จัดการส่วนการตลาด (ธุรกิจ 2 ) บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะทำงาน CSR พร้อมเทคนิเชียนส์จาก Shiseido ,Easy Cut และคณาจารย์สารพัดช่างนครหลวง ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม "ผมสวย..ด้วยรัก" ครั้งที่ 32 หนึ่งในโครงการ CSR ขององค์กร

ฉลองเทศกาลสงกรานต์ ชุดข้าวแช่ตำรับชาววัง ณ ห้องอาหาร แอม คาเฟ่ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

"วันสงกรานต์" ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ถือว่าเป็น "วันขึ้นปีใหม่ของไทย" และเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่คนไทยให้ความสำคัญ โดยเฉพาะประเพณี "รดน้ำดำหัว" ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้ ที่คนไทยยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

USAID จับมือ เนสเพรสโซ และ Technoserve ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนกาแฟในซูดานใต้ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เนสเพรสโซ และ TechnoServe ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาโดยไม่แสวงผลกำไร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศเปิดตัวพันธมิตรใหม่ อันได้แก่ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)

Add LINE id @thaifranchise ทานฟรี ไม่ต้องลุ้น! ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

หลังจากที่ ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น LINE id: @thaifranchise เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, บทความธุรกิจ, ธุรกิจแฟรนไชส์มาใหม่, แฟรนไชส์ยอดนิยม,

วัดพระธรรมกายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ทำความดีมาตลอดกว่า 50 ปี ด้วยใจบริสุทธิ์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กรณีมีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ออกหมายเรียกพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร วัดพระธรรมกายขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ดีเจคูร่า นำทีมดีเจกระหน่ำความมันส์ ในงาน INTERNATIONAL MUSIC SERIESBACARDI LOUD ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีเอาใจชาว EDM กันไปมันสุดเหวี่ยงในงาน INTERNATIONAL MUSIC SERIES–BACARDI LOUD & UNTAMEABLE โดย บริษัท บาคาร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จับมือกับเดโม่ คลับชื่อดังใจกลางกรุงเทพฯ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จับมือองค์กรพันธมิตร ประกาศผลสำเร็จของ โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายก

ภาพข่าว: แถลงข่าว สงกรานต์ ถนนสีลม ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ณ โรงแรมดุสิตธานี ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน "สงกรานต์ ถนนสีลม ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์" ประจำปี 2559 (Bangkok Songkran Festival at Silom : BSF @ Silom 2016) ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี

ภาพข่าว: ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นางสาวสุจิรา สรจิตต์ประเสริฐ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 กรมสรรพากร นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช

ภาพข่าว: พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และเปิดโครงการปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing System) ณ สถานีตรวจสอบตู้สินค้าที่ 2

ภาพข่าว: เซนเตอร์ พอยต์ ต้อนรับดาราสาวสวย พิตต้า ณ พัทลุง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

คุณลษา เจียมจินตนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 ให้การต้อนรับคุณพิตต้า ณ พัทลุง พิธีกรและนักแสดงชื่อดัง เนื่องในโอกาสมาบันทึกเทปรายการ Gossip บันเทิง ทางช่องไบรท์ทีวี เมื่อเร็วๆ

กระทรวงเกษตรฯ เผยพื้นที่ประสบภัยแล้งลดลงกว่า 3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์น้ำยังมีใช้ได้ถึงก.ค.นี้ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ ว่า จากการสำรวจการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งย้อนหลัง 3 ปี ในวันที่ 7 เมษายน ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 ปรากฎว่าในปี 2559 มีพื้นที่ลดลง

โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ กับสถานที่จัดงานแต่งงานในสวน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ กับสถานที่จัดงานแต่งงานในสวนสุดโรแมนติค ที่เนรมิตให้ความฝันของคู่บ่าวสาว ที่ต้องการจัดงานท่ามกลางธรรมชาติ และสีเขียวของต้นไม้ที่รายล้อมรอบบริเวณนั้นเป็นความจริงได้ ไม่ว่าเป็นการจัดงานเล็กๆ แบบอบอุ่น

นิสิตคณะบัญชีฯ จุฬาฯ เดินหน้ากวาดรางวัลใหญ่ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ หรือ Chulalongkorn Business School เดินแถว คว้ารางวัลจากหลากหลายโครงการ กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล ตัวแทนทีม Royal Blue ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาดพระราชทาน J-MAT Award ครั้งที่ 24 ภายใต้การดูแลของ รศ.ม.ล.สาวิกา

เอไอเอส ชวนลูกค้าสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับด้วยอาหารรสเลิศ จากเชฟฟิลิปป์ เลเวอล์เย่ เชฟมิชลินระดับ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เพราะการลิ้มรสอาหารอร่อยคือความสุข.. เอไอเอส จึงเริ่มต้นเปิดประสบการณ์พิเศษในปี 2559 ด้วยการชวนลูกค้ามาลิ้มชิมอาหารอร่อยรสเลิศในบรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางแสงเทียนใจกลางกรุงเทพฯ บุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ

ภาพข่าว: สนับสนุนทุนการศึกษา ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

คุณกนกกาญจน์ แหยมเกตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ฯ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) มอบงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา ในโครงการพ่อ – แม่อุปถัมภ์ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์ชลบุรี

ภาพข่าว: เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดสัมมนา SCG Chemicals Digest 2016 มุ่งส่งเสริมศักยภาพคู่ค้าให้เติบโตอย่ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด และบริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาคู่ค้า SCG Chemicals Digest 2016 ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ๆ

ภาพข่าว: เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดสัมมนา SCG Chemicals Digest 2016 มุ่งส่งเสริมศักยภาพคู่ค้าให้เติบโตอย่ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด และบริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาคู่ค้า SCG Chemicals Digest 2016 ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ๆ

ภาพข่าว: Digital in your Hand : Gateway To ASEAN e-Commerce Digital ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ผู้จัดงานนิทรรศการรายใหญ่ของไทย จัดงานแถลงข่าวประกาศการจัดงานสัมมาและนิทรรศการรวมธุรกิจบริการเพื่อชาวอีคอมเมิร์ซ e-Biz Expo 2016 ภายใต้หัวข้อ "Digital in your Hand : Gateway To ASEAN e-Commerce

ห้างเซ็นทรัล เปิดรันเวย์สดใส แสนสนุก ขนทัพ 500 แฟชั่นนิสต้ารุ่นจิ๋ว พาเหรดโชว์แฟชั่นซัมเมอร์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กลับมาสร้างความสดใสสุดน่ารักรับร้อนกันอีกครั้ง เมื่อเทรนด์เซ็ทเตอร์ของเมืองไทยอย่าง ห้างเซ็นทรัลชิดลม จัดงาน "Central Kids' Runway 2016" ขนทัพแฟชั่นนิสต้ารุ่นจิ๋ว ลูกหลานเซเลบริตี้/ดาราดัง กว่า 500 ชีวิต

ภาพข่าว: ผู้บริหารทรู รับเข็มเสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ผู้บริหารทรู รับเข็มเสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเข็ม "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ผู้บริหารกลุ่มทรู นายศุภชัย

ภาพข่าว: ซีพีเอ็น และ กปน. เชิญชวนชาวไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น และ ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมกันเปิดแคมเปญ "Save Water Save Life" พร้อมนำทีมจิตอาสาจาก "ซีพีเอ็น" และกปน.

ภาพข่าว: อลิอันซ์ อยุธยา จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิยอดเยี่ยมประจำปี 2558 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายวิทยา ชาญพานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารตัวแทน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิยอดเยี่ยมประจำปี 2558

เอทัสสปา ออกโปรโมชั่นใหม่เอาใจนักท่องเที่ยวรับซัมเมอร์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ต้อนรับซัมเมอร์กับโปรโมชั่นใหม่ที่เอทัสสปา โรงแรมเอทัส บางกอก สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมารับอากาศร้อนหรือพักผ่อนในช่วงปิดเทอม เชิญมาใช้บริการทรีทเม้นท์เจ็ตแล็กแพ็คเกจ 90 นาที ได้แล้ววันนี้ เริ่มต้นด้วยนวดสวีดิส 60 นาที

พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559) เวลา 15.00 น. ณ สถานีตรวจสอบตู้สินค้าที่ 2 ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข่าวซุบซิบ: ฉลองความสำเร็จ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ก่อนหยุดยาวสงกรานต์ปีนี้ คุณเอ๋-นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง มีเหตุต้องเลี้ยงฉลองให้บรรดาทีมงานจิมโบรี สาขาสาขาพระราม 3 และ ชิดลม ที่สามารถโชว์ฟอร์มเป็นสาขาที่มีผลงานยอดเยี่ยม คุณเอ๋บอกว่าเรื่องเลี้ยงจัดเต็มแค่ไหนขอให้บอก แต่คุณครูอย่าฟอร์มตกล่ะน่าดูชม!!

เซเว่น อีเลฟเว่น จับมืออุบลฯ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ชมรมจิตอาสา พนักงานซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ในจังหวัด ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และพันธมิตรธุรกิจค้าปลีก จัดงานร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกพลเยาวชนและประชาชน รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้โฟมและถุงพลาสติก มุ่งสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ

ภาพข่าว: คณะแพทย์ศึกษาดูงาน Feed Farm Food ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์(ที่ 4 จากขวา) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ ดร.ชนม์ชนก ถีถะแก้ว (ที่ 3 จากขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้านโยบายด้านข้าว ชู แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายด้านข้าว ณ กรมการข้าว ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้าวทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

นานมีบุ๊คส์จัดเสวนา คิดถึงประภัสสร เสวิกุล ชวนนักอ่านรำลึกผลงานล้ำค่ากับความประทับใจที่ไม่เคยลืมเลือ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นานมีบุ๊คส์ จัดเสวนาพิเศษ "คิดถึงประภัสสร เสวกุล" ร่วมรำลึกถึงผลงานอันทรงคุณค่าของคุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังงานเขียนเรื่องเวลาในขวดแก้ว, หิมาลายัน, ชุดวรรณกรรมเพื่ออาเซียน (เห่...ชะเลรุ้ง, มีเมฆบ้างเป็นบางวัน,

ท่อน้ำไทย แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ท่อน้ำไทย ท่อน้ำใจ เพื่อเยาวชน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด นำโดย พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหาร และนายณรงค์ ภัทรเลาหะ รองกรรมการบริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนต์โฆษณาชุด "ท่อน้ำไทย ท่อน้ำใจ เพื่อเยาวชน" เพื่อสนับสนุนกองทุน "ท่อน้ำไทย

ภาพข่าว: เปิดค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร สมัยที่ ๒ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เปิดโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" สมัยที่ ๒ โดยมี ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Healthy Pet Zociety ชวนส่งต่อความรัก ช่วยสุนัขและแมวให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในกิจกรรม Double Love ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

"Healthy Pet Zociety…สัตว์เลี้ยง Healthy เจ้านายก็ Happy" คอมมูนิตี้เพจในเฟสบุ๊คที่ให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ภายใต้ชื่อ"Double Love Double Donation" ชวนส่งต่อความรัก ผ่านการ Like Comment Share

เซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชัน กรุงเทพฯ ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ กับ โปรโมชั่น #อิ่มไม่อั้น ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชัน กรุงเทพฯ เชิญร่วมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย "สงกรานต์" ในวันหยุดยาวนี้พาครอบครัวมาอิ่มอร่อยกับอาหารจีนหลากหลายเมนูกับ ห้องอาหารไชน่า ในราคาเพียง 499 บาท* ต่อท่าน มีให้เลือกทั้งขนมจีบกุ้ง, ฮะเก๋าซีฟู๊ดไข่เค็ม,

ภาพข่าว: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร (ที่4 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบเงินมูลค่า 1,000,000 บาท จาก มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ (ที่ 3 จากขวา) และ นายสุชาติ นาคเสวก (ที่ 2 จากขวา)

10 ไอเดียเจ๋งกิจการเพื่อสังคมเข้ารอบ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม บ้านปูฯ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

หลังจากเปิดให้คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20 – 35 ปีที่สนใจดำเนินกิจการเพื่อสังคม หรือ social enterprise ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วม "โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6" ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ Banpu Champions for Change 6

ภาพข่าว: อวท. โชว์เครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมอาหาร ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) และ คุณอุษารัตน์ บุนนาค (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่ายบริษัทเอกชนและทีมนักวิจัย

ภาพข่าว: สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เปิดตัวหนังสือ คาถามหาเศรษฐี ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เปิดตัวหนังสือ "คาถามหาเศรษฐี"รวบรวมสุดยอดคาถาดังจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ สำนักพิมพ์ดีอ็มจี ร่วมกับบุ๊คสมาย แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ 'คาถามหาเศรษฐี' คัดสรรจากสุดยอดคาถา เรียกโชคลาภ เงินทอง วาสนา อีกทั้งคาถาเสริมโชคลาภตามวันเกิด

ภาพข่าว: สหวิริยาร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ทีมพี่เลี้ยงแผนกพัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วม บริษัท.บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด เครือสหวิริยา ร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน หมู่ 9 บ้านทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนงานพัฒนาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเข้าศึกษาดูงาน

พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

จากตัวเลขการสำรวจพื้นที่ป่า ของกรมป่าไม้ เมื่อปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่เพียง 102 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.62 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งลดลงกว่าตัวเลขข้อมูลในปี 2551 ถึง 5 ล้านไร่ ทำให้รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อิ่มไม่อั้นตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์กับ สงกรานต์ ซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ 999 บาทสุทธิ ณ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

พิเศษสำหรับคุณและครอบครัว ห้องอาหารอเทลิเย่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท ขอมอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้คุณและครอบครัวที่อยู่กรุงเทพฯในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มาใช้เวลาร่วมกัน กับ "สงกรานต์ ซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์" ราคาสุดพิเศษเพียง 999 บาทสุทธิต่อท่าน

ร่วมถ่ายภาพกับฆ้องยักษ์ สรงน้ำพระพุทธรูปปางประทานพร เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปกับ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เชิญร่วมทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปปางประทานพร และถ่ายรูปกับฆ้องศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้ที่ศูนย์การค้า เดอะแจส รามอินทรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2559

ภาพข่าว: โรงแรมดรีม กรุงเทพมอบเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 40,000 บาท และบริจาคสิ่งของช่วยน้อง ๆ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ผู้บริหารโรงแรมดรีม กรุงเทพ นำโดย ธวัชชัย หอมจันทน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงแรม และแมทธิว ลัคบันท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงแรม ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 40,000 บาท และบริจาคสิ่งของต่าง ๆ

ไทเชฟแจกทอง ขูดปั๊บรับโชค ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายสมเจตน์ ปัญจวัฒนางกูร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้กับอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ เจ้าของแบรนด์ไทเชฟ (ThyChef) มอบสร้อยคอทองคำ 1 เส้น ให้กับคุณนิตยา เฉวียงวาศ

วันยางพาราแห่งชาติ 2559 รำลึกบิดายางฯไทย ผลักดันการแปรรูปยาง ก้าวสู่ความยั่งยืน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กยท. จัดกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติปี 59 น้อมรำลึก "บิดายางพาราไทย" เน้นสร้างความรู้ เพิ่มมูลค่า ผลักดันการแปรรูปยาง พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของวันยางพาราแห่งชาติและยางพาราไทย เพื่อทุกภาคส่วนบูรณาการพัฒนาศักยภาพยางไทยให้ยั่งยืน นายเชาว์ ทรงอาวุธ

มจธ.เอาจริงเรื่องสตาร์ทอัพ เปิด ศูนย์hatch ดึงซีเนียร์โปรเจคสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เดินหน้าผลักดันเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเต็มตัว โดยมีการตั้งศูนย์ hatch ขึ้นมาเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและโปรเจ็คของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เผยทำมาแล้ว 3 ปี จดทะเบียนบริษัทไปแล้วกว่า 5 บริษัท รศ.ดร.ธีรณี

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศ มาตรฐานบังคับ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกฎกระทรวงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ประกาศมาตรฐานบังคับเพิ่มเติม 2 เรื่อง ได้แก่

Gasma Print 2016 งานแสดงเทคโนโลยีและวัสดุการพิมพ์ ครั้งที่ 4 พร้อมผลักดันการพิมพ์ไทยสู่อาเซียน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กลับมาอีกครั้งกับงานกัสม่าปริ้นท์ 2016 หรือ GASMA PRINT 2016 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการ การค้าวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ผู้ประกอบการได้ยกทัพนำสินค้า

SPU : ขอจดสิทธิบัตร อุปกรณ์ปลูกหญ้าเนเปียร์แบบท่อนในแนวนอน โดย อาจารย์คุณภาพ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คุณภาพ สุดยอดนักคิดค้นและนักประดิษฐ์ ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพข่าว: วีเอส 09 มอบสบู่ให้รั้วของชาติ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เมื่อเร็ว ๆ นี้นางสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ กรรมการฝ่ายพัฒนาการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส09 ออริจินอลเฮิร์บ จำกัดพร้อมด้วย "เมษ์บัณฑิตา" พรีเซ็นเตอร์สบู่ผสมสมุนไพรแบรนด์"วิภาดา"ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการมอบสบู่ "วิภาดา ฟอร์เมน"

สงกรานต์ไทยสบายต้อนรับปีใหม่ไทย ณ สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอแนะนำแพ็กเกจ "สงกรานต์ไทยสบาย" ที่จะช่วยคืนความสมดุลให้ร่างกายและสร้างความสงบภายในจิตใจ เป็นของขวัญปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้

Workshop and Training ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ที่ซึ่งรวบรวมผู้ที่รักงานศิลปะหลากหลายแขนง รวมศิลปินรุ่นใหม่ สร้างสรรค์และพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของงานศิลปะสู่ชุมชน สังคม ผู้ที่มีใจรักทางศิลปะ ทุกเพศทุกวัย // ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เวิร์คช็อบเกี่ยวกับศิลปะทุกแขนง

ร่วมด้วยช่วยยก พร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี59 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ในเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ร่วมด้วยช่วยกัน มอบโครงการ "LMG ร่วมด้วยช่วยยก" ให้บริการประชาชนที่มีการเดินทาง และประสบเหตุในช่วง 7 วันอันตราย โดยเริ่มวันที่ 11-17เมษายน 2559 เปลี่ยน 7 วันอันตราย

เดอะแจสรามอินทรา ร่วมขบวนแห่รถบุพชาติ และสรงน้ำ พระธรรมิศราธิบดีศากยมุนีศรีบางเขน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าเดอะแจส รามอินทรา ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน ร่วมขบวนแห่รถบุพชาติ และสรงน้ำ "พระธรรมิศราธิบดีศากยมุนีศรีบางเขน" พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินหยก ประจำเขตบางเขน เนื่องในโอกาสครบรอบ 119 ปีเขตบางเขน

โทลล์เวย์จัดกิจกรรมขอบคุณผู้ใช้ทาง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ก้าวเข้าสู่ปี2559 สำหรับดอนเมืองโทลล์เวย์ ที่มีหัวเรือใหญ่คนต้นคิดอย่าง คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า เราเป็นบริษัทฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงทอดพระเนตรการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทีมเยาวชนในโครงการ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ทอดพระเนตรการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทีมเยาวชนในโครงการ "Bounce be good : เด้ง ได้ ดี"

กระทรวงการคลังเดินหน้าตอบรับนโยบาย ปีแห่งการลงทุน จัดโครงการ CCO-MOF ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กระทรวงการคลังเดินหน้าตอบโจทย์รับนโยบาย "ปีแห่งการลงทุน" เพื่อสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังไปสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง

นักแล่นใบไทยพร้อมลุยศึกเรือใบนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า ครั้งที่ 12 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า ครั้งที่ 12 พร้อมต้อนรับเรือใบมากกว่า 200 ลำ และนักแข่งเรือใบกว่า 700 คน ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติจากประเทศต่างๆ, แชมป์เอเชีย, นักแข่งเรือใบและวินเซิร์ฟโอลิมปิก และนักแข่งเรือใบเจ้าของสถิติโลก จากกว่า 30

ภาพข่าว: ยูนิแคริเออร์ ฟอร์คลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจจากน้ำดื่มตราสยาม ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

คุณชาวิช จิราดลธนกฤต ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย (ที่ 2 จากด้านขวา) และทีมงานฝ่ายการตลาด บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมด้วย คุณทักษพล จั่นเทศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(ที่ 3 จากซ้าย) และคุณสเกล เกตุสำราญ ผู้จัดการคลังสินค้า (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ทีทีซี

สมาคมเลขาฯ จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เลขาฯ มือขวาผู้บริหาร รุ่นที่ 1/2559 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย (สลสท) จัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์เลขาฯ มือขวาผู้บริหาร" รุ่นที่ 1/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ในหัวข้อ "How to

ยูนิโคล่ รุกตลาดย่านฝั่งธนบุรี เปิดสาขาล่าสุด ในเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ยูนิโคล่ ผู้นำตลาดเสื้อผ้าและแฟชั่นอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น รุกตลาดย่านฝั่งธนบุรี เดินหน้าเปิดสาขาที่ 32 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ซึ่งนับเป็นสาขาล่าสุด และใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งธนฯ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์คุณภาพดี

ภาพข่าว: EUROSCAN มอบทุนการศึกษา สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา คุณรุ่งโรจน์ ซาลลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรสแกน จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ รศ.นพ. มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ทุน

Byenior and Graduation Package @ Mida Airport Mida Ngamwongwan ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพ แจ้งวัฒนะซอย 10 และโรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน แยกแคลายขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกสถาบัน ร่วมฉลองวันพิเศษด้วยแพคเกจงานเลี้ยงสำเร็จการศึกษา Byenior and Graduation Packageเพียงท่านละ 500 บาทสำหรับบุฟเฟต์ไทย และ 600 บาท

เครือสหวิริยา เดินหน้าสู่การเป็น นักสร้างสุขชุมชน อย่างเข้มแข็ง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ทีมส่งเสริมและพัฒนา บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด เครือสหวิริยา เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการ "นักสร้างสุขชุมชน" ครั้งที่ 2 เพื่อเรียนรู้ถึงเครื่องมือสำคัญของการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข กระตุ้นสังคมสร้างแนวทางการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า

การีนา ออนไลน์ และ อินเทล เปิดตัว การีนา สตาร์ ลีก 2016 มหกรรมอีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียต ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. อัลเลน ซู ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการเกม (ที่ 2 จากขวา) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว การีนา สตาร์ ลีก 2016 (GSL 2016) โดยมี นายสนธิญา หนูจีนเส้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

โปรโมชั่นรดน้ำดำหัว จาก Horizon Village Resort ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ต้อนรับหน้าร้อนนี้! ด้วยโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ!!กับโปรโมชั่นรดน้ำดำหัว จาก Horizon Village & Resortในบรรยากาศร่มรื่นใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยราคาพิเศษเพียง 360 บาทต่อท่านเท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053 868 891 ต่อ

ขอเชิญศิษย์เก่า อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ชาวเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมงาน Cobweb Econ Tu (Colorful) ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญศิษย์เก่า อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ชาวเศรษฐศาสตร์ มธ. ทุกท่าน ร่วมงาน "Cobweb Econ Tu (Colorful) Party 2016" ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 15.00 - 22.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

ภาพข่าว: ครอบครัวขาปั่น GSB GEN Family Bikes 2559 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคลพร้อมคณะผู้บริหาร เปิดตัวกิจกรรมครอบครัวขาปั่น GSB GEN FAMILY BIKES 2559 หนึ่งในกิจกรรมดีๆจาก เว็บไซต์ gsbgen.com เว็บไซต์รวบรวมข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจเข้าถึงคนรุ่นใหม่

ภาพข่าว: คาลพิสโอสถสภา มอบผลิตภัณฑ์ให้สภากาชาดไทย ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบกระเช้าและผลิตภัณฑ์ "คาลพิส แลคโตะ" จากนางสาวพรพิมล พระยางค์พิษณุ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท คาลพิสโอสถสภา จำกัด

การอบรมชุดพิเศษของ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ในหัวข้อเกี่ยวกับเด็กน้อยภายใน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

การอบรมหลักสูตร "เด็กน้อยภายใน" เป็นกิจกรรมที่จัดอบรมขึ้นปีละครั้งของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ โดยใช้องค์ความรู้จิตวิทยาเกี่ยวกับภาวะแฝงของความเป็นเด็กร่วมกับกิจกรรมศิลปะบำบัดและจิตวิทยากระบวนการ

สงกรานต์ปีนี้คึกคัก ประชาชนใช้จ่ายสูงสุดในรอบ 3 ปี ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

การใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีเงินสะพัด 124,542.66 ล้านบาท มีการขยายตัว 4.5% สูงสุดในรอบ 3 ปี โดยการใช้จ่ายที่สูงนั้น มีปัจจัยบวกมาจากการเป็นวันหยุดยาว ประชาชนต้องการสืบสานประเพณี และเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจฟื้น

มนต์เสน่ห์แห่งมะพร้าว ณ ไอยสวรรค์สปา โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

มนต์เสน่ห์แห่งมะพร้าว1 มีนาคม - 30 เมษายน 2559Coconut Healing Escapeนวดตัวด้วยมะพร้าวบริสุทธิ์ ตามด้วยประคบด้วยลูกประคบมะพร้าว คืนความชุ่มชื้นสู่ผิว พร้อมบรรเทาอาการปวดเมื่อย พิเศษราคา 4,600++ บาท สำหรับทรีทเมนต์ 120 นาที Exotic Coconut: Head

ภาพข่าว: ผู้ว่าฯ กทม. นำทีมรณรงค์ ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ฝ่าไฟแดง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัฒน์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ ชวนคนกรุงรักษาวินัยจราจรในช่วงสงกรานต์ ร่วมด้วย นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ยืนที่ 1 ด้านซ้าย) นายทวีศักดิ์

E-coupon Songkran Festival ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--ซีเอ็ด ยูเคชั่น เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด - รหัส SE-ED0406 มีมูลค่า 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 600 บาทขึ้นไป - รหัส SE-ED0417 มีมูลค่า 300 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 1,800 บาทขึ้นไป - 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1

พัฒนา ไตรกีฬา 2559 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กลับมาอีกครั้งของการแข่งขันพัฒนา ไตรกีฬา บ่อวิน-ชลบุรี 14-15 พฤษภาคม 2559พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป การแข่งขันไตรกีฬามี 2 ระยะดังนี้ การแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐาน

ภาพข่าว: รางวัลสิงห์ทอง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับโล่รางวัลสิงห์ทอง สาขา ผู้บริหารพัฒนาสถานศึกษาดีเด่นแห่งปี 2559 (รางวัลธรรมาภิบาล) จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานในพิธี ณ

ปภ. พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการในมิติเชิงพื้นที่เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันห ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เน้นการจัดตั้งด่านตรวจ

สนพ. ไทยวัฒนาพานิช ยกทัพ หนังสือจัดราคาสุดพิเศษ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กลับมาอีกครั้งสำหรับงานงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 44 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-10 เม.ย. 59 นี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยปีนี้ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

ข่าวซุบซิบ: กรกฤต อรุณานนท์ชัย ศิลปินรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลก ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

อีกหนึ่งศิลปินรุ่นใหม่ชาวไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงได้ในระดับโลก กรกฤต อรุณานนท์ชัย บุตรชายของ สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย หลังจากที่สร้างผลงานอันเยี่ยมยอดด้วยการจัดแสดงผลงานเดี่ยวในมิวเซียมชั้นนำทั้งในนิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน ฯลฯ

เปิดรับจองหนังสือ Harry Potter and the Cursed Child Parts I II (Special Rehearsal Edition): The ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

- ลูกค้าที่สั่งจองที่สาขา รับส่วนลด 5% จากราคา 1,059 บาท ลดเหลือ 1,006 บาท ลูกค้าชำระเงินมัดจำ 500 บาท *กรณีสั่งจองออนไลน์ - ระยะเวลาการได้รับสินค้า ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งที่ท่านเลือก - กรณีที่ท่านสั่งจองพร้อมกับสั่งซื้อสินค้าอื่นๆ

MUNCH คาเฟ่สไตล์ยุโรป แหล่ง Hangout แห่งใหม่ใจกลางทองหล่อซอย 10 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ร้าน "MUNCH" เป็นคาเฟ่แนว International Brunch ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่งจากสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์หินอ่อนสีสว่าง ผนังโชว์ลวดลายอิฐสีขาว ตัดกับลูกเล่นกระดานดำที่ผนัง ผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างลงตัว ให้ความรู้สึกอบอุ่น

นางาซากิ วากิว ไคเซกิ ณ ห้องอาหารญี่ปุ่น คิสโสะ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ตลอดเดือนเมษายน 2559 นี้ - ห้องอาหารญี่ปุ่นคิสโสะ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ขอแนะนำ 'นางาซากิ วากิว ไคเซกิ' ปรุงด้วยวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ดีที่สุด ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นและรังสรรค์โดยทีมเชฟผู้มากประสบการณ์ การันตีความอร่อยด้วยรางวัล

ชุดอาหาร 6 คอร์ส 6 สถานที่ (Dine Around The Hotel) ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 18.30 น. ร่วมเปิดประสบการณ์การทานอาหารที่ไม่เหมือนใครกับการทัวร์รับประทานอาหารในสถานที่ต่างๆของ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กับ 'ชุดอาหาร 6 คอร์ส 6 สถานที่' หรือ Dine Around The Hotel

มรภ.สงขลา ส่งการแสดง วานรินทร์ คว้ารางวัลวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นักศึกษานาฏศิลป์สากล มรภ.สงขลา สุดเจ๋ง ตามติดชีวิตลิงเขาตังกวน ศึกษาท่าทาง พฤติกรรม ประยุกต์สู่การแสดงชุดวานรินทร์ คว้ารางวัลวิจัยสร้างสรรค์ดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติ ดร.จรรณสมร ผลบุญ ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

มรภ.สงขลา อบรมภาษาจีน-มลายูมัคคุเทศก์ ปั้นหลักสูตรสอดรับอัตลักษณ์พื้นที่ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

มรภ.สงขลา จับมือสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ อบรมภาษาจีน-มลายู ให้มัคคุเทศก์ ออกแบบหลักสูตรสอดคล้องอัตลักษณ์ในพื้นที่สนองยุทธ์ศาสตร์พัฒนาชายแดนใต้สู่อาเซียน สนใจยื่นใบสมัครก่อน 11 เม.ย.นี้ รับ 50 คนต่อรุ่นเท่านั้น ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช

เปิด ห้องสมุดสุดหรรษา ปั้นนักอ่านตัวน้อย มรภ.สงขลา พาท่องโลกอาเซียน สนุกได้ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง กิจกรรม "ห้องสมุดสุดหรรษา ปี 5" มรภ.สงขลา นำน้องๆ หนูๆ เกือบ 70 ชีวิต ท่องไปในอาเซียน เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ภาษาและวัฒนธรรมแต่ละประเทศ สอดแทรกความรู้คู่ความสนุก

ชุดน้ำชายามบ่ายรสมะม่วงและน้ำมะม่วงแสนสดชื่น ณ เซสท์ บาร์ แอนด์ เทอเรส โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 - เซสท์ บาร์ แอนด์ เทอเรส ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท พร้อมเสิร์ฟชุดน้ำชาพร้อมของว่างจากมะม่วงพันธุ์ดีรสชาติแสนสดชื่นรับลมร้อนเพื่อให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายยามบ่ายไปกับบรรยากาศชิลๆอย่างแท้จริง

สมาร์ทเรล เอเชีย 2016 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินสุดคึกคัก ปีนี้ไทยติดอันดับ1ตลาดที่มีความสำคัญสุดในเอเชียสูงถึง92.5% มีมูลค่าการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนารถไฟมากกว่า 64 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผล "เอเชีย เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส" ผนึกกำลัง"โกลบอล ทรานสปอร์ต

กนอ.เตรียมโรดโชว์จีน 8-11 เมษายน นี้ ดึงนักลงทุนปักหมุดนิคมฯยางพารา ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.เตรียมที่จะเดินสายจูงใจนักลงทุนให้เข้ามาทำธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ รับเบอร์ซิตี้ในต่างประเทศเชิงรุกมากขึ้น

ภาพข่าว: มหกรรมซื้อของไทย ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย กันต์ กันตถาวร นักแสดง พรีเซ็นเตอร์ของโครงการ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "Thailand Industry Expo 2016 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี เสริมศักยภาพ อุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่ อนาคต"

ค้นพบปลาในถ้ำลึก ที่มีกระดูกส่วนเชิงกราน คล้ายสัตว์บกชนิดเดียวในโลก ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นักวิจัยไทยได้ค้นพบปลาที่เดินได้คล้ายสัตว์ 4 ขา พันธุ์เดียวในโลก ในถ้ำที่ จ.แม่ฮ่องสอน โดย ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกับนักวิจัยจาก the New Jersey Institute of Technology

#เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ กลุ่ม CSR-DIW Continuous (เพิ่มเติม) ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน กลุ่ม CSR-DIW Continuous (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ภาพข่าว: เดอะสตรีท รัชดา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณทูตวัฒนธรรมมหาสงก ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายนิติ พรหมพล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา ให้การต้อนรับ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร (กลาง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมวัฒนธรรมมหาสงกรานต์ ๒๕๕๙" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๕- ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ

เพิ่มยอดขายกระตุ้นเศรษฐกิจชาติกับงาน Asia Beauty Cosmetic Fashion Expo 2016 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

งานแสดงสินค้ามหกรรมสุขภาพและความงาม "Asia Beauty & CosMetic Fashion Expo 2016" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยบริษัท ไอริช ทริลเลี่ยน จำกัด งัดกลยุทธ์การตลาด All in One สวย หล่อ ครบ จบได้ที่เดียว แสดงความเป็นผู้นำเทรนความงาม ยก สุขภาพดีทำได้ง่ายๆ ทุกวัน

โปรโมชั่น จี๊ดจ๊าดสโนว์ จากโรงแรม Horizon Village Resort ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

โปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อนจากโรงแรม Horizon Village & Resortเมื่อมาทานบุฟเฟต์ครบ 4 ท่าน รับไปเลยฟรี "จี๊ดจ๊าดสโนว" 1 ชุดทันทีจากปกติราคาชุดละ 129 บาท โปรโมชั่นนี้เฉพาะเดือนเมษายนเท่านั้นหมดเขตวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 (ราคาบุฟเฟต์ท่านละ 199

ภัยแล้ง แก้ได้ด้วย ชุมชน ลุกขึ้นมา บริหารจัดการน้ำ ด้วยตนเอง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงตั้งแต่ต้นปี 2559 ข่าวคราวที่ออกมาทางสื่อต่างๆ สะท้อนให้เห็นผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ จากรายงานสถานการณ์น้ำ จากกรมชลประทานเมื่อวันที่

เปิดตำรับข้าวแช่ชาววังคลายร้อน @ ครัวฐิฑารีย์ (ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ร้านอาหาร ครัวฐิฑารีย์ (ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 เขตประชาชื่น) เปิดตำรับอาหารชาววังต้อนรับฤดูร้อนด้วย "ข้าวแช่ชาววังสูตรโบราณ" สัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติสูตรต้นตำรับชาววัง ความเย็นหอมชุ่มฉ่ำของเมล็ดข้าวสวยในน้ำลอยดอกมะลิสด โรยเกล็ดน้ำแข็ง

บรรยากาศงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20ปี โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ในวันค่ำคืนที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จัดงานกาล่าดินเนอร์ เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ในบรรยากาศสุดหรูหราอันแสนประทับใจ ณ พูลแมน ขอนแก่น เอเทรี่ยม ซึ่งภายในงาน

ลีวายส์ ร่วมกับมูลนิธิ ฮาร์วี่ มิลค์ เปิดตัวคอลเลคชั่นพิเศษ Pride Collection 2016 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

'ลีวายส์' (Levi's) แบรนด์แฟชั่นยีนส์ระดับโลก ร่วมสนับสนุนต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและระลึกถึงทั้งตำนานของ ฮาร์วี่ มิลค์ (Harvey Milk) นักต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวรักร่วมเพศ ผ่านคอลเลคชั่นพิเศษ Levi's® Pride Collection 2016

ภาพข่าว: งานนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน 2559 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน (ที่ 3จากขวา ) เป็นประธานเปิดงาน "นิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน 2559" ภายใต้แนวคิด "ข้าราชการไทย หัวใจประชาชน" เพื่อแสดงผลงานสำคัญของภาครัฐและให้บริการประชาชนภายในงาน อาทิ ทำบัตรประชาชนและพาสปอร์ต

พอล (PAUL) เฟรนช์เบเกอรี่เชิญสัมผัสความพิเศษ ในเทศกาล Chocolate festival ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

พอล (PAUL) เฟรนช์เบเกอรี่ระดับโลก ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม มากว่า 126 ปี เปิดสวรรค์ของคนรักช็อคโกแลตกับเทศกาล Chocolate festival ที่ขนขบวนความอร่อยระดับพรีเมี่ยมของเหล่าเบเกอรีจากช็อกโกแลตชั้นดี ที่อบสดใหม่ทุกวัน

แฟรนไชส์ไทย ไป AEC ได้จริงไหม ? ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ช่วงนี้ นโยบายของรัฐบาล กำลัง เร่งเรื่องการค้าขายไปยัง AEC ซึ่งเรื่องของแฟรนไชส์ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกผลักดันเช่นกัน แต่ทว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทย จะก้าวไปใน เออีซี คือ เรื่องจริง หรือ จะเป็น แค่ ความฝัน ? ในระยะกว่า 20 ปีที่ผ่านมา

ภาพข่าว: ไวด์ เฟธ กรุ๊ป เตรียมเปิดตลาดในไทย ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 120 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายโอลิเวอร์ เย้ กรรมการผู้จัดการ ไวด์ เฟธ กรุ๊ป ผู้ผลิตและส่งออกขนมข้าวพองอบกรอบ ชั้นนำในตลาดต่างประเทศ แถลงความพร้อมเตรียมเปิดตัวขนม ยี่ห้อแพคคิช (Peckish) รองรับตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นสุขภาพ และเป็นวัตถุดิบนวัตกรรมใหม่จากข้าวหอมมะลิของไทย

ภาพข่าว: SPU : นิติศาสตร์ SPU จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการรับบริจาคสิ่งของพร้อมปัจจัย จากนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2559 โดยมี อาจารย์สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์

บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน ปี 3 ส่งมอบ โครงการตลาดสีเขียว จ.ชัยภูมิ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

"บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน" ปี 3 ส่งมอบ "โครงการตลาดสีเขียว จ.ชัยภูมิ" ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดผักหวาน เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืน โครงการ "บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน" จัดโดยบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเป็นปีที่ 3

ร่วมสำรวจลุ่มน้ำสาขาลำภาชี พบแห้งแล้งที่สุดในรอบสิบปี ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เร็วๆ นี้ โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ (ECOSWat) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมลงสำรวจพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลำภาชี โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

แมคโดนัลด์ มอบประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตให้เยาวชนไทย เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค 2016 ที่บราซิล ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

แมคโดนัลด์ มอบประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตให้กับเยาวชนไทยในโครงการ 'แมคโดนัลด์ โอลิมปิค คิดส์' (McDonald's Olympics Kids) เพื่อเป็นตัวแทนมิตรภาพเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลก โอลิมปิค เกมส์ 2016 ณ เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

ThaiFranchiseCenter เปิดบริการ Facebook Comment ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ปัจจุบันเรื่องของการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นสูงมาก ยิ่งในภาคธุรกิจด้วยแล้วความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้การตัดสินใจต่างๆเป็นไปได้ง่ายและทำให้การเริ่มต้นธุรกิจนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพมากยิ่งขึ้น ThaiFranchiseCenter.com.ในฐ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งมอบต้นพันธุ์โกโก้ เพื่อใช้ในโครงการพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณ ทรงมีพระดำริให้จัดทำ โครงการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในเขตพื้นที่ ตำหนักพิมานมาศ บริเวณกองการบินทหารเรือฐานทัพสัตหีบ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ผู้ผลิตเหล็กไทย ปลื้มกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง สกัดสินค้าเหล็กด้อยคุณภาพและเลี่ยงอากร ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย 7 สมาคม อาทิ สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน สมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง 1 ปี มาตรา ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง 1 ปีมาตรา44 กับความเชื่อมั่นของประชาชน

ภาพข่าว: Wings of Love ครั้งที่ 10 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ปรีชา - สายสม วงศาสุลักษณ์ คู่รักกิตติมศักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเวดดิ้งแฟร์ " Wings of Love " ครั้งที่ 10 ในบรรยากาศ The Romance of Love Candle ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น โดยมี พีระพงษ์ สุเปารุษ ผู้จัดการโรงแรม และ นภัสนันท์

ภาพข่าว: BEM จัดกิจกรรม ทางด่วนชวนดูหนัง อย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM (บีอีเอ็ม) จัดกิจกรรม"ทางด่วนชวนดูหนัง" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยนำครอบครัวพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทางด่วน 2 และครอบครัวพนักงานบริษัทร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยว่า สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล ได้นิมนต์ พระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าคุณธงชัย

โค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโท MBA เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 19 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

หลักสูตรปริญญาโท MBA สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หรือ M.B.A. in Modern Trade Business Management หลักสูตรปริญญาโท MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ หรือ M.B.A. in People Management and Organization

ภาพข่าว: 3 ปี แห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 วาระครบรอบปีที่ 3 การเปิดให้บริการของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญในการพัฒนามาอย่างมากมาย จนประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด ด้วยการนำของศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

กลับมาอีกครั้ง Bangkok Bike Thailand Challenge 2016 in Cha-am ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

การแข่งขันจักรยานทางไกลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 "Bangkok Bike Thailand Challenge 2016 in Cha-am" ครั้งที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยปีนี้จัดขึ้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2559

ข้อคำนึงถึงในการดำเนินนโยบายบ้านประชารัฐ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

บ้านประชารัฐ เป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ให้ได้มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของบ้าน สาระสำคัญของนโยบายคือ จะเป็นการวางนโยบายช่วยเหลือทางด้านดอกเบี้ยและผ่อนปรนเกณฑ์ปล่อยเงินกู้ ผ่าน 3

ความรักใดจะไม่ปวดร้าว พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล่มล่าสุด ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน จัดงานเปิดตัวพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีลำดับล่าสุด เรื่อง "ความรักใดจะไม่ปวดร้าว" ให้นักอ่านชาวไทยได้ชื่นชมพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยรสถ้อยทางภาษา เนื้อหาสาระ

กรมประมง จัดงาน นิทรรศการและแสดงสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 กรมประมงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมลงพื้นที่ทำข่าวการจัดงาน "นิทรรศการและแสดงสินค้าทางการเกษตรของไทย" ณ ตลาดศรีเมือง อำเภอเมือง

ภาพข่าว: ทิพยประกันภัย มอบเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

วิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บมจ.ทิพยประกันภัย มอบเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุน ให้กับสถานีตำรวจนครบางบางเขน จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพข่าว: บิ๊กซีส่งมอบโครงการตลาดสีเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นำโดย วารุณี กิจเจริญพูลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดงานส่งมอบโครงการตลาดสีเขียว จังหวัดชัยภูมิ หนึ่งในโครงการ "บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชนปี 3" เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของตลาด

ภาพข่าว: สำนึกไทยไม่โกง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

สำนึกไทยไม่โกง พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(คตช.)พร้อมด้วยนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ก.ท่องเที่ยวพร้อม จัดยิ่งใหญ่ เจ้าภาพ วันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. 2559 ในนามประเทศไทย จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งประเทศไทยได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO General Assembly) เมื่อกันยายน 2558 ณ

ขอเรียนเชิญเรียนรู้ กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลแบบ HomePro วันที่ 21 เม.ย.59 ฟรี ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษภายใต้ โครงการ Professional Development Program(PDP) ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ(Knowledge Sharing) แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนการบรรยายพิเศษ "กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลแบบ

มูลนิธิยูพีเอสสมทบทุน 14 ล้านดอลล่าร์ส่งเสริมโครงการดูแลความปลอดภัย ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ด้วยสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพและความเสี่ยงต่อภัยคุกคามมนุษยชาติที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก มูลนิธิยูพีเอสจึงได้อนุมัติงบประมาณจำนวนสูงสุดเป็นประวัติกาลเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อม การรับมือ และการฟื้นฟูจากผลกระทบจากภัยคุกคามมนุษยชาติ นอกจากนั้น

ภาพข่าว: ซัมมิท แคปปิตอล ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม มอบเงินสนับสนุนให้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ซัมมิท แคปปิตอล ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม มอบเงินสนับสนุนให้"ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช"เพื่อจัดทำโครงการนิทรรศการถาวรเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 นายวิชิต พยุหนาวีชัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

สัมผัสประสบการณ์สุดมันส์กับ Beat Da Heat พูลปาร์ตี้ ที่โรงแรมบาราคูด้า ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

โรงแรมบาราคูด้า พัทยา ชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเอาใจหนุ่มสาวช่วงหน้าร้อนนี้กับ Beat Da Heat พูลปาร์ตี้ ที่พร้อมให้คุณได้มาคลายร้อนกัน พลางโชว์สเต็ปแดนซ์ไปกับแนวเพลงสุดมันส์อย่าง EDM ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00น.

ภาพข่าว: อธิการบดี ม.ศรีปทุม นำบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย, พระสงฆ์ และร่วมรดน้ำขอพร ท่านดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

บ๊อชจัดการอบรบให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

บริษัท โรเบิร์ต์ บ๊อช จำกัด ฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัย บ๊อช (Bosch) ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์ จัดการการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2559

ภาพข่าว: TMI ส่งแสงสว่าง สนับสนุนการปฎิบัติงานแก่ทหารเรือประเทศไทย ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร (คนที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI เล็งเห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทหารในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร ได้มอบโคมไฟถนน จำนวน 20 โคม และหลอดไฟแอลอีดี 10 วัตต์

มหาวิทยาลัยลอนดอน Thailand Teaching Support Centre จัดงานเปิดตัวหลักสูตร UOL LSE ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยลอนดอน Thailand Teaching Support Centre ได้จัดงานเปิดตัวหลักสูตร การเรียนวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยลอนดอนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ปกครอง, นักเรียน, นักวิชาการ, อาจารย์แนะแนวและสถาบันการศึกษาทั่วเมืองไทย ณ

ภาพข่าว: สสวท.มอบรางวัลผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดร.กุศลิน มุสิกุล รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานใน "พิธีมอบรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2529" ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ภาพข่าว: อลิอันซ์ อยุธยา ลุยโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ฟุตบอลแคมป์ ปี ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ฟุตบอล แคมป์ ปี 6 ภายใต้แนวคิด

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN กิจการร่วมค้า UN-SH-CH JV ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 และ กิจการร่วมค้า STEC AS 3 JV ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3

ฉลองให้สุขสันต์ กับเซทน้ำชายามบ่าย #ลา วี ออง โรส ฉบับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ซัฟไฟร์ บาร์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเพิ่มความสนุกสนานพร้อมฉลองปีใหม่ไทยต้อนรับวันหยุดยาว กับ "ลา วี ออง โรส" แบบไทยประยุกต์ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เพิ่มความสดชื่นให้กับวันหยุดยาวดีๆ ปีใหม่ของไทยด้วยเซทน้ำชายามบ่าย "ลา วี อองโรส"

ร่วมดำดิ่งสัมผัสโลกใต้ท้องทะเล Super Fun English Camp ตอน Sleep Over @Bangkok Sea Life Ocean World ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมสนุก ๆ กับ Super Fun English Camp ตอน " Sleep Over @ Bangkok Sea Life Ocean World " ขอเชิญน้อง ๆ อายุตั้งแต่ 6 – 14 ปี ร่วมผจญภัยสัมผัสความอัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเลลึก ชมความสวยงามของแนวปะการังและฝูงปลา

ภาพข่าว: SPU : รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน คนไทยหัวใจไท ครั้งที่ 9 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ "คนไทย…หัวใจไท ครั้งที่ 9" โดยได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดิ เอ็ม ดิสทริค เวิลด์ ป๊อบอัพ บีช ครั้งแรกกับการเนรมิตไลฟ์สุดชิคช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

พิเศษสุดสำหรับชาวกรุงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อ "ดิ เอ็ม ดิสทริค" ผุดไอเดียสุดเก๋จัดแคมเปญซัมเมอร์ยักษ์ใหญ่ "ดิ เอ็ม ดิสทริค เวิลด์ ป๊อบอัพ บีช" ครั้งแรกกับการเนรมิต 7 ชายหาดชื่อดังของโลกมาไว้ใจกลางกรุง

ไปรษณีย์ไทย เปิดตำนานนางสงกรานต์ เล่าขานผ่านแสตมป์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยแสตมป์ชุด "เทศกาลสงกรานต์ 2559" โดยเป็นภาพนางมณฑาเทวี นางสงกรานต์ปีนี้อยู่ในท่านนอนลืมตาบนหลังลาซึ่งเป็นพาหนะ และภาพนางสงกรานต์ในอิริยาบถต่างๆ ทั้งยืน นั่ง นอนหลับตา บนยานพาหนะอื่นๆ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อเนื่องศึกษาการโซนนื่งพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดร. พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Industrial Zoning) ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

โขนศาลาเฉลิมกรุง ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ครอบครัวสุขสันต์...ชวนกันมาดูโขน ชุดหนุมาน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

โปรโมชั่นพิเศษ! ซื้อบัตร 1 ท่าน ชมฟรี 1 ท่านเฉพาะวันเสาร์ที่ 9 เมษายน บ่ายสองโมงรอบเดียวเท่านั้น มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน

สืบสานประเพณีไทยกับบุฟเฟ่ต์วันสงกรานต์ ณ ห้องอาหารควิซีน อันปลั๊ก โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ตั้งแต่วันพุธที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 ตลอดมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ห้องอาหารควิซีน อันปลั๊ก โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ชวนคุณมาร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ๒๕๕๙ พร้อมอิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์นานาชาติและอาหารไทย อาทิ

ภาพข่าว: SPU : ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล คนดีศรีบางเขน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(คนขวาสุด) เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล "คนดีศรีบางเขน" และ"เพชรบางเขน" และร่วมปล่อยขบวนรถบุปผชาติแห่"พระธรรมิศราธิบดีศากยมุนีศรีบางเขน"

แพม-ลิตา จัดหนัก ลุยกิจกรรมรับสงกรานต์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

"แพม-ลิตา ตะเวทิกุล" บิ๊กบอส World Star Academy สถาบันสอนดนตรี การแสดง และพัฒนาศิลปิน ที่คนในวงการให้ความเชื่อถือ เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2 งานซ้อน สำหรับผู้ที่ชอบการร้องเพลง มาเรียนรู้เทคนิคการร้องเพลง และการเพิ่มพลังเสียงกับ

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน เปิดสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โดยพระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารได้เดินทางทำพิธีเปิดสำนักงานแห่งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559

อ.รำพัด โกฏแก้ว แนะเคล็ดลับเสริมสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยแบบฉบับชาวล้านนา ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เทศกาลสงกรานต์ใกล้เข้ามาถึงแล้ว อาจารย์ รำพัด โกฏแก้ว นักอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาม่อนฝ้าย จ.เชียงใหม่ แนะเคล็ดลับเสริมสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย ตามแบบฉบับชาวล้านนา ซึ่งถือเป็นความเชื่อ และประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน อ. รำพัด อธิบายว่า

ปภ. รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 27 จังหวัด และสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 27 จังหวัด แยกเป็น น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 10 จังหวัด น้ำเพื่อการเกษตร 9 จังหวัด

แอสคอทท์ประเทศไทยจัดแคมเปญระดมทุนเพื่อการกุศลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด (แอสคอทท์) เจ้าของและบริษัทผู้นำตลาดด้านการบริหารธุรกิจเซอร์วิสเรสซิเด้นท์รายใหญ่ที่สุดในโลก, พร้อมด้วยพร็อพเพอร์ตี้ทุกแห่งในเครือแอสคอทท์ประเทศไทยจัดแคมเปญดีๆเพื่อระดมทุนเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการกุศลขององค์กรฯ

ภาพข่าว: ห้องอาหารเวียดนาม เลอ ดานัง รับรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยม ไทยแลนด์ แทตเลอร์ เบสต์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นภาลัย อารีสรณ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) บรรณาธิการบริหารนิตยสารไทยแลนด์แทตเลอร์ มอบรางวัลร้านอาหาร ยอดเยี่ยม ไทยแลนด์ แทตเลอร์ เบสต์ เรสเตอรองส์ อะวอร์ด ประจำปี 2559 ให้แก่ ห้องอาหารเวียดนาม เลอ ดานัง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี

ซินนาบอน เติมความสดใสรับลมร้อน ด้วย บลูเบอร์รี่ ครัมเบิล มินิบอน และบลูเบอร์รี่ ฟินนาฟิซซี่ส์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ซินนาบอน ต้อนรับฤดูร้อนด้วยความสดใสจาก ซินนาบอน บลูเบอร์รี่ คอลเลคชั่น ที่จะมาช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าให้ทุกวันของคุณในซัมเมอร์นี้เต็มไปด้วยสีสันแห่งความอร่อย จากซินนามอน โรล รสชาติสุดคลาสสิค ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ด้วย "บลูเบอร์รี่ ครัมเบิ้ล

มอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2558 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกำกับ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2558 (Best Surveyor Award 2015) โดยมี นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ที่ 4 จากขวา) และนายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์

ภาพข่าว: เปิดสำนักงาน ซูเปอร์โพล ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดร. นพดล กรรณิกา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นิมนต์พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประกอบพิธีสงฆ์เปิดสำนักงาน "ซูเปอร์โพล" (SUPER POLL) รับทำประชาพิจารณ์ วิจัย ออกแบบกลยุทธ์ นโยบาย โครงการและติดตามประเมินผล

โปรโมชั่นประจำเดือนเมษายน ที่เอเชีย เบเกอรี่ -โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เอเชีย เบเกอรี่ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ชวนทุกท่านมาลิ้มลองความหวานซ่อนเปรี้ยวจาก มูสเสาวรส ที่มากด้วยคุณประโยชน์ ได้ตลอดเดือนเมษายน นี้ พิเศษ…ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป รับส่วนลด 30% สำหรับเค้ก และขนมปัง (ยกเว้นคุกกี้)

ไลน์ ทรานสปอร์ต เครือสหวิริยา องค์กรปลอดสารเสพติด ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

สร้างมาตรฐานโรงงานสีขาว ใส่ใจดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่องล่าสุด บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต กลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์ เครือสหวิริยา เข้าร่วมโครงการ "สุ่มตรวจหาสารเสพติด" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 สร้างมาตรฐานสถานประกอบการไร้สารเสพติด ตรวจเข้ม

ไปรษณีย์ไทยแจ้งปิดทำการช่วงสงกรานต์ 2559 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งปิดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 เมษายน 2559 ซึ่งที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ และร้านไปรษณีย์ไทยจะปิดให้บริการทุกแห่งทั่วประเทศยกเว้นที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ท่าอากาศยาน

โออิชิ สนองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชวนกิน-เที่ยวช่วยชาติ พร้อมแจกจัดหนัก คูปองส่วนพิเศษ มากกว่า ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

"โออิชิ กรุ๊ป" เจ้าตำรับอาหารญี่ปุ่น (KING OF JAPANESE FOOD) สนองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชวนคนไทย "กิน-เที่ยวช่วยชาติ" พร้อมแจกจัดหนัก คูปองส่วนลดพิเศษ สูงสุดถึง 50% รวมมากกว่า 500,000 ใบ กระตุ้นใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ 9 – 17 เม.ย. นี้ แซม-ไพศาล

สสว. ชวนร่วม 3 โครงการเพิ่มศักยภาพ SME ไทยสู่เวทีโลก ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. มีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการทุกกลุ่มให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนได้เปิดตัวโครงการมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ 1.

สกว.-สภาวิศวกรเสริมแกร่งอาคารในพท.เสี่ยงภัย ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การออกแบบ

ภาพข่าว: SPU : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรม หลักการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม เรื่อง "หลักการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น" ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพข่าว: บุญถาวร เชียงใหม่ จัดโครงการ ปลูกจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกัน รุ่นที่ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่พนักงาน และบุคลากร บุญถาวร สาขาเชียงใหม่ ในการอบรมหลักสูตร "โครงการปลูกจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกัน รุ่นที่ 5" ณ

AdAsia Holdings ประเดิมธุรกิจการตลาดและโฆษณาในสิงคโปร์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

- AdAsia ตั้งเป้าส่งเสริมธุรกิจการตลาดระดับโลก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์แนวใหม่ AdAsia Holdings Pte. Ltd. (AdAsia) บริษัทโฆษณาที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในเอเชีย ได้เริ่มเปิดดำเนินการในสิงคโปร์แล้ว โดยให้บริการด้านการตลาดระดับโลก

ภาพข่าว: กรมศุลกากร แถลงการตรวจยึดงาช้างลักลอบนำเข้าจากทวีปแอฟริกา จำนวน 87 ท่อน น้ำหนักกว่า 300 ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ผอ.ศปทส.ตร. ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย นายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดการสัมมนา คบส. รอบ 6 เดือน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการสัมมนา คบส. รอบ 6 เดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรกรมบัญชีกลาง รวมทั้งได้รับทราบผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

กรมธนารักษ์เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย มุกดาหาร ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กรมธนารักษ์เดินหน้าพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตการค้าชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด หนองคาย มุกดาหาร และตราด วันนี้ (5

ภาพข่าว: กรมธนารักษ์เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย มุกดาหาร ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวการเปิดประมูลลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย มุกดาหาร และตราด เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณเขตการค้าชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

กรมการขนส่งทางบก เตรียมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กรมการขนส่งทางบก เตรียมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลอย่างปลอดภัย พร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบการนำรถโดยสารและรถบรรทุกมาติดตั้งหรือเชื่อมโยงข้อมูล GPS ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ซัมเมอร์เซ็ท เลค พ้อยท์ แบงค็อก จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพโดยคุณแอร์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด (ประเทศไทย) จัดงานเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ "Let Your Best Personality Shine" ให้แก่สมาชิก The Link Club ณ ซัมเมอร์เซ็ท เลค พ้อยท์, เซอร์วิสเรสซิเด้นท์สุดเก๋ในเครือแอสคอทท์ที่ตั้งอยู่บนย่านที่คึกคักอย่างซอยสุขุมวิท

Giorgio Armani เปิดตัว Si Women#s Circle เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทั่วโลกร่วมแบ่งปันทุกเรื่องราวของชีวิต ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับคลิปวิดีโอ "The Courage to Say Si" ซึ่งเป็นประตูสู่เวทีการสนทนาที่เปิดกว้างสำหรับผู้หญิงจากทุกสังคมทั่วโลก โดยการเชื่อมโยงถึงกันของพวกเธอมีเพียงเรื่องการค้นพบจุดแข็งภายในตนเองเพื่อที่จะกล่าวคำว่า Si (ใช่)

โรงแรมเมอร์เคียวพัทยาภูมิใจนำเสนอเมนูหอยแมลงภู่กับซอสสองสไตล์ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

ขอเชิญมาลิ้มลองอีกเมนูพิเศษที่เชฟและทีมงาน ภูมิใจนำเสนอเฉพาะเดือน เมษายน นี้เท่านั้นกับเมนู "หอยแมลงภู่ชิลีนึ่งกับครีมซอส และ หอยแมลงภู่ชิลีนึ่งกับซอสมะเขือเทศ"